Adjunkt/lektor til VIA Efter- og Videreuddannelse

 • VIA University College
 • 8200 Aarhus N Hedeager 2
 • 11/02/2020

Beskrivelse

Vær med til at sætte aftryk på velfærdsudvikling gennem samskabelse!

I VIA Ledelse og vækst arbejder vi sammen med vores kunder om samskabelsesprocesser, hvor formålet er skabe velfærdsudvikling i samarbejdet mellem offentlige og ikke-offentlige aktører, såsom virksomheder, frivillige foreninger og borgere.

Vi oplever en stor og bred efterspørgsel på vores ydelser, og vi ønsker at styrke og videreudvikle vores faglige miljø og fastholde og udbygge den stærke position, vi har inden for velfærdsudvikling gennem samskabelse. 

Vi søger derfor en ny kollega, som brænder for at arbejde med kompetenceudvikling inden for samskabelse og som vil være med til at understøtte medarbejdere, ledere, organisationer og civilsamfund i velfærdsudvikling.

Fælles for vores indsatser inden for velfærdsudvikling er, at vi arbejder i spændet mellem offentlige og ikke-offentlige aktører, hvor parterne samarbejder om at identificere behov, udvikle løsninger og/eller implementere dem. Indsatserne kan både være store involverende processer, samarbejde mellem grupper eller individuelle borgerforløb.

Vi forstår samskabelse som samarbejder og partnerskaber mellem forskellige aktører om nye løsninger og velfærdsudvikling. Det kan være et bibliotek, der sammen med en gruppe borgere udvikler nye aktiviteter. Det kan være en kommune, der involverer virksomheder og frivillige organisationer i udvikling og drift af ny bypark, der løser kommunens klimatilpasningsproblemer. Eller det kan være når en gruppe unge banker på kommunens dør med en god ide til et nyt værested for psykisk sårbare. Det er opgaver som disse, vi gerne vil løse sammen dig.
 
Om dig:
Vi forestiller os, at du har erfaring med fx design og facilitering af samskabelsesprocesser i grupper og i organisationer og/eller med udvikling af metoder og formidling inden for velfærdsudvikling. Du kan bidrage med erfaringer, viden og kompetencer, som supplerer vores og som gerne giver os et nyt blik på, hvor velfærdsudviklingen skal bevæge sig hen og hvordan. Måske har du en særlig profil inden for fx ledelses- og organisationsudvikling, bæredygtighed eller digitalisering, som du mener vil styrke, udvikle og måske endda innovere vores arbejde med samskabelse.   

Som vores nye kollega kommer du til at indgå i et stærkt arbejdsfællesskab og du vil få stor indflydelse på den faglige og strategiske udvikling i tæt samarbejde med øvrige kollegaer, forskningscentre, samarbejdspartnere og kunder.

Vi lægger derfor også vægt på, at du besidder særdeles gode samarbejdsevner og trives bedst i tværfaglige og forpligtende udviklingsfællesskaber.

Praksis er for os i centrum for alt vi laver. Det er afgørende for vores måde at arbejde på, at vi er helt tæt på praksis, og at vi understøtter kunder og samarbejdspartnere i udvikling og opgaveløsning. Vi forventer, at du er dygtig til denne tætte kontakt og motiveres af omsætte organisationers behov for kompetenceudvikling til en bæredygtig forretning for både kunden og VIA.

Vi forestiller os, at du har følgende kompetencer
 • Faglig viden om velfærdsudvikling og samskabelse
 • Du har erfaring med procesledelse og er en dygtig facilitator
 • Du har gode relationskompetencer og et stærkt og bredt netværk – og gerne erfaring med at skabe nye opgaver gennem netværk
 • Du kan se muligheder i at arbejde i en organisation, der skal skabe indtægtsgivende aktiviteter med et udviklende og forretningsorienteret fokus
 • Du evner både at arbejde i dybden og udvikle og omsætte din viden til nye ydelser, der matcher omverdens behov
 • Du er fællesskabsorienteret og løser opgaver med blik for både egne og kollegers kompetencer
Afhængig af din faglighed kan din uddannelsesmæssige baggrund f.eks. være en af følgende:
 • En relevant akademisk uddannelse
 • Professionsfaglig uddannelse med kandidat eller master inden for et relevant område
Om VIA Ledelse og vækst
Som arbejdsplads kan VIA tilbyde dig at blive del af en udviklingsorienteret organisation med fagligt stærke miljøer, der spænder vidt og har højt til loftet. Som kollega hos os får du:
 
 • Stor indflydelse på udviklingen af et strategisk prioriteret område i vækst
 • Kompetente, nysgerrigt udfordrende og imødekommende kolleger og et stærkt fagligt miljø inden for samskabelse, ledelse og organisationsudvikling
 • Udviklende relationer med både interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Tværfaglige udviklings- og forskningsopgaver
 • Mulighed for undervisning på vores akademi- og diplomuddannelser
Du ansættes enten som adjunkt eller som lektor.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesleder Trine Lumbye, tlf. 8755 1965, e-mail: trlu@via.dk Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem.

Ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 1227 af 23. oktober 2018.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627

Hovedarbejdssted er Campus Aarhus N, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.
Ansættelsessamtaler afholdes den 18. marts og den 26. marts 2020.
Ansøgningsfrist den 9. marts 2020.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link:
http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger.
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på
http://www.via.dk/.