Højskolelærer/barselsvikar

  • Egmont Højskolen
  • Villavej, Odder, Danmark
  • 01/11/2019
Undervisning og uddannelse

Beskrivelse

På grund af nuværende læreres orlov søger Egmont Højskolen 2 højskolelærere. Ansættelsesgraden vil afhænge af din fagkombination, men der vil være mulighed for både fuldtids- og deltidsansættelser.


Egmont Højskolen er en almen folkehøjskole for alle, hvor vi vægter samspillet mellem mennesker med vidt forskellige liv og muligheder og har et særligt ansvar for elever med handicap og funktionsnedsættelse.


Stillingerne er vikariater i perioden 1. januar til 31. juli 2020, og du skal kunne dække ét eller flere af følgende fagområder: Gastronomi, Mad uden mor og Psykologi.


Du skal brænde for dit fag, være nysgerrig og være i stand til at se udfordringer og muligheder i at undervise en elevgruppe med forskellige forudsætninger.


Du kan finde en stillingsbeskrivelse på vores hjemmeside: www.egmont-hs.dk


Stillingen aflønnes efter “Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler”. Du kan læse mere på: www.ffd.dk


Skriftlig ansøgning via mail på: mail@egmont-hs.dk, og den skal være skolen i hænde senest fredag den 22. november kl. 12:00 og der vil være samtaler i uge 48.


Yderligere info hos Karin Busk Sørensen tlf.: 51 29 25 30