Aarhus Kommune

 Aarhus er en god by for alle. Det er en by med handlekraft, fællesskab og vækst. Og vi har brug for dig for at sikre, at den gode udvikling fortsætter.

 Din passion og professionalisme kan gøre en forskel. Sammen med 28.000 kollegaer på Jyllands største arbejdsplads kan du skabe flere smil og mere trivsel til et hastigt voksende antal borgere i alle aldre. Nogle har meget brug for os i dagligdagen – andre kun lidt. Men alle har brug for, at kommunen har de bedste medarbejdere på alle poster.

 Vi er en stor kommune med plads til at tænke nyt og finde styrken i diversitet. Her er respekt om din faglighed, dine nye ideer og din omsorg for andre. Og der er muligheder – uanset om du er generalist eller specialist, vil du finde fagligt fællesskab og plads til udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Aarhus Kommune Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J
28/01/2020
Fuldtid
Leder med øje for drift og gode borgerforløb med faglig kvalitet søges til område Viby-Højbjerg   Bliver du begejstret, når du tænker på, at du kan være med til at gøre Aarhus Kommune til det bedste sted for borgere, som har behov for hjælp til pleje, sygepleje og praktisk hjælp? Drømmer du om at kunne bruge din egen faglighed til at få andre til at lykkes i takt med de forandringer, der sker i det nære sundhedsvæsen? Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, så hilser vi meget gerne nye idéer velkomne?! Hvis du kan nikke genkendende til denne retning, så glæder vi os til at modtage din ansøgning.   I hjemmeplejen i Område Viby-Højbjerg er der 3 erfarne ledere, som søger ny kollega, da tidligere leder har søgt nye udfordringer. Lederne samarbejder på tværs af hele hjemmeplejen, bruger hinanden som sparringspartnere, planlægger fælles indsatser, tager over for hinanden på arbejdsopgaver osv. Der er et tæt samarbejde med lederen i sundhedsenheden, som er leder for sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, rehabiliteringsteam, borgerkonsulenter og dagcenter.   Medarbejdergruppen er engagerede dag – og aftenvagter. Gruppen består af ca. 40 medarbejdere, hvoraf hovedparten er social- og sundhedshjælpere, derudover social- og sundhedsassistenter, 2 ressourcekoordinatorer, en sygeplejerske og en ergoterapeut – alle ønsker at lykkes i det tværfaglige arbejde sammen med borgerne. Her arbejdes med koordinering, tydelige roller og gode arbejdsgange, hvilket kræver et vedholdende arbejde med systematik, struktur og overblik. Her skal du arbejde med ledelse i bred forstand: ansvaret for drift, personaleledelse, arbejdsmiljø og trivsel, kvalitet og borgersikkerhed samt økonomi.   Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. Din profil: Om du kommer fra en lignende stilling eller med et helt andet afsæt i bagagen, er ikke så væsentligt. Derimod er det vigtigt, at du: Sætter borgeren og dennes familie og netværk i centrum, kan være tydelig i forventningsafstemningen med borgeren; og samtidig i stand til at prioritere og træffe de svære beslutninger. Er et rummeligt og robust menneske, der elsker at få ting til at lykkes igennem andre, og som udstikker klar retning. Kan lede, støtte og udvikle mennesker - både dem, der hviler i deres faglighed og dem, som har brug for en særlig støtte. Du formår at skabe gode relationer og kan både skabe og give følgeskab. Ser refleksion og læring som en forudsætning for at nå målet, og ser muligheden for at lære som en gave, evnen til at lære er et håndværk, og lysten til at lære et valg. Har erfaring som leder, gerne fra primærsektoren samt har en sundhedsfaglig baggrund på bachelorniveau og gerne en lederuddannelse. Er i stand til at arbejde struktureret med mål og økonomistyring og motiveres af at få enderne til at nå sammen. Trives med en stor berøringsflade med mange samarbejdspartnere i det daglige arbejde. Har en god fornemmelse for, hvornår noget kræver beslutning og handling – og hvornår noget kræver proces. Derfor skal du vælge os: Vi tilbyder et afvekslende lederjob, hvor to dage sjældent er ens, og med stor frihed til selv at udfylde rammerne. Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, hilser vi også meget gerne nye ideer velkomne. Sundhed og Omsorg står nemlig aldrig stille, og hele vores omdrejningspunkt er Kærlig Kommune ( https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=c1a2e36f-3f88-4551-94f1-af5e3b1494ec ) og et erklæret mål om, at ældre borgere ikke bare skal parkeres, men skal mærke, at de lever. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. april 2020.  Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Løn kr. 524.750 eksklusive pension. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ugentligt timetal: fuldtidsstilling Hvis du vil vide mere: Så er du velkommen til at kontakte viceområdechef, Anette Gammelgaard på telefon 2920-9703 eller mail ag@aarhus.dk Ansøgning Kan du ud fra ovenstående se dig selv som leder af [område/afdeling/institution], så send en ansøgning. Klik på ”søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 16. februar 2020 Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 20. februar 2020. 2. samtalerunde afholdes d. 26. februar 2020. I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger den 24. og 25. februar 2020. I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. Om os: Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere. Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4   Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J
28/01/2020
Fuldtid
Leder med øje for drift og gode borgerforløb med faglig kvalitet søges til område Viby-Højbjerg   Bliver du begejstret, når du tænker på, at du kan være med til at gøre Aarhus Kommune til det bedste sted for borgere, som har behov for hjælp til pleje, sygepleje og praktisk hjælp? Drømmer du om at kunne bruge din egen faglighed til at få andre til at lykkes i takt med de forandringer, der sker i det nære sundhedsvæsen? Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, så hilser vi meget gerne nye idéer velkomne?! Hvis du kan nikke genkendende til denne retning, så glæder vi os til at modtage din ansøgning.   I hjemmeplejen i Område Viby-Højbjerg er der 3 erfarne ledere, som søger ny kollega, da tidligere leder har søgt nye udfordringer. Lederne samarbejder på tværs af hele hjemmeplejen, bruger hinanden som sparringspartnere, planlægger fælles indsatser, tager over for hinanden på arbejdsopgaver osv. Der er et tæt samarbejde med lederen i sundhedsenheden, som er leder for sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, rehabiliteringsteam, borgerkonsulenter og dagcenter.   Medarbejdergruppen er engagerede dag – og aftenvagter. Gruppen består af ca. 40 medarbejdere, hvoraf hovedparten er social- og sundhedshjælpere, derudover social- og sundhedsassistenter, 2 ressourcekoordinatorer, en sygeplejerske og en ergoterapeut – alle ønsker at lykkes i det tværfaglige arbejde sammen med borgerne. Her arbejdes med koordinering, tydelige roller og gode arbejdsgange, hvilket kræver et vedholdende arbejde med systematik, struktur og overblik. Her skal du arbejde med ledelse i bred forstand: ansvaret for drift, personaleledelse, arbejdsmiljø og trivsel, kvalitet og borgersikkerhed samt økonomi.   Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. Din profil: Om du kommer fra en lignende stilling eller med et helt andet afsæt i bagagen, er ikke så væsentligt. Derimod er det vigtigt, at du: Sætter borgeren og dennes familie og netværk i centrum, kan være tydelig i forventningsafstemningen med borgeren; og samtidig i stand til at prioritere og træffe de svære beslutninger. Er et rummeligt og robust menneske, der elsker at få ting til at lykkes igennem andre, og som udstikker klar retning. Kan lede, støtte og udvikle mennesker - både dem, der hviler i deres faglighed og dem, som har brug for en særlig støtte. Du formår at skabe gode relationer og kan både skabe og give følgeskab. Ser refleksion og læring som en forudsætning for at nå målet, og ser muligheden for at lære som en gave, evnen til at lære er et håndværk, og lysten til at lære et valg. Har erfaring som leder, gerne fra primærsektoren samt har en sundhedsfaglig baggrund på bachelorniveau og gerne en lederuddannelse. Er i stand til at arbejde struktureret med mål og økonomistyring og motiveres af at få enderne til at nå sammen. Trives med en stor berøringsflade med mange samarbejdspartnere i det daglige arbejde. Har en god fornemmelse for, hvornår noget kræver beslutning og handling – og hvornår noget kræver proces. Derfor skal du vælge os: Vi tilbyder et afvekslende lederjob, hvor to dage sjældent er ens, og med stor frihed til selv at udfylde rammerne. Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, hilser vi også meget gerne nye ideer velkomne. Sundhed og Omsorg står nemlig aldrig stille, og hele vores omdrejningspunkt er Kærlig Kommune ( https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=c1a2e36f-3f88-4551-94f1-af5e3b1494ec ) og et erklæret mål om, at ældre borgere ikke bare skal parkeres, men skal mærke, at de lever. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. april 2020.  Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Løn kr. 524.750 eksklusive pension. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ugentligt timetal: fuldtidsstilling Hvis du vil vide mere: Så er du velkommen til at kontakte viceområdechef, Anette Gammelgaard på telefon 2920-9703 eller mail ag@aarhus.dk Ansøgning Kan du ud fra ovenstående se dig selv som leder af [område/afdeling/institution], så send en ansøgning. Klik på ”søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 16. februar 2020 Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 20. februar 2020. 2. samtalerunde afholdes d. 26. februar 2020. I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger den 24. og 25. februar 2020. I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. Om os: Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere. Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4   Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J
28/01/2020
Fuldtid
Leder med øje for drift og gode borgerforløb med faglig kvalitet søges til område Viby-Højbjerg   Bliver du begejstret, når du tænker på, at du kan være med til at gøre Aarhus Kommune til det bedste sted for borgere, som har behov for hjælp til pleje, sygepleje og praktisk hjælp? Drømmer du om at kunne bruge din egen faglighed til at få andre til at lykkes i takt med de forandringer, der sker i det nære sundhedsvæsen? Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, så hilser vi meget gerne nye idéer velkomne?! Hvis du kan nikke genkendende til denne retning, så glæder vi os til at modtage din ansøgning.   I hjemmeplejen i Område Viby-Højbjerg er der 3 erfarne ledere, som søger ny kollega, da tidligere leder har søgt nye udfordringer. Lederne samarbejder på tværs af hele hjemmeplejen, bruger hinanden som sparringspartnere, planlægger fælles indsatser, tager over for hinanden på arbejdsopgaver osv. Der er et tæt samarbejde med lederen i sundhedsenheden, som er leder for sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, rehabiliteringsteam, borgerkonsulenter og dagcenter.   Medarbejdergruppen er engagerede dag – og aftenvagter. Gruppen består af ca. 40 medarbejdere, hvoraf hovedparten er social- og sundhedshjælpere, derudover social- og sundhedsassistenter, 2 ressourcekoordinatorer, en sygeplejerske og en ergoterapeut – alle ønsker at lykkes i det tværfaglige arbejde sammen med borgerne. Her arbejdes med koordinering, tydelige roller og gode arbejdsgange, hvilket kræver et vedholdende arbejde med systematik, struktur og overblik. Her skal du arbejde med ledelse i bred forstand: ansvaret for drift, personaleledelse, arbejdsmiljø og trivsel, kvalitet og borgersikkerhed samt økonomi.   Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. Din profil: Om du kommer fra en lignende stilling eller med et helt andet afsæt i bagagen, er ikke så væsentligt. Derimod er det vigtigt, at du: Sætter borgeren og dennes familie og netværk i centrum, kan være tydelig i forventningsafstemningen med borgeren; og samtidig i stand til at prioritere og træffe de svære beslutninger. Er et rummeligt og robust menneske, der elsker at få ting til at lykkes igennem andre, og som udstikker klar retning. Kan lede, støtte og udvikle mennesker - både dem, der hviler i deres faglighed og dem, som har brug for en særlig støtte. Du formår at skabe gode relationer og kan både skabe og give følgeskab. Ser refleksion og læring som en forudsætning for at nå målet, og ser muligheden for at lære som en gave, evnen til at lære er et håndværk, og lysten til at lære et valg. Har erfaring som leder, gerne fra primærsektoren samt har en sundhedsfaglig baggrund på bachelorniveau og gerne en lederuddannelse. Er i stand til at arbejde struktureret med mål og økonomistyring og motiveres af at få enderne til at nå sammen. Trives med en stor berøringsflade med mange samarbejdspartnere i det daglige arbejde. Har en god fornemmelse for, hvornår noget kræver beslutning og handling – og hvornår noget kræver proces. Derfor skal du vælge os: Vi tilbyder et afvekslende lederjob, hvor to dage sjældent er ens, og med stor frihed til selv at udfylde rammerne. Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, hilser vi også meget gerne nye ideer velkomne. Sundhed og Omsorg står nemlig aldrig stille, og hele vores omdrejningspunkt er Kærlig Kommune ( https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=c1a2e36f-3f88-4551-94f1-af5e3b1494ec ) og et erklæret mål om, at ældre borgere ikke bare skal parkeres, men skal mærke, at de lever. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. april 2020.  Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Løn kr. 524.750 eksklusive pension. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ugentligt timetal: fuldtidsstilling Hvis du vil vide mere: Så er du velkommen til at kontakte viceområdechef, Anette Gammelgaard på telefon 2920-9703 eller mail ag@aarhus.dk Ansøgning Kan du ud fra ovenstående se dig selv som leder af [område/afdeling/institution], så send en ansøgning. Klik på ”søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 16. februar 2020 Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 20. februar 2020. 2. samtalerunde afholdes d. 26. februar 2020. I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger den 24. og 25. februar 2020. I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. Om os: Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere. Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4   Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Hjulbjergvej 127, 8270 Højbjerg
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet: Vi søger en pædagog på 30 timer - der har lyst til at være med til at udvikle de bedste rammer for vores vuggestuebørn. Vi arbejder både gruppeopdelt, men også på tværs af grupperne. Vi har en høj faglighed og giver hinanden sparring i forskellige sammenhænge. Vi har stor fokus på overgangsarbejdet – både når børnene begynder hos os, og når de skal videre i vores egen børnehaven. Vi ønsker os særligt en pædagog som ser barnets initiativer og giver følgeskab. Din profil: Vi søger en pædagog der: Har fokus på kerneopgaven og det gode læringsmiljø, med udgangspunkt i barnets perspektiv. Ser forældrene som medspillere og tager ansvar for den daglige dialog, der bygger bro mellem institution og hjem. Har øje for børnenes initiativer og kan understøtte børnenes udspil og være en del af legen. Har ambitioner på alle børns vegne, med en anerkendende og inkluderende tilgang. Har fokus på børnenes motivation og understøtter og udfordrer den. Ser barnets nærmeste udviklingszone og tager herfra et pædagogisk afsæt. Sætter omsorg og nærvær højt, i øjenhøjde med børnene. Kan indgå i en oplevelsesrig, foranderlig og til tider travl hverdag. Kan og vil tage initiativ og gå forrest og samtidig også give kollegerne følgeskab. Derfor skal du vælge os: Du skal vælge os, fordi: Fordi du bliver en del af en fagligt stærk og mangfoldig personalegruppe, der vil hinanden både fagligt og socialt. Fordi du har lyst, til at være en del af en kultur, hvor alle byder ind med ideer til udvikling og har en positiv tilgang til forandring. Fordi vi er en del af et veldrevet dagtilbud, der med forskellige aktiviteter på tværs, skaber stærkere og stærkere fællesskaber mellem de enkelte afdelinger – fagligt som socialt   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ugentligt timetal: Deltid   Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pædagogisk leder, Helle Eskildsen på telefon 41848529. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: fredag den 14. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 18. februar 2020   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Hjulbjergvej 127, 8270 Højbjerg
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet: Vi søger en pædagog på 30 timer - der har lyst til at være med til at udvikle de bedste rammer for vores vuggestuebørn. Vi arbejder både gruppeopdelt, men også på tværs af grupperne. Vi har en høj faglighed og giver hinanden sparring i forskellige sammenhænge. Vi har stor fokus på overgangsarbejdet – både når børnene begynder hos os, og når de skal videre i vores egen børnehaven. Vi ønsker os særligt en pædagog som ser barnets initiativer og giver følgeskab. Din profil: Vi søger en pædagog der: Har fokus på kerneopgaven og det gode læringsmiljø, med udgangspunkt i barnets perspektiv. Ser forældrene som medspillere og tager ansvar for den daglige dialog, der bygger bro mellem institution og hjem. Har øje for børnenes initiativer og kan understøtte børnenes udspil og være en del af legen. Har ambitioner på alle børns vegne, med en anerkendende og inkluderende tilgang. Har fokus på børnenes motivation og understøtter og udfordrer den. Ser barnets nærmeste udviklingszone og tager herfra et pædagogisk afsæt. Sætter omsorg og nærvær højt, i øjenhøjde med børnene. Kan indgå i en oplevelsesrig, foranderlig og til tider travl hverdag. Kan og vil tage initiativ og gå forrest og samtidig også give kollegerne følgeskab. Derfor skal du vælge os: Du skal vælge os, fordi: Fordi du bliver en del af en fagligt stærk og mangfoldig personalegruppe, der vil hinanden både fagligt og socialt. Fordi du har lyst, til at være en del af en kultur, hvor alle byder ind med ideer til udvikling og har en positiv tilgang til forandring. Fordi vi er en del af et veldrevet dagtilbud, der med forskellige aktiviteter på tværs, skaber stærkere og stærkere fællesskaber mellem de enkelte afdelinger – fagligt som socialt   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ugentligt timetal: Deltid   Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pædagogisk leder, Helle Eskildsen på telefon 41848529. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: fredag den 14. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 18. februar 2020   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Hjulbjergvej 127, 8270 Højbjerg
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet: Vi søger en pædagog på 30 timer - der har lyst til at være med til at udvikle de bedste rammer for vores vuggestuebørn. Vi arbejder både gruppeopdelt, men også på tværs af grupperne. Vi har en høj faglighed og giver hinanden sparring i forskellige sammenhænge. Vi har stor fokus på overgangsarbejdet – både når børnene begynder hos os, og når de skal videre i vores egen børnehaven. Vi ønsker os særligt en pædagog som ser barnets initiativer og giver følgeskab. Din profil: Vi søger en pædagog der: Har fokus på kerneopgaven og det gode læringsmiljø, med udgangspunkt i barnets perspektiv. Ser forældrene som medspillere og tager ansvar for den daglige dialog, der bygger bro mellem institution og hjem. Har øje for børnenes initiativer og kan understøtte børnenes udspil og være en del af legen. Har ambitioner på alle børns vegne, med en anerkendende og inkluderende tilgang. Har fokus på børnenes motivation og understøtter og udfordrer den. Ser barnets nærmeste udviklingszone og tager herfra et pædagogisk afsæt. Sætter omsorg og nærvær højt, i øjenhøjde med børnene. Kan indgå i en oplevelsesrig, foranderlig og til tider travl hverdag. Kan og vil tage initiativ og gå forrest og samtidig også give kollegerne følgeskab. Derfor skal du vælge os: Du skal vælge os, fordi: Fordi du bliver en del af en fagligt stærk og mangfoldig personalegruppe, der vil hinanden både fagligt og socialt. Fordi du har lyst, til at være en del af en kultur, hvor alle byder ind med ideer til udvikling og har en positiv tilgang til forandring. Fordi vi er en del af et veldrevet dagtilbud, der med forskellige aktiviteter på tværs, skaber stærkere og stærkere fællesskaber mellem de enkelte afdelinger – fagligt som socialt   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ugentligt timetal: Deltid   Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pædagogisk leder, Helle Eskildsen på telefon 41848529. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: fredag den 14. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 18. februar 2020   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Hasselhaven 1, 8520 Lystrup
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet: I Hasselhaven søger vi hurtigst muligt en pædagogmedhjælper til 25 t./uge. Du vil primært være tilknyttet vores børnehavegruppe. Stillingen er tidsbegrænset til 30. juni 2020, men der vil både være mulighed for yderligere vikartimer og en eventuel forlængelse.   Hasselhaven er en del af Lystrup-Elsted Dagtilbud, som består af 10 afdelinger. I Lystrup-Elsted Dagtilbud arbejder vi ud fra et fælles værdigrundlag med fokus på læring, fællesskaber og trivsel for både børn og voksne. Din profil: Som vores nye kollega forventer vi, at du: Har en reflekterende, anerkendende og respektfuld tilgang til arbejdet og dine kolleger Er rummelig, tydelig og tålmodig Kan arbejde selvstændigt og er omstillingsparat Tager ejerskab og arbejder med at efterleve dagtilbuddets mål og værdier Samler på de gode historier Har lyst til at medvirke til husets udvikling Kan og vil samarbejde respektfuldt på tværs af hele huset Har overblik Kan navigere i en omskiftelig hverdag, hvor du kan indgå på flere stuer i løbet af dagen ved fravær Derfor skal du vælge os: Vi tilbyder et spændende job, hvor du som pædagogmedhjælper arbejder ud fra dagtilbuddets pædagogiske læreplan med deltagelse i planlægning, udførelse og evaluering af det daglige arbejde med børnegruppen.   Derudover kan vi tilbyde dig: Kolleger, som arbejder professionelt og fagligt, og hvor ærlighed og gennemsigtighed er et must Et sted, hvor anerkendelse og respekt er en selvfølge Et hus, hvor vi har fokus på kerneopgaven Et hus, hvor forældresamarbejdet har høj prioritet Løn og ansættelsesvilkår: Ansættelse sker i forhold til gældende overenskomst og Aarhus Kommunes ansættelsesvilkår. Der vil blive indhentet straffe- og børneattest.  Hvis du vil vide mere: Hvis du vil vide mere om Hasselhaven og dagtilbuddet, kan du besøge vores hjemmeside på www.lystrup-elsted-dagtilbud.dk . Ansøgning Der er frist for ansøgning d. 19. februar 2020, og der vil blive afholdt samtaler løbende.  Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på nedenstående link "Søg job" for at udfylde og sende din ansøgning. Du skal udfylde alle felter med *. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Om os Hasselhaven er normeret til 17 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn. I Hasselhaven arbejder vi anerkendende og inkluderende og søger at optimere børnenes trivsel, læring og udvikling gennem gode og udviklingsstøttende deltagelsesbaner for alle børn i små og store fællesskaber. Vi har et hus med dejlige børn, engagerede og deltagende forældre og en proaktiv og engageret personalegruppe.   Vi er en del af Lystrup-Elsted Dagtilbud, som består af 700 børn og 200 medarbejdere fordelt på 10 afdelinger. Fælles for dagtilbuddet er, at vi arbejder på at skabe gode læringsmiljøer og fællesskaber for alle børn. I 2020 er vi del af en række spændende projekter som ”Børns tidlige sprog”, ”Stærkere læringsfællesskaber” og udvikling af en ny pædagogisk læreplan. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Hasselhaven 1, 8520 Lystrup
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet: I Hasselhaven søger vi hurtigst muligt en pædagogmedhjælper til 25 t./uge. Du vil primært være tilknyttet vores børnehavegruppe. Stillingen er tidsbegrænset til 30. juni 2020, men der vil både være mulighed for yderligere vikartimer og en eventuel forlængelse.   Hasselhaven er en del af Lystrup-Elsted Dagtilbud, som består af 10 afdelinger. I Lystrup-Elsted Dagtilbud arbejder vi ud fra et fælles værdigrundlag med fokus på læring, fællesskaber og trivsel for både børn og voksne. Din profil: Som vores nye kollega forventer vi, at du: Har en reflekterende, anerkendende og respektfuld tilgang til arbejdet og dine kolleger Er rummelig, tydelig og tålmodig Kan arbejde selvstændigt og er omstillingsparat Tager ejerskab og arbejder med at efterleve dagtilbuddets mål og værdier Samler på de gode historier Har lyst til at medvirke til husets udvikling Kan og vil samarbejde respektfuldt på tværs af hele huset Har overblik Kan navigere i en omskiftelig hverdag, hvor du kan indgå på flere stuer i løbet af dagen ved fravær Derfor skal du vælge os: Vi tilbyder et spændende job, hvor du som pædagogmedhjælper arbejder ud fra dagtilbuddets pædagogiske læreplan med deltagelse i planlægning, udførelse og evaluering af det daglige arbejde med børnegruppen.   Derudover kan vi tilbyde dig: Kolleger, som arbejder professionelt og fagligt, og hvor ærlighed og gennemsigtighed er et must Et sted, hvor anerkendelse og respekt er en selvfølge Et hus, hvor vi har fokus på kerneopgaven Et hus, hvor forældresamarbejdet har høj prioritet Løn og ansættelsesvilkår: Ansættelse sker i forhold til gældende overenskomst og Aarhus Kommunes ansættelsesvilkår. Der vil blive indhentet straffe- og børneattest.  Hvis du vil vide mere: Hvis du vil vide mere om Hasselhaven og dagtilbuddet, kan du besøge vores hjemmeside på www.lystrup-elsted-dagtilbud.dk . Ansøgning Der er frist for ansøgning d. 19. februar 2020, og der vil blive afholdt samtaler løbende.  Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på nedenstående link "Søg job" for at udfylde og sende din ansøgning. Du skal udfylde alle felter med *. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Om os Hasselhaven er normeret til 17 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn. I Hasselhaven arbejder vi anerkendende og inkluderende og søger at optimere børnenes trivsel, læring og udvikling gennem gode og udviklingsstøttende deltagelsesbaner for alle børn i små og store fællesskaber. Vi har et hus med dejlige børn, engagerede og deltagende forældre og en proaktiv og engageret personalegruppe.   Vi er en del af Lystrup-Elsted Dagtilbud, som består af 700 børn og 200 medarbejdere fordelt på 10 afdelinger. Fælles for dagtilbuddet er, at vi arbejder på at skabe gode læringsmiljøer og fællesskaber for alle børn. I 2020 er vi del af en række spændende projekter som ”Børns tidlige sprog”, ”Stærkere læringsfællesskaber” og udvikling af en ny pædagogisk læreplan. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Hasselhaven 1, 8520 Lystrup
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet: I Hasselhaven søger vi hurtigst muligt en pædagogmedhjælper til 25 t./uge. Du vil primært være tilknyttet vores børnehavegruppe. Stillingen er tidsbegrænset til 30. juni 2020, men der vil både være mulighed for yderligere vikartimer og en eventuel forlængelse.   Hasselhaven er en del af Lystrup-Elsted Dagtilbud, som består af 10 afdelinger. I Lystrup-Elsted Dagtilbud arbejder vi ud fra et fælles værdigrundlag med fokus på læring, fællesskaber og trivsel for både børn og voksne. Din profil: Som vores nye kollega forventer vi, at du: Har en reflekterende, anerkendende og respektfuld tilgang til arbejdet og dine kolleger Er rummelig, tydelig og tålmodig Kan arbejde selvstændigt og er omstillingsparat Tager ejerskab og arbejder med at efterleve dagtilbuddets mål og værdier Samler på de gode historier Har lyst til at medvirke til husets udvikling Kan og vil samarbejde respektfuldt på tværs af hele huset Har overblik Kan navigere i en omskiftelig hverdag, hvor du kan indgå på flere stuer i løbet af dagen ved fravær Derfor skal du vælge os: Vi tilbyder et spændende job, hvor du som pædagogmedhjælper arbejder ud fra dagtilbuddets pædagogiske læreplan med deltagelse i planlægning, udførelse og evaluering af det daglige arbejde med børnegruppen.   Derudover kan vi tilbyde dig: Kolleger, som arbejder professionelt og fagligt, og hvor ærlighed og gennemsigtighed er et must Et sted, hvor anerkendelse og respekt er en selvfølge Et hus, hvor vi har fokus på kerneopgaven Et hus, hvor forældresamarbejdet har høj prioritet Løn og ansættelsesvilkår: Ansættelse sker i forhold til gældende overenskomst og Aarhus Kommunes ansættelsesvilkår. Der vil blive indhentet straffe- og børneattest.  Hvis du vil vide mere: Hvis du vil vide mere om Hasselhaven og dagtilbuddet, kan du besøge vores hjemmeside på www.lystrup-elsted-dagtilbud.dk . Ansøgning Der er frist for ansøgning d. 19. februar 2020, og der vil blive afholdt samtaler løbende.  Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på nedenstående link "Søg job" for at udfylde og sende din ansøgning. Du skal udfylde alle felter med *. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Om os Hasselhaven er normeret til 17 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn. I Hasselhaven arbejder vi anerkendende og inkluderende og søger at optimere børnenes trivsel, læring og udvikling gennem gode og udviklingsstøttende deltagelsesbaner for alle børn i små og store fællesskaber. Vi har et hus med dejlige børn, engagerede og deltagende forældre og en proaktiv og engageret personalegruppe.   Vi er en del af Lystrup-Elsted Dagtilbud, som består af 700 børn og 200 medarbejdere fordelt på 10 afdelinger. Fælles for dagtilbuddet er, at vi arbejder på at skabe gode læringsmiljøer og fællesskaber for alle børn. I 2020 er vi del af en række spændende projekter som ”Børns tidlige sprog”, ”Stærkere læringsfællesskaber” og udvikling af en ny pædagogisk læreplan. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet Vil du være en del af et stærkt fagligt fællesskab under udvikling og et dynamisk arbejdsmiljø med højt til loftet og engagerede medarbejdere? – Så er Familiecenteret noget for dig.   Se video om mangfoldighed i Familiecentret via nedenstående link:   https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/familier-med-problemer/mangfoldighed-i-familiecentret/   1 af vores dygtige kollegaer har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en socialrådgiver til Familiecentrets Spædbarnsenhed i Socialrådgivningen. Der er tale om 1 fuldtidsstilling med en arbejdstid på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse 1. april 2020.   Vi er lige nu i gang med en spændende proces, hvor vi udvikler på vores praksis på Myndighedsområdet inden for Børn og Unge. Vi har et skærpet fokus på indsatstrappen, et tæt samarbejde med familierne og det tværfaglige samarbejde med mange samarbejdspartnere. Alt sammen med henblik på i fællesskab at skabe gode løsninger for familier og børn. Denne proces vil du blive en del af.   Socialrådgivningen (målgruppe børn 1-15 år) er en del af Aarhus Kommunes Familiecenter. Socialrådgivningen er inddelt i teams, hvor nogle arbejder med forebyggende indsatser og andre med anbringelse udenfor hjemmet.   Spædbarnsenheden med i alt 5 rådgivere, er et at Socialrådgivningens teams. Spædbarnsenheden varetager myndighedssagsbehandlingen efter servicelovens kap.11, målgruppen er sårbare og udsatte gravide og børn op til 1 år. Arbejdsopgaverne spænder bredt - fra det forebyggende arbejde til meget komplicerede problemstillinger og alternativ til anbringelse. Vi har flere børn og familier med anden etnisk herkomst, hvorfor vi også ønsker en stor diversitet i medarbejdergruppen, da det har betydning for dialogen og samarbejdet med netværket. En metode vi ofte anvender i sagsbehandlingen er Signs of Safety, herunder sikkerhedsplanlægning. Dette bevirker, at vi arbejder tæt sammen med familiens netværk og fagprofessionelle med henblik på at skabe sikkerhed for barnet. Familiecentret er optaget af at skabe sammenhæng på tværs i Familiecentret samt i Aarhus Kommune som helhed. Vi værdsætter en anerkendende og mentaliserende tilgang til både borgere og samarbejdspartnere.   Familiecentret består af følgende socialfaglige fællesskaber: Modtagelsen Socialrådgivningen Specialrådgivningen Familieplejen   Så er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring med arbejde med sårbare gravide, spædbørn og småbørnsfamilier, er dette måske en stilling for dig.   Stillingernes arbejdsområde: Håndtering af underretninger Udarbejdelse af §50 undersøgelser Afklaring af støttebehov efter Servicelovens bestemmelser Arbejde med metoden Signs of Safety med fokus på inddragelse af netværk Fokus på motivation og Mentalisering Fokus på forbyggende og tidlig indsats Udarbejdelse af handleplaner og iværksættelse af og opfølgninger på foranstaltninger Tværfagligt samarbejde med b.la. Sundhedsplejen, Familieambulatoriet, Mødrehjælpen, og Spædbarnspsyk. samt kommunens andre udfører. Sikkerhedsplanlægning som alternativ til anbringelse.   Spædbarnsenheden er normeret til at kunne arbejde med tidlig opsporing af sårbar gravide og forebyggelse i samarbejdet med småbørnsfamilier. Arbejdsområdet stiller krav til kreativitet, omstillingsparathed og evnen til at have mange bolde i luften.   Vi forventer, at du: Har en grunduddannelse som socialrådgiver/socialformidler Har interesse for arbejdet med vanskeligt stillede gravide og spædbørnsfamilier Har en kulturforståelse, da denne har betydning for dialogen med borgerne Tager medansvar for egen læring Kan arbejde selvstændigt og systematisk ift. det administrative arbejde samt prioritere i en travl hverdag Har administrativ flair og it kundskaber Indgår konstruktivt i udviklingen af faglige opgaveløsninger   Har fokus på og bidrager til det faglige og sociale fællesskab Er udfordrende på eget perspektiv og nysgerrig på andres Er ressourceorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger Som person er robust, innovativ og nysgerrig i forhold til opgaveløsningen og nødvendig viden såvel internt som eksternt Er handlekraftig, tør træffe beslutninger og tage myndighedsansvar   Er omstillingsparat   Vi tilbyder: En alsidig og udfordrende hverdag En arbejdsplads hvor der er højt til loftet og plads til humor og forskellighed En arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejders kompetencer Et arbejdsmiljø med ansvarsbevidste, selv- og medledende kolleger, med et højt fagligt niveau Et afvekslende, udfordrende og kreativt arbejde i samspil med mange samarbejdspartnere   Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Stillingerne vil blive aflønnet efter overenskomst med DS/HK.   Vil du vide mere? Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til faglig koordinator Mette Overgaard på telefon 41874144 eller afdelingsleder Cecilie Madsen på telefon 41854964. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 16. februar 2020 Samtaler forventes afholdt den 24. februar 2020.  Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet Vil du være en del af et stærkt fagligt fællesskab under udvikling og et dynamisk arbejdsmiljø med højt til loftet og engagerede medarbejdere? – Så er Familiecenteret noget for dig.   Se video om mangfoldighed i Familiecentret via nedenstående link:   https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/familier-med-problemer/mangfoldighed-i-familiecentret/   1 af vores dygtige kollegaer har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en socialrådgiver til Familiecentrets Spædbarnsenhed i Socialrådgivningen. Der er tale om 1 fuldtidsstilling med en arbejdstid på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse 1. april 2020.   Vi er lige nu i gang med en spændende proces, hvor vi udvikler på vores praksis på Myndighedsområdet inden for Børn og Unge. Vi har et skærpet fokus på indsatstrappen, et tæt samarbejde med familierne og det tværfaglige samarbejde med mange samarbejdspartnere. Alt sammen med henblik på i fællesskab at skabe gode løsninger for familier og børn. Denne proces vil du blive en del af.   Socialrådgivningen (målgruppe børn 1-15 år) er en del af Aarhus Kommunes Familiecenter. Socialrådgivningen er inddelt i teams, hvor nogle arbejder med forebyggende indsatser og andre med anbringelse udenfor hjemmet.   Spædbarnsenheden med i alt 5 rådgivere, er et at Socialrådgivningens teams. Spædbarnsenheden varetager myndighedssagsbehandlingen efter servicelovens kap.11, målgruppen er sårbare og udsatte gravide og børn op til 1 år. Arbejdsopgaverne spænder bredt - fra det forebyggende arbejde til meget komplicerede problemstillinger og alternativ til anbringelse. Vi har flere børn og familier med anden etnisk herkomst, hvorfor vi også ønsker en stor diversitet i medarbejdergruppen, da det har betydning for dialogen og samarbejdet med netværket. En metode vi ofte anvender i sagsbehandlingen er Signs of Safety, herunder sikkerhedsplanlægning. Dette bevirker, at vi arbejder tæt sammen med familiens netværk og fagprofessionelle med henblik på at skabe sikkerhed for barnet. Familiecentret er optaget af at skabe sammenhæng på tværs i Familiecentret samt i Aarhus Kommune som helhed. Vi værdsætter en anerkendende og mentaliserende tilgang til både borgere og samarbejdspartnere.   Familiecentret består af følgende socialfaglige fællesskaber: Modtagelsen Socialrådgivningen Specialrådgivningen Familieplejen   Så er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring med arbejde med sårbare gravide, spædbørn og småbørnsfamilier, er dette måske en stilling for dig.   Stillingernes arbejdsområde: Håndtering af underretninger Udarbejdelse af §50 undersøgelser Afklaring af støttebehov efter Servicelovens bestemmelser Arbejde med metoden Signs of Safety med fokus på inddragelse af netværk Fokus på motivation og Mentalisering Fokus på forbyggende og tidlig indsats Udarbejdelse af handleplaner og iværksættelse af og opfølgninger på foranstaltninger Tværfagligt samarbejde med b.la. Sundhedsplejen, Familieambulatoriet, Mødrehjælpen, og Spædbarnspsyk. samt kommunens andre udfører. Sikkerhedsplanlægning som alternativ til anbringelse.   Spædbarnsenheden er normeret til at kunne arbejde med tidlig opsporing af sårbar gravide og forebyggelse i samarbejdet med småbørnsfamilier. Arbejdsområdet stiller krav til kreativitet, omstillingsparathed og evnen til at have mange bolde i luften.   Vi forventer, at du: Har en grunduddannelse som socialrådgiver/socialformidler Har interesse for arbejdet med vanskeligt stillede gravide og spædbørnsfamilier Har en kulturforståelse, da denne har betydning for dialogen med borgerne Tager medansvar for egen læring Kan arbejde selvstændigt og systematisk ift. det administrative arbejde samt prioritere i en travl hverdag Har administrativ flair og it kundskaber Indgår konstruktivt i udviklingen af faglige opgaveløsninger   Har fokus på og bidrager til det faglige og sociale fællesskab Er udfordrende på eget perspektiv og nysgerrig på andres Er ressourceorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger Som person er robust, innovativ og nysgerrig i forhold til opgaveløsningen og nødvendig viden såvel internt som eksternt Er handlekraftig, tør træffe beslutninger og tage myndighedsansvar   Er omstillingsparat   Vi tilbyder: En alsidig og udfordrende hverdag En arbejdsplads hvor der er højt til loftet og plads til humor og forskellighed En arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejders kompetencer Et arbejdsmiljø med ansvarsbevidste, selv- og medledende kolleger, med et højt fagligt niveau Et afvekslende, udfordrende og kreativt arbejde i samspil med mange samarbejdspartnere   Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Stillingerne vil blive aflønnet efter overenskomst med DS/HK.   Vil du vide mere? Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til faglig koordinator Mette Overgaard på telefon 41874144 eller afdelingsleder Cecilie Madsen på telefon 41854964. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 16. februar 2020 Samtaler forventes afholdt den 24. februar 2020.  Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet Vil du være en del af et stærkt fagligt fællesskab under udvikling og et dynamisk arbejdsmiljø med højt til loftet og engagerede medarbejdere? – Så er Familiecenteret noget for dig.   Se video om mangfoldighed i Familiecentret via nedenstående link:   https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/familier-med-problemer/mangfoldighed-i-familiecentret/   1 af vores dygtige kollegaer har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en socialrådgiver til Familiecentrets Spædbarnsenhed i Socialrådgivningen. Der er tale om 1 fuldtidsstilling med en arbejdstid på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse 1. april 2020.   Vi er lige nu i gang med en spændende proces, hvor vi udvikler på vores praksis på Myndighedsområdet inden for Børn og Unge. Vi har et skærpet fokus på indsatstrappen, et tæt samarbejde med familierne og det tværfaglige samarbejde med mange samarbejdspartnere. Alt sammen med henblik på i fællesskab at skabe gode løsninger for familier og børn. Denne proces vil du blive en del af.   Socialrådgivningen (målgruppe børn 1-15 år) er en del af Aarhus Kommunes Familiecenter. Socialrådgivningen er inddelt i teams, hvor nogle arbejder med forebyggende indsatser og andre med anbringelse udenfor hjemmet.   Spædbarnsenheden med i alt 5 rådgivere, er et at Socialrådgivningens teams. Spædbarnsenheden varetager myndighedssagsbehandlingen efter servicelovens kap.11, målgruppen er sårbare og udsatte gravide og børn op til 1 år. Arbejdsopgaverne spænder bredt - fra det forebyggende arbejde til meget komplicerede problemstillinger og alternativ til anbringelse. Vi har flere børn og familier med anden etnisk herkomst, hvorfor vi også ønsker en stor diversitet i medarbejdergruppen, da det har betydning for dialogen og samarbejdet med netværket. En metode vi ofte anvender i sagsbehandlingen er Signs of Safety, herunder sikkerhedsplanlægning. Dette bevirker, at vi arbejder tæt sammen med familiens netværk og fagprofessionelle med henblik på at skabe sikkerhed for barnet. Familiecentret er optaget af at skabe sammenhæng på tværs i Familiecentret samt i Aarhus Kommune som helhed. Vi værdsætter en anerkendende og mentaliserende tilgang til både borgere og samarbejdspartnere.   Familiecentret består af følgende socialfaglige fællesskaber: Modtagelsen Socialrådgivningen Specialrådgivningen Familieplejen   Så er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring med arbejde med sårbare gravide, spædbørn og småbørnsfamilier, er dette måske en stilling for dig.   Stillingernes arbejdsområde: Håndtering af underretninger Udarbejdelse af §50 undersøgelser Afklaring af støttebehov efter Servicelovens bestemmelser Arbejde med metoden Signs of Safety med fokus på inddragelse af netværk Fokus på motivation og Mentalisering Fokus på forbyggende og tidlig indsats Udarbejdelse af handleplaner og iværksættelse af og opfølgninger på foranstaltninger Tværfagligt samarbejde med b.la. Sundhedsplejen, Familieambulatoriet, Mødrehjælpen, og Spædbarnspsyk. samt kommunens andre udfører. Sikkerhedsplanlægning som alternativ til anbringelse.   Spædbarnsenheden er normeret til at kunne arbejde med tidlig opsporing af sårbar gravide og forebyggelse i samarbejdet med småbørnsfamilier. Arbejdsområdet stiller krav til kreativitet, omstillingsparathed og evnen til at have mange bolde i luften.   Vi forventer, at du: Har en grunduddannelse som socialrådgiver/socialformidler Har interesse for arbejdet med vanskeligt stillede gravide og spædbørnsfamilier Har en kulturforståelse, da denne har betydning for dialogen med borgerne Tager medansvar for egen læring Kan arbejde selvstændigt og systematisk ift. det administrative arbejde samt prioritere i en travl hverdag Har administrativ flair og it kundskaber Indgår konstruktivt i udviklingen af faglige opgaveløsninger   Har fokus på og bidrager til det faglige og sociale fællesskab Er udfordrende på eget perspektiv og nysgerrig på andres Er ressourceorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger Som person er robust, innovativ og nysgerrig i forhold til opgaveløsningen og nødvendig viden såvel internt som eksternt Er handlekraftig, tør træffe beslutninger og tage myndighedsansvar   Er omstillingsparat   Vi tilbyder: En alsidig og udfordrende hverdag En arbejdsplads hvor der er højt til loftet og plads til humor og forskellighed En arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejders kompetencer Et arbejdsmiljø med ansvarsbevidste, selv- og medledende kolleger, med et højt fagligt niveau Et afvekslende, udfordrende og kreativt arbejde i samspil med mange samarbejdspartnere   Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Stillingerne vil blive aflønnet efter overenskomst med DS/HK.   Vil du vide mere? Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til faglig koordinator Mette Overgaard på telefon 41874144 eller afdelingsleder Cecilie Madsen på telefon 41854964. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 16. februar 2020 Samtaler forventes afholdt den 24. februar 2020.  Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet Vil du være en del af et stærkt fagligt fællesskab under udvikling og et dynamisk arbejdsmiljø med højt til loftet og engagerede medarbejdere? – Så er Familiecenteret noget for dig.   Se video om mangfoldighed i Familiecentret via nedenstående link:   https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/familier-med-problemer/mangfoldighed-i-familiecentret/   1 af vores dygtige kollegaer har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en socialrådgiver til Familiecentrets Spædbarnsenhed i Socialrådgivningen. Der er tale om 1 fuldtidsstilling med en arbejdstid på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse 1. april 2020.   Vi er lige nu i gang med en spændende proces, hvor vi udvikler på vores praksis på Myndighedsområdet inden for Børn og Unge. Vi har et skærpet fokus på indsatstrappen, et tæt samarbejde med familierne og det tværfaglige samarbejde med mange samarbejdspartnere. Alt sammen med henblik på i fællesskab at skabe gode løsninger for familier og børn. Denne proces vil du blive en del af.   Socialrådgivningen (målgruppe børn 1-15 år) er en del af Aarhus Kommunes Familiecenter. Socialrådgivningen er inddelt i teams, hvor nogle arbejder med forebyggende indsatser og andre med anbringelse udenfor hjemmet.   Spædbarnsenheden med i alt 5 rådgivere, er et at Socialrådgivningens teams. Spædbarnsenheden varetager myndighedssagsbehandlingen efter servicelovens kap.11, målgruppen er sårbare og udsatte gravide og børn op til 1 år. Arbejdsopgaverne spænder bredt - fra det forebyggende arbejde til meget komplicerede problemstillinger og alternativ til anbringelse. Vi har flere børn og familier med anden etnisk herkomst, hvorfor vi også ønsker en stor diversitet i medarbejdergruppen, da det har betydning for dialogen og samarbejdet med netværket. En metode vi ofte anvender i sagsbehandlingen er Signs of Safety, herunder sikkerhedsplanlægning. Dette bevirker, at vi arbejder tæt sammen med familiens netværk og fagprofessionelle med henblik på at skabe sikkerhed for barnet. Familiecentret er optaget af at skabe sammenhæng på tværs i Familiecentret samt i Aarhus Kommune som helhed. Vi værdsætter en anerkendende og mentaliserende tilgang til både borgere og samarbejdspartnere.   Familiecentret består af følgende socialfaglige fællesskaber: Modtagelsen Socialrådgivningen Specialrådgivningen Familieplejen   Så er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring med arbejde med sårbare gravide, spædbørn og småbørnsfamilier, er dette måske en stilling for dig.   Stillingernes arbejdsområde: Håndtering af underretninger Udarbejdelse af §50 undersøgelser Afklaring af støttebehov efter Servicelovens bestemmelser Arbejde med metoden Signs of Safety med fokus på inddragelse af netværk Fokus på motivation og Mentalisering Fokus på forbyggende og tidlig indsats Udarbejdelse af handleplaner og iværksættelse af og opfølgninger på foranstaltninger Tværfagligt samarbejde med b.la. Sundhedsplejen, Familieambulatoriet, Mødrehjælpen, og Spædbarnspsyk. samt kommunens andre udfører. Sikkerhedsplanlægning som alternativ til anbringelse.   Spædbarnsenheden er normeret til at kunne arbejde med tidlig opsporing af sårbar gravide og forebyggelse i samarbejdet med småbørnsfamilier. Arbejdsområdet stiller krav til kreativitet, omstillingsparathed og evnen til at have mange bolde i luften.   Vi forventer, at du: Har en grunduddannelse som socialrådgiver/socialformidler Har interesse for arbejdet med vanskeligt stillede gravide og spædbørnsfamilier Har en kulturforståelse, da denne har betydning for dialogen med borgerne Tager medansvar for egen læring Kan arbejde selvstændigt og systematisk ift. det administrative arbejde samt prioritere i en travl hverdag Har administrativ flair og it kundskaber Indgår konstruktivt i udviklingen af faglige opgaveløsninger   Har fokus på og bidrager til det faglige og sociale fællesskab Er udfordrende på eget perspektiv og nysgerrig på andres Er ressourceorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger Som person er robust, innovativ og nysgerrig i forhold til opgaveløsningen og nødvendig viden såvel internt som eksternt Er handlekraftig, tør træffe beslutninger og tage myndighedsansvar   Er omstillingsparat   Vi tilbyder: En alsidig og udfordrende hverdag En arbejdsplads hvor der er højt til loftet og plads til humor og forskellighed En arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejders kompetencer Et arbejdsmiljø med ansvarsbevidste, selv- og medledende kolleger, med et højt fagligt niveau Et afvekslende, udfordrende og kreativt arbejde i samspil med mange samarbejdspartnere   Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Stillingerne vil blive aflønnet efter overenskomst med DS/HK.   Vil du vide mere? Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til faglig koordinator Mette Overgaard på telefon 41874144 eller afdelingsleder Cecilie Madsen på telefon 41854964. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 16. februar 2020 Samtaler forventes afholdt den 24. februar 2020.  Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet Vil du være en del af et stærkt fagligt fællesskab under udvikling og et dynamisk arbejdsmiljø med højt til loftet og engagerede medarbejdere? – Så er Familiecenteret noget for dig.   Se video om mangfoldighed i Familiecentret via nedenstående link:   https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/familier-med-problemer/mangfoldighed-i-familiecentret/   1 af vores dygtige kollegaer har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en socialrådgiver til Familiecentrets Spædbarnsenhed i Socialrådgivningen. Der er tale om 1 fuldtidsstilling med en arbejdstid på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse 1. april 2020.   Vi er lige nu i gang med en spændende proces, hvor vi udvikler på vores praksis på Myndighedsområdet inden for Børn og Unge. Vi har et skærpet fokus på indsatstrappen, et tæt samarbejde med familierne og det tværfaglige samarbejde med mange samarbejdspartnere. Alt sammen med henblik på i fællesskab at skabe gode løsninger for familier og børn. Denne proces vil du blive en del af.   Socialrådgivningen (målgruppe børn 1-15 år) er en del af Aarhus Kommunes Familiecenter. Socialrådgivningen er inddelt i teams, hvor nogle arbejder med forebyggende indsatser og andre med anbringelse udenfor hjemmet.   Spædbarnsenheden med i alt 5 rådgivere, er et at Socialrådgivningens teams. Spædbarnsenheden varetager myndighedssagsbehandlingen efter servicelovens kap.11, målgruppen er sårbare og udsatte gravide og børn op til 1 år. Arbejdsopgaverne spænder bredt - fra det forebyggende arbejde til meget komplicerede problemstillinger og alternativ til anbringelse. Vi har flere børn og familier med anden etnisk herkomst, hvorfor vi også ønsker en stor diversitet i medarbejdergruppen, da det har betydning for dialogen og samarbejdet med netværket. En metode vi ofte anvender i sagsbehandlingen er Signs of Safety, herunder sikkerhedsplanlægning. Dette bevirker, at vi arbejder tæt sammen med familiens netværk og fagprofessionelle med henblik på at skabe sikkerhed for barnet. Familiecentret er optaget af at skabe sammenhæng på tværs i Familiecentret samt i Aarhus Kommune som helhed. Vi værdsætter en anerkendende og mentaliserende tilgang til både borgere og samarbejdspartnere.   Familiecentret består af følgende socialfaglige fællesskaber: Modtagelsen Socialrådgivningen Specialrådgivningen Familieplejen   Så er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring med arbejde med sårbare gravide, spædbørn og småbørnsfamilier, er dette måske en stilling for dig.   Stillingernes arbejdsområde: Håndtering af underretninger Udarbejdelse af §50 undersøgelser Afklaring af støttebehov efter Servicelovens bestemmelser Arbejde med metoden Signs of Safety med fokus på inddragelse af netværk Fokus på motivation og Mentalisering Fokus på forbyggende og tidlig indsats Udarbejdelse af handleplaner og iværksættelse af og opfølgninger på foranstaltninger Tværfagligt samarbejde med b.la. Sundhedsplejen, Familieambulatoriet, Mødrehjælpen, og Spædbarnspsyk. samt kommunens andre udfører. Sikkerhedsplanlægning som alternativ til anbringelse.   Spædbarnsenheden er normeret til at kunne arbejde med tidlig opsporing af sårbar gravide og forebyggelse i samarbejdet med småbørnsfamilier. Arbejdsområdet stiller krav til kreativitet, omstillingsparathed og evnen til at have mange bolde i luften.   Vi forventer, at du: Har en grunduddannelse som socialrådgiver/socialformidler Har interesse for arbejdet med vanskeligt stillede gravide og spædbørnsfamilier Har en kulturforståelse, da denne har betydning for dialogen med borgerne Tager medansvar for egen læring Kan arbejde selvstændigt og systematisk ift. det administrative arbejde samt prioritere i en travl hverdag Har administrativ flair og it kundskaber Indgår konstruktivt i udviklingen af faglige opgaveløsninger   Har fokus på og bidrager til det faglige og sociale fællesskab Er udfordrende på eget perspektiv og nysgerrig på andres Er ressourceorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger Som person er robust, innovativ og nysgerrig i forhold til opgaveløsningen og nødvendig viden såvel internt som eksternt Er handlekraftig, tør træffe beslutninger og tage myndighedsansvar   Er omstillingsparat   Vi tilbyder: En alsidig og udfordrende hverdag En arbejdsplads hvor der er højt til loftet og plads til humor og forskellighed En arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejders kompetencer Et arbejdsmiljø med ansvarsbevidste, selv- og medledende kolleger, med et højt fagligt niveau Et afvekslende, udfordrende og kreativt arbejde i samspil med mange samarbejdspartnere   Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Stillingerne vil blive aflønnet efter overenskomst med DS/HK.   Vil du vide mere? Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til faglig koordinator Mette Overgaard på telefon 41874144 eller afdelingsleder Cecilie Madsen på telefon 41854964. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 16. februar 2020 Samtaler forventes afholdt den 24. februar 2020.  Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet Vil du være en del af et stærkt fagligt fællesskab under udvikling og et dynamisk arbejdsmiljø med højt til loftet og engagerede medarbejdere? – Så er Familiecenteret noget for dig.   Se video om mangfoldighed i Familiecentret via nedenstående link:   https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/familier-med-problemer/mangfoldighed-i-familiecentret/   1 af vores dygtige kollegaer har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en socialrådgiver til Familiecentrets Spædbarnsenhed i Socialrådgivningen. Der er tale om 1 fuldtidsstilling med en arbejdstid på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse 1. april 2020.   Vi er lige nu i gang med en spændende proces, hvor vi udvikler på vores praksis på Myndighedsområdet inden for Børn og Unge. Vi har et skærpet fokus på indsatstrappen, et tæt samarbejde med familierne og det tværfaglige samarbejde med mange samarbejdspartnere. Alt sammen med henblik på i fællesskab at skabe gode løsninger for familier og børn. Denne proces vil du blive en del af.   Socialrådgivningen (målgruppe børn 1-15 år) er en del af Aarhus Kommunes Familiecenter. Socialrådgivningen er inddelt i teams, hvor nogle arbejder med forebyggende indsatser og andre med anbringelse udenfor hjemmet.   Spædbarnsenheden med i alt 5 rådgivere, er et at Socialrådgivningens teams. Spædbarnsenheden varetager myndighedssagsbehandlingen efter servicelovens kap.11, målgruppen er sårbare og udsatte gravide og børn op til 1 år. Arbejdsopgaverne spænder bredt - fra det forebyggende arbejde til meget komplicerede problemstillinger og alternativ til anbringelse. Vi har flere børn og familier med anden etnisk herkomst, hvorfor vi også ønsker en stor diversitet i medarbejdergruppen, da det har betydning for dialogen og samarbejdet med netværket. En metode vi ofte anvender i sagsbehandlingen er Signs of Safety, herunder sikkerhedsplanlægning. Dette bevirker, at vi arbejder tæt sammen med familiens netværk og fagprofessionelle med henblik på at skabe sikkerhed for barnet. Familiecentret er optaget af at skabe sammenhæng på tværs i Familiecentret samt i Aarhus Kommune som helhed. Vi værdsætter en anerkendende og mentaliserende tilgang til både borgere og samarbejdspartnere.   Familiecentret består af følgende socialfaglige fællesskaber: Modtagelsen Socialrådgivningen Specialrådgivningen Familieplejen   Så er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring med arbejde med sårbare gravide, spædbørn og småbørnsfamilier, er dette måske en stilling for dig.   Stillingernes arbejdsområde: Håndtering af underretninger Udarbejdelse af §50 undersøgelser Afklaring af støttebehov efter Servicelovens bestemmelser Arbejde med metoden Signs of Safety med fokus på inddragelse af netværk Fokus på motivation og Mentalisering Fokus på forbyggende og tidlig indsats Udarbejdelse af handleplaner og iværksættelse af og opfølgninger på foranstaltninger Tværfagligt samarbejde med b.la. Sundhedsplejen, Familieambulatoriet, Mødrehjælpen, og Spædbarnspsyk. samt kommunens andre udfører. Sikkerhedsplanlægning som alternativ til anbringelse.   Spædbarnsenheden er normeret til at kunne arbejde med tidlig opsporing af sårbar gravide og forebyggelse i samarbejdet med småbørnsfamilier. Arbejdsområdet stiller krav til kreativitet, omstillingsparathed og evnen til at have mange bolde i luften.   Vi forventer, at du: Har en grunduddannelse som socialrådgiver/socialformidler Har interesse for arbejdet med vanskeligt stillede gravide og spædbørnsfamilier Har en kulturforståelse, da denne har betydning for dialogen med borgerne Tager medansvar for egen læring Kan arbejde selvstændigt og systematisk ift. det administrative arbejde samt prioritere i en travl hverdag Har administrativ flair og it kundskaber Indgår konstruktivt i udviklingen af faglige opgaveløsninger   Har fokus på og bidrager til det faglige og sociale fællesskab Er udfordrende på eget perspektiv og nysgerrig på andres Er ressourceorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger Som person er robust, innovativ og nysgerrig i forhold til opgaveløsningen og nødvendig viden såvel internt som eksternt Er handlekraftig, tør træffe beslutninger og tage myndighedsansvar   Er omstillingsparat   Vi tilbyder: En alsidig og udfordrende hverdag En arbejdsplads hvor der er højt til loftet og plads til humor og forskellighed En arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejders kompetencer Et arbejdsmiljø med ansvarsbevidste, selv- og medledende kolleger, med et højt fagligt niveau Et afvekslende, udfordrende og kreativt arbejde i samspil med mange samarbejdspartnere   Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Stillingerne vil blive aflønnet efter overenskomst med DS/HK.   Vil du vide mere? Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til faglig koordinator Mette Overgaard på telefon 41874144 eller afdelingsleder Cecilie Madsen på telefon 41854964. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 16. februar 2020 Samtaler forventes afholdt den 24. februar 2020.  Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet Vil du være en del af et stærkt fagligt fællesskab under udvikling og et dynamisk arbejdsmiljø med højt til loftet og engagerede medarbejdere? – Så er Familiecenteret noget for dig.   Se video om mangfoldighed i Familiecentret via nedenstående link:   https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/familier-med-problemer/mangfoldighed-i-familiecentret/   1 af vores dygtige kollegaer har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en socialrådgiver til Familiecentrets Spædbarnsenhed i Socialrådgivningen. Der er tale om 1 fuldtidsstilling med en arbejdstid på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse 1. april 2020.   Vi er lige nu i gang med en spændende proces, hvor vi udvikler på vores praksis på Myndighedsområdet inden for Børn og Unge. Vi har et skærpet fokus på indsatstrappen, et tæt samarbejde med familierne og det tværfaglige samarbejde med mange samarbejdspartnere. Alt sammen med henblik på i fællesskab at skabe gode løsninger for familier og børn. Denne proces vil du blive en del af.   Socialrådgivningen (målgruppe børn 1-15 år) er en del af Aarhus Kommunes Familiecenter. Socialrådgivningen er inddelt i teams, hvor nogle arbejder med forebyggende indsatser og andre med anbringelse udenfor hjemmet.   Spædbarnsenheden med i alt 5 rådgivere, er et at Socialrådgivningens teams. Spædbarnsenheden varetager myndighedssagsbehandlingen efter servicelovens kap.11, målgruppen er sårbare og udsatte gravide og børn op til 1 år. Arbejdsopgaverne spænder bredt - fra det forebyggende arbejde til meget komplicerede problemstillinger og alternativ til anbringelse. Vi har flere børn og familier med anden etnisk herkomst, hvorfor vi også ønsker en stor diversitet i medarbejdergruppen, da det har betydning for dialogen og samarbejdet med netværket. En metode vi ofte anvender i sagsbehandlingen er Signs of Safety, herunder sikkerhedsplanlægning. Dette bevirker, at vi arbejder tæt sammen med familiens netværk og fagprofessionelle med henblik på at skabe sikkerhed for barnet. Familiecentret er optaget af at skabe sammenhæng på tværs i Familiecentret samt i Aarhus Kommune som helhed. Vi værdsætter en anerkendende og mentaliserende tilgang til både borgere og samarbejdspartnere.   Familiecentret består af følgende socialfaglige fællesskaber: Modtagelsen Socialrådgivningen Specialrådgivningen Familieplejen   Så er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring med arbejde med sårbare gravide, spædbørn og småbørnsfamilier, er dette måske en stilling for dig.   Stillingernes arbejdsområde: Håndtering af underretninger Udarbejdelse af §50 undersøgelser Afklaring af støttebehov efter Servicelovens bestemmelser Arbejde med metoden Signs of Safety med fokus på inddragelse af netværk Fokus på motivation og Mentalisering Fokus på forbyggende og tidlig indsats Udarbejdelse af handleplaner og iværksættelse af og opfølgninger på foranstaltninger Tværfagligt samarbejde med b.la. Sundhedsplejen, Familieambulatoriet, Mødrehjælpen, og Spædbarnspsyk. samt kommunens andre udfører. Sikkerhedsplanlægning som alternativ til anbringelse.   Spædbarnsenheden er normeret til at kunne arbejde med tidlig opsporing af sårbar gravide og forebyggelse i samarbejdet med småbørnsfamilier. Arbejdsområdet stiller krav til kreativitet, omstillingsparathed og evnen til at have mange bolde i luften.   Vi forventer, at du: Har en grunduddannelse som socialrådgiver/socialformidler Har interesse for arbejdet med vanskeligt stillede gravide og spædbørnsfamilier Har en kulturforståelse, da denne har betydning for dialogen med borgerne Tager medansvar for egen læring Kan arbejde selvstændigt og systematisk ift. det administrative arbejde samt prioritere i en travl hverdag Har administrativ flair og it kundskaber Indgår konstruktivt i udviklingen af faglige opgaveløsninger   Har fokus på og bidrager til det faglige og sociale fællesskab Er udfordrende på eget perspektiv og nysgerrig på andres Er ressourceorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger Som person er robust, innovativ og nysgerrig i forhold til opgaveløsningen og nødvendig viden såvel internt som eksternt Er handlekraftig, tør træffe beslutninger og tage myndighedsansvar   Er omstillingsparat   Vi tilbyder: En alsidig og udfordrende hverdag En arbejdsplads hvor der er højt til loftet og plads til humor og forskellighed En arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejders kompetencer Et arbejdsmiljø med ansvarsbevidste, selv- og medledende kolleger, med et højt fagligt niveau Et afvekslende, udfordrende og kreativt arbejde i samspil med mange samarbejdspartnere   Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Stillingerne vil blive aflønnet efter overenskomst med DS/HK.   Vil du vide mere? Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til faglig koordinator Mette Overgaard på telefon 41874144 eller afdelingsleder Cecilie Madsen på telefon 41854964. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 16. februar 2020 Samtaler forventes afholdt den 24. februar 2020.  Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Tronkærgårdsvej 106, 8541 Skødstrup
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet: Bofællesskabet Skødstrup er organiseret under Borgercenter Nord, Aarhus Kommune MSB.   Skødstrup hus 4 og Aktivitetscentret er et botilbud til voksne med autisme og udviklingshæmning - med betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte og omsorg. Støtten er tilrettelagt som et bofællesskab med individuel støtte - i bolig efter almenboligloven § 105, med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.   Skødstrup hus 4 består af 2 afdelinger med 6 boliger i hver, samt et tilhørende aktivitetscenter. Borgerne har forskellige funktionsniveauer.   Arbejdet vil bestå i rengøring af borgernes lejligheder og fælles arealer, samt aktivitetscentret. Der kan være behov for, at du sammen med pædagogisk personale, hjælper borgerne om morgenen mellem kl. 07.00 – 09.00 med morgenhygiejne og morgenmad. Det er vigtigt, at du mestrer dansk tale, da flere borgere har autisme og kræver klare svar på spørgsmål. Din profil: Vi forventer at: du er ansvarsbevidst og omhyggelig i arbejdet du er stabil du er i besiddelse af gode samarbejdsevner du kan fungere i et uformelt miljø med et højt tempo. du er loyal over for de fælles beslutninger   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ugentligt timetal: 25t/u + evt. morgenoptag  Hvis du vil vide mere: Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, kan daglig leder Inger Erika Jensen kontaktes på tlf. 41856457 eller koordinator Marianne Klode på tlf.41860910 Ansøgningsfrist: 23. februar 2020 Vi forventer, at 1. samtale finder sted d. 27. februar 2020. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Tronkærgårdsvej 106, 8541 Skødstrup
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet: Bofællesskabet Skødstrup er organiseret under Borgercenter Nord, Aarhus Kommune MSB.   Skødstrup hus 4 og Aktivitetscentret er et botilbud til voksne med autisme og udviklingshæmning - med betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte og omsorg. Støtten er tilrettelagt som et bofællesskab med individuel støtte - i bolig efter almenboligloven § 105, med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.   Skødstrup hus 4 består af 2 afdelinger med 6 boliger i hver, samt et tilhørende aktivitetscenter. Borgerne har forskellige funktionsniveauer.   Arbejdet vil bestå i rengøring af borgernes lejligheder og fælles arealer, samt aktivitetscentret. Der kan være behov for, at du sammen med pædagogisk personale, hjælper borgerne om morgenen mellem kl. 07.00 – 09.00 med morgenhygiejne og morgenmad. Det er vigtigt, at du mestrer dansk tale, da flere borgere har autisme og kræver klare svar på spørgsmål. Din profil: Vi forventer at: du er ansvarsbevidst og omhyggelig i arbejdet du er stabil du er i besiddelse af gode samarbejdsevner du kan fungere i et uformelt miljø med et højt tempo. du er loyal over for de fælles beslutninger   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ugentligt timetal: 25t/u + evt. morgenoptag  Hvis du vil vide mere: Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, kan daglig leder Inger Erika Jensen kontaktes på tlf. 41856457 eller koordinator Marianne Klode på tlf.41860910 Ansøgningsfrist: 23. februar 2020 Vi forventer, at 1. samtale finder sted d. 27. februar 2020. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Langenæsstien 6 A, 8000 Aarhus C
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet: Børnehuset Langenæsstien 6 A søger uddannet pædagog til en FAST stilling i børnehaveafdelingen 30 timer pr. uge. Har du lyst til at være en del af en personalegruppe på 12 ansatte, som vægter faglighed, kvalitet i opgaven, udvikling og humor højt, så er det dig, vi har brug for. Din profil: Vi ønsker at vores ny kollega: er fagligt dygtig, reflekterende og brænder for vores målgruppe, som er 3-6 år brænder for udeliv, musik og bevægelse og har ideer til pædagogiske aktiviteter for børnehavebørn er klar til at indgå i husets fællesskab, både de store og de små er tydelig og sikker på sin rolle i forældresamarbejdet er god til at holde hovedet koldt og skabe overblik kan arbejde struktureret og målrettet med udgangspunkt i børnegruppen og læreplanstemaerne har mod og vilje til at give og modtage feedback til og fra kollegaer har humor og et godt humør kan planlægge, gennemføre, udvikle og evaluere systematisk og struktureret ud fra pædagogiske læreplaner, handleplaner og pædagogiske teorier. anvender pædagogik ind i alle dagens gøremål og er en god rollemodel for børn og kollegaer. Derfor skal du vælge os: Vi tilbyder en spændende hverdag og fremtid med masser af muligheder, udfordringer og gejst. Vi har fokus på kerneopgaven og det gode læringsmiljø - på fællesskaber og kollegialt samarbejde. Børnehuset Langenæsstien 6 A´s børn og forældre er en vidunderlig blandet flok, som afspejler vores nærmiljø. Fælles for dem alle er, at de er værdifulde og med til at gøre Langenæsstien 6 A til et dejligt sted at være for både barn og voksen. Som pædagog er de faglige muligheder/opgaver mange, forskelligartede og spændende, hvis du bl.a. syntes det er væsentligt at arbejde med kvalitet i praksis, forældresamarbejde, specialpædagogiske redskaber og sprogstimulering. Vi har ca. 40 børnehavebørn og 24 vuggebørn. Vi arbejder med opdelte grupper og gerne mindre grupper, hvor vi kan målrette pædagogikken og aktiviteterne ud fra det enkelte barns kompetencer og udviklingspotentiale. Dagen har faste rammer, men med plads til nye input og spontanitet.   I Børnehuset Langenæsstien 6 A vægter vi en anerkendende kommunikation og en løsningsorienteret tilgang, hvor udgangspunktet er det enkelte barns/families ressourcer. Vi stille høje krav til fagligheden, og arbejder bl.a med refleksion, feedback og faglige drøftelser på såvel personalemøder, stuemøde og individuel ugentlig forberedelsestid. Du skal være indstillet på et godt fagligt og psykisk arbejdsmiljø med fokus på opgaven og plads til at grine sammen. Vi har et aktivt og godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, og arbejder hele tiden på at udvikle dette, så vi tilgodeser lokalområdet, børn og forældre mest muligt.   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: 30 timer. Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest samt en anmærkningsfri børneattest.  Hvis du vil vide mere: Har du spørgsmål til stillingen, eller har du lyst til at komme på besøg, kan du kontakte pædagogisk leder i Børnehuset Langenæsstien 6 A, Birgitte Vinther Olesen tlf.nr 41857255. Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 24. februar 2020. Om os Børnehuset Langenæsstien 6 A er en del af Langenæs dagtilbud, som består af 11 afdelinger: fire 0-6 års afdelinger og fem vuggestueafdelinger i det centrale Aarhus samt to naturbørnehaver beliggende i henholdsvis Fulden og Mariendal syd for Aarhus.   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Tronkærgårdsvej 106, 8541 Skødstrup
28/01/2020
Fuldtid
Om jobbet: Bofællesskabet Skødstrup er organiseret under Borgercenter Nord, Aarhus Kommune MSB.   Skødstrup hus 4 og Aktivitetscentret er et botilbud til voksne med autisme og udviklingshæmning - med betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte og omsorg. Støtten er tilrettelagt som et bofællesskab med individuel støtte - i bolig efter almenboligloven § 105, med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.   Skødstrup hus 4 består af 2 afdelinger med 6 boliger i hver, samt et tilhørende aktivitetscenter. Borgerne har forskellige funktionsniveauer.   Arbejdet vil bestå i rengøring af borgernes lejligheder og fælles arealer, samt aktivitetscentret. Der kan være behov for, at du sammen med pædagogisk personale, hjælper borgerne om morgenen mellem kl. 07.00 – 09.00 med morgenhygiejne og morgenmad. Det er vigtigt, at du mestrer dansk tale, da flere borgere har autisme og kræver klare svar på spørgsmål. Din profil: Vi forventer at: du er ansvarsbevidst og omhyggelig i arbejdet du er stabil du er i besiddelse af gode samarbejdsevner du kan fungere i et uformelt miljø med et højt tempo. du er loyal over for de fælles beslutninger   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ugentligt timetal: 25t/u + evt. morgenoptag  Hvis du vil vide mere: Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, kan daglig leder Inger Erika Jensen kontaktes på tlf. 41856457 eller koordinator Marianne Klode på tlf.41860910 Ansøgningsfrist: 23. februar 2020 Vi forventer, at 1. samtale finder sted d. 27. februar 2020. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement