Funktionsleder til Informationerne på OUH

 • Region Syddanmark
 • J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 1, 5000 Odense C
 • 01/05/2020
Fuldtid Ledelse

Beskrivelse

Funktionsleder til Informationerne på OUH

Brænder du for drifts- og personaledelse samt patientservice, og vil du være med til at udvikle patienten først initiativer på OUH, så er denne stilling måske noget for dig.

Patient- og Pårørendeservice – en afdeling med patientservice som kerneopgave - søger funktionsleder til ledelse af telefonister og receptionister i OUH’s informationer i Odense, Svendborg og Nyborg.

Patient- og Pårørendeservice er en afdeling bestående af Informationerne, Kørselskontoret, herunder Patientadministrationen, Patienthotellet, Sekretariat og Patientguideordning. Patient- og Pårørendeservice skal skabe endnu større fokus på den patientoplevede kvalitet. I afdelingen skal enhver given situation ses med patientens øjne. Det er vigtigt, at patienterne oplever deres besøg på OUH som en helhed, og at OUH som hospital tager et fælles ansvar for patientens situation.

Som funktionsleder skal du sammen med den øvrige ledergruppe medvirke til udvikling af forskellige patientrettede initiativer samt udbredelse af viden og implementering af gode erfaringer indenfor patientservice. Du skal derudover være med til at sætte fokus på forbedring af den patientoplevede kvalitet i din daglige ledelse af medarbejderne.

Funktionslederen refererer til afdelingschefen i Patient- og Pårørendeservice. Funktionslederen er en del af en ledergruppe beståede funktionsleder for Kørselskontoret, sekretariatschef og afdelingschefen.

Funktionslederens ansvarsområde

 • Ansvar for den daglige personaleledelse af ca. 27 medarbejdere herunder  trivsel og arbejdsmiljø .
 • Sikre fremdrift, kvalitet, stabilitet i egne funktioner og koordinering i samspil med afdelingens øvrige funktioner
 • Medansvarlig for udvikling af hele afdelingen i samarbejdet med afdelingschefen og dine øvrige kolleger i ledergruppen
 • Ansvarlig for brobygning til de kliniske afdelinger på OUH
 • Ansvarlig for opretholdelse af patientsikkerhed i OUHs informationer
 • Ansvarlig for kompetenceudvikling i egen funktion
 • Samarbejde med øvrige serviceafdelinger

Funktionslederens opgaver

 • Budgetopfølgning
 • Understøttelse og facilitering af det daglige forbedringsarbejde, som dokumenteres på forbedringstavler
 • Forberedelse af medarbejdere og processer frem mod Nyt OUH
 • Deltagelse i projekter internt i afdelingen og på tværs af afdelinger på OUH herunder facilitering og implementering
 • Administrative opgaver såsom: Opgaver relateret til HR, mødeindkaldelser, notater og informationsmateriale vedr. samarbejde med de kliniske afdelinger på OUH.
 • Tilrettelægge og udvikle de daglige arbejdsgange i funktionerne og medvirke til udvikling på tværs
 • Ansvarlig for i samarbejde med udvalgte medarbejdere at kvalitetssikre og ajourføre instrukser for arbejdsgange, patientsikkerhed og samarbejde med øvrige afdelinger

Vi ser gerne, at du:

 • Har en administrativ baggrund og gerne med erfaring fra reception eller telefonomstilling
 • Har ledelseserfaring og gerne fra tidligere ansættelse i sundhedsvæsenet
 • Har uddannelse inden for ledelse
 • Er serviceminded med interesse for og gerne erfaring med udvikling af services
 • Er iderig og udviklingsorienteret
 • Trives med forandringsledelse
 • Har en evne til at arbejde strategisk
 • Er struktureret og systematisk i opgavevaretagelsen
 • Kan skabe et effektivt og tillidsvækkende samarbejde opad, nedad og på tværs i organisationen
 • Har en synlig og tydelig ledelsesstil
 • Er tillidsvækkende, troværdig og har en anerkendende adfærd
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Har gode IT- og sprogkundskaber
      

Vi tilbyder:

En spændende, dynamisk og innovativ arbejdsplads med fokus på god service til patienter og pårørende, med gode udviklingsmuligheder og med indflydelse på skabelsen af nye funktioner, arbejdsopgaver og services.

Hør mere

Hvis du har uddybende spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte afdelingschef Yvonne Roholdt på tlf.:  23834006 (træffes bedst efter kl. 15.00) eller yvonne.roholdt@rsyd.dk

Løn i henhold til overenskomst

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 23. marts 2020.