Studiekoordinator til VIA

 • VIA University College
 • Ceresbyen, 8000, Aarhus C, Denmark
 • 20/05/2020
Deltid

Beskrivelse

Professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation søger en studiekoordinator. Studiekoordinatoren skal som stabsfunktion til uddannelseslederen medvirke til kvalitetssikring, udvikling og målopfyldelse i relation til uddannelsens opgaver og mål i samarbejde med uddannelsens øvrige medarbejdere. 

DE PRIMÆRE OPGAVER ER:

 • At koordinere praktikkerne i samarbejde med underviserne og VIAs studieadministrative medarbejdere, herunder facilitering af praktikportalen og korrespondancen med praktikstederne
 • At udvikle, gennemføre og analysere skriftlige undervisningsevalueringer, samt andre ad hoc evalueringer
 • At udarbejde eksamensplaner og samarbejde med VIAs eksamensadministration og det centrale censorsekretariat i forhold til wiseflow, censorinformationer mm.
 • At foretage frafalds-, aftager- og dimittendundersøgelser
 • At være generel studievejleder omkring uddannelsesforløb, rekruttering og frafald.
 • At medvirke til definerede opgaver og procedurer i uddannelsens kvalitetsarbejde, herunder årshjul, rapporteringer, opfølgning på procedurer og mål, samt handlingsplaner
 • At deltage som sekretær ved teammøderne
 • At påtage sig diverse ad hoc opgaver inden for rammerne af ansættelsen
VI FORVENTER
 • At du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx som professionsbachelor i Kristendom, kultur eller kommunikation eller professionsbachelor i Offentlig administration.
 • At du arbejder hurtigt og struktureret i en hverdag med mange forskellige opgaver – og kan håndtere opgaver, der kræver stor selvstændighed eller tæt samarbejde med andre
 • At du er reflekterende og analytisk
 • At du er loyal, ansvarsbevidst og serviceminded
 • At du har gode samarbejds- og kommunikationsevner og en positiv tilgang til udfordringer og forandringer og selv bidrager til at skabe en konstruktiv, positiv kultur.
VI TILBYDER
 • En spændende stilling i et ambitiøst, travlt og foranderligt uddannelsesmiljø
 • Afvekslende, udfordrende og selvstændige arbejdsopgaver
 • Et levende og dynamisk arbejdsmiljø med dygtige og gode kolleger.

LØN – OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Der er tale om en deltidsstilling, og arbejdstiden er gennemsnitligt på 20 timer/ugen.
Ansættelse sker i henhold til gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og OAO samt organisationsaftalen for kontorfunktionærer (HK) eller anden relevant overenskomst.

ER DU INTERESSERET?
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til uddannelsesleder Ullrich Zeitler, på tlf. 87 55 36 01.

ANSØGNING
Send din ansøgning via vores online rekrutteringssystem via nedenstående link.

ANSØGNINGSFRIST
Din ansøgning skal være os i hænde senest torsdag den 15. juni 2020.
Stillingen ønskes besat den 1. august 2020 eller snarest derefter.

Hovedarbejdssted er Campus C, afdeling Lyseng Allé 15, 8270Højbjerg, men der må forventes aktiviteter på VIAs adresser i hele Region Midtjylland.
Ansættelsessamtaler afholdes/forventes afholdt i uge 26.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link:
https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.