Ledelsespartner til afdelingen Uddannelsesudvikling og Projektstøtte

 • VIA University College
 • Hedeager 2, 8200, Aarhus N, Denmark
 • 20/05/2020

Beskrivelse

Vil du være med til at understøtte VIAs uddannelser i en kommende akkrediteringsproces og spille en central rolle i den igangværende etablering af afdelingen Uddannelsesudvikling og Projektstøtte? Så læs med her.

I Uddannelsesudvikling og Projektstøtte søger vi en ledelsespartner, der kan understøtte ledelsesteamet i den daglige drift, samt indgå som tovholder i større og mindre processer på tværs af VIA.
Uddannelsesudvikling og Projektstøtte er nyetableret som en del af VIAs omorganisering i 2019, og består af ca. 40 medarbejdere fordelt i fire fagteams, en afdelingschef og –leder. Afdelingen beskæftiger sig med udvikling og kvalitetssikring af uddannelser, support til hjemtagning og drift af forsknings- og udviklingsprojekter samt dataunderstøttelse af organisationen. Afdelingen har en meget bred berøringsflade med den øvrige organisation og vi efterspørger en ledelsespartner med overblik, humor og gode relationelle koordineringsevner til at bistå med den videre udvikling og drift af afdelingen.
Du vil som ledelsespartner have en todelt opgaveportefølje, som dels retter sig mod administrativ bistand til den daglige drift af afdelingen og sparring med ledelsesteamet, og dels indeholder analysearbejde og koordineringssupport til afdelingens teams.
Som eksempel kan nævnes, at VIA står over for en kommende akkrediteringsproces, og her vil du sammen med chefen for afdelingen og kvalitetsteamet spille en central rolle i koordineringen og gennemførslen af akkrediteringen af VIA.
Du vil desuden få ansvaret for afdelingens studentermedhjælpere og skal koordinere og prioritere opgaver med dem i det daglige.
Som en del af Uddannelsesudvikling og Projektstøtte bliver du en del af et spændende kollegasamarbejde og en uddannelsesinstitution, der hele tiden er i bevægelse. Vi tilbyder gode kollegaer, en uformel omgangstone, gode arbejdsforhold med stor frihed.

Ledelsespartnerens opgaver

 • Indgå i akkrediteringsprocessen, herunder i udformning af drejebog, koordinering af forberedelse på tværs af organisationen og håndtering af dokumentation og bilag
 • Indgå i større opgaver og projekter i afdelingen, enten som tovholder eller bidragsyder. Eksempelvis udarbejdelse af VIAs årlige kvalitetsrapport, samarbejde med eksterne om evalueringsopgaver eller analyseopgaver i udvikling af VIAs uddannelser.
 • Indgå i ledelsesmøder med henblik på opfølgning, planlægning og koordinering af arrangementer mv.
 • Mødeplanlægning og -opfølgning for afdelingens formelle fora og arbejdsgrupper, herunder VIAs kvalitetsudvalg og afdelingens samarbejdsudvalg.
 • Ansvar for afdelingens studentermedhjælpere, herunder opgavestyring og prioritering
 • Ansvar for afdelingens Fællespostkasse
 • Ansvar for modtagelse og kontering af fakturaer for afdelingen
 • Ansvar for afdelingens implementering af nyt dokumenthåndteringssystem (DocuNote)

Dine kompetencer
Det er en forudsætning, at du både er i besiddelse af AC-generalist kompetencer og har arbejdserfaring som færdiguddannet i en administrativ funktion. Du skal trives med at skabe systemer og orden, være serviceminded og optaget af at indgå i konstruktivt samarbejde med udgangspunkt i partnerskabstankegangen.
Det er vigtigt, at du er proaktiv og selvstændigt arbejdende. At du kan analysere og se tendenser, muligheder og udfordringer og tager initiativ til opgaveløsning og følger tingene til dørs.

Vi tilbyder
Du får et fagligt udfordrende og personligt udviklende job, hvor du indtager forskellige roller. Du vil både få selvstændigt ansvar samt dele ansvar i faste og løse opgavefællesskaber. VIA er en ung og dynamisk organisation, som skaber uddannelse af højeste kvalitet med et videngrundlag, der er anvendelsesorienteret og tæt koblet til praksis og de samfundsmæssige behov.

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Birgitte Quelle, Chef for Uddannelsesudvikling og Projektstøtte. Telefon: 87 55 11 02, mail: BAQ@via.dk

Ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker i henhold til Overenskomsten for akademikere i staten eller anden relevant overenskomst.
Dit primære arbejdssted vil være Hedeager 2, Aarhus N. Da VIA har flere adresser i Region Midtjylland skal du være i besiddelse af kørekort og i tilknytning til VIAs kørselsordning være villig til at bruge egen bil, så du nemt kan komme omkring.
Ansættelsessamtaler afholdes/forventes afholdt den 24. - 25. juni 2020


Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link:
https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.