Adjunkt/lektor til underviserstillinger på VIA Sygeplejerskeuddannelsen Viborg

 • VIA University College
 • Prinsens Allé 2, 8800, Viborg, Denmark
 • 15/05/2020

Beskrivelse

Ved Sygeplejerskeuddannelsen Viborg, VIA University College, er 2 stillinger som adjunkt/lektor ledig pr. 15. august 2020 eller efter aftale. Den ene stilling er en fast stilling, den anden er et barselsvikariat, begge på 37 timer pr uge.

Den faste stilling
Ved ansættelse som adjunkt i den faste stilling, vil du indgå i VIAs lektorkvalificeringsforløb. Hvis du er lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes nuværende stillingsstruktur sker ansættelsen som lektor. 

Barselsvikariat
Ved ansættelse som adjunkt i barselsvikariatet er der ikke mulighed for at opnå lektorkvalificering. Hvis du er lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes nuværende stillingsstruktur sker ansættelsen som lektor. Ansættelse i vikariatet er tidsbegrænset med en forventet varighed på 10 måneder.


Gældende for begge stillinger:
Dine opgaver

 • Udvikling, planlægning og gennemførelse af undervisningsaktiviteter, vejledning og eksamination i den teoretiske og den kliniske del af uddannelsen
 • Opgaverne vil primært være knyttet til grunduddannelsen med mulighed for undervisningsopgaver inden for efter-/videreuddannelse
 • Deltagelse i udvikling og koordinering af uddannelsens tilrettelæggelse, samt evaluering og kvalitetssikring i samarbejde med kolleger i teams
 • Deltagelse i forsknings-, udviklings- og innovative aktiviteter
Dine kompetencer
Vi forventer, at du:
 • har en sygeplejerskeuddannelse som grunduddannelse, samt en relevant videreuddannelse på kandidat-, master- eller ph.d. niveau
 • har undervisnings- og vejledererfaring inden for det sundhedsvidenskabelige område, samt gerne pædagogiske kvalifikationer
 • har interesse for undervisning i sygeplejefaglige områder og en innovativ tilgang i forhold til sygeplejeprofessionens udvikling
 • er it-kyndig på avanceret brugerniveau og kan anvende it i undervisningen, samt har interesse for it-pædagogik og elæringsproduktion
 • kan arbejde selvstændigt i forhold til de mangeartede opgaver og relationer, man indgår i som underviser
Vi tilbyder
 • En spændende stilling i en engageret og ambitiøs uddannelse, hvor der er fokus på nytænkning og udvikling
 • En arbejdsplads, hvor samarbejde og undervisernes trivsel prioriteres højt i hverdagen
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Muligheder for tværfagligt samarbejde på campus og i VIA
 • Introduktion til din nye jobfunktion og tæt samarbejde med kollegaer


På Sygeplejerskeuddannelsen Viborg optager vi omkr. 140 sygeplejestuderende om året, heraf 20 på Sygeplejerskeuddannelsen NET og 30 på et særligt tilrettelagt spor for uddannede social- og sundhedsassistenter. Sygeplejerskeuddannelsen Viborg er ét af 6 udbudssteder i VIA Sygeplejerskeuddannelsen og vi samarbejder tæt med de øvrige udbudssteder, og de øvrige uddannelser i VIA. 

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 1227 af 23. oktober 2018.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627

Hovedarbejdssted er Campus Viborg, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Kirsten Bjerg på telefon 87 55 22 00. Læs mere om os på www.via.dk/sygeplejerskeiviborg. 
Ansøgningsfrist: 8. juni kl. 18.00
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 25.
Du bedes angive i din ansøgning, om du er interesseret i den faste stilling eller barselsvikariatet eller begge stillinger.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link:
https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.