Stedfortræder for afdelingssygeplejersken i hæmodialysen Odense.

 • Region Syddanmark
 • J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 93, 10. sal, 5000 Odense C
 • 01/09/2020
Fuldtid Sygeplejerske og jordemoder

Beskrivelse

Stedfortræder for afdelingssygeplejersken i Hæmodialysen, Odense 37 timer pr uge pr. 01. september 2020 eller efter aftale.
Er du erfaren sygeplejerske med lyst til ledelse og udvikling, så er denne stilling måske noget for dig! Hæmodialysen søger en stedfortræder til at varetage vores Limited Care/Self Care og Hjemmehæmodialyse afsnit.
Denne skal i samarbejde med afdelingssygeplejersken, stedfortræderen for Center Hæmodialysen, den Kliniske Sygeplejespecialist samt det øvrige personale understøtte afdelingens vision og strategi frem mod Nyt OUH.
Stedfortræderen er nærmeste overordnede for personalet i afsnittet ved afdelingssygeplejerskens fravær. Denne vil tillige få ansvar for specielt delegerede opgaver og varetager i øvrigt funktioner som beskrevet i funktionsbeskrivelsen for stedfortræderen.
Ud fra et ønske om synlig ledelse i hele afdelingens åbningstid, vil der i stillingen være en vagtbelastningen på 2-3 aftenvagter på 4 uger og weekendvagt hver 4. weekend.

Om Hæmodialyseafsnittet: 
Hæmodialysen er et afsnit med 40 behandlings pladser, delt mellem Centerdialysen, Limited Care og Hjemmehæmodialysen. Afdelingen dialyserer akutte og kroniske patienter med nyresygdommme 3 gange om ugen i dag eller aftentimerne. Der er ca. 125 kroniske patienter. 

Vi har i afdelingen fokus på patienten først, højeste faglighed og helhed i patientforløbet. Samt værdier der trækker på mange side af sygeplejefagligheden i forbindelse med akutsygepleje, teknologisk sygepleje og pleje af den kroniske patient. Vi arbejder med at fremtidssikre organisationen og implementere nye arbejdsgange, der på alle måder sætter patienten i centrum. Målsætningerne er, at organisationsændringerne og alle arbejdsgange er fuldt implementeret inden flytningen til det nye hospital.

Afdelingen varetager ligeledes hæmodialyse behandlinger på intensivafdelingerne, akutafsnit og sengeafsnit rundt på OUH, hvilket medfører rådighedsvagt fra eget hjem og en maximal transport tid til rådighedsvagterne på ca. 30 minutter.

Om Limited Care/Self Care og Hjemmehæmodialyse
Afsnittet har en veletableret hjemmehæmodialyse med 18 patienter hjemme og oprettede i 2018 et Limited Care & Self Care afsnit i afdelingen med nu 30 patienter. Intentionen med hjemmeenheden er at øge antallet af patienter der køre dialysen i eget hjem, og med Limited Care er at flest mulige patienter bliver selvhjulpne i den grad de ønsker.

Vi er kendetegnet ved:

 • At yde en professionel sygepleje med høj faglig kvalitet
 • En afdeling med en engageret personalegruppe
 • Et velfungerende kollegialt sygeplejefællesskab i en afdeling med et utroligt spændende speciale, hvor faglig stolthed præger afdelingen
 • En afdeling, hvor vi værner om arbejdsmiljøet, har det sjovt, og der er højt til loftet
 • En afdeling, hvor der arbejdes med kompetenceudvikling og mulige karriereveje
 • En afdeling, der er under udvikling, hvor dine input er væsentlige, og hvor du kan opbygge kompetencer inden for ledelse og derved få en stærk sygeplejefaglig profil

Vi søger en stedfortræder med følgende kvalifikationer:

 • Klinisk erfaring inden for hæmodialyse
 • Har interesse for ledelse, og har et ønske om at få et ledelses- og udviklingsmæssigt ansvar
 • Der evner, at bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag, og at udvise beslutningsdygtig
 • Har et højt fagligt niveau og evner at formidle dette til kollegaer
 • Pædagogiske og kommunikative kompetencer, der bidrager til et anerkendende, innovativt og udviklende miljø
 • Brænder for udvikling af sygeplejen, - med en vilje og evne til at implementere udviklingen i afsnittet
 • Gerne erfaring med arbejdstidstilrettelæggelse

 Stedfortræderens opgaver:

 • Medansvarlig for ledelse og udvikling af afsnittet
 • Medansvarlig for daglig planlægning og afsnittets drift
 • Medansvarlig for implementering af den gode sygepleje
 • Loyal sparringspartner for afdelingssygeplejersken
 • Er nærværende og proaktiv i forhold til medarbejdernes trivsel, hvilket indebærer en årlig samtale med alle medarbejder i enheden, samt deltagelse i sygefraværssamtaler
 • I tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken og stedfortræderen for centeret varetag opgaven om planlægning af en hensigtsmæssig drift i det daglige arbejde, samtidig med at den enkelte medarbejders kvalifikationer styrkes og anvendes optimalt
 • Varetager i samarbejde med afdelingens anden stedfortræder arbejdstilrettelægning og tjenestetidsplanlægning i afsnittet
 • Samarbejder med afdelingssygeplejersken for at sikre et højt informationsniveau i afsnittet.
 • Deltager aktivt i personale- og afdelingsmøder og i forbindelse hermed fremlægger emner eller specielt tildelte opgaver
 • Deltagelse i det kliniske arbejde som rollemodel for personalet
 • Deltagelse i mødeaktivitet om afsnittets udvikling, ledelse og drift

For nærmere information:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Gitte Mengel på tlf. 6541 2440 eller 4026 6278.  ​

For yderligere spørgsmål til lønindplacering i forhold til profiler kontakt TR Tlf. 6541 3822

Funktionsbeskrivelse for stedfortræder for afdelingssygeplejersken YD Odense rekvireres hos afdelingssygeplejersken, stedfortræder eller klinisk sygeplejespecialist.

Der vil ved ansættelsen blive indhentet børneattest. 

Ansøgningsfrist senest: 22/6-20

Ansættelsessamtaler afvikles den: 25/6-20