Storken har fundet vej til landets bedste neurologiske afdeling

 • Region Syddanmark
 • Sydvang 1, 6400 Sønderborg
 • 01/05/2020
Fuldtid Sygeplejerske og jordemoder

Beskrivelse

Derfor søger vi:

 • 1 sygeplejerske i fast stilling på 37timer pr. uge med mulighed for deltid med tiltrædelse 1. maj 2020
 • 1 sygeplejerske i barselsvikariat fra 1. maj 2020 – 31. december 2020 (evt. før)
 • 2 sygeplejersker i barselsvikariat fra 1. juni 2020 – 31. januar 2021

 Vi har planlagt 2 eftermiddage, hvor vi er klar til at vise dig og andre interesserede et virkelig spændende speciale:

 • Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 13.30 – 15.00
 • Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 13.30 – 15.00

Hjerne- og Nervesygdomme blev kåret til Landets bedste neurologiske afdeling i ”Dagens Medicin” i december 2019 og det er vi meget stolte af.

Vi er Landets bedste fordi vi formår at strukturere en afdeling, hvor fællesskab, engagement, høj faglighed og godt arbejdsmiljø er kernebegreber. Vi sigter altid efter det gode læringsmiljø samt udvikling og altid med udgangspunkt i patienten - vi ”spiller hinanden gode”.

De patienter der typisk er indlagt på sengeafsnittet:

 • Patienter med apopleksi og/eller til observation for apopleksi
 • Patienter med kramper/epilepsi
 • Patienter med kræft i hjernen
 • Patienter med symptomer i form af svimmelhed, hovedpine, føleforstyrrelser og andet

I 2008 kom der en ny medicin, actilyse, som kan opløse blodproppen i hjernen. Behandlingen skal gives indenfor 4,5 time fra symptomdebut. Det er en akut behandling og jo hurtigere vi er, jo bedre kan vi behandle patienten.

På N32 er der rig mulighed for at afprøve mange af sygeplejens facetter, herunder den akutte sygepleje, den basale sygepleje, samt den mere specialiserede neurologiske sygepleje.

Det neurologiske speciale har ændret sig meget de sidste år – arbejdet på sengeafsnittet har dermed også ændret sig. De væsentligste ændringer er i forhold til flow. Før i tiden var patienterne indlagt til genoptræning og dermed indlagt i flere uger – i dag bliver patienterne vurderet tværfagligt og sammen med patienten besluttes der om patienten skal træne på Neurorehabilitering i Grindsted eller i kommunen. Alt dette betyder at den gennemsnitlige indlæggelsestid på N32 nu er under 5 dage. Vi har patienter fra 16 år og opefter.

Om du er erfaren eller nyuddannet, så tilrettelægger vi sammen med dig dit forløb. Både ledelsen og kolleger vil gøre alt for at guide dig ind i det neurologiske speciale. Der er ansat en Klinisk Lærings- og udviklingsansvarlige sygeplejerske, som netop medvirker til at styrke læring og udvikling i afdelingen.

Afdelingens personale er erfarne og nyuddannede kollegaer. Du bliver en del af en hverdag præget af høj faglighed hvor alle stræber efter at skabe værdi for patienten. Du vil opleve en afdeling hvor der er respekt, arbejdsglæde, åbenhed og tillid og hvor humor er en stor del af hverdagen. Flere sygeplejersker har både funktion på sengeafsnittet og i ambulatoriet, hvilket skaber sammenhæng og forståelse for både medarbejdere og patienter.

 ”Jeg oplever en afdeling hvor man aldrig står alene – vi er fælles om at løse opgaverne – vi taler om tingene og passer på hinanden” arbejdsmiljørepræsentant/sygeplejerske Louise Schuldt

 Afdelingen ligger aktuelt i Sønderborg og til juni 2020 flytter afdelingen til nye rammer i Aabenraa. Den vil i fremtiden bestå af et sengeafsnit med 20 senge, et ambulatorium og et dagafsnit. Akutte patienter indlægges på AMVA (fra Juni FAM) og ved behov for indlæggelse flyttes patienten derefter til sengeafsnittet. 

Da afdelingen har trombolysefunktion, er der altid én neurologisk sygeplejerske i hver vagt der er trombolyse-ansvarlig - dette betyder at du aldrig vil være alene sygeplejerske i vagt. Patienter fra andre sygehuse, trombolyse- og samordnet pleje-patienter indlægges direkte i sengeafsnittet.

Der arbejdes i teams med stort fokus på at inddrage patienter og pårørende i hele forløbet. Du vil have ansvaret for en mindre gruppe patienter i samarbejde med en sygeplejerske og/eller en social- og sundhedsassistent. Du har rollen i forhold til koordinering, grundlæggende-, kompleks- og rehabiliterende sygepleje i et tæt samarbejde med vores læger og terapeuter.

”At passe patienter med hjerneskade er virkelig spændende – deres liv er med ét ændret og vi kan som sygeplejersker gøre en stor forskel, så de føler sig inddraget og trygge i forløbet” Klinisk lærings- og udviklingssygeplejerske Lisbeth Søholm

Vi har dagligt ”Timeout”, som er et 10 minutters tværprofessionelt statusmøde, hvor alle patienter drøftes efter en fastlagt dagsorden. I forlængelse af dette afholder plejegruppen dagligt ”Plejestatus”, som er et lille statusmøde, der hjælper til at skabe sammenhæng mellem krav og ressourcer. Her aftales der hvordan vi bedst muligt kan hjælpe hinanden færdig den pågældende dag.

Se film om Timeout her.

Du er velkommen til at overvære Time-out og/eller plejestatus, hvor du vil opleve det fællesskab og den omsorg vi har for hinanden på afdelingen.

Afhængig af dine kompetencer vil det være muligt både at varetage ambulatoriefunktion, som primært er i dagtiden, samt funktion i sengeafsnittet. Der er mulighed for planlægning af vagter, så de passer bedst ind i dit familieliv. Der er ansat en Tværfaglig planlægger der sammen med afdelingssygeplejersken gør alt for at tilgodese ønsker og behov for dig. Vi har ønskeplaner og de fleste arbejder hver 3. weekend (8 timers vagter).

 ”Jeg har været i afdelingen i 9 måneder. Jeg har aldrig oplevet at en ledelse og en planlægger der gør så meget for at vi oplever sammenhæng mellem arbejde og fritid” Tillidsrepræsentant/SSA Camilla Sørensen.

 Ledelsen arbejder struktureret og overholder aftaler. Helt konkret vil du bl.a. opleve dette ved at du kender din sommerferie inden 1. februar samme år – og vi tilstræber altid at der kan afholdes 3 ugers sammenhængende ferie. På samme måde vil du kende din juleplan i september samme år.

Du vil i din introduktionsperiode kunne forvente:

 • Ugentlig samtale/opfølgning med afdelingssygeplejersken eller klinisk Lærings- og Udviklingssygeplejersken
 • Faglig sparring med Klinisk Lærings- og udviklingsansvarlige sygeplejerske samt refleksion med dine kolleger
 • Hvert forløb er individuelt og der er et tæt samarbejde med dig, så netop dit forløb bliver bedst mulig – derfor er det også forskelligt hvor længe introduktionsperioden varer.

Vores forventninger til dig:

 • At du er uddannet sygeplejerske
 • At du er positiv og har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • At du udviser empati og engagement, samt kan reflektere over din sygepleje
 • At du arbejder aktivt med din faglige og personlige udvikling

 Ansøgningsfristen er 19. marts 2020 og ansættelsessamtaler er planlagt til 25. marts 2020

Har du spørgsmål eller ønsker du at se afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte din kommende kollega på 79 97 27 62 (der vil altid være en sygeplejerske på dette telefonnummer) eller kontakt gerne afdelingssygeplejerske Tina Krog med tilmelding på ovenstående eftermiddage på telefon 23 67 13 37 / mail: Tina.Krog1@rsyd.dk.

Om du ønsker at tale med afdelingssygeplejersken eller én af dine kommende kollager, så har alle en interesse i at hjælpe dig godt ind i specialet.