Børnehuset Egmontgården søger uddannede pædagoger til 2 midlertidige stillinger på 30 timer til vuggestueafdelingen via puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet.

 • Aarhus Kommune
 • Søndervangen 95, 8260 Viby J
 • 25/03/2020
Fuldtid Pædagogisk og socialt arbejde

Beskrivelse

Børnehuset Egmontgården søger hurtigst muligt 2 pædagoger til vores vuggestueafdeling. Vi har i perioden 2020-2022 fået tildelt ekstra midler fra Børne- og Undervisningsministeriets pulje til ’Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange sårbare og udsatte 0-2 årige børn’. Derfor har vi nu mulighed for at ansætte mere personale frem til 31.12.2022.

Børnehuset Egmontgården er et selvejende dagtilbud med ca. 100 børn fordelt på tre afdelinger: En vuggestueafdeling for de 0-2½ årige, en mellemafdeling for de 2½-4 årige samt en storbørnsafdeling for de 4-6 årige. Vi er beliggende i Søndervangen i det sydlige Viby. Et område med en mangfoldig beboersammensætning og et stort antal tosprogede familier.

Vores hverdag er bygget op omkring planlagte pædagogiske aktiviteter, hvor vi arbejder med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi lægger særligt vægt på at styrke barnets sproglige udvikling, sociale kompetencer, selvhjulpenhed, motoriske udvikling samt at skabe rammer for meningsgivende og udviklende fællesskaber. Derudover har vi et særligt fokus på forældresamarbejdet og bruger blandt andet tid på at rådgive og vejlede forældre i forældrerollen. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret forståelsesramme; vores tilgang er, at vi indskriver en familie, ikke kun et barn.

Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle det pædagogiske læringsmiljø. Vi anser alle aktiviteter og rutiner, der finder sted i løbet af dagen som læringsmiljøer, og vi har fokus på, at børnene skal få størst mulig erfaring og udbytte af dem. Vores pædagogik tager afsæt i en neuropædagogisk forståelsesramme. Vi arbejder med begreber som to-personspsykologi, selvagens, kontakt-før-opgaven, den tydelige karavanefører og mentaliseringskompetencer.

Vi er optagede af at skabe en sammenhæng mellem den neuroaffektive forståelsesramme, lærings- og udviklingstankerne i Stærkere Læringsfællesskaber og den styrkede læreplan således, at vi i fællesskab og i samarbejde med forældrene formår at skabe det bedste afsæt for børnenes trivsel, udvikling og læring. Derfor er det vigtigt, at vi alle tager ansvar både for egen og fælles læring.
 
Vi søger to nye kollegaer som: 
 • Har lyst til at arbejde indenfor en neuropædagogisk forståelsesramme.
 • Er faglig velfunderet og vil bidrage til den fortsatte udvikling af læringsmiljøer i afdelingen og i det samlede dagtilbud.
 • Kan være kontaktpædagog for en række børn og deres forældre.
 • Er god til at iagttage, analysere og vurdere børnenes udvikling og behov, og kan arbejde målrettet med at styrke den tidlig indsats.
 • Er god til at få øje på barnets udviklingspotentialer og kan arbejde målrettet med at styrke dem i hverdagen.
 • Er nærværende, anerkendende og inkluderende i mødet med børnene og har en positiv og aktiv tilgang til forældresamarbejdet.
 • Kan arbejde struktureret og være tydelig både overfor børn, forældre og kolleger.
 • Besidder et godt humør og formår at være nysgerrig på den andens perspektiv.
 • Er ansvarlig, fleksibel og robust og kan agere i en hverdag, der nogle gange bliver anderledes end planlagt.
 • Kan skrive handleplaner, indstillinger og udviklingsbeskrivelser og følge relevant op på dem med forældre, kolleger og eksterne samarbejdspartnere.
 • Er motiveret for pædagogisk udvikling og vil bidrage til at skabe trivsel, udvikling og læring for børn, forældre og kollegaer.
 • Har lyst til at tage del i vores udvikling med Stærkere Læringsfællesskaber og Den styrkede Læreplan.
 • Kan bidrage til den høje faglighed i institutionen, fællesskabet og det gode arbejdsmiljø.
 • Kommer og besøger os, inden du sender din ansøgning
 
Vi kan tilbyde dig:
 • Et velfungerende dagtilbud i spændende udvikling med alsidige opgaver og muligheder.
 • En arbejdsplads, hvor du har mulighed for at have medindflydelse og frihed indenfor rammerne.
 • En arbejdsplads med høj faglighed og fokus på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.
 • En arbejdsplads, hvor vi på tværs af afdelingerne har fokus på at hjælpe hinanden og kan grine sammen.
 • Et fagligt miljø, hvor vi reflekterer over pædagogisk praksis, og øver os i at stille undrende spørgsmål til hinanden, når vi tænker det kan være til gavn for vores fælles faglige udvikling.
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, eller er du interesseret i at aftale et besøg, er du velkommen til at kontakte Dagtilbudsleder Lotte Althoff Laustsen på tlf. 24784548 eller mail: lala@aarhus.dk

Sidste frist for ansøgning er d. 13. april 2020
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst.
Der er tale om en tidsbegrænsede stillinger frem til udgangen af 2022.