Vågen nattevikarer til Bihuset Roesskovsvej

 • Region Syddanmark
 • Teglgårdsparken 36, 5500 Middelfart
 • 03/04/2020
Deltid Pleje og omsorg

Beskrivelse

Vi søger vågen nattevikarer til Bihuset Roesskovsvej til afløsning ved ferier, samt akutte opståede nattevagter.

Vi ønsker at være et Center i udvikling, hvor samarbejde og refleksion er vigtige elementer. Vi er højt specialiseret tilbud til børn, unge og voksne, der har behov for pædagogisk støtte. Flere af borgerne har udadreagerende og selvskadende adfærd. Alle har brug for guidning i forhold til deres sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udvikling. 

Bihuset Roesskovsvej er et døgntilbud i Odense med 18 pladser, der er inddelt i 3 levegrupper. Børnene/ de unge mennesker er i alderen 7 til 18 år og alle borgerne har brug for en visuelt og forudsigelig hverdag. Se hjemmesiden.

Vores pædagogiske grundlag er bygget på valide og anderkendende metoder, med fokus på den rehabiliterende tilgang. TEACCH er hvor struktur og forudsigelighed er vigtige elementer. Vi arbejder desuden ud fra KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anderkendende Pædagogik) og Low Arousal. Vi arbejder konflikt nedtappende – men arbejdet kræver, at du er psykisk stærk, har overblik og kan være i situationer hvor børnene/ de unge mennesker, kan have en udfordrende adfærd.  

Vi søger en nattevagt der: 

 • Der er fleksibel, og kan komme med meget kort varsel
 • Kan arbejde alle ugedage ved opstået behov
 • Kan medvirke til at skabe en tryg og forudsigelig nat for børnene
 • Kan trives med at arbejde alene om natten
 • Har en stor tålmodighed, ansvarlighed, pligtopfyldende, mødestabil, samt stor respekt og ordenlighed over for børnene, med de vanskeligheder de hver i sær har.  

Dine opgaver bliver at:

 • At varetage omsorg og tryghed for børnene om natten
 • Varetage praktiske opgaver, såsom bagning, lettere rengøring, samt andre forfaldende opgaver
 • Kan arbejde på computer og kan dokumentere indsatsen på skrift

Du søger elektronisk via linket. 

Ansættelsessamtaler foregår løbende