Kirketjener

  • Refsvindinge Menighedsråd
  • Refsvindinge, Danmark
  • 08/10/2019
Kultur og kirke

Beskrivelse

Kirketjener

 

En stilling som kirketjener ved Refsvindinge Kirke, Refsvindinge Sogn er ledig pr. 1. december 2019.

 

Stillingen er på 8 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

Klargøring og tilstedeværelse ved kirkelige handlinger.

Indvendig rengøring af kirke, graverhus og 2 toiletter.

 

Refsvindinge Sogn har 945 indbyggere, fælles organist og kirkesanger med Herrested og Kullerup sogne. Sognet er kendetegnet ved et godt kirkeliv.

 

Vi forventer, at du:

  • har interesse for kirkeligt arbejde
  • har god ordenssans

 

Ansættelse sker ved Refsvindinge Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 2, 5853 Ørbæk.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 5.371,97 kr. månedligt ved ansættelse på 8 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Bjarne Ivan Hansen på telefonnummer 21260726/mail 7732@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. november 2019.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 46.

Menighedsrådet oplyser, at der kan blive indhentet referencer.

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til

 

Refsvindinge Menighedsråd

v/ formand Bjarne Ivan Hansen

Stationsvænget 40, 5853 Ørbæk

eller mail 7732@sogn.dk