Afdelingssygeplejerske OPAS

 • Region Syddanmark
 • Baagøes Allé 15, 5700 Svendborg
 • 01/08/2020
Fuldtid Sygeplejerske og jordemoder

Beskrivelse

Et rigtig spændende lederjob til dig, der brænder for ledelse og har store ambitioner på patienternes vegne.

Vi søger en afdelingssygeplejerske til Operations- og Anæstesiafsnittet (OPAS) i afd. V i Svendborg. Den ledige stilling vedrører operationsområdet, og du vil indgå i et velfungerende funktionslederteam for afsnittet sammen med afdelingssygeplejersken for anæstesien samt den funktionsledende overlæge.

Afdelingen

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V er en klinisk tværgående afdeling, normeret til 232 fuldtidsstillinger og fysisk placeret på to matrikler i henholdsvis Svendborg og Nyborg. Afdelingen har ansvaret for Intensiv-, Opvågnings-, Anæstesi- og Operationsområdet samt Den Sydfynske Akutlægebil.

Afdelingen har ansvaret for driften af 3 operationsgange:

 • Operations- og Anæstesiafsnittet, Svendborg (OPAS) med 9 operationsstuer til indlagte elektive og akutte patienter og aktuelt 5 kirurgiske specialer.
 • Dagkirurgisk Center, Svendborg (DKC-S) med 5 operationsstuer og aktuelt 4 kirurgiske specialer.
 • Dagkirurgisk Center, Nyborg (DKC-N) med 5 operationsstuer og aktuelt 2 kirurgiske specialer. Her varetages sterilfunktionen ligeledes af afdeling V.

Den Syddanske Forbedringsmodel er velintegreret som ledelsesværktøj i afdelingen, og der holdes ugentlige tavlemøder i alle afsnit. Vi har et tæt samarbejde med vore kirurgiske samarbejdspartnere om at skabe de bedste sammenhængende patientforløb, og vi er en del af arbejdet med at udvikle generiske instrukser/retningslinjer ift. NytOUH sammen med de øvrige operationsafsnit på OUH. Vi planlægger med at have et tæt og integreret samarbejde med operationsområdet i NytOUH.

Vi prioriterer et rigtig godt arbejdsmiljø og den gode omgangstone. Arbejdet med ikke tekniske færdigheder, feedback og tjek ind/ud er en naturlig del af hverdagen, og vi lægger vægt på at kommunikere anerkendende og professionelt i alle samarbejdsrelationer.

 Vi har i afdelingen arbejdet med at styrke ledelsesarbejdet og ledergruppen igennem processen ”Fra en gruppe ledere til en Ledergruppe” og har i den forbindelse udarbejdet et ledelsesgrundlag for funktionsledelser med udgangspunkt i Ledelsesgrundlaget for OUH - læs mere her.

Afd. V er sammen med de øvrige afdelinger i Svendborg i gang med en spændende proces med at udvikle profilen for Svendborg Sygehus – Svendborg Specialsygehus. Netop nu er vi i gang med at planlægge en perioperativ enhed i tæt sammenhæng med Operations- og Anæstesiafsnittet. Læs mere om arbejdet med at udvikle Svendborg Specialsygehus her: link til Intranettet Svendborg Specialsygehus.

Læs mere om afdelingen her: link til afdelingens Intranetside.

Vi tilbyder:

 • Et velfungerende afsnit med 52 engagerede og meget dedikerede medarbejdere med arbejdsglæde og humor
 • Et afsnit med stærke faglige teams og et godt teamsamarbejde på alle niveauer
 • Et afsnit med udviklingsorienterede faglige specialister og nøglepersoner indenfor kvalitet- og patientsikkerhed, hygiejne etc.
 • At blive en del af en velfungerende ledergruppe, hvor dialog, inddragelse og medindflydelse vægtes højt
 • Et job med store muligheder for at være med til at skabe fremtiden i Svendborg Specialsygehus

Vi forestiller os, at du:

 • Er sygeplejerske med erfaring fra en lignende lederstilling og har stor lyst til ledelse
 • Er en synlig personaleleder med flair for dialog og tydelig kommunikation
 • Faciliterer udvikling og forbedringsarbejde i afsnittet samt understøtter gode initiativer og inddrager afsnittets nøglepersoner i arbejdet
 • Har blik og evne for sund drift og flow 
 • Har masteruddannelse eller anden relevant lederuddannelse

 Dit job:

 • Være synlig i klinisk praksis og tager beslutninger ud fra ”patienten først”
 • Sikre at patienten og deres pårørende oplever sig set, hørt og respekteret
 • Videreudvikle afsnittes kultur for kvalitetssikring, forbedringsarbejde og patientsikkerhed samt understøtte og inddrage afsnittes nøglepersonerne i arbejdet
 • Sikre et højt fagligt niveau og sikkerhed i patientbehandlingen
 • Skabe rammer for høj trivsel og det gode arbejdsmiljø
 • Udvikle medarbejdernes høje faglighed og skabe mulighed for uddannelse og kompetenceudvikling på alle niveauer
 • Kunne ”sætte dig op i helikopteren” og have et strategisk blik på hele afdelingen sammen med ledergruppen

Tiltrædelse:
Pr. 1. august 2020 eller efter aftale.

Vilkår:
Løn – og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Region Syddanmark anvender 3 måneders prøvetid. 

Ansøgningsfrist d. 8. juni 2020. Ansættelsessamtaler afholdes d. 18.juni 2020. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Lisbeth Juulsgaard, mail lisbeth.juulsgaard@rsyd.dk og tlf. 2329 4734.