Drømmer du om nye udfordringer - kursister søges til specialuddannelsen som anæstesisygeplejerske

 • Region Syddanmark
 • Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
 • 01/09/2020
Midlertidig Sygeplejerske og jordemoder

Beskrivelse

Drømmer du om nye udfordringer - så slå til nu! Bedøvelsen og Bedøvelsen og operation, Sygehus Sønderjylland søger kursister fra den 1. september 2020. 

Uddannelsen er en toårig specialuddannelse på fuld tid, hvor Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at du har følgende kvalifikationer: 

 • Dansk autorisation som sygeplejerske. 
 • Mindst to års klinisk erfaring fra ansættelse i primær somatiske sygehusafdeling(er). 
 • Eksamen i sygepleje på bachelor niveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau. 

Vi tilbyder en uddannelse:  

 • Hvor du er en vigtig brik i teamet omkring patienten og er med til at sikre et godt og sammenhængende patientforløb. 
 • I et højteknologisk miljø hvor både mono- og tværfagligheden er i højsædet. 
 • Hvor du forventes at være ansvarlig og opsøgende i forhold til egen læring og uddannelse. 
 • Med fokus på din faglige og personlige udvikling. Du vil sammen med dine kliniske vejledere arbejde struktureret, både ud fra dine tekniske færdigheder og ikke tekniske færdigheder. 
 • Hvor du får en bred vifte af kompetencer som løbende tilpasses dit læringsniveau.
 • Uddannelsen forløber skiftevis på anæstesiafsnittet på Sønderborg og Aabenraa Sygehus og suppleres med 6 ugers ophold på anæstesiafsnittet i Middelfart, samt 6 uger på opvågningsafsnittet på Aabenraa Sygehus 

Vi lægger vægt på: 

 • At du har personlige ressourcer, overskud, robusthed samt er dedikeret til at gennemføre et spændende og udfordrende uddannelsesforløb. 
 • At du er bevidst om, at det både fagligt og personligt kræver en betydelig indsats at gennemføre specialuddannelsen. 
 • At du har bred klinisk erfaring fortrinsvis fra det somatiske område, samt erfaring fra akutte og komplekse patientforløb. 
 • At du har ajourført din faglige viden efter din grunduddannelse. 
 • Hvis du har afsluttet specialuddannelse i intensiv sygepleje ved Sygehus Sønderjylland inden for de seneste 5 år, kommer du ikke betragtning til specialuddannelsen. 

I øvrigt: 

Den 1. september 2019 trådte en ny national uddannelsesordning i kraft. Uddannelsen er opdelt i fire kliniske perioder på hver 6 måneder. Til hver periode høre en række mål og krav, der skal opfyldes og bestås før perioden godkendes, og du kan forsætte din uddannelse.

Den kliniske uddannelse indeholder vejledning, refleksion og feedback, teoretisk undervisning og simulation. Der arbejdes på stigende sværhedsgrad og selvstændighed gennem hele uddannelsen.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår i Odense og svarer til ca. 200 timers undervisning.  

Der må forventes en del kørsel/vekslen mellem matriklerne, samt teorimodulet i Odense og udeopholdet i Middelfart. Ligeledes skal du deltage i undervisning på Esbjerg, Kolding og Vejle Sygehus.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave i klinisk anæstesisygepleje der takseres efter 7 trins skalaen.

Vil du vide mere:  

Du vil kunne læse meget mere om uddannelsen og dennes opbygning på følgende link: 

http://www.sygehussonderjylland.dk/wm452769

https://www.rsyd.dk/wm492692 

Kontakt:

Ønsker du uddybende information, er du velkommen til at kontakte: 

Klinisk uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske Malene Pedersen på telefon 30 54 79 84

Afdelingssygeplejerske Pia Funder, Bedøvelse og operation i Aabenraa på telefon: 79 97 42 10 

Afdelingssygeplejerske Kristin Kristjansdottir, Bedøvelse i Sønderborg på telefon: 79 97 41 10 

Vi anbefaler en uforpligtende rundvisning eller studiebesøg. For nærmere aftale herom kontaktes Malene Pedersen pr. mail på Malene.Pedersen3@syd.dk

Ansøgningsfrist: 

Ansøgningsfristen er tirsdag den 2. juni 2020 klokken 12.00

Ansættelsessamtalerne vil foregå i uge 25