Introduktionsstilling ved Klinisk Genetisk Afdeling, OUH

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C
  • 01/09/2020
Midlertidig Læge

Beskrivelse

Ved Klinisk Genetisk Afdeling er en etårig introduktionsstilling (nr. 4202-50-68-01) i klinisk genetik ledig til besættelse fra d. 1. september 2020.

Afdelingen varetager klassiske funktioner inden for specialet klinisk genetik, dvs. genetisk rådgivning og udførelse af en bred vifte af genetiske analyser både præ- og postnatalt, herunder bl.a. kromosom mikroarray-analyser, enkeltgens- og panelundersøgelser samt exom-sekventeringer og NIPT (Non-Invasive Prenatal Testning).    

Lægegruppen varetager genetisk rådgivning samt lægelige laboratorieopgaver. Afdelingen har samlet ca. 2900 rådgivningsforløb pr. år og deltager desuden aktivt i tværgående klinisk samarbejde på OUH og i Region Syddanmark. Laboratoriet foretager mere end 6500 analyser om året. Til afdelingen er knyttet en meget aktiv forskningsenhed ved Klinisk Institut, SDU.   

Afdelingen samarbejder med Klinisk Genetisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle, om den genetiske udredning i Region Syddanmark.   

Dine opgaver bliver 

  • Arbejdsopgaver fordelt bredt på specialets rådgivningsopgaver og laboratoriefunktion på OUH. Der vil følge et uddannelsesprogram, som opfylder målbeskrivelsen for introduktionsstilling i faget.  

Målbeskrivelse og specialets faglige profil kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk  

Der vil være mulighed for forskningsaktivitet inden for afdelingens forskningsområder.   

Arbejdstiden er dagtjeneste.   

Afdelingen deltager i undervisningen ved Syddansk Universitet.  

Vi tilbyder 

  • Et alsidigt job, hvor du har mulighed for at præge afdelingens kultur og udvikling med udgangspunkt i, at patienten er i centrum. 
  • Tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige engagerede personale. 
  • Et godt arbejdsmiljø, hvor der er respekt for den enkelte. 

Hvis du har spørgsmål 

Kan du henvende dig til uddannelsesansvarlig overlæge, Lone Krøldrup Kristensen, på tlf.: 6541 3682.

Løn og ansættelse 

I henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse.