Sygeplejersker til spændende stillinger ved Afdeling for Hjertesygdomme, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland

 • Region Syddanmark
 • Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
 • 01/04/2020
Fuldtid Sygeplejerske og jordemoder

Beskrivelse

Er det kardiologien du brænder for?

Så skal du læse med her!

Afdelingen står pr. 1. maj 2020 over for en ombygning og en udvidelse af sengekapacitet, da alle de akutte kardiologiske patienter i optageområdet indlægges på Aabenraa Sygehus. Det betyder et øget behov for personale med kardiologiske kompetencer.

Vi har nu mulighed for at ansætte sygeplejersker i faste stillinger med interesse for eller lysten til udviklingen af det kardiologiske speciale, så se her:

Stillingerne er på 37 timer pr. uge med mulighed for deltid i skiftende vagter i sengeafsnittet. De ønskes besat fra d. 1. april 2020 eller efter aftale.

Hvem er vi?

Afdeling for Hjertesygdomme består af:

 • et sengeafsnit med 18 sengepladser som udvides til 20 sengepladser
 • et ambulatorium med en omfattende ambulatorievirksomhed med bl.a. diverse læge og sygeplejekontroller  
 • invasive indgreb såsom KAG undersøgelser og Pacemaker implantation
 • et dagshospital, hvor der bl.a. modtages patienter med obs. DVT

Afdeling for Hjertesygdomme består af en tværfaglig personalegruppe med et stort engagement og ekspertise, hvor du får rig mulighed for at udvikle specifikke kompetencer inden for det kardiologiske speciale.  Vi kan tilbyde dig en stilling i et inspirerende og indholdsrig miljø med et højt fagligt niveau, hvor der arbejdes i tværprofessionelle teams, der tages udgangspunkt i patientens individuelle behov.  

Vi varetager udredningen, observationer og behandling af alle typer kardiologiske patienter, hvor de fleste patienter er tilknyttet hjerteovervågning. Plejeformen er opdelt i teams, og her tilstræbes tildelt patientpleje med konsultationsstuegang. Fokusområdet er patient-/pårørende inddragelse, det sammenhængende patientforløb og teamtanken.

Patienterne i sengeafdelingen indlægges fra FAM (Fælles Akut Modtagelse) eller overflyttes fra OUH. Få patienter indlægges direkte fra ambulatoriet, andre sygehuse eller udlandet.

Der er indgået et samarbejde med FAM omkring vagtdækning i teamet, hvor de akutte kardiologiske patienter indlægges. Du forventes på sigt efter oplæring også kunne indgå i dækningen af de kardiologiske vagter i FAM.

Vi vil gerne tilbyde dig:  

 • Introduktion til afdelingen ved intro-sygeplejerske individuelt planlagt efter erfaring
 • Oplæring i det hjertemedicinske speciale og individuel kompetenceudvikling  
 • Mulighed for kardiologisk basisuddannelse efter ca. 2 år
 • En spændende hverdag med mange samarbejdspartnere  
 • Et stærkt fagligt fællesskab med tæt tværfagligt samarbejde
 • Fagligt engagerede kollegaer med en god portion humor
 • En spændende organisationsudvikling med teamdannelse og sammenhængende patientforløb
 • Opgaver og funktioner i sengeafdeling med mulighed for senere i ambulatoriet, hvis interesse
 • Arbejde hver 3. weekend ca. 12-15 vagter fordelt over 12 uger
 • Efter oplæring indgår i vagter i FAM dag / aften

Dine kvalifikationer og egenskaber:  

 • Brænder for dit fag, og hvad du vil med din sygepleje og være i front med din faglige udvikling.  
 • Vores vision ” Din tilfredshed – vores stolthed, hvor du kan prioritere og sætte patient samt pårørende først og har lyst og interesse i at arbejde med indlagte patienter.
 • Har en positiv tilgang til udvikling af hjertemedicinske patientforløb og sygeplejefaget  
 • Kan lide at være en del af en hverdag med forandringer og omstillinger
 • Kan håndtere en omskiftelig hverdag med højt patientflow
 • Besidder bevidsthed om egne kompetencer og kan sige til/fra
 • Kan bidrage til et positivt tværfagligt samarbejde med dine kollegaer 
 • Har flair for IT og andet teknisk apparatur
 • Er indstillet på at have skiftende vagter  

Løn- og ansættelsesvilkår:

I henhold til gældende overenskomst.  

Har du spørgsmål eller vil du gerne forbi og se vores afdeling, er du meget velkommen til at kontakte:

 • Afdelingssygeplejerske Lone Boysen Lauritzen på tlf.: 79 97 26 02 
 • Oversygeplejerske Bente Holm Ravn på tlf.: 23 99 26 62

Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 10. marts 2020

Ansættelsessamtale forventes afholdt d. 17. marts 2020

Vi glæder os til at høre fra dig.