Har du mod på nye udfordringer? Det har vores team for mavetarm- og levermedicinske sygdomme.

  • Region Syddanmark
  • Kløvervænget 13, Indgang 126, 2. sal, 5000 Odense C
  • 01/06/2020
Fuldtid Sygeplejerske og jordemoder

Beskrivelse

Vi har udvidet vores afdeling med 4 ekstra senge og har oven i fået tilført ekstra sygeplejenormering, hvorfor vi søger sygeplejersker, der er klar til at blive en del af vores fantastiske team, i afdeling S.

Stillingerne er med ansættelse i blandende vagter, og man har som medarbejder stor indflydelse på egen vagtplanlægning, da vi anvender mintid.

Der kan ønskes, at arbejde hver 3. weekend eller hver 2. weekend. Begge i 8 - 8½ timers vagter.

Er du erfaren vil du opleve at kunne bruge alle dine sygeplejekompetencer til vores mange forskellige patienter. Er du novice, sikrer vi at du får de rette kompetencer, inden du skal stå på egne ben i afdelingen. Vi har et struktureret oplæringsforløb på 3 måneder, hvor du tilknyttes en til to mentorer, der sammen med dig tager ansvar for din oplæring i specialet. Der tilstræbes i videst muligt omfang, at du får en enslydende vagtplan med mentor.

Alle nye medarbejdere tilbydes et 3 dages sygeplejefagligt kursus omhandlende de af afdelingens hyppigste sygdomme vores patienter kommer med. Kursuset er fælles for alle afdeling S’s afsnit og afholdes en gang årligt – oftest i november/december.

Hvem vi er:

Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, hvor S1 er et sengeafsnit med 21 senge, vi øger sengekapaciteten til 25 senge. Vi modtager patienter med lidelser i mavetarmkanalen, levergaldeveje og bugspytkirtlen. Der er en mangfoldighed af sygeplejefaglige udfordringer, da vi har patienter i alle aldersgrupper med forskellige behov for sygepleje. Det kan være patienter med nyopdaget kronisk tarminflammation, patienter med forskellige cancersygdomme og lever/galdesygdomme. Derover er vi som de første på vej mod Nyt OUH, indgået i en sengeslange med afdeling M og C. Din hovedansættelse vil være i det gastromedicinske speciale, men vi hjælper hinanden på kryds og tværs af specialerne inden for egne kompetenceområder. 

Vi har desuden 6 semi-intensivpladser i afdelingen, hvor vi modtager og behandler patienter med akut blødning fra mavetarmkanalen. Afdelingen blev igen i 2019 i ”Dagens Medicin” kåret til at, være landets bedste til denne opgave.      

Den akutte sygepleje er rettet mod ABCD, koordination, planlægning, information til patienter og pårørende i krise, og som derfor kan være uforudsigelig og kompleks og med et stort dagligt flow.

Vi vil kendes på, at kunne yde en professionel sygepleje med høj faglig kvalitet i en atmosfære præget af faglighed, udvikling, respekt, samarbejde og arbejdsglæde, hvilket skal afspejles i patientens pleje og behandling.

Vi oplærer som et af de få hospitaler i landet patienter, pårørende og hjemmeplejen i hjemme-parenteral ernæring.  Vi har i afdeling S, 2 sygeplejestyrede klinikker, der tilbyder ambulante kontroller hhv. patienter med leversygdomme og til de patienter, der får parenteral ernæring

Vi har et stærkt tværfagligt samarbejde bl.a. læger, diætist og fysioterapeuter og et godt socialt sammenhold med mange fælles aktiviteter.

Du vil få nogle dygtige kollegaer og en afdeling med fokus på et godt arbejdsmiljø, hvor vi taler åbent og ærligt om tingene. Desuden er der gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling.

Vi har i afdelingen forskellige ressourcegrupper med fokus på specielle områder af sygeplejen med henblik på udvikling af denne. Har du interesse og/ eller viden indenfor specielle områder af sygeplejen, kan du få mulighed for at tilknytte dig en ressourcegruppe eks. Inden for lever/galdegange eller sårpleje – vi har mange nicheinteressegrupper i afdelingen.

Vi forventer, at du trives med sygeplejen til såvel den akutte som den kroniske patient, i en spændende afdeling med mange opgaver. Og at du vægter tværfagligt samarbejde højt.

Vi arbejder efter OUHs kodeks: ”Stræber efter kvalitet i alt”, Patienten først, højeste faglighed, helhed og ansvar

Interesseret? Kontakt Afdelingssygeplejerske Camilla Ulrich Hess 29 24 11 99, for yderligere oplysninger eller endnu bedre kom og besøg os efter forudgående aftale.

Løn- og ansættelsesforhold:

Der tilbydes faste stillinger. Ansættelsesbrøk på 37 timer pr. uge eller efter aftale.

Tiltrædelse pr 1.6 - 2020 eller efter aftale.

Vagterne er på 8 / 8,5 timer

Ansøgningsfrist tirsdag den 23.4.2020

Der forventes der afholdes samtaler torsdag d. 28.4.2020

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet, herunder regler om ny løndannelse. Så frem du ikke kommer fra en stilling i region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.