Ørbæk Menighedsråd søger kirkesanger

  • Ørbæk Menighedsråd
  • Ørbæk, Danmark
  • 10/09/2019
Kultur og kirke Sang og musik

Beskrivelse

Vi søger en kirkesanger, der med godt humør, engagement og indlevelse kan bruge sin evne for sang til at skabe den rette stemning ved en hvilken som helst lejlighed.

Ansættelsen sker ved Ørbæk menighedsråd beliggende Fåborgvej 2, 5853 Ørbæk.

Stillingen er på 572 timer pr. år med et ugentligt gennemsnitligt timetal på 11 timer og aflønnes efter gældende regler for kirkesangere. Menighedsrådets lønudspil er 86.200 kr. pr. år ved ansættelse på 11 timer pr. uge.

Kirkesangeren medvirker ved gudstjenester på søn- og helligdage, øvrige kirkelige handlinger i ugens løb samt forestår babysalmesang og deltager ved faste arrangementer året igennem.

Vi forventer selvstændighed og evnen til, med værdighed og respekt, at håndtere de mange forskellige situationer, som findes i kirken.

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted ultimo september ved Ørbæk kirke.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Rasmus Markussen tlf. 6533 1104 og menighedsrådets formand Hanne Terndrup tlf. 5044 0901

Ansøgning sendes til: Ørbæk menighedsråd, Faaborgvej 2, 5853 Ørbæk eller digitalt til 7735@sogn.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest:  Tirsdag, den 24. september 2019

I øvrigt henvises til opslag på www.jobnet.dk og Ørbæk kirkes hjemmeside.