Genetisk vejleder ved Klinisk Genetisk Afdeling, OUH

 • Region Syddanmark
 • J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C
 • 01/06/2020
Fuldtid Sygeplejerske og jordemoder

Beskrivelse

Har du lyst til at bruge din sundhedsfaglige uddannelse på en anden måde, så er chancen måske her.  

Afdelingen søger en genetisk vejleder 32-37 timer/uge pr. d. 1. juni 2020. Vi tilbyder et udfordrende job, hvor du får mulighed for at bruge din sundhedsfaglige uddannelse på en anden måde.   

Du vil få tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale, specielt afdelingens andre genetiske vejledere, læger og lægesekretærer.

Stillingen er knyttet til ambulante patientforløb med genetisk udredning, rådgivning og kontrolforløb.  

Afdelingen varetager klassiske funktioner inden for specialet klinisk genetik, dvs. genetisk rådgivning og udførelse af en bred vifte af genetiske analyser både præ- og postnatalt, herunder bl.a. kromosom mikroarray-analyser, enkeltgens- og panelundersøgelser, samt exom/genom-sekventeringer og NIPT (Non-Invasiv Prænatal Testning).   

Afdelingen har ca. 2900 rådgivningsforløb pr. år og deltager desuden aktivt i tværgående klinisk samarbejde om udredning og rådgivning. Analysemæssigt foretages mere end 6500 analyser om året. Til afdelingen er knyttet en meget aktiv forskningsenhed.   

Dine opgaver bliver

 • At bidrage til genetisk udredning af patienter inden for udvalgte sygdomsgrupper med selvstændig optagelse af familieanamnese, optegnelse af stamtræ og verificering af diagnoser.
 • At bidrage til den videre ambulante funktion og det videre kontrolforløb.
 • Bistå lægerne inden for opgaver, som kompetencemæssigt kan udføres af en genetisk vejleder.   

Vi ser gerne, at du

 • Er uddannet sygeplejerske, gerne med erfaring i koordinering af patientforløb.
 • Har erfaring med patientkontakt.
 • Kan arbejde struktureret og selvstændigt.
 • Er engageret og kvalitetsbevidst.
 • Er god til at kommunikere.
 • Har viden, eller interesse for at få viden, om genetik.
 • Er fortrolig med anvendelse af IT, herunder Officepakke og EPJ.
 • Kan indgå i et arbejdsfællesskab.
 • Bidrager til et godt socialt arbejdsmiljø.
 • Udviser aktiv deltagelse i personlig og faglig udvikling.

Vi tilbyder   

 • Oplæring til funktionen klinisk genetisk vejleder. Der findes ingen formaliseret uddannelse, men oplæring vil foregå som sidemandsoplæring/mesterlære.
 • Mulighed for deltagelse i relevant undervisning.
 • Tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige personale.
 • En alsidig, selvstændig og udfordrende hverdag.
 • Arbejdstid i almindelig dagtid uden vagt.
 • Et godt socialt arbejdsmiljø, som jævnligt også plejes uden for hospitalets rammer.

Hvis du har spørgsmål

Kan du henvende dig til genetisk vejleder, Marianne Præstegaard, på tlf.: 6541 3974.

Løn- og ansættelsesforhold 

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings-og takstnævn og relevante faglige organisation.