Vi søger 2 fagligt dygtige social- og sundhedsassistenter til Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehus Sønderjylland

 • Region Syddanmark
 • Sydvang 1, 6400 Sønderborg
 • 01/05/2020
Fuldtid Pleje og omsorg

Beskrivelse

Har du lyst til at være del af en afdeling med et spændende speciale, hvor arbejdsmiljøet, læring og patientinddragelse vægtes højt, så kan dette være jobbet for dig.

Vi søger 2 social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 37 timer pr. uge med mulighed for deltid, 1 med tiltrædelse 1. maj 2020 og 1 med tiltrædelse 1. juni 2020.

Hjerne- og Nervesygdomme blev kåret til Landets bedste neurologiske afdeling i ”Dagens Medicin” i december 2019 og det er vi meget stolte af.

Vi er Landets bedste fordi vi formår at strukturere en afdeling, hvor fællesskab, engagement, høj faglighed og godt arbejdsmiljø er kernebegreber. Vi sigter altid efter det gode læringsmiljø samt udvikling og altid med udgangspunkt i patienten - vi ”spiller hinanden gode”.

De patienter du typisk vil møde på sengeafsnittet:

 • Patienter med apopleksi og/eller til observation for apopleksi
 • Patienter med kramper/epilepsi
 • Patienter med kræft i hjernen
 • Patienter med symptomer i form af svimmelhed, hovedpine, føleforstyrrelser og andet

Det neurologiske speciale har ændret sig meget de sidste år – arbejdet på sengeafsnittet har dermed også ændret sig. De væsentligste ændringer er i forhold til flow.

Før i tiden var patienterne indlagt til genoptræning og dermed indlagt i flere uger – i dag bliver patienterne vurderet tværfagligt og sammen med patienten besluttes der om patienten skal træne på Neurorehabilitering i Grindsted eller i kommunen. Alt dette betyder at den gennemsnitlige indlæggelsestid på N32 nu er under 5 dage. Vi har patienter fra 16 år og opefter.

Afdelingen ligger aktuelt i Sønderborg og til juni 2020 flytter afdelingen til nye rammer i Aabenraa. Den vil i fremtiden bestå af et sengeafsnit med 20 senge, et ambulatorium og et dagafsnit. Akutte patienter indlægges på AMVA (fra juni FAM) og ved behov for indlæggelse overflyttes patienten derefter til sengeafsnittet. 

I sengeafsnittet bliver du kollega med fagligt dygtige og engagerede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Der er et særdeles godt samarbejde mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Dine opgaver vil primært være den basale sygepleje samt den mere specialiserede neurologisk sygepleje. Samtidig vil du blive oplært i det tværsektorielle samarbejde, herunder at kunne skrive plejeforløbsplaner/udskrivningsrapporter. Samtidig vil du medvirke i modtagelsen af apopleksipatienter – alt sammen i et godt samarbejde med dine kolleger og altid med kerneopgaven i centrum.

Vi har dagligt ”Timeout”, som er et tværfagligt statusmøde, hvor alle patienter drøftes efter en fastlagt dagsorden.

Lille film om Timeout her.

I forlængelse af dette afholder plejegruppen dagligt ”Plejestatus”, som er et statusmøde, der hjælper til at skabe sammenhæng mellem krav og ressourcer. Her aftales der hvordan vi bedst muligt kan hjælpe hinanden færdig den pågældende dag.

Du vil opleve en synlig ledelse der arbejder for et godt og udviklende arbejds- og læringsmiljø. Der er ansat en Klinisk Lærings- og udviklingsansvarlige sygeplejerske, som netop medvirker til at styrke læring- og udvikling i afdelingen og som også hjælper dig ind i specialet. Du vil opleve en hverdag præget af høj faglighed hvor alle stræber efter at skabe værdi for patienten og hvor den basale sygepleje prioriteres højt. Desuden vil du opleve en afdeling præget af respekt, arbejdsglæde, åbenhed og tillid, hvor humor er en vigtig del af hverdagen.

 Vi tilbyder:

 • Et arbejdsmiljø præget af respekt, arbejdsglæde, åbenhed og tillid, hvor humor er en vigtig del af hverdagen.
 • At arbejde med høj faglig kvalitet hvor vi altid tænker patienten først.
 • Mulighed for planlægning af vagter, så de passer bedst ind i dit familieliv.
 • Weekendvagter hver 2. eller 3.weekend
 • Kort vej mellem ledelse og medarbejder.

Vores forventninger til dig:

 • At du kan arbejde selvstændigt i et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø, hvor du er bevidst omkring dit kompetenceområde
 • At du er åben, nysgerrig, engageret og fleksibel i forhold til opgaver og kollegaer
 • At du arbejder aktivt med din faglige og personlige udvikling
 • At du bidrager til det gode arbejdsmiljø

Ansøgningsfristen er d. 19. marts 2020 og ansættelsessamtaler er planlagt til at være d. 25. marts 2020

Har du spørgsmål eller ønsker du at se afdelingen er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Tina Krog på telefon 23 67 13 37 / mail: Tina.Krog1@rsyd.dk.