Sammenhængende patientforløb til gavn for både patienter og personale

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 112, 8. sal , 5000 Odense C
  • 01/04/2020
Fuldtid Sygeplejerske og jordemoder

Beskrivelse

Geriatrisk Afdeling, OUH, Odense øger fokus på tværsektorielt samarbejde og udskrivelseskoordination i bestræbelserne på at skabe gode og sammenhængende patientforløb for vores multisyge patienter. 

Vi søger derfor sygeplejersker med stor faglig kompetence og interesse for overgange mellem sekundær og primær sektor. Der er tale om 2 sygeplejerskestillinger på 37 timer ugentligt per 01.04.20 eller efter aftale. 

Kerneopgaven: 
Geriatriske patienter er ældre medicinske patienter med komplekse problemstillinger i form af mange samtidige sygdomme (multimorbiditet), stort medicinforbrug (polyfarmaci), funktionstab, lav egenomsorgskapacitet og med brug for hjælp af primær sektor i dagligdagen. 

I det akutte sygdomsforløb og indlæggelse på hospital fordrer dette stor tværfaglig indsats fra læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer, diætist, ergo – og fysioterapeuter. Koordinationen af indsatser sikres ved daglige tværfaglige konferencer og tavlemøder med fokus på den enkelte patients behandlingsplan. Herudover sikres det sammenhængende patientforløb ved løbende og tæt kontakt til hjemmeplejen. 

Om dig: 
Vore patienter har brug for robuste, engagerede og dygtige plejepersonaler, som arbejder selvstændigt, omsorgsfuldt, effektivt og kvalitetsbevidst. Det er derfor afgørende at du magter dette. 

For at ovenstående skal kunne udfolde sig, er fokusering på trivsel og det gode arbejdsmiljø væsentligt. Du skal derfor også gøre dit bedste for at bidrage til dette. Du skal vise initiativ og have en positiv indstilling til dit arbejde og dine arbejdsopgaver og være indstillet på at bidrage til hjælpsomhed overfor kolleger og imødekommenhed overfor patienter, pårørende og samarbejdspartnere. 

Vi vægter høj faglig kvalitet i kerneopgaven og det er derfor vigtigt at du er indstillet på at gøre en indsats for at sætte dig ind i specialet og den geriatriske sygepleje og bidrage til kontinuerlig udvikling og forbedring af denne. 

Om os: 
Vi er en blandet plejegruppe på ca. 65 personer, nogle med mange års erfaring, nogle med få år og andre helt nyuddannede. Vi er glade for vores arbejde, vore patienter og vore kolleger og søger sygeplejersker, der ønsker at dele dette med os. 

Som nyansat knyttes du til introduktionsmakkere, som, sammen med vore kliniske specialister og ledelsen, er medansvarlig for, at du får en god start og tilrettelægger din fortsatte kompetenceudvikling.  

Vi arbejder løbende for at fastholde et stimulerende læringsmiljø, hvor refleksion, sparring og gensidig vidensdeling er en del af hverdagen. 

Sengeafsnittet har p.t. 38 senge og er organiseret i 3 teams. Der er tale om blandende vagter hver 2. eller 3. weekend. 

Kontakt:  
For yderligere information om afdelingen og/eller stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lotte Bager på telefon 6541 4630 / mobil 2115 8985 eller mail lotte.bager@rsyd.dk.    

Du kan også læse mere om afdelingen på vores hjemmeside: http://www.ouh.dk.  

Ansøgningsfrist: fredag den 20.03.20. Samtaler afholdes løbende.