Kvalitets- og forbedringschef til Sydvestjysk Sygehus

 • Region Syddanmark
 • Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
 • 01/05/2020
Fuldtid Ledelse

Beskrivelse

I jobbet som kvalitets –og forbedringschef får du en unik mulighed for at sætte patienten først, da både patienter og pårørende inddrages organisatorisk og repræsentativt i udviklingen af sygehusets kvalitet.

Vi søger en kvalitets –og forbedringschef, der kan og vil arbejde systematisk, nytænkende, involverende og understøttende for patienter, medarbejdere og den samlede organisation.   

På Sydvestjysk Sygehus (SVS) har vi en god tradition for systematisk og evidensbaseret at arbejde med kvalitet. Vi er i en spændende udviklingsfase, hvor vi opruster vores evne til at skabe forbedringer og effektive processer til gavn for vore patienter og den faglige udvikling. 

Afdelingen
Kvalitets- og forbedringsafdelingen er en stabsafdeling, hvor medarbejderne arbejder som konsulenter og rådgivere indenfor kvalitet, forbedring, patientsikkerhed, brugerinddragelse samt i forbedrings –og innovationsindsatser. Afdelingen består 3 af dynamiske teams, forbedring, kvalitet og nær sundhed, som med forskellige kompetencer og i tæt samarbejde med Direktionen, Afdelingsledelser og øvrige stabe, skal bidrage til kvalitetsudviklingen på sygehuset. Der er ligeledes mange arbejdsopgaver og indsatser regionalt og nationalt, hvor afdelingen er involveret.

Opgaven
Du får ansvaret for en velfungerende, serviceminded og forandringsparat afdeling med 14 medarbejdere.

Et væsentligt element i forståelsen af kvalitet på SVS ligger i arbejdet med kvalitetsudvikling og det forventes derfor, at man understøtter og orienterer sig og tager initiativer i forhold til sygehusets kerneopgaver for herigennem at bidrage til en kultur med fokus på tværgående kvalitetsudviklingsprojekter. Vi forstår desuden kvalitet som sikring af en høj kvalitetsstandard, eksempelvis gennem udvikling og understøttelse af samarbejdet i det nære sundhedsvæsen.

Vi forstår patientsikkerhed som evnen til at opnå tilsigtede resultater under varierende betingelser. Forbedring af patientsikkerheden handler således ikke blot om at begrænse omfanget af fejl og skader, men også om at arbejde proaktivt og gøre det nemt at gøre det rigtige.

Vi arbejder med den Syddanske Forbedringsmodel, hvor vi lægger vægt på at fremme en læringskultur, hvor både erfaringer og anerkendt viden bruges fremadrettet, som en integreret del af ledelsesarbejdet.

Kvalifikationer – vi forventer, at du

 • har lyst til at være en del af ledergruppen på SVS og vil sætte dit præg på udvikling og kvalitet på sygehuset
 • sammen med de øvrige stabschefer sikre ledelse og koordinering på tværs ved større strategiske indsatser
 • har relevant ledelseserfaring og lyst til at være en god leder for medarbejderne i din afdeling
 • kan videreudvikle en velfungerende kvalitet- og forbedringsafdeling
 • sætter høje standarder for faglighed og fælles præstationer
 • er god til at kommunikere og skabe relationer internt og eksternt med mange forskelligartede samarbejdspartnere
 • har evne til at igangsætte, lede og gennemføre vanskelige og udfordrende indsatser, i en kompleks organisation med paradokser og forskellige interesser
 • har en uddannelse på kandidatniveau
 • har en sundhedsfaglig eller kvalitetsorienteret baggrund
 • kan se sammenhænge og understøtte samarbejdet på tværs af faglige teams og afdelinger
 • Indgår aktivt i det regionale kvalitetssamarbejde.

Det anses for væsentligt, at du kan agere i et politisk styret organisation og kan kommunikere på flere niveauer. At du er vedholdende, robust og evner samarbejdet, hvilket gør dig i stand til at drive processer og indsatser fremad og i mål. Det er ligeledes vigtigt, at du evner at inspirere og involvere dine omgivelser til naturligt følgeskab. Der lægges stor vægt på, at du kan formulere og følge mål og strategier, så der opnås resultater indenfor ledelsesområdet i tæt samarbejde med de 4 øvrige stabschefer og Direktionen.

Mere information
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth 79182002 e-mail: Susanne.Lauth@rsyd.dk 

Link til funktionsbeskrivelse og ledelsesgrundlag.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling til besættelse pr. 1. maj 2020 eller efter aftale. Ansættelse og aflønning sker efter chefaftalen.

Ansøgningsfristen er d. 8. marts 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 23. og 27. marts 2020.

Sydvestjysk Sygehus
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus, som behandler patienter indenfor næsten alle specialer. Sydvestjysk Sygehus er i rivende udvikling med etablering af heliport, en ny dagkirurgi samt en ny sengebygning. Sygehuset er i fuld gang med indflytningen i ny sengebygning, som afsluttes i marts 2020. Sengebygningen indeholder 158 enestuer og er med til at understøtte et dynamisk og fleksibelt sygehus, der matcher patienterne og personalets fremtidige krav og forventninger.

Derudover etableres en kandidatuddannelse i medicin også på Sydvestjysk Sygehus med studiestart i 2022. Det bringer sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle. Ambitionen er at skabe Danmarks bedste læger i et samarbejde med Syddansk Universitet og lokale sundhedsaktører.