Steno Diabetes Center Odense (SDCO) søger en serviceminded og struktureret kursussekretær

 • Region Syddanmark
 • Indgang 112, 5. sal, Kløvervænget 6, 5000 Odense C
 • 01/06/2020
Midlertidig Kontor- og sekretærarbejde

Beskrivelse

Er du serviceminded med et stort overblik, grundig og struktureret i din opgaveløsning og har du lyst til at arbejde med kompetenceudvikling i diabetesbehandling i Region Syddanmark - så er det måske dig vi søger?

 

Steno Diabetes Center Odense er fortsat under opbygning og inden for kompetenceudvikling udvider vi løbende vores aktiviteter. Vi har derfor brug for en fuldtids kursussekretær, der kan varetage de mange forskellige administrative opgaver i forbindelse med kompetenceudviklingsaktiviteterne.

De primære opgaver er:

 • Oprettelse af kurser/arrangementer i Plan2learn
 • Administrative opgaver i relation til kurserne, herunder bookning af lokaler og forplejning, indgåelse af aftaler med kursussteder, undervisere mm.
 • Løbende kommunikation med deltagere og undervisere før, under og efter kurserne
 • Kommunikations- og formidlingsopgaver, herunder ift markedsføring af kursustilbud
 • Layout og korrekturlæsning i forbindelse med kursusmateriale og annoncering
 • Understøtte arbejdet med evalueringer og løbende opfølgning på kursusaktiviteten, herunder registrering af kompetenceniveauer og lettere bearbejdning af data
 • Mødeplanlægning og sekretærfunktion under interne møder
 • Ad hoc økonomiopgaver knyttet til funktionen såsom udgiftsrefusion

Stillingen er p.t. eksisterende som halv tid i en delt stilling. I takt med, at opgaver i funktuonen er stigende ændres stillingen til fuld tid. I takt med at SDCO, opbygges vil din opgaveportefølje kunne ændre sig. Vi forventer at uddannelsesaktiviteten i SDCO vil stige markant de kommende år.

 

Den rette ansøger:

 • Har relevant uddannelse og erfaring som kursussekretær/kursuskoordinator/uddannelsesadministration 
 • Er god til planlægning, styring og koordinering med blik for både deltaljen og helheden
 • Kan være på forkant og agere proaktivt 
 • Er god til skriftlig og mundtlig formidling
 • Er skarp i Office pakken, gerne på superbrugerniveau
 • Har erfaring med Plan2learn og generelt flair for, at forstå og arbejde med nye IT systemer
 • Gerne erfaring med lettere billedbehandling
 • Er ansvarsfuld, selvstændig og god til at samarbejde på alle niveauer internt i organisationen såvel som eksternt

Som person, skal du have lyst til. at være en del af en nyetableret organisation, hvor alle hjælper hinanden.

Kendskab til administrative IT-systemer i Region Syddanmark herunder Acadre betragtes som en fordel, men er ikke et krav.

 

Vi tilbyder:

Stilling på fuld tid, hvor du vil få mulighed for selv at præge udviklingen og indholdet i stillingen, ligesom du vil få mulighed for at præge udviklingen af hele SDCO. Du vil få en afvekslende hverdag med forskellige opgaver og med professionelle og dygtige kollegaer fra mange forskellige fagområder og faggrupper.

Du bliver en del af staben i SDCO og refererer personalemæssigt til sekretariatschef Ellen Bjerre Zacho. Staben er ved at være på plads og dækker områder inden for administration, kommunikation, projektledelse, tværsektorielt samarbejde, brugerinddragelse, teknologi og kompetenceudvikling.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er tidsbegrænset til 31. december 2022 med eventuel mulighed for forlængelse. Stillingen aflønnes efter overenskomstvilkår efter konkret aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Tiltrædelse den 1.juni 2020 eller efter aftale.

Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

 

Ansøgning og yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til projektleder Anne Carter på mobil 24 37 70 93 eller sekretariatschef Ellen Bjerre Zacho på mobil 24 83 57 17.

Send ansøgningen via nedenstående link. Ansøgningsfristen er  15. april 2020. Samtaler forventes afholdt den 22. april 2020.
(Dato for ansøgningsfrist og samtaler er siden publiceringen ændret grundet corona-situationen)

Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation uden for OUH (anciennitetskort eller andet hvor ansættelsessted, periode og stillingsbetegnelse fremgår).

Såfremt du bliver tilbudt stillingen, vil der blive indhentet referencer.

 

Vi ser frem til, at modtage din ansøgning.

 

Om Steno Diabetes Center Odense

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) oprettes som et specialiseret diabetescenter den 1. januar 2018. SDCO drives og ejes af Region Syddanmark og er støttet af en 10-årig bevilling med mulighed for forlængelse fra Novo Nordisk Fonden.

Centret skal i tæt samarbejde med alle regionens sygehuse, kommuner og praktiserende læger varetage behandlings- og udviklingsopgaver for personer med diabetes fra hele Region Syddanmark. 

Steno Diabetes center Odense forventes at være fuldt etableret ultimo 2022, hvor centret samtidig flytter ind i nye fysiske rammer, som bygges ved Nyt Odense Universitetshospital. Indtil de nye fysiske rammer står klar drives centeret fra midlertidige rammer på Odense Universitetshospital.

Du kan læse mere om Steno Diabetes Center Odense i 'En styrket diabetesindsats i Region Syddanmark – drejebog for etablering af SDCO’.