Chefkonsulent med stor erfaring fra trafik- og mobilitetsområdet til Region Syddanmark

 • Region Syddanmark
 • 03/04/2020
Fuldtid Rådgivning

Beskrivelse

Har du stor faglig viden og erfaring inden for mobilitet, trafik og infrastruktur og også gerne generalistkompetencer? Vil du være med til at styrke mobiliteten i Region Syddanmark ved at udvikle og implementere handlingerne i den kommende mobilitetsstrategi og indgå i regionens arbejde med både drifts- og udviklingsopgaver på mobilitetsområdet? Så har vi måske jobbet for dig!

Region Syddanmark ønsker at styrke mobiliteten til gavn for borgere og virksomheder i regionen. Som en del af den kommende regionale udviklingsstrategi er der udarbejdet et forslag til en regional mobilitetsstrategi, der lægger sporene ud for de kommende års arbejde på mobilitetsområdet. Det forventes at Regionsrådet vedtager deres nye strategi i foråret. Som chefkonsulent skal du være med til at omsætte strategien til konkrete handlinger.

Strategien har bl.a. til formål at styrke sammenhængen mellem forskellige transportformer og sikre at infrastruktur, trafikplanlægning, adfærd og regional planlægning mv. tænkes sammen i en helhed. Den grønne omstilling af transportsektoren er også en prioriteret dagsorden, ligesom der er stor opmærksomhed på interessevaretagelse, især hvad angår infrastrukturudvikling i staten og i EU. Regionsrådet ønsker også sammen med kommuner og trafikselskaber at optimere den samlede kollektive trafik i regionen, herunder yderligere anvendelse af brugervenlige, nye teknologiske løsninger, så flest mulige passagerer betjenes bedst muligt.

Det er samtidigt et ønske, at regionen fremadrettet udvider porteføljen af driftsopgaver med flere udviklingsopgaver og projekter. Det kræver partnerorienterede arbejdsgange og udvikling af nye relationer, som du skal spille en væsentlig rolle i at udvikle. 

Om jobbet

Du bliver en del af et mindre mobilitetsteam, der er placeret i Regional Udviklings afdeling for uddannelse og mobilitet. Din stilling vil rumme en høj grad af alsidighed.

Som chefkonsulent er du først og fremmest tovholder på den kommende mobilitetsstrategis aktiviteter og projekter, hvor du løbende vil udfylde roller både som projektleder og projektdeltager. I den forbindelse skal du holde kontakt til og operere i et spændingsfelt mellem mange forskellige aktører i regionen, herunder kommunerne og trafikselskaberne, men også nye private aktører på mobilitetsområdet. Du forstår trafikøkonomiske rapporter som fx screeninger, forundersøgelser og VVM-redegørelser, og kan omsætte og videreformidle dem til det politiske niveau. Derudover vil du have opgaver inden for hele transport- og mobilitetsområdet, herunder bestilling af kollektiv trafik og politisk interessevaretagelse.

Du tænker strategisk, men kan også levere notater, sagsfremstillinger, oplæg mv. som led i den løbende betjening af udvalg og Regionsrådet på mobilitetsområdet.

Du får vide rammer til at være opsøgende, udviklende og nysgerrig i dit job. Samtidigt lægger vi vægt på, at du er god til at planlægge, følge op samt dygtig til at eksekvere og levere resultater. 

 

Din profil

 • Relevant længere videregående uddannelse.
 • Stor viden om trafikplanlægning, trafikpolitik, trafikberegninger mv. samt kendskab til organiseringen af den kollektive trafik i Danmark og meget gerne kendskab til kollektiv trafikplanlægning
 • Solid praktisk erfaring inden for området
 • Fortrolig med strategisk planlægning
 • Forståelse af politiske og samfundsmæssige aspekter ved mobilitetsplanlægning
 • Interesse for nye og brugervenlige løsninger i et marked under forandring
 • Gode kommunikationsegenskaber og gode relationelle egenskaber
 • Politisk flair og erfaring fra en politisk ledet organisation
 • Erfaringer med styring af store og tværgående opgaver, herunder erfaring med at udvikle og drive udviklingsprojekter.

Din arbejdsplads

Vi er en arbejdsplads med en uformel omgangstone, et højt ambitionsniveau og et godt kollegialt samarbejde, hvor vi også interesserer os for hinanden som kollegaer. Vi arbejder i og på tværs af teams, og du kommer til at indgå i et stærkt fagligt miljø. Vi stiller høje krav til fagligheden og forventer, at du løbende holder dig ajour med viden og kvalifikationer. Vi tilbyder gode muligheder for kompetenceudvikling.

Arbejdspladsen er Regionshuset, Damhaven 12 i Vejle. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med indplacering på chefkonsulentniveau.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at ringe til afdelingschef Thomas Dyhr Vestergaard på mobil tlf. 29201985

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest mandag d. 13. april 2020.

Vi håber at kunne afholde 1. samtaler torsdag d. 16. april kl. 14-17 og fredag den 17. april kl. 13-16, og 2. samtaler onsdag d. 22. april kl. 13-16 eller torsdag den 23. april kl. 9-12. Mellem 1. og 2. samtale vil vi evt. anvende tests.

Bemærk, at det kan blive nødvendigt at ændre tidsplanen som følge af regeringens retningslinjer om COVID-19. I så fald vil du blive orienteret pr. mail.