Organist til Nustrup Kirke

  • Nustrup Menighedsråd
  • Nustrup, Danmark
  • 11/03/2020
Kultur og kirke

Beskrivelse

Organist

En stilling som organist ved Nustrup Kirke, er ledig pr. 1. juni 2020.
Stillingen er på 8 timer pr. uge.
Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Spille ved kirkelige tjenester som gudstjenester, barmedåb om lørdagen, bryllup og begravelser/bisættelser
  • Efter behov deltager i konfirmandforberedelser og koncerter

Nustrup sogn har ca. 1200 antal indbyggere, 3-4 antal ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved at være et landsogn med skole, mini konfirmander og almindelige konfirmander

Orglet i Nustrup Kirke er et Markussen orgel med 13 stemmer/ registre, pedal og to manualer

Vi forventer, at du:

  • Indgår i et positivt samspil med personalet og sognet

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Christian Munch på telefonnummer 51282010 / mail CHHMU@KM.eller formand Ulla Bram på telefon 29479670 /mail ullanbram@mail.tele.dk. Ansøgning med relevante bilag sendes til sognets officielle mail adr som er 8954@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 29. marts 2020.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 16.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.