Molekylærbiolog ved Klinisk Genetisk Afdeling, OUH

 • Region Syddanmark
 • J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C
 • 01/06/2020
Fuldtid Kemi og bioteknik

Beskrivelse

Ved Klinisk Genetisk Afdeling er en stilling som molekylærbiolog ledig til besættelse d. 1. juni 2020 eller snarest muligt.

Afdelingen varetager klassiske funktioner inden for specialet klinisk genetik, dvs. genetisk rådgivning og udførelse af en bred vifte af genetiske analyser i klinisk regi. Det drejer sig om både præ- og postnatale analyser, herunder bl.a. kromosom mikroarray-analyser, enkeltgens- og panelundersøgelser, samt exom-sekventeringer og NIPT (Non-Invasiv Prænatal Testning).  

 Afdelingen varetager genetiske rådgivning i hele Region Syddanmark og har samlet ca. 2900 rådgivningsforløb pr. år. Til afdelingen er knyttet en meget aktiv forskningsenhed, Human Genetik, ved Klinisk Institut, SDU.  

Laboratoriet foretager mere end 6500 analyser om året. Du vil indgå i en gruppe med seks driftsansatte molekylærbiologer, og du vil samarbejde med afdelingens bioanalytikere, akademikere og øvrige personale. Ved definering af dine opgaver vil vi inddrage dine interesser samt de kompetencer og den erfaring, du har oparbejdet.

Dine opgaver bliver som udgangspunkt

 • Varetage fortolkning af resultater fra udvalgte analyser i samarbejde med læger
 • Deltage i vedligehold og udvikling af metoder og teknikker samt varetage andre udvalgte opgaver
 • Deltage i bioinformatiske opgaver afhængigt af dine kompetencer 
 • Deltage i implementering af nye metoder
 • Deltage i udarbejdelse af retningslinjer, instrukser samt i validering af nye metoder    
 • Deltage i relevante tværgående opgaver i afdelingen
 • Deltage i afdelingens uddannelsesforpligtelse
 • Udvikle en selvstændig forskningsprofil inden for dit arbejdsområde

Vi forventer at du

 • Er cand.scient eller har lignende akademisk uddannelse med molekylærgenetisk viden
 • Har kendskab nogle af de teknikker, der anvendes i laboratoriet, gerne også bioinformatik og human genetik
 • Har forskererfaring på ph.d.-niveau
 • Er helheds- og udviklingsorienteret, omhyggelig og kvalitetsbevidst
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er indstillet på selvstændigt arbejde, men også tæt samarbejde med afdelingens øvrige akademikere og bioanalytikere

Vi tilbyder

 • Et job med mulighed for personlig og faglig udvikling i et godt akademisk miljø
 • Et job i en afdeling med et stærkt forskningsmiljø, som er i tæt tilknytning til SDU
 • Et alsidigt job, hvor du har mulighed for at præge afdelingens kultur og udvikling
 • Mulighed for deltagelse i relevante kurser og efteruddannelse, herunder uddannelse til klinisk laboratoriegenetiker    
 • Tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige engagerede personale 
 • Et godt arbejdsmiljø med respekt for den enkelte

Hvis du har spørgsmål
Kan du henvende dig til ledende overlæge Lilian Bomme Ousager, tlf.: 6541 1605 / 2680 3627.

Løn og ansættelse
I henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og relevant faglig organisation.