Initiativrig daglig leder til Hjortsvang Museum

  • Hjortsvang Museum
  • Trekanten, Danmark
  • 13/02/2020
Fuldtid Kultur og kirke

Beskrivelse

Historisk interesseret og praktisk anlagt.

Museet

Hjortsvang Museum er et lille frilandsmuseum i landsbyen Hjortsvang – opbygget omkring en gammel gård med flere bygninger flyttet til området fra andre landsbyer. Bygningerne indeholder genstande fra omegnen og fortæller historien om livet på landet fra 1920erne til 1960erne. Der er både maskiner og indbo fra dette tidsspænd samt ældre genstande fra lokalområdet.

På museet har vi ca. 2000 besøgende pr. år med fast åbningstid fra maj til oktober og en julestue i december. Vi modtager dog besøg året rundt, på forespørgsel.

 

Om jobbet

Som ny leder skal du stå for den daglige drift af Hjortsvang Museum.

Dine opgaver vil, sammen med de frivillige og bestyrelsen være at:

  • planlægge årshjul for museets drift og øvrige aktiviteter
  • vedligeholde bygningsmassen og lave udstillinger
  • give rundvisninger og koordinere arrangementer for besøgende
  • fortsætte udviklingen af skoletjenesten
  • være den daglige sammenhængende kraft mellem frivillige og museet
  • stå for samarbejde med Glud Museum, Uldum Mølle, de øvrige kulturinstitutioner og Hedensted Kommune
  • være med til at skabe en målrette strategi for den fremtidige udvikling af museet der vil kunne øge besøgstallet

 

Din profil

Du er den eneste ansatte. Du skal være initiativrig og formå at arbejde selvstændigt og målrettet og har en udpræget organisatorisk evne.

Du skal have lysten og evnen til at kunne foretage en stor del af vedligeholdelsen af de historiske bygninger og udstillingerne. Håndværksmæssig erfaring er derfor en nødvendighed og kendskab til historiske håndværks metoder en fordel, men ikke et krav. Kendskab til vurdering af historiske genstande vil være en fordel.

Da historiefortælling er en stor del af arbejdet på museet, er det vigtigt, at du er dygtig til at formidle historisk stof på en indbydende og letforståelig måde til både børn og voksne. Som museets ansigt udadtil er det vigtigt, at du er imødekommende og optimistisk og har interesse i at tale med alle, både besøgende, samarbejdspartnere og de frivillige.

Du skal have IT kendskab på brugerniveau. Bestyrelsen vil være din nærmeste sparringspartner.

 

Derfor skal du vælge Hjortsvang Museum

Hjortsvang er et lille frilandsmuseum, som over en længere årrække har haft passiv indsamling af historiske artefakter og genstande. Museet står derfor lige nu over for et større sorterings- og oprydningsarbejde, som du vil få en unik mulighed for at sætte dit præg på, som led i fremtidssikring af museet. Du vil blive en del af et dedikeret team af frivillige og have en engageret bestyrelse som sparringspartner. Bestyrelsen har et stort historisk og lokalt kendskab til alle facetter af museets drift. Tonen er uformel, vi er gode til at få ting til at lykkes, og vi hjælper alle hinanden efter bedste evne.

 

Løn og ansættelse

Du er ansat af museet og lønnet af Hedensted Kommune efter gældende overenskomst.

Stillingen er en tidsbegrænset projektansættelse på et år med mulighed for forlængelse. (Der er en prøveperiode på 3 måneder.)

 

Arbejdstid

På Hjortsvang Museum har du en stor frihed til at planlægge dit arbejde, som det er bedst for dig.

Din arbejdstid er fleksibel med 37 timer pr uge. Bestyrelsen passer museet i weekenderne, dog må der påregnes weekendarbejde 3 weekender om året. Der vil yderligere forekomme arbejde, ud over almindelig arbejdstid i forbindelse med aftenmøder og større arrangementer. Der er en højsæson og en lavsæson på museet, så man kan få en længere ferie i lavsæsonen som afspadsering for ekstra timer i højsæsonen.

 

Ansøgning og ansættelse

Skriv en ansøgning til museet med relevante bilag og hvorfor præcis du søger jobbet

Ansøgningsfristen er den 17.marts med ansættelsessamtaler 24.marts.

Jobbet forventes at begynde 1.april eller så hurtigt som muligt.

Hjortsvang Museum, Bækvej 20, 7160 Tørring

e-mail: kontakt@hjortsvangmuseum.dk

 

Hvis du vil vide mere

Du kan gå på vores hjemmeside –www.hjortsvangmuseum.dk

Du er velkommen til at besøge museet og se omgivelserne – ring

 enten til Jette Heller (formand for bestyrelsen) 75676050 eller 40245882

 e-mail: jetteheller@gmail.com

 eller til Flemming Højer 27879300 –  e-mail: hoejer@fhomaskiner.dk

så kan vi aftale tidspunkt, og vi viser gerne rundt.

Antal ledige stillinger:
1

Kørekort:
B, A10