Laboratorieansvarlig og underviser til Industri 4.0, træningslaboratorium ved VIAs ingeniøruddannelser.

 • VIA University College
 • Chr. M. Østergaards vej 4, 8700, Horsens, Denmark
 • 15/03/2020

Beskrivelse

VIA University College i Horsens søger en laboratorieansvarlig og underviser til vores Industri 4.0 træningslaboratorium i Horsens, der bl.a. understøtter VIA Engineerings produktions-, maskin- og softwareingeniør –uddannelser samt produktionsteknologuddannelsen.
VIA er i gang med en forstærket indsats på ingeniøruddannelserne, som blandt andet omfatter øgede investeringer på laboratorieområdet og en større integration af laboratorieøvelser i undervisningen. Vores nye laboratoriefaciliteter omfatter bl.a. et Industri 4.0 træningslaboratorium, som er blevet omdrejningspunktet for Danmarks nye digitale Produktionsingeniøruddannelse udbudt af VIA University College.
Du bliver nøgleperson i arbejdet med udvikle og styrke laboratoriet inden for Industri 4.0; digital produktion, automation, IIoT (Industriel Internet of Things) på VIAs ingeniør- og teknologuddannelser. Som laboratoriekoordinator vil du drive og udvikle vores Industri 4.0 træningslaboratorium og i samarbejde med underviserne tilrettelægge laboratorieøvelser.

Følgende arbejdsområder bliver en del af hverdagen:

 • Drive laboratoriefaciliteter inden for automation, produktion, industri 4.0 herunder daglige driftsopgaver.
 • Udvikle laboratorieøvelser i samarbejde med underviserne og gennemføre øvelserne med de studerende.
 • Undervise i Industriel IT og automation.
 • Assistere de studerende i laboratoriet i forbindelse med semesterprojekter og bachelorprojekter.
 • Udvikle laboratoriefaciliteterne i samarbejde med de fagansvarlige undervisere.
 • Deltage i Forskning / udviklings projekter under VIAs FoU program for Digital Produktion.
 • Indgå i relevante faglige netværk og erfaringsudvekslings grupper på vegne af VIA Engineering.


Vi forventer, at du

 • har en ingeniøruddannelse eller tilsvarende inden for automatik og proces med stærke kompetencer inden for industriel automation, el-systemer, programmering og data-håndtering.
 • har erfaring med opgradering og udskiftning af automationsudstyr og software samt kan analysere og dokumentere fejlårsager i automationssystemer.
 • erfaring med programmering af PLC udstyr og har kendskab til SCADA systemer, MES, AX og ERP.
 • behersker sprogene dansk og engelsk.

Kandidatprofil
Vi forventer at vores nye medarbejder har en relevant teknisk uddannelse og solid erfaring fra automationsprojekter i produktionsvirksomheder, gerne som projektleder i forbindelse med installation og opstart af automationsløsninger.
Du skal have høj faglighed og stort engagement, og du skal have lyst til at arbejde med studerende som vejleder.
Vi forventer også, at du har gode samarbejdsevner og kan arbejde tværfagligt, såvel eksternt som internt.

Hvem er vi?
VIA Engineering er en samling af ingeniør- og teknikeruddannelser med undervisning i Horsens, Århus, Viborg, Herning og Holstebro. Uddannelserne har en stærk international og erhvervsrettet profil, og fokus på høj faglighed, projektorienteret undervisning samt erhvervssamarbejde. Produktionsingeniøruddannelsen er en diplomingeniøruddannelse på 3 1/2 år.  

Vi tilbyder
En fuldtidsstilling i et spændende og internationalt studiemiljø med engagerede og kompetente kolleger. Mulighed for efter- og videreuddannelse.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen at kontakte uddannelsesleder Torben Hjorth på e-mail: torh@via.dk
Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem.


Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 1227 af 23. oktober 2018.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627

Hovedarbejdssted er Campus Horsens, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland, og du skal derfor have egen bil. 
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link:
https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.