Vil du have indflydelse på forskningen på Sydvestjysk Sygehus?

 • Sydvestjysk Sygehus
 • Finsensgade 35, Esbjerg, Danmark
 • 13/02/2020

Beskrivelse

Vil du have indflydelse på forskningen på Sydvestjysk Sygehus?

Sygehusets forskere arbejder hver dag på at blive klogere på, hvad der er godt for vores patienter.

Vil du være med til at præge, hvad der skal forskes i og er du patient eller pårørende på sygehuset?

Så er det nu muligt at blive medlem af Sydvestjysk Sygehus’ strategiråd for forskning.

 

Det er ligeledes muligt som patient-/pårørende repræsentant for Sydvestjysk Sygehus at blive medlem eller suppleant i:

 

 • Det regionale strategiske forskningsråd
 • Bedømmelsesudvalget for Region Syddanmarks pulje for fri og strategisk forskning
 • Bedømmelsesudvalget for Region Syddanmarks ph.d. og forskerkarrierepulje

 

For alle regionale udvalg gælder, at du sammen med de faglige medlemmer i udvalget vurderer hvilke projekter, der skal have penge fra Region Syddanmark, og dermed får indflydelse på, hvad der skal forskes i.

 

Vi søger i alt 6 personer (4 medlemmer og 2 suppleanter). Så hold dig ikke tilbage med at kontakte os.

 

Du kan sende en ansøgning, hvis du har været i kontakt med Sydvestjysk Sygehus inden for de seneste 5 år som enten patient eller pårørende og er i stand til at:

 • Tænke ud over egne erfaringer
 • Tale, lytte og samarbejde med forskellige faggrupper
 • Afsætte tid til deltagelse i møder, hvor strategiske overvejelser om forskningen og udmøntning af forskningsmidler drøftes. Møderne afholdes i dagtiden.
 • Afsætte tid til forberedelse og gennemlæsning af forskningsansøgninger og øvrigt materiale
 • Har bopæl i en af seks kommuner: Esbjerg, Fanø, Varde, Billund, Vejen eller Tønder

 

Du kan læse mere om strategirådet for forskning og om sygehusets forskning på hjemmesiden: www.svs.dk/forskning.  

  

 

Om din deltagelse som patient/pårørende

 • Deltagelse er ikke en del af din eller din pårørendes behandling og har derfor ingen indflydelse herpå
 • Din udpegning gælder for op til en 3 årig periode med mulighed for genudpegning
 • Deltagelse er ulønnet. Transportudgifter refunderes.
 • Du kan til enhver tid trække dit udsagn om fortsat deltagelse tilbage

Hvad sker der, når vi har modtaget din ansøgning?

Vi læser din ansøgning igennem og indkalder dig til en samtale. Du vil blive udvalgt til en af de ledige poster ud fra en samlet vurdering af dine kvalifikationer, og ikke som repræsentant for en bestemt patientgruppe. Vi tilstræber at den samlede gruppe af repræsentanter fra Sydvestjysk Sygehus er sammensat bredt med hensyn til køn, alder, etnisk baggrund mv.

Har du lyst til at bidrage med idéer og konstruktive forslag til forskningens samt have indflydelse på, hvad der skal forskes i på Sydvestjysk Sygehus, så send os en motiveret ansøgning (max ½-1 A4 side) til e-mail: SVS-forskning@rsyd.dk.

Du bedes i din ansøgning angive hvilket udvalg, du ansøger om at blive patient- og pårørende repræsentant i. For de to regionale bedømmelsesudvalg kan du ligeledes melde dig som suppleant.

Ansøgningsfrist er d. 1. april 2020. Samtaler afholdes løbende.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte specialkonsulent Lærke Verver på e-mail: SVS-forskning@rsyd.dk.

Strategirådet for forskning holder møde 2-3 gange om året. Møderne er af 2 timers varighed.
Det regionale strategiske forskningsråd holder møde 4 gange om året. Møderne er af 3 timers varighed. Bedømmelsesudvalgene i Region Syddanmark har ansøgningsfrist 2 gange årligt efterfulgt af udvalgsmøde. Der er tale om heldagsmøder.