Underviser til VIA Professionsbachelor i skat, Herning

 • VIA University College
 • Birk Centerpark 5, 7400, Herning, Denmark
 • 20/05/2020

Beskrivelse

Professionsbachelor i skat er en ny uddannelse i VIA, der optog studerende første gang den 1. september 2019. Der er for nuværende 22 meget motiverede studerende, som er ved at færdiggøre 2. semester, og vi forventer at modtage et hold nye studerende 1. september 2020. Vi søger undervisere, der skal medvirke til at fastholde og rekruttere studerende og videreudvikle en attraktiv uddannelse og understøtte den fantastiske start, som uddannelsen har fået.

Professionsbachelor i skat er optaget af at bidrage til velfærdssamfundets udvikling samt udvikling af skatteretten, og det sker gennem uddannelse af dimittender, der aktivt spiller sammen med og understøtter både den offentlige og den private sektors skattefaglige professioner. Uddannelsen arbejder med et didaktisk fokus på problembaseret læring. Vi tror på, at skattefag- og regnskab bedst læres gennem cases og samspillet med praksis, og en stor del af indlæringen sker via arbejde, der foregår i studiegrupper. For at understøtte den studerendes læring og vidensniveau arbejdes der med fokus på uddannelse og læring med henblik på den studerendes professionsdannelse, det foregår i vores Studentlab.

Dine opgaver, er

 • undervisning og anden studieaktivitet knyttet til grunduddannelsen.
 • undervisning og aktiviteter på efter- og videreuddannelsesniveau (Diplom i skat)
 • deltagelse i forskning og udviklingsarbejde såvel på Professionsbachelor i skat som i tværprofessionelle sammenhænge

Dine kompetencer, du
 • har undervisningserfaring og er en god formidler
 • har en relevant uddannelse på kandidat-, master- eller Ph.d.-niveau eller er måske ved at færdiggøre denne
 • har dokumenteret kendskab til og gerne erfaring med en eller flere af følgende specialer:
  • Juridisk metode, forvaltningsret, formueret og skatteforvaltningsret.
  • Regnskab, økonomisk metode
  • Personskat, erhvervsbeskatning og visse afgifter
 • kan bidrage med din faglighed i forskning og udviklingsarbejde
 • kan bidrage med din faglighed i undervisningen

Vi tilbyder et fagligt innovativt miljø, som
 • samler på dygtige teoretikere og skarpe praktikere
 • indeholder udfordrende og meget varierede arbejdsopgaver
 • rummer et selvstændigt og udviklende job i et team af engagerede og hjælpsomme kolleger
 • har fokus på formidling som håndværk og på didaktisk udvikling
 • er en del af det tværprofessionelle miljø i VIA

Vi tilbyder,
 • en spændende stilling i et ambitiøst, travlt og foranderligt uddannelsesmiljø
 • afvekslende, udfordrende og selvstændige arbejdsopgaver
 • et levende og dynamisk arbejdsmiljø med dygtige og gode kolleger

Ansættelsessted
Dit hovedarbejdssted vil være VIA University College, Campus Herning, Birk Centerpark 5, 7400 Herning. Da VIA er regionalt funderet, vil der kunne forekomme mødeaktivitet og undervisning på VIAs andre adresser.

Stillingen refererer til uddannelsesleder Morten Dahl Bøhm.

Løn- og ansættelsesforhold
Der er tale om en fuldtidsstilling, og arbejdstiden er gennemsnitligt på 37 timer/ugen.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 1227 af 23. oktober 2018.
Se venligst link til stillingsstrukturen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358 samt lilnk til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Morten Dahl Bøhm på tlf. +45 87 55 33 46.

Ansøgning
Send din ansøgning via vores online rekrutteringssystem.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2020 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde senest mandag den 8. juni 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 15. juni 2020.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingen.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link:
https://via.career.emply.com/persondatapolitik

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College og PB i skat på http://www.via.dk/.