Driftschef for Job, Udsatte og Socialpsykiatri

  • Aarhus Kommune
  • Aarhus, Danmark
  • 10/09/2019
HR og personale Ledelse Pleje og omsorg Sundhedspersonale

Beskrivelse

 

Pluss søger for Aarhus Kommune.

 

Vil du være med til at udvikle og drive et vigtigt velfærdsområde i Aarhus Kommune, så vi sikrer sammenhængende indsatser for borgerne?

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) har pr. 1. august i år organiseret sig på en helt ny måde i Borgernes MSB. Det bliver din opgave at sætte den nye dagsorden for driftsområdet, styre processen, skabe en fælles kultur og sikre følgeskab.

 

Job, Udsatte og Socialpsykiatri samler sociale og beskæftigelsesrettede indsatser for voksne, hvis primære udfordring ofte ikke er ledighed, men psykiske, sociale, boligmæssige problemstillinger eller integrationsbehov. Vi er mange forskellige faggrupper, og driftsområdet er kendetegnet af mange typer af indsatser med mange fagligheder i spil.

Som driftschef er du medlem af MSBs ledergruppe, der består af direktionen, de fem øvrige driftschefer og fire stabschefer. Ledergruppen har et fælles ansvar for at sikre sammenhæng og en effektiv opgaveløsning på tværs. Vi lægger vægt på videndeling, sparring og på at hjælpe hinanden.

Så har du et stærkt engagement inden for fagområdet – og har du haft succes med at lede store forandringsprocesser? Kan du sikre en stram budgetstyring samtidig med, at du finder rum til at udvikle fagområdet og samarbejdet om den fælles opgave? Så er det måske dig, vi søger.

Se mere om stillingen i den uddybende Job- og personprofil.

Forventet tiltrædelse 1. december 2019 - gerne tidligere.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

Kontakt

Lotte Henriksen
Socialchef, Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse
Tlf.: 51575958

Bente Strøier
Chefkonsulent, Pluss Leadership
Tlf.: 20706718

 

Arbejdssted
Værkmestergade 15
8000 Aarhus C