Mobil Team i Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, søger medarbejder til fast stilling 37 timer om ugen i Døgnafsnittet Aabenraa den 1. juni 2020 eller efter aftale.

 • Region Syddanmark
 • Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
 • 01/06/2020
Fuldtid Pædagogisk og socialt arbejde Socialrådgivning Sygeplejerske og jordemoder

Beskrivelse

Vil du være med til at udvikle behandlingstilbud for børn og unge i psykiatrien? Er du fagligt velfunderet og kan du skabe engagement omkring dig?  

Vi har lige nu 1 nyoprettet stilling, og derfor søger vi: 

1 sygeplejerske til Mobil Teamet i Døgnafsnittet, Aabenraa 

Vil du være med til at rykke ud enten til hjem eller bosted og yde indsats både akut og planlagt i barnets/ den unges nærmiljø? Så er det måske dig, vi mangler.  

Satspuljeprojektet styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning, der allerede er etableret, permanentgøres således, at der forsat er tilgængelighed alle ugens 7 dage både dag, aften og weekend frem til kl. 22.00.  

Hovedopgaverne i det mobile team er at bidrage til et samarbejde mellem psykiatrien og bostederne samt mulighederne for en udgående indsats, der både vil være et tilbud til børn/unge på bosteder, men også i familierne, hvor der er brug for støtte og rådgivning samt strategier omkring den unge. Derudover er der en opgave i implementering af patientstyrede senge. 

Formålet er at forebygge og reducere antallet af tvangsindlæggelser og ikke planlagte genindlæggelser.  

Stillingen er en nyoprettet funktion med fastansættelse 37 timer om ugen.  

Døgnafsnittet i Aabenraa er et integreret afsnit med plads til 18 patienter. Vi modtager 

patienter fra 13-20 år. Vi arbejder ud fra en miljøterapeutisk tilgang og har fokus på nedbringelse af tvang, herunder bæltefri tilgang. 

Vi prioriterer det tværfaglige samarbejde højt og arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til børn/unge. Det betyder, at vi lægger vægt på at samarbejde med patient og forældre eller andet netværk, herunder andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, PPR, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.  

Vores ambition er at skabe størst mulig effekt for patienter, pårørende samt samarbejdspartnere. Afdelingen er i gang med at udvikle og skabe gode betingelser for løbende implementering af de nyeste forestillinger om en velfungerende organisation, der kan tilpasses nye forhold og udfordringer. 

Børne- og Ungdomspsykiatrien Sydjylland har omkring 300 ansatte, heraf 30 dygtige og tilgængelige læger. 

Vi kan tilbyde: 

 En arbejdsplads i udvikling, hvor patientinddragelse, godt kollegialt samarbejde og faglig dygtighed er i fokus 

 • Supervision 
 • Fokus på implementering af patientstyrede senge, bæltefrit afsnit samt tværsektorielt samarbejde

Du er/kan: 

 • Uddannet sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig baggrund.
   
 • Sygeplejerske med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje foretrækkes, men er ikke krav
   
 • Kan arbejde i dag-, aften og weekend vagter
 • Arbejde selvstændigt med arbejdsopgaver og i høj grad har indflydelse på egne opgaver og mulighed for sparring med erfarne kolleger 
 • Har interesse og lyst til at arbejde med de unge psykiatriske patienter og vil være kontaktperson 
 • Er fleksibel, ansvarlig og samarbejdsvillig med mange forskellige faggrupper 
 • Er reflekterende og har evne til at tilegne dig ny viden 
 • Deltage i tværfaglige konferencer og bidrager med observationer og refleksioner, der har værdi for patientens behandling 
 • Indgå i dialog med både patienten og de pårørende under indlæggelsen 
 • Er interesseret i at arrangere fysiske aktiviteter med patienterne 

Om afdelingen: 

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland er fysisk placeret på tre matrikler, og ud over Døgnafsnit i Aabenraa/Døgnafsnit i Esbjerg rummer afdelingen også ambulatorier i Vejle, Esbjerg og Aabenraa. Der er en funktionsleder tilknyttet hvert afsnit, som i samarbejde med de faglige ledere varetager den daglige ledelse af afsnittene. 

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere i forhold til personaleansvar og specialeansvarlige overlæger i forhold til det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. 

Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om https://www.regionsyddanmark.dk/wm205672.

Praktiske oplysninger: 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved konstitueret funktionsleder Anne-Mette Nørregaard i Aabenraa på tlf. 9944 7304

Ansøgningsfrist mandag den 3. april 2020

Samtaler forventes afholdt i uge 16, 2020

Vi tager reference umiddelbart efter en evt. samtale efter aftale med ansøger. Medbring derfor kontaktoplysninger på reference (en tidligere eller nuværende leder) til samtalen eller skriv dem i din ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner. 

Din ansøgning

Søg stillingen online via linket herunder.

Vi glæder os til at høre fra dig