Steno Diabetes Center Odense (SDCO) søger en konsulent med erfaring inden for projektledelse og samarbejde med almen praksis

 • Region Syddanmark
 • Indgang 112, 5. sal, Kløvervænget 6, 5000 Odense C
 • 01/06/2020
Midlertidig Akademisk arbejde

Beskrivelse

BEMÆRK NY ANSØGNINGSFRIST! På grund af den nuværende COVID19 situation kan vi ikke afvikle ansættelsesprocessen som først annonceret. Vi forlænger stillingsopslaget frem til den 17. april og forventer på nuværende tidspunkt at kunne gennemføre ansættelsessamtaler den 23. april og med forventet start den 1. juni eller 1. august 2020.

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) søger en konsulent med bred indsigt i sundhedsområdet og erfaring med projektledelse, planlægning og koordinering af tværsektorielle indsatser på diabetesområdet – primært med fokus på almen praksis’ rolle og opgaver.

Vi har brug for en engageret kollega til at løse forskellige opgaver på diabetesområdet med almen praksis som omdrejningspunkt, men med snitflader til både sygehuse og kommuner. En kollega, der har erfaring med at navigere i nye samarbejder og udviklingsprojekter, hvor løsningerne ikke er givet på forhånd, og som kan bevare overblikket og se muligheder i et krydsfelt med flere fagligheder og interesser.

 Vi løfter i flok, når opgaverne skal løses, og du vil blive en del af et tværsektorielt team, hvor du både har ansvar for egne opgaver og indgår i fælles opgaveløsning.

 Arbejdet i det tværsektorielle område i SDCO kredser om forebyggelse, opsporing og behandling af type 2-diabetes, patientuddannelse samt kompetenceudvikling. SDCO’s rolle er bl.a. at udvikle og gennemføre projekter, at formidle viden, at bidrage til at bygge bro mellem sektorerne og at yde konsulentbistand til arbejdet med diabetes.

 

Dine primære opgaver vil være

 • At opdyrke netværket og samarbejdet mellem SDCO og almen praksis
 • At udvikle og lede tværsektorielle projekter inden for diabetesområdet i tæt samarbejde almen praksis, sygehuse og kommuner i regionen
 • At samarbejde med forskningsmiljøer om forskningsbaseret evaluering af projekterne 
 • At bidrage til tværgående opgaver i det tværsektorielle team og i SDCO’s stab

Vi skal i den kommende tid udvikle projekter om f.eks. opstartsforløbet i almen praksis for mennesker med nydiagnosticeret type 2-diabetes. Blandt andre projekter er bl.a. fælles videokonsultation mellem patient, læge og speciallæge samt sammedags-komplikationsscreening for patienter i almen praksis.

 

Om dig

 • Du har en sundhedsfaglig eller anden relevant kandidatgrad og minimum 3 års erfaring fra arbejdsmarkedet
 • Du har erfaring med almen praksis fra tidligere ansættelser, herunder kendskab til almen praksis’ roller, opgaver og ansvar i det tværsektorielle samarbejde
 • Du har erfaring med projektledelse i alle faser fra udvikling til evaluering
 • Du har solid indsigt i sundhedsområdet, herunder samarbejdet mellem almen praksis, sygehus og kommune, gerne inden for diabetes eller anden kronisk sygdom
 • Du er opsøgende og god til at netværke
 • Du er en stærk formidler mundtligt og skriftligt
 • Du motiveres af udviklingsopgaver og trives godt i et miljø, hvor rammerne for arbejdet udvikler sig løbende

 

Om os

SDCO er en ny organisation, som prioriterer udvikling, medinddragelse, høj faglighed og medarbejdertrivsel. Vi har en uformel omgangstone og et arbejdsmiljø præget af tillid, fleksibilitet og respekt. Det tværsektorielle team har et fælles fokus på på tværsektorielle udviklingsopgaver på diabetesområdet, og vi har et godt kollegialt sammenhold. Selvom hverdagen kan være travl, prioriterer vi samarbejde og sparring.

Du vil blive en del af staben i SDCO, som udover det tværsektorielle samarbejde arbejder med bl.a. kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle, kliniske udviklingsprojekter og brugerinvolvering. Du vil opleve et tæt samarbejde internt i staben og mellem staben, klinikken og Steno Partnersygehusene. Du kan læse mere om SDCO’s opgaver i drejebogen for Steno Diabetes Center Odense.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen bliver besat på konsulentniveau. Vi aflønner efter overenskomst og efter konkret aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er en fuldtidsstilling, som er tidsbegrænset til udgangen af 2022 med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse sker den 1. juni eller 1. august 2020. Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark, er der tre måneders prøvetid.

 

Inden endelig ansættelse indhentes referencer. Du bedes nævne referencer i ansøgningen eller medtage disse ved eventuel samtale.

 

Ansøgning og yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Signe Skaarup Andreassen på tlf. 24 52 02 92 eller programleder Arne Gårn på tlf. 51 71 82 81.

 

Send din ansøgning via linket nedenfor. Ansøgningsfristen er tirsdag den 17. marts 2020. Vi afholder samtaler tirsdag den 17. april 2020. Samtaler forventes afholdt d. 23. april om eftermiddagen.

 

Om Steno Diabetes Center Odense

SDCO blev oprettet som et specialiseret diabetescenter den 1. januar 2018. SDCO er drevet og ejet af Region Syddanmark og er støttet af en 10-årig bevilling fra Novo Nordisk Fonden med mulighed for forlængelse.

Centret skal i tæt samarbejde med alle regionens sygehuse samt kommuner og praktiserende læger varetage behandlings- og udviklingsopgaver for personer med diabetes fra hele Region Syddanmark.

SDCO er pt. under opbygning og forventes at være fuldt etableret ultimo 2022, hvor centret samtidig flytter ind i nye fysiske rammer på nyt OUH. Indtil de nye fysiske rammer står klar, bliver centret drevet fra midlertidige rammer på Odense Universitetshospital.

 

Du kan læse mere om Steno Diabetes Center Odense på OUH´s hjemmeside.