2 ledige stillinger som underviser i dansk ved Læreruddannelsen Silkeborg.

  • VIA University College
  • Nattergalevej 1, 8600, Silkeborg, Denmark
  • 16/05/2020

Beskrivelse

Læreruddannelsen i Silkeborg søger 2 undervisere (adjunkter/lektorer) i dansk. Begge stillinger er faste stillinger.
I den ene stilling lægges der vægt på, at ansøgeren ud over det brede danskfaglige felt kan varetage undervisning i modulet Undervisning af tosprogede elever.
I den anden stilling søges en underviser, der ud over det brede danskfaglige felt, kan varetage undervisningen af Dansk 1.-6. klasse og har faglig interesse for læsning og læseprocesser.

Dine kompetencer:
Vi forventer
•at du har en uddannelse på kandidat- eller ph.d. – niveau inden for danskfaget
•at du er fagligt engageret og gerne har erfaring med såvel undervisning af studerende som af elever i skolen
•at du har erfaring med og viden om vejledning, herunder særlig vejledning af studerende
•at du aktivt kan bidrage til udvikling af læreruddannelsen samt samarbejdet med aftagerinstitutioner
•at du er en stærk kommunikator, skriftligt og mundtligt
•at du vil arbejde med at integrere it-didaktiske læringsstrategier og teknologier i undervisningen

Du skal være indstillet på:
•at indgå i samarbejde med læreruddannelsens øvrige undervisere i dansk
•at deltage i samarbejde med undervisere på læreruddannelsens øvrige fag og fagområder
•at deltage i samarbejdet omkring praktikken og med professionen
•at have primær tilknytning til Læreruddannelsen i Silkeborg, men eventuelt at varetage opgaver på VIAs øvrige lokaliteter

Vi tilbyder:
•et stærkt fagligt miljø med stor forandringshastighed og fortsatte udviklingsmuligheder som blandt andet kan indebærer varetagelse af nye opgaver på længere sigt
•et fagligt og socialt sparringsmiljø på det kollegiale niveau
•teamorganisering med fagkollegaer

Løn- og ansættelsesforhold: Løn- og ansættelsesforhold:
Der er tale om faste fuldtidsstillinger med tiltrædelse 1. august 2020.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 1227 af 23. oktober 2018.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesleder Lars Ustrup på LU@via.dk

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627

Hovedarbejdssted er Campus Silkeborg, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 3. juni 2020.
Ansættelsessamtaler afholdes/forventes afholdt tirsdag d. 9. juni 2020.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link:
https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.