Psykolog til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Odense

 • Region Syddanmark
 • Vestre Engvej 51 B, 7100 Vejle
 • 01/06/2020
Fuldtid Psykologi og psykiatri

Beskrivelse

Har du lyst til at arbejde med traumatiserede flygtninge og veteraner, og kan du se dig selv som en del af en afdeling med høj faglighed, gode kollegaer og et veludviklet fagligt behandlingskoncept, så skal du søge stillingen hos os.

Vi har meget at se til, og derfor søger vi en psykolog mere, der har interesse i arbejdet med PTSD og vores målgrupper. Vi ser gerne, at du er autoriseret og måske i gang med relevant specialistuddannelse, men det er ikke en betingelse. Det er en fordel med erfaring med målgruppen og bred erfaring med udredning og behandling fra psykiatrien.

Der er tale om en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse 1. juni eller efter aftale.

Dine opgaver bliver bl.a. følgende:

 • Udredning og psykoterapi, herunder både gruppebehandling og individuelle forløb under selvstændigt behandlingsansvar, hvis du er autoriseret. Mange forløb gennemføres ved brug af tolk.
 • Indgå i de tværfaglige teams med fælles koordinering af de enkelte patientforløb.
 • Systematisk dokumentation i elektronisk patientjournal (COSMIC).
 • Evt. supervisions- og undervisningsopgaver alt efter kvalifikationer.
 • Deltage i udviklingsarbejde i afdelingen.

Vi tilbyder:

 • Intern og ekstern monofaglig supervision samt tværfaglig supervision.
 • Gode muligheder for relevant kompetenceudvikling.
 • Mentorordning for nyansatte.
 • Mulighed for at indgå i et kollegialt miljø præget af humor, uhøjtidelighed og høj faglighed.
 • En velfungerende afdeling der lægger vægt på trivsel og godt arbejdsmiljø.
 • Muligheder for flekstid.
 • Monofaglig forankring i en velfungerende psykologgruppe, med gode muligheder for sparring og psykologfaglig udvikling.

Vi lægger vægt på:

 • Åbenhed, gode samarbejdsevner og fagligt engagement.
 • At du har gode relationelle kompetencer og evner at håndtere/rumme patienter med en svær traumehistorie og komplekse problemstillinger.
 • At du er fleksibel og nysgerrig, evner at arbejde selvstændigt og prioriterer i dine opgaver.
 • Lyst til at indgå i det fortsatte udviklingsarbejde i afdelingen.

Yderligere oplysninger om stillingen

Søg jobbet på job.regionsyddanmark.dk under jobnummer 210549. Sidste frist for ansøgning er tirsdag den 14. april.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler tirsdag den 21. april. Samtalerne holdes på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Toldbodhusevej 4, 2. sal, 5000 Odense.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.

Det bemærkes, at Region Syddanmark anvender prøvetid.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder og fagansvarlig fysioterapeut Dorte Uhd på tlf.: 9944 4742 eller på mail dorte.uhd@rsyd.dk, funktionsleder og fagansvarlig psykolog Janus Staffe på tlf. 99444646 eller mail janus.staffe@rsyd.dk eller psykolog og tillidsrepræsentant Merete Hein Knudsen på tlf.: 9944 4730.

Du kan finde mere information om afdelingen og om psykiatrien i Region Syddanmark på www.traumeogtorturoverlevere.dk og www.psykiatrienisyddanmark.dk.

 

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) er en selvstændig ambulant afdeling i Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark. Vores opgave er specialiseret udredning og behandling af flygtninge med kompleks PTSD samt højt specialiseret funktion for behandling af veteraner med PTSD i samarbejde med Psykiatrisk afdeling, OUH.

Vi er en velfungerende afdeling, der er delt på 2 matrikler i hhv. Odense og Vejle med samlet omkr. 60 medarbejdere. Afdelingen er organiseret i teams, herunder 4 tværfaglige teams der varetager udredning og behandling, og bestående af overlæge, psykologer, fysioterapeuter, sygeplejersker og socialrådgivere samt faglig forankring i en psykologgruppe bestående af 16 psykologer. Afdelingen er præget af høj faglighed, ønske om udvikling af nye udrednings- og behandlingstiltag, stabilitet og høj grad af social kapital og trivsel.