PERFUSIONISTASPIRANT TIL HJERTE-, LUNGE- OG KARKIRURGISK AFDELING T

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C
  • 01/06/2020
Midlertidig Sygeplejerske og jordemoder

Beskrivelse

PERFUSIONISTASPIRANT SØGES TIL HJERTE-, LUNGE- OG KARKIRURGISK AFDELING T, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL.

Vi søger en perfusionistaspirant med lyst til, at arbejde på en hjerte- lungemaskine, som holder patientens livsvigtige funktioner i gang under en hjerteoperation. For at blive uddannet som perfusionist, skal du ansættes på et hospital som perfusionistaspirant.

Uddannelsen vi tilbyder dig:

Ansættelsen er pr. 1. juni 2020, idet vi gerne vil introducere dig til jobbet inden opstart på den teoretiske uddannelse. Uddannelsen starter 1. september 2020 med modul 1. Uddannelsen indeholder i alt 21 ugers teoretisk undervisning, 21 ugers klinisk undervisning og 21 ugers praktik. Den teoretiske uddannelse er fordelt på 4 moduler, der hver varer ca. 6 uger. Efter hvert teorimodul følger klinisk undervisning og praktik i 6 uger. Under det sidste modul skal du skrive et videnskabeligt baseret afgangsprojekt. Den samlede varighed af uddannelsen er 2 år.

Du har direkte adgang til perfusionistuddannelsen, hvis du er uddannet sygeplejerske, bioanalytiker, er ingeniør eller har en bacherlor i medicin. Andre uddannelser eller ansættelser inden for sundhedsområdet kan give adgang efter en vurdering i hvert tilfælde. Du skal have mindst 2 års erfaring med klinisk arbejde og det vil blive betragtet som en fordel, hvis du på forhånd har kendskab til jobbet eller har arbejdet på et operationsafsnit.

Du får undervisning i en lang række fag, f.eks. perfusionsteknik og produktkendskab, anatomi, fysiologi og patofysiologi og anæstesi, instrumenteringsteknik m.fl.

Den praktiske del af uddannelsen foregår på Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T, OUH. Her lærer du at arbejde med perfusionsteknik, og du indøver rutiner og samarbejdsrelationer på afdelingen i forbindelse med hjertekirurgiske indgreb. Den teoretiske uddannelse foregår efter en studieplan ved Perfusionistskolen i Skejby under Aarhus Universitet.

Efter hvert teorimodul bliver der afholdt skriftlige prøver. Når samtlige teori- og praktikmoduler er gennemført, udsteder skolen et afgangsbevis. Du vil herefter kunne betegne dig som master i kardiovaskulær teknologi.

Dine ansvarsområder vil i hovedtræk være:

Som perfusionist indgår du i det behandlingsteam, som er med til operationen ved hjertekirurgi. Denne form for indgreb nødvendiggør, at hjertets pumpefunktion midlertidigt standses. Til at opretholde kroppens øvrige funktioner i denne fase tilslutter man en hjerte- lungemaskine, og den betjerner perfusionisten.

Din primære opgave er, at sørge for at patientens kredsløb understøttes bedst muligt under hjerteoperationer. Hjerte- lungemaskinefunktionen er en vigtig teknisk proces, som perfusionisten foretager i samarbejde med kirurg og narkoselæge. Perfusionister må have en robust psyke og kunne bevare overblikket i stressede situationer.

Sideløbende kan perfusionister også have andre aktiviteter, som f.eks. at betjene cirkulationsunderstøttende apparatur, blodbesparende apparatur og laboratorieudstyr ved blodprøvetagning.

Det forventes, at du deltager i afdelingens forsknings- og udviklingsopgaver.

Uddannede perfusionister indgår i afdelingens vagtberedskab.

Yderligere informationer:

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte perfusionist Carina Dyhr Led på mobil nr. 2366 9777, perfusionist Louise Ladefoged mobil nr. 2916 0831 eller overlæge Poul Erik Mortensen mobil nr. 4023 8997.

Stillingen aflønnes efter overenskomsten mellem ansøgers faglige forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse, hvilket betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau.

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed, og enhver ny ansættelse indebærer 3 måneders prøvetid. der gøres opmærksom på, at OUH er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningen sendes til ledende overlæge Gert Lerbjerg, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T, Odense Universitetshospital, JB Winsløwsvej 4, 5000 Odense C.

Ansøgningsfrist er den 17. april 2020 og der afholdes ansættelsessamtaler i uge 17.

Vi glæder os til, at høre fra dig.