Underviser til VIA University Colleges Produktionsingeniøruddannelse i Holstebro

 • VIA University College
 • Gl Struervej 1, Holstebro, Danmark
 • 07/10/2019
Fuldtid Ingeniør Teknik Undervisning og uddannelse

Beskrivelse

Underviser til VIA University Colleges Produktionsingeniøruddannelse i Holstebro

Brænder du for Automation, Digitalisering, IoT, RFID, Smart Robots, Industri 4.0, Produktion/Supply Chain, og vil du være med til at uddanne fremtidens produktionsingeniører? Kan du se dig selv indgå i et faglig stærkt uddannelsesmiljø i tæt kontakt med erhvervslivet? Så er denne stilling måske noget for dig.

VIA University College i Holstebro søger en ingeniør til undervisning og til den fortsatte udvikling af uddannelsen inden for automatisering, digitalisering, IoT, produktion og værdikædeoptimering til produktionsingeniøruddannelsen.

Uddannelsen

VIA er i fuld gang med at implementere en forstærket indsats på ingeniørområdet, og har herunder fra august 2018 startet Danmarks nye produktionsingeniøruddannelse, som har et øget fokus og uddannelsesmæssigt indhold i relation til digital produktion, smart automation, smart robots, Industri 4.0. Internet of Things, værdikædeoptimering og ledelse.

Til understøttelse af uddannelsen har vi investeret i nye laboratoriefaciliteter, herunder nye Industri 4.0 træningslaboratorier (Cyber Physical Factory), som giver uddannelsen en høj grad af praksisrelateret indhold, med henblik på at uddanne studerende som kan indgå direkte i de ingeniørmæssige opgaveløsninger i erhvervslivet efter endt uddannelse.

Jobbet

Du bliver nøgleperson i arbejdet med at udvikle og styrke faglighederne inden for digital produktion, smart automation, smart robots, Industri 4.0. Internet of Things, værdikædeoptimering og ledelse på VIAs ingeniør- og teknikeruddannelser i samarbejde med uddannelsens øvrige medarbejdere inden for området. Du vil indgå i underviserteamet på produktionsingeniøruddannelsen og arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Undervisning i nogle af kurserne som; Automatisering PLC & SCADA, Smart robots, digitale produktionsværktøjer, Internet of Things, programmering, produktionsteknologi, værdikædeoptimering, produktionsstrategier, kvalitetsstyring, ERP, projektstyring og ledelse primært på produktionsingeniøruddannelsen men også med mulige undervisningsopgaver på andre ingeniøruddannelser i VIA Engineering, afhængig af kompetencer.
 • Ansvar for udviklingen af kurser og vedligeholde kursusbeskrivelser herunder integration til vores nye produktions- og automationslaboratorier i Horsens og i Holstebro sammen med vores laboratorieansvarlige.
 • Projektvejledning og praktikvejleder for ingeniørstuderende i samarbejde med virksomheder.
 • Deltagelse i faglige netværk og samarbejdsaktiviteter inden for produktion, automation, Supply Chain, Industri 4.0, Digitalisering osv.
 • Udarbejde undervisningsmateriale, indføre VIAs nye læringsformer, deltage i adjunkt til lektor – forløb og indgå i fag og- semester teams.
 • Opgaver relateret til VIAs Forskning og Udviklingscenter for Digital Produktion og Digitale Forretningsmodeller.
 • Planlægge eksamen for egne kurser og ad hoc opgaver for uddannelsesområdet.


Din profil

Du har gerne en længere erhvervsmæssig erfaring og faglig interesse for automatisering og digitalisering af produktionsområdet, som fagspecialist, afdelingsleder eller evt. fra konsulentbranchen. Du har et stort engagement, evne til selvledelse, ansvarlighed og gå-på-mod. Derudover skal du være pragmatisk, struktureret og løsningsorienteret, god til at kommunikere og til at skabe kontakt til og vække tillid hos andre mennesker.

Derudover forventer vi, at du:

 • er en god og engageret formidler
 • har lyst til at undervise
 • kan begå dig på engelsk mundtligt og skriftligt
 • trives i et miljø med en uformel og fri tone
 • Du må gerne have en lang videregående uddannelse inden for det naturvidenskabelige område, f.eks. installatør, ingeniør, og / eller anden teknisk bagrund suppleret med HD / MBA / Cand. merc.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesforhold, herunder pensionsordning, fastsættes i henhold til gældende overenskomst indgået mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestestedet er VIA University College, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro. Der må påregnes opgaver og tjenestedage på andre lokaliteter end den som bliver ansættelsesstedet.

Ansættelsen sker i henhold til Stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen:

http://hr.modst.dk/Service Menu/Love regler og aftaler/Circular/1997/~/media/Circular/1997/008-97-pdf.ashx


Er du interesseret?

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Torben Hjorth på e-mail torh@via.dk eller telefon 87 55 40 43.

Søg stillingen via vores online rekrutteringssystem på www.via.dk/job.

Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, men vi skal have din ansøgning senest den 30.10.2019. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, dog senest pr. 01.01.2020.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger.

VIA opfordrer alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.