Er du vores nye kollega til økonomistyring og rapportering i Ledelsessekretariatet Person, Skattestyrelsen Ribe?

 • Skattestyrelsen
 • Sorsigvej 35, 6760 Ribe, Danmark
 • 07/10/2019
Fuldtid Økonomi og regnskab

Beskrivelse

Er du detaljeorienteret og har du sans for kvalitet i skriftlige leverancer? Er det at have det store overblik, samtidig med at have ansvaret for drift og overholdelse af deadlines lige dig? Trives du med at arbejde i en organisation i forandring, så er det helt sikkert dig vi søger i ledelsessekretariatet Person i Skattestyrelsen, Ribe.

Spændende arbejdsopgaver og masser af ansvar
Ledelsessekretariatet i Person søger en dygtig, samarbejdsorienteret og proaktiv medarbejder. Sammen med sekretariatets anden økonomimedarbejder, skal du bistå kontorchefen med styring, opfølgning og afrapportering af fagområdets økonomi og KPI målinger. Samtidig skal du være med til at sikre, at kontoret overholder deadlines og leverer ledelsesbetjening af høj kvalitet til fagdirektøren for Person og dennes ledergruppe. 

Dette indebærer bl.a. styring af arbejdet i forbindelse med at: 

 • Kvalitetssikre økonomimateriale til fagdirektøren og ledergruppen
 • Bidrage til styring og opfølgning af fagområdets økonomiske rammer, fx finanslovsbevillinger og øvrige budgetter
 • Understøtte og rådgive ledelsen i styringen af deres økonomi fx ved udarbejdelse af budgetter, lønprognoser mv.
 • Analysere, følge op og bidrage til sager til direktionen, departementet og Folketinget
 • Levere sekretariatsbistand og ledelsesstøtte til fagdirektøren og dennes ledergruppe
 • Bidrage til at udvikle og effektivisere styrelsens koncepter og principper for økonomistyring i samarbejde med centrale funktioner i Skattestyrelsen.

 

Konkret vil du skulle kvalitetssikre form og indhold af budgetter, oplæg og skriftlige produkter fra hele fagområdet Person, men også de andre fagområder i Skattestyrelsen og de 6 øvrige styrelser i Skatteforvaltningen. Du vil i den forbindelse skulle samarbejde med en bred vifte af interessenter, både i og uden for organisationen.

 

Om dig og dine faglige kompetencer
Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse inden for økonomi, gerne på akademisk niveau, eller at du har oparbejdet relevante faglige kompetencer gennem tidligere ansættelser.

For at lykkes i stillingen, er det desuden vigtigt, at du:

 • Har et højt fagligt niveau og evne til at opnå resultater
 • Kan indgå i det kollegiale samarbejde og bidrage til at sikre en høj kvalitet i opgaveløsningen
 • Har evner til at arbejde selvstændigt og tage ansvar, samt motiveres af, at hverdagen ofte byder på uforudsete opgaver med korte deadlines
 • Er talstærk og har en analytisk tilgang til at forstå økonomiske problemstillinger og kan se løsningsmuligheder
 • Har gennemslagskraft og udviser empati og initiativ i omgangen med kolleger og samarbejdspartnere.

 

I ledelsessekretariatet vil du få en stor berøringsflade, hvor det også forventes at du selv er den opsøgende part. Du vil komme til at indgå i en fagligt stærk gruppe af medarbejdere, der brænder for at understøtte gode beslutningsprocesser, sikre god opfølgning samt at skabe gode og positive relationer - både internt og eksternt. Du er rolig og diplomatisk i din kommunikation og evner at holde fokus på sagen.

 

Ledelsessekretariatet i Person
Ledelsessekretariatet i Person blev oprettet i forbindelse med omorganiseringen af SKAT, og det er derfor et forholdsvis nyt kontor i fagområdet. Kontoret har p.t. 18 medarbejdere og ledes af en kontorchef. Ledelsessekretariatet er en del af afdelingen Personprocesser, som ledes af en underdirektør.

Vores arbejdsdag er præget af et højt tempo med mange samarbejdspartnere både i fagområdet, internt i hele Skatteforvaltningen og eksternt. Kontoret er præget af et udstrakt samarbejde om opgaverne og en uformel omgangstone.

 

Ansøgning og kontakt 
Har du spørgsmål til jobbet, så kan du kontakte Kontorchef Thomas Nielsen på telefon 72 37 50 66.

Passer profilen på dig, og har du lyst til at udvide din arbejdsmæssige erfaring, så send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer hurtigst muligt, via nedenstående link ”Søg jobbet”. Ansøgningsfrist er 25.10.2019. Ansættelse pr. 01.01.2020.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Vi forventer at afholde 1. samtaler i uge 45 og 2. samtaler i uge 47. I forbindelse med 2. samtaler kan der forekomme en personlighedsanalyse, samt en logisk test. Forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet vil indtil videre være Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

 

Om Skattestyrelsen
’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle. Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde. 

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. 

Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk 

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.