Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er en kommune i Østjylland, som omfatter Aarhus by og en række større og mindre omkringliggende satellitbyer.

Aarhus Kommune er indbyggermæssigt landets næststørste med 340.421 indbyggere. Kommunen har siden kommunalreformen i 2007 været en del af Region Midtjylland.

Alternativ email: shmc@aarhus.dk

Aarhus Kommune Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J
12/11/2019
Fuldtid
Vil du være med til at præge et område, som er i stor faglig udvikling?  Vil du være med til at tilbyde socialt udsatte hjemløse en kvalificeret og helhedsorienteret indsats? Så er her en stilling, hvor du som socialfaglig medarbejder kan gøre en forskel for en særlig målgruppe; hjemløse med svære og mangeartede udfordringer såsom misbrug og psykiske lidelser. Der arbejdes ud fra servicelovens §110. Om jobbet Forsorgshjemmet Østervang er den ene boform i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, der er et af centrene i Socialforvaltningens tilbud til udsatte voksne. Rammen for tilbuddet er Servicelovens § 110 samt § 85. Målgruppen er hjemløse med særlige sociale vanskeligheder ofte med en psykiatrisk lidelse og forskellige former for misbrug. Centret har i øjeblikket 137 pladser, hvoraf 92 ligger på Østervang i Tranbjerg og resten på Tre Ege i Brabrand. Forsorgsenheden har 53 § 110 forsorgspladser samt 5 efterforsorgspladser. Enhedens opgaver er primært udarbejdelse af udredning, ASI screeninger og planarbejde med henblik på afklaring af fremtidige boligmuligheder. Arbejdet tager udgangspunkt i en recoveryorienteret rehabiliterings indsats, Østervangs pædagogiske grundlag, CARe metoder og samarbejde i dialog med brugeren. Medarbejdergruppen består af 29 fastansatte samt studerende; socialrådgiver/pædagog/ergoterapeut og er tværfagligt sammensat, således er der i enheden socialpædagoger, ergoterapeuter, socialrådgivere, sygeplejerske og SOSU-assistenter.  Vi arbejder på tværs af faggrænser og vejleder kolleger med baggrund i den faglighed, man repræsenterer. Enheden er præget af en spændende og afvekslende hverdag med dygtige og engagerede medarbejdere i løbende udvikling. Hvad får du? Som medarbejder i Forsorgsenheden indgår du i en engageret medarbejdergruppe. Enheden er opdelt i tre teams bestående af 6-8 medarbejdere med tværfaglig baggrund; socialrådgiver, pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejerske eller SOSU-assistent. Alle fem faggrupper har samme funktion og opgaver, i tillæg dertil har de enkelte faggrupper særfunktioner som hhv. coaching og ASI. Dertil kommer en efterforsorgsmedarbejder, som har særfunktion. Der er faste teammøder, afdelingsmøder og faglig sparring. Endvidere er ansat to koordinatorer til faglig sparring og udvikling. Hvad får du mere? en medarbejdergruppe med høj faglighed, som har stor lyst til at medudvikle på feltet et uhøjtideligt miljø med et godt kollegialt sammenhold et sundt, trygt og sikkert arbejdsmiljø hvor du selv er med til at sætte dagsordenen et miljø hvor vi arbejder åbent og bevidst med dilemmaer og ser det som et led i fortsat faglig udvikling et arbejdsmiljø hvor vi prioriterer deltagelse i interne og eksterne faglige udviklingsrum; tænketanksmøder, centrale arbejdsgrupper mv. Hvad skal du lave? Være sagsansvarlig for de dertil knyttede arbejdsopgaver; udarbejde udredning og opholdsplaner i et tæt samarbejde med brugere Undersøge og vurdere behov for støtte i kommende bolig i et tæt samarbejde med teamet og andre samarbejdsparter – herunder ADL-evne, udviklingspotentiale og daglige aktiviteter samt omsætte til skriftligt materiale i høj kvalitet. Koordinere indsats og samarbejde mellem brugere, samarbejdsparter og Østervang Vejlederfunktion kan blive aktuel Hvem er du? Du er uddannet pædagog Du har mod til at arbejde selvreflekterende Du er parat til at indgå i enhedens mange, forskelligartede ydelser herunder også praktiske opgaver Du kan håndtere en vis grad af uforudsigelighed Du kan sætte grænser for dig selv og brugerne på en respektfuld og tydelig måde Du er kreativ, nytænkende og fleksibel i opgaveløsningen Du kan strukturere egen arbejdsdag og prioritere akutte opgaver Du har gode mundtlige og skriftlige kompetencer, kan formulere dig kort, tydeligt og præcist samt kan omsætte din faglige viden skriftligt Du har lyst til at arbejde med studerende, såvel pædagog-, socialrådgiver-, ergoterapeutstuderende Du skal have mod på omstillinger, idet enheden i 2020 vil arbejde med justering af organisering og opgaver Løn og ansættelsesvilkår: En fast stilling med 32 timer ugentligt med skiftende arbejdstider samt weekendarbejde hver 4. weekend. Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.  Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder, Maj Neigaard Bærentzen på telefon 89478130. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 28. november 2019 Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 50/2019 Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J
12/11/2019
Fuldtid
Vil du være med til at præge et område, som er i stor faglig udvikling?  Vil du være med til at tilbyde socialt udsatte hjemløse en kvalificeret og helhedsorienteret indsats? Så er her en stilling, hvor du som social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske kan gøre en forskel for en særlig målgruppe; hjemløse med svære og mangeartede udfordringer såsom misbrug og psykiske lidelser. Der arbejdes ud fra servicelovens §110. Om jobbet Forsorgshjemmet Østervang er den ene boform i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, der er et af centrene i Socialforvaltningens tilbud til udsatte voksne. Rammen for tilbuddet er Servicelovens § 110 samt § 85. Målgruppen er hjemløse med særlige sociale vanskeligheder ofte med en psykiatrisk lidelse og forskellige former for misbrug. Centret har i øjeblikket 137 pladser, hvoraf 92 ligger på Østervang i Tranbjerg og resten på Tre Ege i Brabrand. Forsorgsenheden har 53 § 110 forsorgspladser samt 5 efterforsorgspladser. Enhedens opgaver er primært udarbejdelse af udredning, ASI screeninger og planarbejde med henblik på afklaring af fremtidige boligmuligheder. Arbejdet tager udgangspunkt i en recovery-orienteret rehabiliterings indsats, Østervangs pædagogiske grundlag, CARe metoder og samarbejde i dialog med brugeren. Medarbejdergruppen består af 29 fastansatte samt studerende; socialrådgiver/pædagog/ ergoterapeut og er tværfagligt sammensat, således er der i enheden socialpædagoger, ergoterapeuter, socialrådgivere, sygeplejerske og SOSU-assistent.  Vi arbejder på tværs af faggrænser og vejleder kolleger med baggrund i den faglighed, man repræsenterer. Enheden er præget af en spændende og afvekslende hverdag med en dygtige og engagerede medarbejdere i løbende udvikling. Hvad får du? Som medarbejder i Forsorgsenheden indgår du i en engageret medarbejdergruppe. Enheden er opdelt i tre teams bestående af 6-8 medarbejdere med tværfaglig baggrund; socialrådgiver, pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejerske eller SOSU-assistent. Alle fem faggrupper har samme funktion og opgaver, i tillæg dertil har de enkelte faggrupper særfunktioner som hhv. coaching, ASI. Dertil kommer en efterforsorgsmedarbejder, som har særfunktion. Der er faste teammøder, afdelingsmøder og faglig sparring. Endvidere er ansat to koordinatorer til faglig sparring og udvikling. Hvad får du mere? en medarbejdergruppe med høj faglighed, som har stor lyst til at medudvikle på feltet et uhøjtideligt miljø med et godt kollegialt sammenhold et sundt, trygt og sikkert arbejdsmiljø hvor du selv er med til at sætte dagsordenen et miljø hvor vi arbejder åbent og bevidst med dilemmaer og ser det som et led i fortsat faglig udvikling et arbejdsmiljø hvor vi prioriterer deltagelse i interne og eksterne faglige udviklingsrum; tænketanksmøder, centrale arbejdsgrupper mv. Hvad skal du lave? Være sagsansvarlig for de dertil knyttede arbejdsopgaver; udarbejde udredning og opholdsplaner i et tæt samarbejde med brugere Bruge dine sundhedsfaglige kompetencer til løbende vurdering af brugernes støttebehov samt understøtte samarbejde med Magistraten for Sundhed og Omsorg/Aarhus Kommune Undersøge og vurdere behov for støtte i kommende bolig i et tæt samarbejde med teamet og andre samarbejdsparter – herunder KRAMS, ADL-evne, udviklingspotentiale og daglige aktiviteter samt omsætte til skriftligt materiale i høj kvalitet. Koordinere indsats og samarbejde mellem brugere, samarbejdsparter og Østervang Vejlederfunktion kan blive aktuel Hvem er du? Du er uddannet SOSU-assistent eller sygeplejerske Du har lyst til at arbejde mere analyserende, vurderende og skriftligt udredende frem for med pleje/praktisk hjælp, idet al hjemmepleje og sygepleje udføres af Magistraten for Sundhed og Omsorg Du har stærke mundtlige og skriftlige kompetencer og kan formulere dig kort, tydeligt og præcist samt du kan og har stor lyst til at omsætte din faglige viden skriftligt Du har lyst til at indgå i udviklingsorienteret arbejde relateret til din faglighed og enhedens ydelser Du har mod til at arbejde selvreflekterende Du er parat til at indgå i enhedens mange, forskelligartede ydelser herunder også praktiske opgaver i forhold til enhedens drift Du kan håndtere en vis grad af uforudsigelighed Du kan sætte grænser for dig selv og brugerne på en respektfuld og tydelig måde Du er kreativ, nytænkende og fleksibel i opgaveløsningen Du kan strukturere egen arbejdsdag og prioritere akutte opgaver Du har lyst til at arbejde med studerende, såvel pædagog-, socialrådgiver-, ergoterapeutstuderende Du skal have mod på omstillinger, idet enheden i 2020 vil arbejde med justering af organisering og opgaver. Løn og ansættelsesvilkår: En fast stilling med 32 timer ugentligt med skiftende arbejdstider samt weekendarbejde hver 4. weekend. Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.  Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder, Maj Bærentzen på telefon 89478130. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Når du modtager en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 28. november 2019 Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 50/2019. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Pilegårdsvej 95, 8361 Hasselager
12/11/2019
Fuldtid
Om jobbet Spiloppen søger pædagog på 30 t/ugen til vores team i børnehaven. Vi søger en pædagog, der i et åbent, aktivt og anerkendende samarbejde med det øvrige personale og den pædagogiske leder vil være med til at præge det pædagogiske arbejde i Spiloppen. I det pædagogiske arbejde lægger vi meget stor vægt på tryghed, overskuelighed, struktur, forældresamskabelse, relations arbejde samt børns læring, udvikling og trivsel. Vi arbejder målrettet med den inkluderende tænkning og søger en pædagog, der lægger vægt på at have fokus på børnefællesskaber i sit pædagogiske arbejde. En pædagog, som kan og vil arbejde med fokus på børns deltagelses- og læringsmuligheder uanset udviklingsniveau.   Vi er en stor personalegruppe i Spiloppen, i alle aldre, og vi tager vores arbejde seriøst, men i alt det planlagte er der også plads til spontanitet og til at have det sjovt med hinanden. Børnehavens team består af 6 pædagoger og 2 medhjælpere.               Tryghed, faglig kvalitet og respektfuldt samarbejde er grundlæggende værdier i Spiloppen. Din profil Vi forventer at du: er udadvendt og har et positivt livssyn både kan arbejde selvstændigt og ind i teamets fællesskab har respekt for børn, forældre og personale kan arbejde i en struktureret hverdag er omstillingsparat har lysten til at gøre en forskel og brænder for kerneopgaven: samvær, nærvær og anerkendelse af det enkelte barn er tydelig i samværet og kommunikationen med barnet vil være en del af de pædagogiske læringsfællesskaber i Spiloppen Derfor skal du vælge os Vi kan tilbyde dig: et engageret og stabilt personale mulighed for medansvar og indflydelse en arbejdsplads med fokus på trivsel og udvikling på alle niveauer et meget højt fagligt niveau en børnegruppe fyldt med energi og livsglæde en interesseret og engageret forældregruppe Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst.Ugentligt timetal: 30 timer Ansættelse pr.: 01. februar 2020. Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest samt en  anmærkningsfri børneattest.   Hvis du vil vide mere Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder Mette Steen på tlf. 2053 3798 og aftale et besøg i Spiloppen den 28/11 i tidsrummet kl. 9.00-14.00. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 29. november 2019. Samtale finder sted d. 3. december (eftermiddag/aften). Om os Spiloppen er en institution i Kolt Hasselager Dagtilbud og er normeret til 36 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Kolt Hasselager Dagtilbud er beliggende i det sydlige Aarhus og består af 8 institutions afdelinger og en dagpleje afdeling. Vi har 3 velfungerende fagteams, der arbejder målrettet med sprog, inklusion og motorik. Derforuden har Dagtilbuddet et anderledes og unikt sundhedsteam, der har fokus på medarbejdernes mentale og fysiske trivsel og robusthed. Kolt Hasselager er i en rivende vækst og området er præget af udbygning og tilflytning af mange unge familier. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Ny Studstrupvej 3b, 8541 Skødstrup
12/11/2019
Fuldtid
Børnehuset Myrhøjen er en 0-6 års institution normeret til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Børnehavebørnene er fordelt i aldersbestemte aktivitetsgrupper; (”Trolde-, Raket,- Guldklumpegruppen”) samtidig med, at der arbejdes på tværs af alder. Børnehuset arbejder som en integreret funktionsopdelt institution.   Da en af vores kollegaer går på efterløn søger vi en uddannet pædagog der:   viser du vil og kan medvirke positivt til løsningen af kerneopgaven i en politisk styret organisation. er fagligt velfunderet og reflekterer over egen praksis. medvirker aktivt til planlægning, gennemførelse, evaluering og dokumentation af målrettede pædagogiske forløb. anvender uderummet som en naturlig del af praksis. kan give børnene følgeskab. har en synlig anerkendende tilgang til børn, forældre og kolleger. er omsorgsfuld, kan arbejde selvstændigt og er udadvendt. er fortrolig med brugen af IT. har et reflekterende fokus på det enkelte barn såvel som på børnegruppen i et inkluderende perspektiv. vil medvirke anerkendende og værdibaseret til den fortsatte pædagogiske udvikling af afdelingen med et styrket fokus på læreplansarbejdet, det professionelle læringsfællesskab, samskabelse med forældrene som ressource, videns- og databaseret indsats, dokumentation og evaluering. gerne inddrager musik og sang i den pædagogiske praksis. bevarer overblikket når tingene går stærkt i en ofte uforudsigelig hverdag. Er fleksibel og fremmødestabil. Derfor skal vælge os:    du vil blive en del af en afdeling med fagligt dygtige kollegaer, der værner om både værdifulde erfaringer og traditioner samtidig med, at være medspillere på nye tiltag og arbejdsmetoder. du vil blive en del af en afdeling med skønne børn samt engagerede forældre. du vil få mulighed for at være med til videreudvikling af afdelingens kultur. du vil blive en del af en afdeling, hvor du kan få dine kompetencer i spil indenfor hele 0-6 års området; den ledige stilling er i børnehaveteamet. du ansættes i en afdeling, der som en del af et dagtilbud, har fokus på udviklingen af stærkere læringsfællesskaber, tidlig indsats, samskabelse med forældrene, sammenhæng i overgange samt sprog. fordi du slet ikke kan lade være. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes besat pr. 01-01-20 eller snarest derefter. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.   Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pædagogisk leder, Lars Steen Nielsen på telefon 41873643 i tidsrummet 9-16. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgninger sendt via mail eller post kommer ikke i betragtning. Ansøgningsfrist er søndag den 24-11-19. Samtaler afholdes torsdag den 28-11-19 fra kl. 08. Skødstrup Dagtilbud består af afdelingerne:   Dagplejen i Skødstrup, Vuggestuen Kløvervangen, Børnehaven Bakkehuset, Børnehaven Myrhøjen, Børnehuset Myrhøjen og Stjernehuset, Væksthuset, Engskovgård, Stationsvangen og Satellitten, Junibakken samt Vuggestuen Skodshøjen. Sammen skaber vi et udviklende, lærende og trygt miljø for børnene - lige fra de første skridt i vuggestuen eller dagplejen til aflevering ved skolestart. Vi følger børnene hele vejen.   Byt og få nyt Skødstrup Dagtilbud arbejder med at sikre fællesskaber for alle børn, forældre og medarbejdere. Derfor skal du indgå i en praksis, hvor det er en del af kompetenceudviklingen, at du i perioder bytter job med en kollega i en af dagtilbuddets andre afdelinger. Du kan læse mere om Skødstrup Dagtilbud her   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Elmevangsvej 2, 8355 Solbjerg
12/11/2019
Fuldtid
HAR DU LYST TIL AT ARBEJDE MED DE BEDSTE KOLLEGAER, SPÆNDENDE OPGAVER OG UDFORDRINGER? - SÅ HAR DU CHANCEN NU! Vi mangler en sosu-hjælper i vores dejlige hus med 39 boliger Huset er opdelt i 3 teams og du vil som udgangspunkt være tilknyttet ét af dem Stillingen er på 37 t/uge i blandet dag- og aftenvagt ♡   Som medskaber af det gode hverdagsliv i vores plejehjem i Solbjerg, ønsker vi at du: Tager udgangspunkt i beboernes ønsker, og kan skabe en rød tråd igennem døgnet for beboerne Skabe hjemlighed, glæde og tryghed for beboerne Tør synge en sang, fortælle en historie, - gå en tur i haven…, og lade vasketøjet ligge til i morgen Yde pleje og omsorg af høj kvalitet Er med til at se og understøtte den enkeltes muligheder og arbejde rehabiliterende Har uddannelse som sosu-hjælper, meget gerne med erfaring har et godt overblik, og kan tænke kreativt og selvstændigt i opgaveløsningen Åben for ny teknologi Fleksibel i forhold til arbejdstider Er stærk i kommunikation med beboer og familier Initiativrig – positiv – spontan og samtidig mestre evnen til at bevare roen Derfor skal du vælge os: - Vi skaber et hjem med udgangspunkt i Eden Alternative filosofien, hvor børn og unge, dyr og planter, spontanitet og medmenneskelighed er en integreret del af hverdagen i hjemmet. Det skal være et hjem, hvor vi selv kunne tænke os at bo, den dag vi måtte have behov for at bo på et plejehjem - Fordi vi sammen vil skabe synergi og sammenkraft på tværs af faggrupper - Der er et godt samarbejde med mulighed for faglig sparring - Fokus på godt arbejdsmiljø - Fordi vi er en arbejdsplads med forskellighed og med plads til humor - Du får en god introduktion - Du bliver kollega med mange forskellige faggrupper  Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. januar 2020 eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ugentligt timetal: Fuldtid, 37 t/ugen Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forstander Marianne Pind på telefon 51576875. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning . Ansøgningsfristen er den 17. november 2019. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.   Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J
12/11/2019
Fuldtid
Området Viby-Højbjerg søger sosu-assistent til aftenvagt på Plejehjemmet Hestehavehusene. Om jobbet: Vil du være med til at give beboerne på Hestehavehusene en god hverdag? Er du uddannet social og sundhedsassistent og ønsker du at arbejde om aftenen? Så hører vi gerne fra dig. Som Sosu-assistent vil du blive en del af et tværfagligt team med social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeut samt ernærings-assistenter.   Det er helt ude i skoven... Hestehavehusene ligger i skønne, grønne omgivelser ved Marselisborgskoven, med en busrute der kører dig lige til døren.  Vi har to huse med 24 beboere, der er fordelt på tre etager, små overskuelige enheder, hvor du skal være med til at sikre fagligheden om aftenen samt være med til at sætte den gode stemning og sørge for hygge om aftenen.   Vi gør opmærksom på at stillingen ligger inden for et område, der dækker hele døgnet. Vi søger primært til aftenvagt, men alle har vagter i 2 lag, for at møde borgerne fra forskellige tidspunkter af døgnet og for at styrke samarbejdet på tværs af vagtlag. Du vælger selv om du er til aften og dag eller til aften og nat. Vi er fleksible ift. arbejdstider og hvor lidt eller hvor meget du kan arbejde i weekends.     Vi forestiller os at du:   Er energisk og har lyst til at skabe nogle trygge og hjemlige rammer for vores beboere – døgnet rundt så den enkelte beboer føler sig inddraget i sit eget liv. Brænder for at arbejde med mennesker, der har brug for støtte, med rehabilitering i sigtekornet Kan se mulighederne ved at arbejde selvstændigt, og har mod på de udfordringer der følger med det ansvar Har gode evner til at kommunikere – både med familierne og med andre fagligheder, og kan dokumentere dine indsatser. Derfor skal du vælge os: Vi sætter pris på et godt arbejdsmiljø og fællesskabet blandt kollegaer. Vi har en god omgangstone og kan lide at grine sammen. Vi sætter en ære i høj faglighed, er stolte af vores arbejde, har flotte tilsynsresultater og positive tilfredshedsundersøgelser blandt beboerne. Du vil blive taget godt imod, komme igennem et veltilrettelagt intro-program og der er vide muligheder for sygeplejefaglig udvikling   Vores Afløsere siger: ”Rart sted at være, gode til at lære fra sig, her er en dejlig stemning”   Klik på linket og se vores velkomst til familierne på Hestehavehusene.  https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=ca2a8f2f-344d-459e-a2fb-78338db742c3 Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 01.01.2020 eller snarest muligt derefter. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Ugentligt timetal: Fuldtid Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forstander, Kirsten Høgh, tlf 23 38 12 08 eller mail khs@aarhus.dk . Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning . Ansøgningsfristen er den 12. december 2019. Stillingen vil være opslået indtil 12. december og vi vil løbende indkalde til jobsamtaler. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Mosealléen 1-3, 8381 Tilst
12/11/2019
Fuldtid
Om jobbet: Sabro Plejehjem har 30 borgere. På Sabro Plejehjem arbejder vi ud fra Aarhus Kommunes strategi - de 5 ledetråde. Vi er en ambitiøs personalegruppe med plads til forskellighed. Drømmer du om at være med i den fortsatte udvikling af vores plejehjem, med fokus på den enkelte borgers liv og fællesskaber – hvor vi forventer, at den enkelte medarbejder i tæt samarbejde med kolleger, pårørende og frivillige sikre beboerne et meningsfuldt liv – så er det lige dig, vi søger. Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være i dagvagt. Din profil: Kan rumme mange tætte relationer og har indlevelsesevne Kan arbejde og tage ansvar som en del af teamet Udfører grundlæggende og komplekse opgaver i helhedspleje Varetager den nødvendige daglige dokumentation i Cura Arbejder sundhedsfremmende og rehabiliterende med respekt for den enkelte borger Er selvstændig, fleksibel og reflekterende Vil være aktiv i forhold til at udvikle egne og kollegers kompetencer   Derfor skal du vælge os: Introduktion tilrettelægges efter dit behov. Du bliver en del af et team med en høj faglighed. Du får engagerede og motiverede kolleger Vi er en stabil personalegruppe Vi har borgerne i centrum Vi sætter humor i højsædet. Vi arbejder med stor tillid til hinanden Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt den 1. januar 2020 eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Ugentligt timetal: 37 timer. Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forstander, Nana Christensen på telefon 4187 3001 eller mail: nach@aarhus.dk . Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning . Ansøgningsfristen er den 26. november 2019. Vi afholder jobsamtaler løbende. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Skejbygårdsvej 13-17, 8240 Risskov
12/11/2019
Fuldtid
Om jobbet: Sygedagpengeafdelingen for sygemeldte fra ledighed søger 1 socialrådgiver/-formidler til ansættelse den 1. januar 2020. Der er tale om en fast stilling, 37 timer. I afdeling 3 varetager vi indsatsen for borgere, der er sygemeldte fra ledighed. Afdelingen består af 3 teams, hvor du skal indgå i et team bestående af jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter.   Arbejdsopgaverne består primært af: samtaler med sygemeldte borgere med fokus på, hvordan de kan vende tilbage på arbejdsmarkedet efter endt sygemelding.  iværksættelse af beskæftigelsesrettede indsatser med det formål at genoptræne, afklare eller udvikle borgerens kompetencer på arbejdsmarkedet. samarbejde med interne og eksterne aktører, f.eks. Sociallægeinstitutionen, fagforeninger, a-kasser, virksomheder m.v.  myndighedsopgaver, f.eks. vurdering af uarbejdsdygtighed og mulighed for forlængelse af sygedagpengeudbetalingen, deltage i fællesmøder med virksomhedskonsulenter, rundbordssamtaler på virksomheder og meget andet. Din profil: Vi vægter, at du har troen på, at en aktiv og virksomhedsrettet indsats er et virkningsfuldt element i vejen tilbage til arbejdsmarkedet er god til at indgå i et aktivt samarbejde med borger og virksomhedskonsulent er god til at understøtte, at borgeren selv tager ansvar for eget forløb er god til at understøtte progression, så borgerne hurtigst muligt bliver arbejdsdygtige igen har kendskab til lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik – og kan omsætte det i praksis kan arbejde resultatorienteret, helhedsorienteret og tværfagligt med mange bolde i luften og med fokus og tro på borgerens ressourcer og beskæftigelsespotentiale  tager medansvar for at omsætte beskæftigelsespolitiske mål til handling. kan arbejde struktureret og selvstændigt samt kan prioritere arbejdsopgaverne er villig til at lære nyt og er klar til at arbejde med et område, hvor der ofte sker mange forandringer tager medansvar for, at vi fortsat har en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Derfor skal du vælge os: Hos Sygedagpengecentret har vi et stærkt beskæftigelsesfokus i samarbejdet med den sygemeldte. Vi sætter borgeren i centrum for indsatsen og arbejder målrettet med at understøtte den sygemeldte i at deltage aktivt og tage ansvar for sit forløb. Vi er optaget af at udvikle og kvalificere den virksomhedsrettede indsats for de sygemeldte borgere via Beskæftigelsesforvaltningens virksomhedsstrategi, som er den styrende strategi i vores daglige arbejde.    Du kommer til at indgå i et team sammen med fagligt dygtige og engagerede kolleger, hvor der arbejdes ud fra en fælles målsætning om at understøtte borgerens vej tilbage til arbejdsmarkedet. Der er gode muligheder for at være med til at udvikle på nye tiltag i en afdeling, hvor ideer og innovative forslag værdsættes.   Ansættelsesstedet er Vejlby Centervej 52, 8240 Risskov.   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DS/HK. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.   Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Tanja Juhl Thuren på telefon 61943033. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 22. november 2019 Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt torsdag den 28. november 2019. Besked om ansættelsessamtale gives senest den 26. november 2019.   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Sommersmindevej 2, 8250 Egå
12/11/2019
Fuldtid
Om jobbet: Får du energi af en spændende opgave med udvikling af et nyt lederteam med to forstandere? Banker dit hjerte for at stå i spidsen for at bevare Hedevej som et fantastisk hjem for 85 beboere? Brænder du for at arbejde vedholdende med en kærlig og individuel tilgang til beboere, familie og venner? Sætter du medarbejdernes faglighed og trivsel i højsædet? Så kan du være præcis en af de to nye lederkolleger, vi søger til jobbene som forstandere på plejehjemmet Hedevej i Risskov. Vi har grundet størrelsen af plejehjemmet fået mulighed for at udvide ledelsen på stedet til to forstandere, hvilket skaber større ledelseskraft og mere rum til nærværende ledelse. I Sundhed og Omsorg arbejder vi ud fra vores strategi – de fem ledetråde til et bedre liv . Din ledelsesopgave er at skabe et bedre liv for beboeren, herunder at fastholde det liv, som han eller hun ønsker. Vores mål og fokus er, at vi er sammen med beboeren om den hjælp og tryghed, der er behov for støtte til. Vi ansvarliggør familie og venner og samarbejder naturligt med frivillige, der gerne bidrager til samvær og gode aktiviteter. Vi lægger vægt på den gode dialog, det gode image, omsorg, rehabilitering, kvalitet, borgersikkerhed og kompetenceudvikling. Vores tre grundantagelser i Område Nord: Mennesker, der udsættes for anerkendelse og positiv tænkning, vokser og folder sig ud – gælder alle mennesker Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Det sprog, vi bruger, skaber vores virkelighed I plejehjemmet er der ansat engagerede social-og sundhedshjælpere, social-og sundhedsassistenter, ernæringsassistenter, planlægningsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker. Der er tilknyttet en teknisk servicemedarbejder, der har til huse på Hedevej samt en huslæge, der kontinuerligt kommer i plejehjemmet. Medarbejderteamet består af selvstændige, dygtige og stabile medarbejdere, der tager ansvar. Gennem de seneste to år er der arbejdet intensivt med at skabe fælles værdier med stor samhørighed og hjælpsomhed på tværs af plejehjemmets 5 huse. Du har fælles kontor med din forstanderkollega og sætter en ære i at I lykkes som et stærkt lederteam, herunder anvender hinandens forskellige kompetencer til gavn for beboere og medarbejdere. I griber sammen stafetten og fastholder Hedevejs mål om at blive et af de bedste plejehjem i Aarhus Kommune. Hedevej er et værdifuldt uddannelsessted for social- og sundhedselever, bachelorstuderende og til tider ernæringsassistentelever, hvilket fordrer høj prioritet, pædagogisk flair og kontinuerlig udvikling. Du vil som forstander indgå i et funktionsfællesskab med forstandere fra 6 andre plejehjem i område Nord samt en områdeledelse bestående af jer forstandere, otte ledere fra hjemmeplejen, en leder af Administration & Service samt direktionen, der består af en områdechef og en viceområdechef. Herudover indgår du i samarbejde på tværs af områderne i magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Der afholdes årlige temadage, netværksmøder for forstandere og ledertræf. Du kan læse mere i stillingsbeskrivelsen: Stilling som forstander Din profil: Om du kommer fra en lignende stilling eller med et helt andet afsæt i bagagen, er ikke så væsentligt. Derimod er det vigtigt, at du: sætter borgeren i centrum og inddrager familie/venner for at skabe rammerne for det gode hverdagsliv i og udenfor plejehjemmet fastholder og deltager i plejehjemmets traditioner, herunder udvikler disse sammen med plejehjemmets Udviklingsråd er et både generøst og robust menneske, der kan få ting til at lykkes gennem andre og kan udstikke klare retningslinjer for vejen derhen evner at arbejde aktivt på at skabe og fastholde et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk – både for dine medarbejdere og dig selv praktiserer nærvær, kan skabe gode relationer og give følgeskab har en sundhedsfaglig uddannelse på bachelorniveau, gerne suppleret med en lederuddannelse har mod og evne til at slippe medarbejderne fri og har tillid til at deres kompetencer matcher kerneopgaven kan oversætte og implementere Sundhed og Omsorgs strategi - de 5 ledetråde – i egen del af organisationen reflekterer over egen praksis og kan lede, udvikle og skabe refleksion hos medarbejdere og kolleger er stærk i ledelse af borgersikkerhed og understøtter aktivt den faglige udvikling kan stå i dilemmaer, prioritere og træffe de svære beslutninger, når dette er nødvendigt har øje for drift og styrer ressourcer og økonomi med sikker hånd Derfor skal du vælge os: Vi tilbyder et afvekslende lederjob, hvor to dage sjældent er ens, og med stor frihed til selv at udfylde rammerne. Du bliver en del af et ledelsesteam, der lægger vægt på et højt engagement, ærlighed, loyalitet, stabilitet, fællesskab og nytænkning. Vi arbejder i fællesskab med forbedringsarbejde, ledelsesbaseret coaching og faglig ledelse. Vores møder skal være meningsfulde, derfor arbejder vi blandt andet med Område Nords situationsbillede og aktivliste - en måde at arbejde struktureret med fælles indsatser, mål og handlinger. Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, hilser vi også meget gerne nye ideer velkomne. Sundhed og Omsorg står nemlig aldrig stille, og hele vores omdrejningspunkt er Kærlig Kommune . og et erklæret mål om, at ældre borgere ikke bare skal parkeres, men skal mærke, at de lever. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1.februar 2020 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ugentligt timetal: Fuldtid Hvis du vil vide mere: Så er du velkommen til at kontakte områdechef Susanne Sejr mobil 24 78 01 02 eller mail suse@aarhus.dk Ansøgning Kan du ud fra ovenstående se dig selv som en af de to forstandere på plejehjemmet Hedevej, så send en ansøgning. Klik på ”søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfristen er mandag den 2. december 2019. Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 9. december 2019 (første samtalerunde) og den 16. december 2019 (anden samtalerunde). I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger (NEO-PI-3) mellem første og anden samtale og der vil derfor være profiltilbagemeldinger den 11 + 13. december. I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. Om os: Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere. Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Jernaldervej 1, 8210 Aarhus V
12/11/2019
Fuldtid
Idrætsinstitutionen Ellekær søger en pædagog til et barselsvikariat    Den integrerede idrætsinstitution Ellekær , Jernaldervej 1, 8210 Århus V søger en pædagog til et barselsvikariat. Stillingen er i vores vuggestuehaveteam og er en fuldtidsstilling og med start d. 1/1 2020 og frem til d. 31/10 2020, med mulighed for forlængelse.   Idrætsinstitutionen Ellekær er en del af dagtilbud Ellekær. Vi har fokus på faglighed og sundhed og arbejder for at skabe et udviklende børnemiljø set i et 0 – 18 års perspektiv. Dagtilbud Ellekær består af 6 afdelinger og en sproggruppe. Dagtilbuddets vision: ”En god dag hver dag – resten af livet” -                     Hvilke konsekvenser får de valg, du træffer i dag for morgendagen? Dagtilbuddets værdier er: anerkendelse, omsorg, åbenhed, dialog og bevægelsesglæde.   I Ellekær har vi 60 spændende og energifyldte børn – med vidt forskellige kulturbaggrunde – i alderen ½ til 6 år. Vi har et særligt fokus på forældresamarbejdet, tidlig indsats og sprogarbejde. Vi søger derfor en pædagog som:   Kan og vil rådgive og vejlede forældre i forældrerollen. Er en nærværende voksen, som kan tage ansvar for relationen til det enkelte barn Sætter stor pris på at bruge uderummet og vil være en aktiv medspiller i at udvikle det Tror på at leg er afsæt for udvikling og læring Kan skabe balance mellem strukturerede og spontane aktiviteter Er kærlig, grænsesættende og kan være med til at skabe en forudsigelig hverdag for barnet. Holder af at være i bevægelse og kan motivere andre til at følge efter Kan være en sproglig rollemodel. Er fagligt velfunderet og bevidst om hvordan man bruger sig selv professionelt i arbejdet Er reflekterende og kan give og modtage konstruktiv feedback     Derfor skal du vælge os Vi har en børnegruppe fyldt med energi, livsglæde, mod og lyst til at mestre selv. Vi er en sammensat personalegruppe, hvor der er stor forskellighed, men med lyst og vilje til at trække i den samme retning, mod trivsel og udvikling for det enkelte barn.  Vi glæder os til at høre fra dig med en beskrivelse af, hvad du kan bidrage med. Spørgsmål kan rettes til pædagogisk leder Tommy Rasmussen, telefon 41 85 70 68       Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Fuldtid   Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pædagogisk leder, Tommy Rasmussen på telefon 41857068. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 26. november 2019 Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C
12/11/2019
Fuldtid
Om jobbet: Læssøesgades Skole søger en lærer til vores specialklasser i udskolingen primært i faget matematik. Der er tale om en fuldtidsstilling med start fra 1. februar 2020. Har du særlige kompetencer/interesser indenfor et fagligt område – læringsvejledning, IT, skemalægning, det praktisk/musiske område eller andet, så vil du have mulighed for at præge stillingen og dit kommende ansvarsområde. Det vigtigste er et match mellem din profil og Læssøesgades Skoles arbejde i specialklasserne. Din profil: Vi søger en lærer, der: Har linjefag i matematik Linjefag eller undervisningserfaring i engelsk, tysk, idræt, musik eller kristendom Er didaktisk velfunderet, og kan tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger Har specialpædagogisk erfaring med børn med diagnoser indenfor ADHD, autismespektret og lign. Er fysisk og psykisk robust, struktureret med en tydelig og anerkendende tilgang Har gode kommunikative evner og formår at bruge dem ind i et stærkt forældresamarbejde Går til det daglige arbejde med engagement, humor og energi. Er en dygtig medspiller i teamet, og ser det som en styrke at arbejde på tværs af faggrupper Trives med professionelt råderum og fleksibel planlægning Derfor skal du vælge os: Vi er ambitiøse, har høje forventninger til hinanden og vægter samarbejde og fællesskabet højt. Et professionelt læringsmiljø med kollegaobservation og feedbacksamtaler er en del af vores fælles praksis. Udskolingen 5.- 9. kl. er på Læssøesgade med en skaterpark som skolegård, og indskolingen 0.- 4. kl. er i vores nye bygning fra 2017 på Langenæsstien. Vi er tæt på alt – skov, strand, havn, kulturinstitutioner og gode transportmuligheder   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Fuldtid Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest samt en anmærkningsfri børneattest. Ansøgning Vi sætter pris på en personlig kontakt forud for ansøgningen. Henvendelser rettes til viceskoleleder Helle Krogh Villadsen, tlf. 4184 8555 eller mail hekv@aarhus.dk  Yderligere information findes på skolens hjemmeside www.l-skole.dk Stillingen søges ved at klikke på linket ”søg job”. Husk at vedhæfte alle relevante bilag. Din ansøgning skal være os i hænde den 8. december 2019. Der vil blive afholdt samtaler torsdag d. 12. december sidst på eftermiddagen/aften.  Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Om os Læssøesgades Skole er en folkeskole i Aarhus midtby med 350 børn og 75 ansatte. Skolen danner ramme for læring og dannelse af børn og unge i distriktsklasser, i modtagelsesklasser samt i specialklasser. Vi er ambitiøse, har høje forventninger til hinanden og vægter samarbejde og fællesskabet højt.   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Holmevej 289, 8270 Højbjerg
12/11/2019
Fuldtid
Århus Kommune, Center for Bostøtte, CBH Syd, Rundhøj Allé 2A, 8270 Højbjerg . Da to af vore mangeårige medarbejdere har valgt at gå på pension, søger vi to bostøtter til faste stillinger pr.1. februar 2020 på Bofællesskabet Lindely.   Hovedopgaven: På Bofællesskabet Lindely arbejder vi ud fra en helheds- og recovery orienteret tilgang, hvor det enkelte menneske er i fokus. I kontakten til beboerne bruger vi blandt andet dialog, tillid og gensidig respekt som pædagogiske relationsdannende redskaber. Vi er fordomsfrie og vedholdende i kontakten. Vi er anerkendende i vores tilgang, og er bevidste om, at mennesker er autonome.   Støtteindsatsen bygger på en Recovery orienteret tilgang til borgeren, hvor fokus er rettet mod borgerens ressourcer og funktionsnedsættelse, samt udviklingsmuligheder. Den ledige stilling er i et bofællesskabsteam der primært arbejder med borgere med psykiatriske og sociale udfordringer, hvor omdrejningspunktet er fællesskab, møde det enkelte menneske ud fra deres individuelle ståsted, borgers netværk og et stærkt fælles ”vi”.   Læs mere om planen for en styrket Recovery-orientering på Århus Kommunes hjemmeside under publikationer.   Bofællesskabet Lindely er et botilbud for voksne med psykiatriske og sociale udfordringer. Beboerne modtager bostøtte efter §85 – Lov om Social service. Målgruppen er karakteriseret ved særlig sociale problemer og/eller betydelig nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne.  Bofællesskabet Lindely består af 14 stk. 1 og 2-værelses lejligheder på ca. 50-65 km2 med eget køkken, fordelt på 2 opgange. Der er en 2 fællesstuer og tv-stuer samt 2 store fælleskøkkener i umiddelbar forlængelse heraf. Herudover er der kontorfaciliteter.   Det primære indhold i indsatsen: Yde pædagogisk, praktisk støtte og vejledning, hjælp til selvhjælp Støtte borgeren i at udvikle sociale færdigheder Yde en forebyggende indsats, for at afværge eller mindske konsekvenserne af funktionstab, tidligere livsførelse og kriser Yde støtte til fastholdelse og etablering af sociale netværk At støtte borgeren i fastholdelse af bolig, og øge mestring af eget liv At støtte borgeren i hans/hendes muligheder for at komme sig Forventede kvalifikationer: at du har en pædagogisk, social eller sundhedsfaglig grunduddannelse og relevant erfaring i forhold til målgruppen at du har kendskab til psykosocialt rehabiliterende arbejde at du har kendskab til arbejdet på det sociale fagområde at du er bevidst om dit personlige og faglige ståsted, og kan reflektere over egen praksis at du kan omsætte faglig viden og personlig erfaring til praksis at du arbejder systematisk, metodisk og struktureret at du kan indgå i en udviklende dialog med team-kollegaer og samarbejdspartnere at du er ansvarlig og kan arbejde selvstændigt at du er fleksibel, rummelig og grænsesættende at du er stærk i den reflekterende og perspektiverende samtale med borger, såvel som kollegaer                     Uddannelse - faglighed: Der forventes en socialfaglig grunduddannelse, det skal være som; Pædagog, Socialrådgiver, Ergoterapeut, Sygeplejerske eller Social og Sundhedsassistent. Det forventes at den enkelte medarbejder stiller sine erfaringer, viden og refleksioner til rådighed for organisationen i de møde- og læringsfora som findes.   Som medarbejder i bostøtten vil størstedelen af din borgerkontakt bestå af samtaler og aktiviteter, borgeren og dig imellem. Du skal være i stand til at rumme kaos såvel som tavshed og stilstand. I din ansøgning er det vigtigt at du; - beskriver hvordan du ser at dine erfaringer og uddannelse kan anvendes i jobbet som bostøtte. - beskrive dine personlige/faglige styrker og svagheder/udviklingsområder. Relevante eksamensbeviser og udtalelser skal medsendes i kopi.    Vi tilbyder: indflydelse på udvikling af metoder i socialt arbejde på en tværfaglig arbejdsplads i et samspil med kolleger i eget team og hele CBH supervision (der er pligt til at modtage supervision) en robust organisationskultur   I det daglige arbejde: Du vil være en del af et team på 5 kolleger, der har et gensidigt ansvar for at støtte og udvikle hinanden i varetagelsen af arbejdet. Vi har et særligt fokus på teamets trivsel, faglighed og funktion som platformen hvorfra arbejdet udgår. Du skal være indstillet på at deltage i sparring og supervision i dit team. Som team stiler vi mod at forholde os undersøgende, nysgerrige og fagligt udfordrende på egen og hinandens praksis. Med den tilgang mener vi at kunne øge den enkelte borgers muligheder for at udfolde et meningsfuldt liv. Organisationen: CBH Syd er en del af Center for bostøtte i eget hjem, vi er det center i Job Udsatte og Socialpsykiatri der arbejder med § 85 bostøtte. CBH består af 4 afdelinger, Vest, Centrum, Nord og Syd, samt en stab. CBH giver bostøtte til ca. 2000 borgere i Aarhus Kommune, enten i eget hjem eller i et af vores 28 bofællesskaber.   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Fuldtid Tjenesteforhold: Arbejdstiden er 37 timer ugentligt placeret mellem 8 og 22 på hverdage, tilrettelagt ud fra borgernes behov for støtte. Aflønning efter gældende overenskomst efter aftale med den relevante faglige organisation i henhold til Ny Løn. Organisationen: CBH Syd er en del af Center for bostøtte i eget hjem, vi er det center i Job Udsatte og Socialpsykiatri der arbejder med § 85 bostøtte. CBH består af 4 afdelinger, Vest, Centrum, Nord og Syd, samt en stab. CBH giver bostøtte til ca. 2000 borgere i Aarhus Kommune, enten i eget hjem eller i et af vores 28 bofællesskaber. Valgfri: Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.   Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Bostøtte Uffe Hansen                          29204292 Bostøtte Michael Jensen                     51575752 Afdelingsleder Henrik L Kjeldgaard    29289368 Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 11. december 2019 Vi forventer, at afholde ansættelsessamtaler tirsdag d. 17. december 2019. Organisationen: CBH Syd er en del af Center for bostøtte i eget hjem, vi er det center i Job Udsatte og Socialpsykiatri der arbejder med § 85 bostøtte. CBH består af 4 afdelinger, Vest, Centrum, Nord og Syd, samt en stab. CBH giver bostøtte til ca. 2000 borgere i Aarhus Kommune, enten i eget hjem eller i et af vores 28 bofællesskaber.   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Herredsvej 15, 8210 Aarhus V
12/11/2019
Fuldtid
Om jobbet: Hasle Skole søger en pædagogmedhjælper 28 timer om ugen. Jobbet består i at hjælpe elever med forskellige handicaps i skoletiden. Det drejer sig om elever med diabetes og elever med inkontinens. Desuden skal du assistere i den almindelige undervisning i indskolingen.  Din profil: Hasle Skole er musikprofilskole og har et tæt samarbejde med Aarhus Musikskole Derfor skal du vælge os: Hasle Skole er en arbejdsplads med et godt miljø og høj social kapital. Forældregruppen bakker op om skolen, og samarbejdet er præget af tillid og respekt. Vores elever er vant til at møde voksne, der ved, hvad de vil. Det er med til at give respektfulde omgangsformer og et godt undervisningsmiljø.   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: 28 timer Valgfri: Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 6. januar 2020 til 30. juni 2020. Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest. Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.   Hvis du vil vide mere: Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside https://hasleskole.aarhus.dk/ Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder, Dorte Bach på telefon 87139410.   Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 8. december 2019. Samtaler bliver afholdt onsdag den 11 december 2019. Om os Vi arbejder for en profil, hvor tryghed og kammeratskab sættes i centrum for at skabe de bedste forudsætninger for det, der er skolens vigtigste opgave - høj grad af faglig læring. Der er mange fagligheder, og der er mange veje til læring. Vi bruger gerne flest mulige. Særlig bevågenhed har de kropslige og musiske udtryksformer. Det er vores mål at blive kendt for vores musikprofil.   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Nellikevej 1, 8240 Risskov
12/11/2019
Fuldtid
Om jobbet: Strandskolen søger en pædagogisk medarbejder, der har pædagogisk uddannelse vil være en del af et team af pædagoger, der varetager fritidsdelen har mod og lyst til understøttende undervisning kan se sig ind i skolens vision og indsatsområder (SLF – Stærkere Lærings Fællesskaber) arbejder professionelt, ambitiøst og kommunikerende ser kollegialt samarbejde med lærere og pædagoger som en styrke og er en positiv og konstruktiv medspiller   Stillingen indeholder ansættelse på 37 timer ugentligt understøttende undervisning (studietid, bevægelse mm.) opgaver i indskoling, fritids- og undervisningsdel. Din profil: Vi forventer:  at du kan se dig selv ind i en hverdag på en skole at du har lyst til kollegialt samarbejde at du er en god kollega at du kan se muligheder i at få børn til at trives og udvikle sig Derfor skal du vælge os: Strandskolen er en folkeskole beliggende i naturskønne omgivelser i Risskov. Skolen har 670 børn fordelt på 30 klasser og 390 børn går i skolens SFO. På skolen er der tilknyttet 60 medarbejdere.   Organisationen tager sit afsæt i anerkendende, systemisk tankegang og skolens værdigrundlag bygger på faglighed, trivsel og fællesskab. Derudover er vi meget optaget af Aarhus kommunes proces mod Stærkere Læringsfællesskaber   Strandskolen er kendetegnet ved at have en engageret forældrekreds, der aktivt deltager i skolens liv, samt en ambitiøs og udviklingsorienteret bestyrelse og personalegruppe.   På Strandskolen er der et stort fokus på det tværfaglige samarbejde i teamet, dynamisk tilgang til jobbet og holddeling vægtes meget højt og er i udvikling. Det betyder, at man som ansat på Strandskolen arbejder tværfagligt sammen på årgangen. De stærkere fællesskaber har sit rodfæste i afdelingen og foregår i et tæt samarbejde mellem lærerne i teamet, pædagogerne og i afdelingen. Der vil også være samarbejde med pædagogerne i fritidsdelen (SFO, 0.årgang-3.årgang) om opgaver der rækker ud i fritiden og den anden vej. Vi er i gang med at anvende og implementere læringsplatformen, MinUddannelse, derfor vil det være en fordel med gode IT didaktiske kompetencer.   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. I henhold til Aarhus Kommunes regler, vil der blive indhentet børneattest samt straffeattest.   Hvis du vil vide mere: For yderligere information se på vores hjemmeside eller kontakt Astrid Bernhard på telefon 41872224 Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 26. november 2019. Samtaler vil blive afholdt fredag den 29-11.2019 i tidsrummet 8.00-12.00. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
12/11/2019
Fuldtid
Har du lyst til at være en del af en arbejdsplads med stort engagement? Så er du måske vores nye kollega.    Om jobbet: Pladsanvisningen er er del af Planlægning og Pladsanvisning i Aarhus Kommune. Vi er ca. 20 medarbejdere opdelt i to teams; økonomi og anvisning/elevadministration. Vores nye kollega bliver en del af anvisningsteamet, men det vil være en fordel, hvis du også kender til opgaverne i økonomiteamet eks. økonomiske fripladser. Vores primære opgave er at anvise dagtilbudspladser til børn i alderen 0-6 år og registrere børn i dag-og fritidstilbud for 0-18-årige. Derudover vejleder vi forældre telefonisk og skriftligt. Vi har et tæt samarbejde med kollegerne internt i Børn og Unge og ekstern med bl.a. Borgerservice. Din profil: Vi forventer, at du: Har en relevant uddannelse og erfaring fra tidligere arbejde med pladsanvisning har gode kommunikationsevner på dansk og gerne engelsk, både skriftligt og mundtligt har systemforståelse og generelt flair for at arbejde med tal og it-værktøjer kan arbejde selvstændigt og struktureret og er en god holdspiller er rolig, empatisk og i stand til at holde mange bolde i luften  kan trives i et uformelt og til tider hektisk miljø  er fleksibel i forhold til periodevis stort arbejdspres Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst.  Lønnen fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer/uge. Vi har fleksibel arbejdstid. Vores almindelige kontortid er man-ons og fredag fra kl. 08.00 - kl. 15.00 samt torsdag fra kl. 08.30 – kl. 17.30   Arbejdsstedet er Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.   Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sektionsleder, Pia Jensen på telefon 41860758 eller faglig koordinator Pia Godsk Romlund på telefon 41860956. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 25. november 2019 Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 48, kandidater til samtalerne vil modtage indkaldelse til samtalen 26. november 2019. Vi tilbyder : Ansættelse hurtigst muligt og senest 1. januar 2020.       Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J
12/11/2019
Fuldtid
Om jobbet:  Vil du være med til at sikre et meningsfuldt hverdagsliv for ældre mennesker? Og har du lyst til at være en del af et hus i udvikling, hvor vi arbejder struktureret med kvalitet og kompetencer?   Plejehjemmet Kongsgården har i år gennemgået en stor ombygning, der har givet vores beboere endnu bedre rammer for et godt liv, bl.a. i vores nye, flotte atriumgård. Nu mangler vi flere medarbejdere, der vil være med til at gøre det nye Kongsgården til det bedste hjem, det kan være for vores beboere, og fylde det med omsorg og glæde. Som fast medarbejder får du rig mulighed for at lære beboerne at kende og være en betydningsfuld del af deres liv.   Vi ønsker at sikre endnu højere kvalitet i opgaveløsningen om natten, hvorfor vi nu søger 2 social- og sundhedshjælpere. Som social- og sundhedshjælper i nattevagt, vil du komme til at danne makkerskab med den faste social- og sundhedsassistent.  Lyder det som noget for dig? Så tøv ikke med at søge stillingen hos os.   Plejehjemmet Kongsgården søger 2 social- og sundhedshjælpere til stillinger i nattevagt Du skal arbejde fortrinsvis i nattevagt med gennemsnitligt 28 timer ugentlig. På Kongsgården arbejder vi hver 2. weekend i nattevagter Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være i nattevagt.  Din profil: uddannet social og sundhedshjælper fagligt velfunderet lyst til at blive en del af et team, hvor beboernes hverdag er udgangspunktet for teamets samarbejde god til at kommunikere og dokumentere har empatisk tilgang til andre har overblik og kan bevare roen – også hvis situationen spidser til kan tage udgangspunkt i beboernes ressourcer, og tænke rehabilitering ind som en daglig og faglig del af samarbejdet med beboerne og deres pårørende er nysgerrig, kreativ og nytænkende i forhold til opgaveløsningen – og byder ind formår at arbejde både selvstændigt og sammen med andre Derfor skal du vælge os: vi har de dejligste beboere, der har brug for vores hjælp hver eneste dag vi ønsker at arbejde med os selv og hinanden, så vi hele tiden bliver bedre vi vægter et godt arbejdsmiljø her er plads til forskellighed du kan lide at arbejde målrettet med beboerne og deres pårørende du får ansvar som nattevagt, så dine faglige og personlige kompetencer udfordres og udvikles vi giver en god introduktion og oplæring tilpasset dine behov Om Kongsgården Tæt ved Viby Torv ligger Plejehjemmet Kongsgården, som er et plejehjem med plads til 60 beboere; fordelt med 20 lejligheder på tre etager. Kongsgårdens fornyede fysiske rammer er med til at støtte op om et hyggeligt og funktionelt hjem for Kongsgårdens beboere. Vi arbejder sammen som et helt hus, men medarbejderne er som udgangspunkt fordelt på de tre etager. Som nattevagt på Kongsgården, vil du, sammen med din kollega i nattevagten, skulle løse opgaver på tværs i hele huset.   Kongsgårdens personale spænder vidt og består af: social- og sundhedshjælpere og -assistenter, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejersker, ernæringsassistenter, rengøringsassistenter, aktivitetsmedarbejdere, praktikanter og elever. Der er således rig mulighed for tværfagligt samarbejde til glæde og gavn for både beboerne og medarbejderne på Kongsgården. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. januar 2020. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Gennemsnitligt ugentligt timetal: 28 timer Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forstander, Camilla Kjær Mikkelsen på telefon 5157-6972 eller mail ckm@aarhus.dk   eller Viceforstander Lene Pedersen, tlf. 4185-5645 eller mail leneped@aarhus.dk ) Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning . Ansøgningsfristen er den 24. november 2019 kl. 00:00 Midnat. Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 28.11.2019. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.   Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
11/11/2019
Fuldtid
Om jobbet: PPR i Børn og Unge, Aarhus Kommune søger en pædagogisk fagkonsulent til en fast stilling 37 timer om ugen.   PPR varetager opgaver i forhold til 0–18-årige børn og unge.   PPR er en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor vi til stadighed arbejder på at udvikle kvaliteten af den pædagogiske og specialpædagogiske rådgivning og vejledning i forhold til lærere, pædagoger, forældre og børn. Arbejdet er baseret på kompetencefremmende metoder, der tager udgangspunkt i et ressourcesyn på børn og unge. Vi har et tæt tværfagligt samarbejde både internt og eksternt.   Arbejdsopgaver Understøtte udvikling af læringsfremmende og inkluderende pædagogiske miljøer i forhold til børn og unge med primær opgaveløsning i 0-6 års området. Kompetenceudvikling i forhold til det pædagogiske personale Pædagogisk vejledning og sparring til det pædagogiske personale og ledere i dag- eller fritidstilbud vedrørende udvikling af inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber for børn med specialpædagogiske behov. Din profil: Pædagogfaglig baggrund med relevant videreuddannelse på diplom eller kandidatniveau. Solid pædagogisk praksiserfaring Faglig viden og kompetence i forhold til udvikling af pædagogisk praksis på dagtilbuds- og fritidsområdet Erfaring med vejledningsopgaver eller proces- og forandringsledelse Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner Kan arbejde selvstændigt med overblik og sans for prioriteringer i arbejdet Lyst til at indgå i et fagligt fællesskab sammen med engagerede kolleger Har en anerkendende tilgang og er optaget af børns deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet  Derfor skal du vælge os: Vi har fleksibel arbejdstilrettelæggelse og en uformel omgangstone præget af humor. Derudover tilbyder PPR: En dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads med engagerede kolleger. En alsidig arbejdsplads med fokus på et tværprofessionelt samarbejde Et tæt forpligtende samarbejde med dygtige, erfarne kolleger, som er organiseret i teams og distrikter Et spændende og afvekslende job med mange udfordringer og muligheder Løn og ansættelsesvilkår: Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Vi indhenter straffe- og børneattest ved ansættelse.   Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til PPR Teamleder Asbjørn Ramlov på telefon 41848657.   Du kan læse mere om PPR på www.ppr-aarhus.dk Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Vedhæft venligst eksamensbevis(er). Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer alle uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.   Ansøgningsfristen er den 24. november 2019.   Samtaler forventes afholdt onsdag den 27. november 2019 om eftermiddagen.   Om os Den specialpædagogiske indsats i Aarhus Kommune er generelt understøttet af PPR, som er en del af Pædagogisk Afdeling i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.   Arbejdet i PPR omfatter aldersgruppen 0-18 år. Det samlede elevgrundlag udgør ca. 33.000 skolebørn og ca. 26.000 småbørn. PPR har tilknyttet psykologer, tale-hørekonsulenter, pædagogiske konsulenter, specialpædagogiske faggrupper og administrative medarbejdere Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J
11/11/2019
Fuldtid
Om jobbet: Vi søger 1 faglært ernæringsassistenter til vores plejehjem, 1 af i alt 3 fagpersoner/ernæringsassistenter  😊   Plejehjemmet Egely laver mad i eget produktionskøkken, mad til plejehjemmenes 48 beboere.   Huset er delt op i 4 mindre enheder, med hver 12 beboere. Beboerne har mange forskellige grunde til at bo på Plejehjem, mange med demens i forskellig grad. Vi ønsker at fastholde bevidstheden om råvarerne, økologi, økonomi og beboernes ønsker og sanseoplevelser. Vi planlægger, producerer og serverer forskellige typer af mad inklusiv diæter.   Som ernæringsassistent på Egely bliver du en del af hverdagen, hvor din faglige viden, bliver redskabet til   ”alt magt til beboerne”, i et konstruktivt og rehabiliterende samarbejde med de øvrige medarbejdere. Det er sosu-hjælpere, sosu-assistenter, sygeplejersker, fys- og ergoterapeut, der alle er med til at sikre et godt måltid sammen med husets beboere.   Egely har ud over produktionskøkkenet, 4 mindre køkkener der også kan blive en del af din arbejdsplads, for her tilberedes mad og bages, for at sikre duft og nærvær i hverdagen for flest mulige af beboere.   Ernæringsassistenterne på tværs af plejehjemmene i hele Viby- Højbjerg samarbejder, og mødes ca. 1 x månedligt for sparring, vidensdeling og planlægning.   Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område, dvs. der vil være blandede vagter og med weekendvagter. Din profil: Du er uddannet ernæringsassistent Du er glad og engageret, har lyst til at indgå i samarbejdet med både beboerne og personalet Du er initiativrig, har gå på mod, og ser muligheder. Du har overblik og ordenssans Du har gerne erfaring for lignende arbejde inden for ældreområdet Du har lyst til at udvikle dig fagligt Du kan anvende pc, som en del af dine daglige opgaver. Derfor skal du vælge os: Fordi vi arbejder med høj faglighed og samtid har nærvær og hjemlighed i højsæde. Vi vil være byens bedste arbejdsplads, og arbejdsmiljø er ikke kun noget vi taler om – vi gør noget ved det😊 Vi har et velfungerende tværfagligt samarbejde Vi har positive borgertilfredshedsundersøgelser Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. januar 2020, eller efter aftale Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Ugentligt timetal: 30-37. Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Charlotte Harbo cbha@aarhus.dk Eller på tlf: 2920 8462 Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning . Ansøgningsfristen er den 24. november 2019. Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 27.11.2019 I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Malmøgade 10, 8200 Aarhus N
11/11/2019
Fuldtid
Dagtilbuddet Christiansbjerg søger 1 pædagog til Børnehuset Malmøgade   Om Jobbet: Børnehuset Malmøgade, Malmøgade 10, 8200 Århus, der er en del af Dagtilbuddet Christiansbjerg, søger pr. 1. januar en pædagog 30 timer/ ugentlig til børnehavegruppen. Børnehuset Malmøgade er normeret til 30 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn, men vi er et hus, der værdsætter samarbejde på tværs af hele huset.   Din profil: Er fagligt velfunderet og har lyst til at arbejde med Nest. Kan arbejde struktureret og vedholdende Kan reflektere over egne praksis og give og modtage konstruktiv feedback Har et positivt menneskesyn og besidder personlig rummelighed. Er indstillet på en høj grad af teamsamarbejde. Vil være med til at skabe arbejdsglæde Er robust og har gode evner til formidling og kommunikation. Er ressourceorienteret og har en fleksibel og kreativ tilgang til arbejdet. Mestrer en god forældrekontakt og er i stand til at indgå i et tæt samspil med forældre, også når det udfordrer. Er indstillet på tæt teamarbejde.   Derfor skal du vælge os: Vi er fagligt velfunderet Du får åbne, positive og reflekterende kollegaer Vi er et sted hvor der er plads til forskellighed Vi har et godt samarbejde med hinanden Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde Vi er en god blanding af unge og gamle Vi er en del af et velfungerende dagtilbud   Vores dejlige hus giver optimale rammer for børn og voksne med masser af plads og lyse lokaler. Vi arbejder Nest inspireret, hvor fællesskabet er i fokus og genkendelige rammer og en forudsigelig hverdagsstruktur giver børnene muligheder for at udvikle personlighed og færdigheder i samspil med andre. Vi har en stor legeplads, hvor der både er plads til fysisk udfoldelse og stille lege. Sammen skaber vi et trygt miljø, der i høj grad er præget af høj faglighed, varme, omsorg, fællesskab, og humor.   Løn og ansættelsesvilkår Ifølge gældende overenskomst og efter Aarhus kommunes ansættelsesvilkår   Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist er d. 25.11.19. Hvis du vil vide mere For yderligere informationer kan du kontakte pædagogisk leder Lone Strunk på tlf. 29204063.   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement