Adjunkter/lektorer til Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus/VIborg

 • VIA University College
 • Ceresbyen, 24, 8000, Aarhus
 • 20/05/2020

Beskrivelse

Administrationsbacheloruddannelsen søger nye undervisere pr. 1. august 2020.

Administrationsbacheloruddannelsen er en 3½ årig samfundsfaglig uddannelse, der er målrettet ansættelse i den offentlige administration.

Som underviser skal du kunne bidrage med viden inden for uddannelsens kerneområder, som er:

 • Borger og demokrati
 • Administration
 • Politik og Policy
 • Kvalitet og innovation
Dine opgaver
 • Undervisning og anden studieaktivitet knyttet til grunduddannelsen, herunder udvikling og gennemførsel af netbaseret undervisning
 • Undervisning og aktiviteter på efter- og videreuddannelsesniveau
 • Deltagelse i forskning og udviklingsarbejde såvel på administrationsbacheloruddannelsen som i tværprofessionelle sammenhænge
Dine kompetencer
du har
 • en samfundsfaglig uddannelse på kandidat-, master- eller Ph.d.-niveau
 • dokumenteret kendskab til og gerne erfaring med offentlig administration
 • lyst til at formidle og erfaring med undervisning
 • lyst til at bidrage med din faglighed i forskning og udviklingsarbejde
 • lyst til at bidrage med din faglighed i det samlede underviserteam
Uddannelsen er organiseret i 4 teams, der hver har ansvaret for 2-3 moduler. Du vil som ny underviser blive tilknyttet et af de fire teams og få tilknyttet en mentor, og der lægges vægt på, at du har lyst til at bidrage til at skabe et godt fagligt studiemiljø, hvor der blandt andet er fokus på studiekompetence og relationsdannelse foruden de faglige mål, der er for modulerne. Det er derfor en fordel, hvis du har erfaring med undervisning fra en lignende stilling. 

Vi tilbyder et fagligt innovativt miljø som
 • samler på dygtige teoretikere og skarpe praktikere
 • indeholder udfordrende og meget varierede arbejdsopgaver
 • rummer et selvstændigt og udviklende job i et team af engagerede og hjælpsomme kolleger
 • har fokus på formidling som håndværk og på didaktisk udvikling
 • er en del af det tværprofessionelle miljø i VIA

Ansættelsessted
Dit hovedarbejdssted vil være VIA University College, Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C.  Da VIA er regionalt funderet, vil der kunne forekomme mødeaktivitet og undervisning på VIAs andre adresser.

Stillingen refererer til uddannelsesleder Helle Johansen.

Løn- og ansættelsesforhold
Der er tale om en fuldtidsstilling, og arbejdstiden er gennemsnitligt på 37 timer/ugen.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 1227 af 23. oktober 2018.

Se venligst link til stillingsstrukturen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358 samt link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627

Er du interesseret?
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder Helle Johansen på tlf. 8755 3469, teamkoordinator Trine Kokholm 8755 3473 eller teamkoordinator Christina Hjerrild Bonde 8755 3368.

Ansøgning
Send din ansøgning via vores online rekrutteringssystem via nedenstående link.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er onsdag den 3. juni 2020.

Samtaler forventes afholdt i uge 25 og 26

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link:
https://via.career.emply.com/persondatapolitik

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College og Administrationsbacheloruddannelsen  på http://www.via.dk/.