Aarhus Kommune

 Aarhus er en god by for alle. Det er en by med handlekraft, fællesskab og vækst. Og vi har brug for dig for at sikre, at den gode udvikling fortsætter.

 Din passion og professionalisme kan gøre en forskel. Sammen med 28.000 kollegaer på Jyllands største arbejdsplads kan du skabe flere smil og mere trivsel til et hastigt voksende antal borgere i alle aldre. Nogle har meget brug for os i dagligdagen – andre kun lidt. Men alle har brug for, at kommunen har de bedste medarbejdere på alle poster.

 Vi er en stor kommune med plads til at tænke nyt og finde styrken i diversitet. Her er respekt om din faglighed, dine nye ideer og din omsorg for andre. Og der er muligheder – uanset om du er generalist eller specialist, vil du finde fagligt fællesskab og plads til udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
03/04/2020
Fuldtid
Har du lyst til at arbejde i skellet mellem drift og support, og trives du med en meget udadvendt rolle? Så er du måske vores nye IT-systemkoordinator, der sikrer, at driften af affaldsområdet i Aarhus fungerer optimalt. Bliv en del af en dynamisk hverdag AffaldVarme Aarhus arbejder for fremtidens bæredygtige løsninger inden for energi, varme og genbrug. Da vores dygtige systemkoordinator har søgt nye udfordringer, søger vi derfor en medarbejder, der forstår sig på de tekniske aspekter af vores systemer samt trives i kontakten med brugerne. Du bliver en del af driftsteamet under Genbrug & Energi, som har til formål at sikre, at AffaldVarme Aarhus’ kunder får hentet affald til tiden i samarbejde med eksterne affaldsindsamlere, og at affaldsløsningerne er tidssvarende. Du vil have ansvaret for, at det IT-systemmæssige fungerer. Teamet består af 7 koordinatorer og en teamleder, som til daglig står for driften af vores affaldsordninger med kunderne. Du vil få en selvstændig rolle i afdelingen med en bred kontaktflade på tværs af kundeservice, beholderværksted, drift og afregning samt et særlig tæt samarbejde med IT-afdelingen i AffaldVarme Aarhus. Dine opgaver og succeskriterier Som IT-systemkoordinator bliver du bindeled mellem IT, forretningen og IT-leverandørerne, og du får ansvaret for at levere 1. og 2. level support til vores drift, kundeservice, beholderværksted, Plan og Projektafdeling samt projektstyring af forskellige IT-projekter i tæt samarbejde med vores IT-afdeling. Dine opgaver vil bestå af: Overvågning, fejlfinding og drift af AROSia – vores affaldsadministrationssystem. Planlægning og opfølgning på releases i ARoSia. Support til vores tre afdelinger: drift, kundeservice og beholderværksted. Varierende administrative opgaver. Kontakt til vores leverandører, hvor du sikrer vedholdende leverandørstyring. Styring af IT-projekter, som f.eks. optimering af datastrøm fra vores transportører eller input til IT-systemer i forhold til selskabsgørelsen af AffaldVarme Aarhus. I dagligdagen kommer du tæt på Driftsafdelingen og har stor indflydelse på, at affaldshåndteringen fungerer optimalt i hele Aarhus Kommune. Din profil Som person er du en struktureret og udadvendt person, der trives med at have en stor kontaktflade i organisationen. Du arbejder proaktivt og samvittighedsfuldt, så dine kolleger ved, at de kan regne med dine deadlines. Du har en naturlig interesse for at udvikle dig fagligt inden for feltet og har fokus på at tilegne dig de nyeste tendenser.   For at få succes i stillingen, lægger vi vægt på følgende: Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse inden for IT, enten faglært eller en professions-bachelor. Har lyst til at arbejde inden for forsyningssektoren og bidrage til fremtidens bæredygtige løsninger. Du kan være nyuddannet eller have nogle års erfaring indenfor området. AffaldVarme Aarhus som arbejdsplads Hos os får du en varieret og udfordrende hverdag, hvor du får mulighed for at sætte et reelt og innovativt aftryk på den grønne omstilling af det samlede energi- og affaldssystem i Aarhus. Vi arbejder ambitiøst med vores mål om bæredygtig udvikling af energiforsyning og løsninger inden for cirkulær økonomi. Derfor har vi fokus på gode udviklingsmuligheder, både fagligt og personligt. Vil du være en del af AffaldVarme Aarhus? Så send din ansøgning til os så hurtigt som muligt og senest den 21. april 2020. Vi afholder samtaler løbende. Stillinger hos AffaldVarme Aarhus skal søges online. Klik på linket og følg instruktionerne for at søge den ledige stilling. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Yderligere oplysninger Du er velkommen til at kontakte teamleder Jacob Andersen på 2920 9183 eller HR-partner Tora Krogh Thisen på 4185 5921, hvis du vil vide mere om stillingen. Forventet tiltrædelse senest den 1. juni 2020. Løn efter kvalifikationer. AffaldVarme Aarhus går forrest i den grønne omstilling. Vi arbejder for fremtidens bæredygtige løsninger inden for energi, varme og genbrug. AffaldVarme Aarhus har ansvaret for, at den samlede affaldsmængde i Aarhus Kommune håndteres og bearbejdes miljømæssigt forsvarligt og leverer fjernvarme til mere end 90 % af Aarhus Kommunes indbyggere og til flere omegnskommuner. Vi beskæftiger ca. 400 medarbejdere og har en omsætning på over 3 milliarder. Læs mere på www.affaldvarme.dk
Aarhus Kommune Silkeborgvej 939, 8462 Harlev J
03/04/2020
Fuldtid
Vi søger Vi søger en uddannet socialpædagog eller social- og sundhedsassistent, med målgruppeerfaring og erfaring i medicinhåndtering, til et barselsvikariat 32 timer/uge i vores botilbud. Med ansættelse pr. 1. juni.  Målgruppe Snåstrup Vestergård er et helhedstilbud for voksne med psykisk udviklingshæmning og evt. tillægsdiagnoser som ADHD, udviklingsforstyrrelser og psykiatriske overbygninger. Snåstrup Vestergård er en del af Borgercenter Vest i Aarhus kommunes driftsområde Voksen Handicap, og består af et botilbud og et aktivitetstilbud. I botilbuddet bor borgere der frivilligt er visiteret til tilbuddet, samt borgere der har modtaget en dom til anbringelse eller tilsyn. I aktivitetstilbuddet er der, ud over beboerne fra botilbuddet, også eksterne borgere visiteret fra Aarhus kommune. Målgruppens fællestræk er et tydeligt behov for struktur, forudsigelighed og følelsesmæssig bekræftelse. Derudover er deres behov for støtte og vejledning meget forskellig, ligesom deres baggrund og funktionsniveau er individuelt.   Tilbuddets profil Snåstrup Vestergård er et kombineret dag- og botilbud efter Servicelovens §103, §107 og §108. Vi er en del af Borgercenter Vest under Aarhus kommunes Socialforvaltning. Vores overordnede værdigrundlag er at særlige mennesker har brug for en særlig indsats. Vi arbejder ud fra kommunens værdigrundlag - troværdighed, respekt og engagement. Snåstrup Vestergårds botilbud er beliggende på en nedlagt landejendom uden for Harlev. Der er tilknyttet 16 lejligheder fordelt på to selvstændige bo-enheder fra henholdsvis 2009 og 2014, ejendommens oprindelige stuehus, samt fire lejligheder i selvstændige pavilloner med en midlertidig godkendelse. På botilbuddet er der personaledækning hele døgnet. Aktivitetstilbuddet er indrettet med værksted, aktivitetsrum og kantine i staldbygningerne, og ligger i tilknytning til botilbuddet. Borgerne har her mulighed for at indgå i forskellige praktiske opgaver, både på ejendommen og andre steder i lokalområdet. En del af opgaverne består her i pasning af kommunens grønne arealer. Derudover samarbejder vi med eksterne virksomheder, hvor borgerne indgår i forskellige jobfunktioner. Aktivitetstilbuddet tilbydes alle hverdage i dagtimerne. Fælles for vores botilbud og vores aktivitetstilbud er, at vi arbejder ud fra en anerkendende og relationsbaseret pædagogik, hvor borgeren støttes i at opnå ejerskab over eget liv. Vi tilrettelægger indsatsen med udgangspunkt i borgerens handleplan, hvor individuelle ønsker, ressourcer, kompetencer og udfordringer danner grundlag for vores tilgang.   Vi arbejder bevidst med relationen til borgerne som bærende for et miljø, der muliggør at borgerne, gennem aktiv deltagelse i hverdagen, udvikler så alsidige evner, færdigheder og interesser som muligt, med målet at sikre oplevelsen af livsduelighed, nødvendige sociale kompetencer og brugbare handlestrategier.  Vi prioriterer sikkerhed, et sundt arbejdsmiljø og støtte til hinanden højt.  Vi arbejder med afsæt i den enkelte borgers delhandleplan, med fokus på et eller flere temaer for borgerens udvikling og trivsel. Indsatsen er rammesat af Myndigheds beskrivelse af borgerens behov for støtte og udviklingsmål. Dette med udgangspunkt i §141-handleplan.  Vi forventer at du har en socialpædagogisk eller Ssa-uddannelse, eventuelt suppleret med en anden faglig eller erfaringsmæssig baggrund, med relevans for vores samlede tilbud. Herunder erfaring med og gerne adgang til FMK.   har praksiserfaring med målgruppen, og gerne med særligt fokus på autismespektum-forstyrrelser, neuropædagogik og psykiatriske diagnoser.   arbejder selvstændigt og indgår som en del af et team, med ansvar for opgaver og opmærksomhedspunkter der relaterer til den enkelte borgers forhold, herunder udfærdigelse og implementering af pædagogiske mål og indsatser, økonomi, medicin, indskrivningsvilkår, kontakt til pårørende og øvrigt netværk.   er motiveret for at gøre en forskel for stærkt udsatte borgere, også hvis det indebærer konfliktfyldte og komplekse situationer, da brugerne kan have en udfordrende og problemskabende adfærd.   udstråler modenhed og selvstændighed, igennem en tydelig og rolig fremtoning. Det er afgørende at du evner at møde borgerne med smil og overskud, samt at være bevidst ansvarlig for relationsdannelsen som grundlag for den faglige indsats.   deltager aktivt i praksis- og relationsarbejdet, både på dagsiden og i bo-enhederne, hvor der arbejdes bevidst med daglig relationel kontakt, arbejdsopgaver i dagbeskæftigelse, støtte til vedligehold af lejlighed, personlig hygiejne, relationsdannelse og -vedligehold, samt håndtering af medicin, udgange, økonomi, mv.   anser skriftlighed som en vigtig del af kerneopgaven, og at du er motiveret for at arbejde med vores IT-dokumentationsværktøjer.   Arbejdstider vil veksle imellem dag- og eftermiddag/aftentimer alle ugens dage, herunder hver anden weekend, samt ferie- og helligdage.   Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og faglig organisation. Medarbejdere uden en socialpædagogisk uddannelse vil blive ansat jf. omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomst.   Ansøgning Klik på linket nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.   Ansøgningen skal være os i hænde senest den 23/4 2019.   Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18. Anvisninger om de praktiske forhold for samtalen, vil blive meddelt når vi kender de på tidspunktet gældende forholdsregler ift. covid19. Ugentligt timetal: Deltid Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.  Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger kan indhentes mandage og fredage imellem kl. 09.00 – 11.00, hos afdelingsleder Bo Jørgensen på 3062 0942.   Om os: Borgercenter Vest er en del af Voksen Job og Handicap Aarhus Kommune. Vi er et center i vækst og udvikling, hvor du vil blive en del af et center med en høj faglighed og med et skarpt fokus på kompetenceudvikling. Vi sætter en ære i at inddrage borgere, medarbejdere og det omgivende samfund, når vi skal udvikle nye indsatser og tilbud. I Borgercenter Vest arbejder med udgangspunkt i et Fælles Fagligt Fundament der gælder for hele Voksen Handicap. Det pædagogiske metodeafsæt er OCN, KRAP, ASK, Neuropædagogik og Åben Dialog. Derudover har vi i Borgercenter Vest ansvaret for specialet Autisme på tværs af Voksen Handicap. Vi vægter samarbejde højt og sætter pris på et godt og udviklende arbejdsmiljø med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi er innovative og tilbyder gerne nye og utraditionelle løsninger og tilbud til vores borgere for at understøtte borgernes selvbestemmelse og livsmestring bedst muligt i et tæt samarbejde med borgerens netværk. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Mosealléen 1-3, 8381 Tilst
03/04/2020
Fuldtid
Om jobbet: Den opslåede stilling er en udekørende social- og sundhedsassistent til hjemmeplejen Brabrand/Stavtrup i Område Vest.   Stillingen kan være fra 30 - 37 timer. I teamet er der 4 erfarne social- og sundhedsassistenter, der glæder sig til at modtage en ny kollega og er klar til at støtte med oplæring og udvikling af kompetencer. Vi arbejder med borgerforløb med en rehabiliterende og tværfaglig tilgang - og du vil blive forløbsansvarlig for borgere i varige forløb med betydelig funktionsnedsættelse.    Opgaverne omkring borgerne varetages i tæt samarbejde med kontaktpersonen samt sygeplejerske og terapeuter tilknyttet hjemmeplejen. Desuden har vi et tæt samarbejde med terapeuter og sygeplejersker i sundhedsenheden.  Vi arbejder med læringskulturer og læringsmakker, hvor du vil blive læringsmakker for ca. 5 social- og sundhedshjælpere i teamet.  Stillingen kan også indeholde hjemmetræner funktion. Jobbet kræver, at du har lyst og mod til at arbejde selvstændigt og bruge din faglighed. Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være i dagvagt med weekendvagt hver 3. uge. Din profil: Vi ønsker os ansøgere der,  Er fagligt dygtige og opdaterede indenfor faget.  Tager ansvar og arbejder reflekterende med afsæt i en sundhedsfremmende og rehabiliterende tilgang.  Har gode pædagogiske og kommunikative evner samt mestrer at inddrage borgerne i målsætning for eget liv, og ligeledes formår at inddrage borgerens netværk.  Kan og vil arbejde fleksibelt, struktureret og selvstændigt - og trives i en ofte uforudsigelig hverdag.  Arbejder målrettet og systematisk og har fokus på den tværfaglige indsats.  Har flair for at arbejde med og kan anvende IT og dokumentationssystemet.  Tænker i helheder og samtidig mestrer detaljen.  Bidrager til den gode stemning på arbejdspladsen.  Derfor skal du vælge os: Vi er et område der:  Værdsætter et udfordrende og selvstændigt arbejdsmiljø med høj grad af ansvarlighed, uddelegering og handlefrihed i forhold til den enkeltes faglighed, kompetencer og styrker  arbejder tværfagligt med fokus på forløbsmodellen og helheden heri.  Arbejder med udvikling, fremdrift i teamet og fælles kultur.  Vægter faglig sparring, vidensdeling og en sund og nysgerrig læringskultur.  Vi er stolte af at kunne uddanne social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere Er kendetegnet ved et godt kollegialt miljø, som har base på et fantastisk lokalcenter.  Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. juni 2020 eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Ugentligt timetal: 30 - 37 timer. Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Leder i Hjemmeplejen, Anette Bay Ladefoged på telefon 41855525 eller mail: lanba@aarhus.dk. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning . Ansøgningsfristen er den 21. april 2020. Ansættelsessamtaler afholdes løbende og efter aftale med ansøger idet samtalen afvikles virtuelt. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.   Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Silkeborgvej 88 A, 8000 Aarhus C
03/04/2020
Fuldtid
Om jobbet:   Vuggestuen er en 32 børns vuggestue i alderen 0-3 år. Børnene er fordelt på 3 stuer med henholdsvis 12, 12 og 8 børn. Vi søger en pædagog til en 12 børns stue. Erfaring fra Vuggestue foretrækkes. Vi søger en pædagog: hvor engagement, ansvarlighed og humor er vigtige elementer. med kendskab til ”Fælleskaber for alle (sidste nye tiltag i Aarhus kommune), og den nye Dagtilbudslov, hvor børnesyn, dannelse, legen og det pædagogiske læringsmiljø er i fokus. som er i stand til at reflektere over egen praksis og stille undrende spørgsmål. som synes, at alle børn har en værdi i sig selv.  som tør tage den svære/nødvendige samtale. som kan udtrykke sig mundtlig og skriftlig og med flair for IT. som kan slå søm i, elsker udeliv og er fleksibel og stabil. som vil indgå i et fællesskab, hvor vi sammen, personale og forældre skaber de bedste rammer for trivsel og udvikling, for såvel børn som voksne. Derfor skal du vælge os: Vi er en vuggestue, som prioriterer høj faglighed, ud fra viden, indsigt og erfaring. Vi tør debattere med hinanden om dagligdagen og dens udfordringer. Såvel blandt personale som til forældrene er vi åbne og ærlige i samarbejdet. Vi tør tage den nødvendige samtale. Blandt personalet ses forskellige kompetencer, hvilket vi ser som en styrke. Vi får lov at være forskellige, hvilket er med til at skabe vores trivsel. Vi er aldrig i tvivl om, at børnene er vores kerneopgave, hvilket vuggestuen tydeligt bærer præg af. I vuggestuen er der, arbejdsglæde, godt samarbejde, engagement, ansvarlighed, humor og løsningsorienterede medarbejdere. Alt ovenstående til glæde og gavn for 32 dejlige børn og forældrene, som er vores vigtigste samarbejdspartnere.   Løn og ansættelsesvilkår: Der er tale om en fast stilling. Arbejdstid: 32 timer om ugen Ansættelsesområdet er Aarhus Kommune. Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Tjenestestedet Gl. Åby Dagtilbud, Århus Kommunale vuggestue Silkeborgvej 88A, 8000 Aarhus C Ansættelse sker under forudsætning af at indhentede børne- og straffeattester vurderes tilfredsstillende.   Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pædagogisk leder, Inge Fynboe på telefon 21314182 eller mail lfy@aarhus.dk Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 19. april 2020   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C
03/04/2020
Fuldtid
I Sundhed og Omsorg søger vi en medarbejder til en nyoprettet stilling. Som vores nye medarbejder skal du være tovholder for Aarhus Kommunes deltagelse i det nye EU-projekt I2I med fokus på bekæmpelse af ensomhed stå for udbredelsen af GENLYD Aarhus’ digitale platform, der understøtter fællesskaber i Aarhus Som medarbejder skal du skabe rammer, retning og fremdrift i de to projekter. Formålet med EU-projektet I2I - From Isolation to Inclusion er at skabe innovative løsninger, der fremmer social inklusion og reducerer ensomhed. I projektet indgår ti partnere fra Interreg North Sea Region. Projektet løber over tre år. Aarhus Kommunes bidrag ind i projektet består af en række indsatser med fokus på fællesskaber, foreningsliv og fysisk aktivitet, herunder indsatser koblet til GENLYD Aarhus samt Plan træning.  Plan træning rummer forskellige initiativer, hvor omdrejningspunktet er fællesskaber og øget fysisk aktivitet blandt kommunens borgere. Den online platform GENLYD Aarhus er blevet så stor en succes, at andre kommuner ønsker at anvende konceptet. Opgaven består i at finde løsninger for udbredelse af konceptet til andre kommuner. Du kan læse mere om GENLYD Aarhus her. Om jobbet: Som medarbejder skal du stå for koordinering af indsatser under EU-projektet I2I varetage koordinering og kommunikation med projektpartnere og øvrige interessenter beskrive modeller for hvordan vi kan udbrede GENLYD platformen til andre aktører udarbejde og indgå samarbejdsaftaler med relevante aktører formidle på dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt deltage i konferencer og møder, både i og uden for Danmark planlægge og lede møder med både danske og udenlandske samarbejdspartnere varetage mødebooking, journalisering, tidsstyring og afrapportering stå for den daglige korrespondance med partnere og interessenter    Derudover vil du skulle løse generelle udviklingsopgaver, herunder understøtte og sikre sammenhæng mellem projektindsatser og øvrige indsatser på området.   Du ansættes på Folkestedet, der hører til Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg. Din arbejdsplads er placeret på Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus. Derudover vil en del af dit arbejde bestå af mødeaktivitet rundt om i Danmark og i Norden. Din profil: Vi lægger vægt på, at du har en relevant uddannelse på bachelor-, kandidat eller masterniveau (fx fra Informations- og Medievidenskab) har erfaring med projektkoordinering kan skabe fremdrift og synlighed omkring projektindsatser kan begå dig på dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt kan gå i dialog med virksomheder, andre kommuner og øvrige samarbejdspartnere har digitale og teknologiske kompetencer til brug af forskellige digitale løsninger, værktøjer og platforme. har en løsningsorienteret, konstruktiv og vedholdende tilgang kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet er åben, imødekommende og god til at skabe netværk – også på tværs af nationaliteter er fleksibel i forhold til rejse- og mødeaktivitet har ben i næsen Derfor skal du vælge os: Vi tilbyder en fagligt spændende arbejdsplads med forskellige faggrupper, der arbejder med sundhed og trivsel på tværs af forvaltningsområder og sektorer engagerede, fagligt dygtige og vellidte kollegaer mulighed for faglig udvikling mulighed for at præge retningen og forme jobbet Hos os får du et afvekslende job, hvor to dage sjældent er ens, og hvor du får stor frihed til selv at udfylde rammerne. Du vil få en stor kontaktflade til medarbejdere, ledere og andre samarbejdspartnere, og sammen med dine kolleger er du med til at fremme sundhed og forebygge ensomhed til gavn for borgerne.   Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, hilser vi meget gerne nye ideer velkomne. Sundhed og Omsorg står nemlig aldrig stille, og hele vores omdrejningspunkt er Kærlig Kommune . Du kan læse mere om de strategiske ledetråde, som alle medarbejdere og ledere i Sundhed og Omsorg arbejder efter her . Om afdelingen: Du kan læse mere om Folkestedet her. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. august 2020. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Ugentligt timetal: Fuldtid Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Programleder, Mia Saskia Olesen på mail omis @aarhus.dk Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning . Ansøgningsfristen er den 1. maj 2020. Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 2. juni 2020. Evt. 2. samtale afholdes 4. juni 2020 I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.   Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Åbyhøjgård 34, 8230 Åbyhøj
03/04/2020
Fuldtid
Om jobbet: Børnehuset Åbyhøjgården er normeret til 18 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn, som er fordelt på husets 3 stuer. Børnehuset Åbyhøjgården har fået tildelt midler fra Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn .  Da vores pædagog gennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi en uddannet pædagog til vuggestuen med ansættelsesstart ca. den 15.05.20. Stillingen er på 33 timer, hvoraf de 25 timer er en fast stilling suppleret med 8 timer til en tidsbegrænset projektansættelse, som har mod på og kvalifikationerne til at understøtte det pædagogiske arbejde med vores vuggestuebørn frem til den 31.12.22, hvorefter vi vil arbejde på en forlængelse af de 33 timer. Din profil: at du er fagligt velfunderet og har lysten til det pædagogiske arbejde med de 0-2 årige børn at du har lyst og vilje til det kontinuerlige arbejde med børns sproglige udvikling at du er indlevende, empatisk og nærværende i relation til barnet at du har øje for barnets initiativer og kan understøtte barnet i leg at du har et godt overblik, er selvstændig og struktureret samtidig med, at du har fællesskabet i huset for øje. at du vil indgå professionelt i samarbejdet med forældre, kollegaer og ledelse at du vil være aktiv i arbejdet med stærkere læringsfællesskaber at du har gode sproglige og skriftlige kompetencer, herunder kendskab til IT m.m. Særlige kompetencer set i forhold til projekt-ansættelsen: at du har interesse i og erfaring med det specialpædagogiske arbejde ind i en almen institution. at du har mod på at gå forrest samt yde en særlig indsats i samarbejdet med vores udsatte børns forældre. At du har mod på i samarbejde med den pædagogiske leder at kvalificere vuggestuens læringsmiljø At du er villig til at arbejde med vuggestuebørn på tværs af husets to stuer med vuggebørn Derfor skal du vælge os: Vi er en engageret personalegruppe, som altid er undervejs i udvikling af vores pædagogiske praksis, og som er åbne i forhold til nye tiltag og bidrag. Vi er en personalegruppe, der vil hinanden, er fleksible og som vægter trivsel og godt humør.   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Ved ansættelse indhenter vi straffe- og børneattest.Ugentligt timetal: Deltid Valgfri: Der er tale om en fast stilling på 25 timer suppleret med en tidsbegrænset stilling i perioden 15-05-20 til 31-12-22 på 8 timer.   Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pædagogisk leder, Joan Klara Løber på telefon 20533687 eller pr. mail til joalo@aarhus.dk.  Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 19. april 2020 Vi forventer, at samtaler finder sted onsdag den 22.04.220. Om os Vi er en 0-6 års integreret institution beliggende i Åbyhøjgård. Vi ser os selv som en mangfoldig institution. Vi har børn og familier af forskellig etnicitet, vi har personale af begge køn med en aldersspredning fra 20-64 år og med en bred palet af erfaring.   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Åbyhøjgård 34, 8230 Åbyhøj
03/04/2020
Fuldtid
Om jobbet: Børnehuset Åbyhøjgården er normeret til 18 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn, som er fordelt på husets 3 stuer. Børnehuset Åbyhøjgården har fået tildelt midler fra Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn . Vi søger derfor en uddannet pædagog til en tidsbegrænset projektansættelse, som har mod på og kvalifikationerne til at understøtte det pædagogiske arbejde med vores vuggestuebørn. Denne stilling er midlertidig og på 37 timer ugentlig. Din profil: at du er fagligt velfunderet og har lysten til det pædagogiske arbejde med de 0-2 årige børn at du har lyst og vilje til det kontinuerlige arbejde med børns sproglige udvikling at du er indlevende, empatisk og nærværende i relation til barnet at du har øje for barnets initiativer og kan understøtte barnet i leg at du har et godt overblik, er selvstændig og struktureret samtidig med, at du har fællesskabet i huset for øje. at du vil indgå professionelt i samarbejdet med forældre, kollegaer og ledelse at du vil være aktiv i arbejdet med stærkere læringsfællesskaber at du har gode sproglige og skriftlige kompetencer, herunder kendskab til IT m.m. at du har interesse i og erfaring med det specialpædagogiske arbejde ind i en almen institution. at du har mod på at gå forrest samt yde en særlig indsats i samarbejdet med vores udsatte børns forældre. At du har mod på i samarbejde med den pædagogiske leder at kvalificere vuggestuens læringsmiljø At du er villig til at arbejde med vuggestuebørn på tværs af husets to stuer med vuggebørn Derfor skal du vælge os: Vi er en engageret personalegruppe, som altid er undervejs i udvikling af vores pædagogiske praksis, og som er åbne i forhold til nye tiltag og bidrag. Vi er en personalegruppe, der vil hinanden, er fleksible og som vægter trivsel og godt humør.   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ved ansættelse indhenter vi straffe- og børneattest.Ugentligt timetal: Fuldtid Valgfri: Der er tale om en tidsbegrænset stilling til 31-12-22.   Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pædagogisk leder, Joan Klara Løber på telefon 20533687 . Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 19. april 2020 Vi forventer, at samtaler finder sted 22-04-20 . Om os Vi er en 0-6 års integreret institution beliggende i Åbyhøjgård. Vi ser os selv som en mangfoldig institution. Vi har børn og familier af forskellig etnicitet, vi har personale af begge køn med en aldersspredning fra 20-64 år og med en bred palet af erfaring.   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Grønnegade 10, 8000 Aarhus C
03/04/2020
Fuldtid
Om jobbet:   Brænder du for genoptræning og rehabiliteringsforløb hos primært geriatriske borgere. Er du en dygtig ergoterapeut med godt humør og god energi – har vi måske jobbet til dig.   Vi søger en ergoterapeut med start d. 1. juni 2020 til en fast stilling i Sundhedsenheden Område Midt. Stillingen er på 35 timer om ugen. Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være i dagvagt.   Stillingen indeholder følgende opgaver: Udredninger på PADL og IADL Genoptræning jf. sundhedsloven §140 på basalt niveau Genoptræning jf. serviceloven § 86.1 Vedligeholdelsestræning jf. serviceloven § 86.2 Tildele ydelser efter serviceloven §83.a Vurdere, bevillige og tilpasse hjælpemidler Dokumentation i journalsystemet ’Columna Cura’ Rollen som forløbsansvarlig. Herunder at kunne planlægge og koordinere tværfaglige indsatser i det rehabiliterende borgerforløb, samt afholde borgerkonferencer i borgers eget hjem Være faglig sparringspartner for kollegaer i hjemmeplejen i forbindelse med borgerforløb Din profil: Vi ønsker at vores nye ergoterapeutkollega: Har interesse for og gerne erfaring med rehabilitering og genoptræning især hos geriatriske borger. Besidder en høj grad af faglighed og har lyst til at udfordre og blive udfordret.  Er god til at strukturere, koordinere og prioritere sin tid og opgaver, samt kan lide at have flere forskelligartede opgaver i løbet af en dag. Kan bevare overblikket, når tempoet er højt og der er mange bolde i luften. Har gode samarbejdsevner og ser tværfagligt samarbejde som en styrke. I Aarhus Kommune arbejdes der ud fra forløbsmodellen, kendskab til denne model vil være en fordel. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til journalen ’Columna Cura’ Har interesse og gerne erfaring med dysfagi Derfor skal du vælge os : Vi har borgerens betydningsfulde aktiviteter i centrum Vi kan tilbyde et travlt og udfordrende job, der kræver overblik for at kunne navigere i en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede opgaver Vi tilbyder et spændende og selvstændigt job hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt  Du bliver en del af et team med høj faglighed, som brænder for at løse opgaverne på bedst mulig måde Vi er en arbejdsplads som prioriterer humor og omsorg for hinanden meget højt Om sundhedsenheden: Sundhedsenheden består af 4 ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, borgerkonsulenter, klinisk diætist og demenskoordinator, ressourcekoordinator og ledere. Derforuden kolleger i bassin og i dagcenter. Sundhedsenheden kommer hos borgere i Aarhus Midtby, Vestervang og Åbyhøj, som bor i egen bolig. Sammen arbejder vi rehabiliterende og har fokus på det gode borgerforløb. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. juni 2020. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Ugentligt timetal: 35 timer Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Leder i sundhedsenheden, Annemette Strøbeck Tarp på telefon 41859563. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning . Ansøgningsfristen er den 21. april 2020. Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 28. april 2020 I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Grønnegade 10, 8000 Aarhus C
03/04/2020
Fuldtid
Om jobbet: Brænder du for at gøre en forskel i ældreplejen, så har vi brug for dig. Du vil indgå i et tværfagligt team bestående af dygtige kollegaer, hvor vi arbejder rehabiliterende og sundhedsfremmende, der sikrer trivsel hos den enkelte beboer.    Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være i nattevagt. Din profil: Du er uddannet social- og sundhedsassistent. Du kan lide at tænke kreativt, er nysgerrig og bidrager med gode ideer for at skabe trygge nætter for beboerne. Du er tillidsskabende og kan bevare roen og det gode overblik. Du formår at arbejde selvstændigt og i teams. Du er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk over for beboerne, deres familie og dine kollegaer. Du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt. Du bidrager til et positivt arbejdsmiljø med grin og god stemning. Derfor skal du vælge os: Vi bestræber os på at muliggøre det meningsfulde hverdagsliv for vores beboere, hvor medbestemmelse er kernen i alle livets faser.   Vi tilbyder et spændende og selvstændigt job, hvor der er rig mulighed for faglig og personlig udvikling. Tæt samarbejde med nattevagten i plejehjemmet ved siden af. Vi prioriterer faglig sparring, vidensdeling og en sund og nysgerrig læringskultur med højt til loftet. Vi vil prioritere at give dig en god introduktion. Vi er kendetegnet ved høj trivsel, respekt og godt humør. Om afdelingen: Plejehjemmet Vestervang 44 vægter at være sammen med beboerne. Det betyder at medarbejdere, beboerne og deres familier, er med til at skabe et hjem, hvor der er trygt, hvor der er livsglæde og hvor alle bidrager til at beboerne får et værdigt liv.Plejehjemmet er attraktivt, det ligger centralt i Aarhus, i gåafstand til Botanisk have og strøget. Vi har skønne fysiske rammer og hyggelige udearealer. Faste plejehjemslæger og fokus på høj faglighed. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. juni 2020 eller snarest mulig. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Ugentligt timetal: 30 timer Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forstander, Vicki Mamohato Vindelbo Dannemand på telefon 41864618 eller mail vd@aarhus.dk. Du er også meget velkommen til at komme forbi og høre mere. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning . Ansøgningsfristen er den 20. april 2020. Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 27. april 2020. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.   Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Grøndalsvej 1B, 8260 Viby J
03/04/2020
Fuldtid
Om jobbet: I Rådgivning og Visitation Voksne er vi i den heldige situation, at vi har fået mulighed for at opslå en række spændende stillinger. Efter en stor omorganisering i efteråret 2019 i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse, er vi landet godt på benene i Rådgivning og Visitation Voksne, hvilket har givet os mulighed for at slå nedenstående stilling op. Rådgivning og Visitation Voksne er Aarhus kommunes myndighedscenter for borgere over 30 år. På enkelte områder varetages sagsbehandlingen for alle voksne; det gælder blandt andet BPA-området, hvor denne stilling er ledig. Myndighedscentret varetager opgaver på tværs af udsatte-, psykiatri- og handicapområdet og bevilliger ydelser iht. Servicelovens voksenparagraffer. Vi er ca. 90 medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, herunder socialrådgivere, administrative og sundhedsfaglige medarbejdere mv. Vi er organiseret i 6 afdelinger med hver sin afdelingsleder. BPA-teamet udgør sammen med mérudgiftsydelses-teamet én af disse afdelinger. Stillingen er en fast fuldtidsstilling til besættelse pr. 01.06.2020. I BPA-teamet er vi 3 rådgivere, som udelukkende er beskæftiget med BPA-indsatser – bevilling og opfølgning. Til teamet er endvidere knyttet handicapkonsulent og administrativ medarbejder. I BPA-teamet er vi optaget af - i samarbejde med borgeren - at udnytte denne ganske særlige bestemmelse med blik for de muligheder, der f.eks. ligger i moderne velfærdsteknologi således, at borgeren gives de bedste muligheder for selvstændighed inden for de begrænsninger som et svært handicap sætter. Samtidig har vi – som på hele det specialiserede socialområde – stor opmærksomhed på, at bevilling og udmåling er nøje i overensstemmelse med det faktiske behov, samt at vores opfølgninger sikrer, at ordningerne til stadighed opfylder deres formål og er den gode løsning for borgeren. Din profil: Du er uddannet socialrådgiver/socialformidler – evt. anden uddannelsesbaggrund - med meget stærkt fokus på myndighedserfaringen og det juridiske aspekt Du har erfaring fra handicapområdet og selvfølgelig – meget gerne - særligt BPA. Du er kontakt- og tillidsskabende og prioriterer en god dialog med borgerne Du er robust og kan bevare overblikket i en oftest travl hverdag med stor kompleksitet i sagsarbejdet. Du arbejder selvstændigt, men trives også i teamsamarbejdet Du har gode formidlingsevner, mundtligt såvel som skriftligt Du bidrager til et højt fagligt niveau Du er positiv, imødekommende og har en god portion humor og bidrager dermed til et godt kollegialt fællesskab på vores arbejdsplads. Derfor skal du vælge os: Vi tilbyder dig et spændende og udviklende job på en arbejdsplads, der prioriterer løbende sparring og dialog, supervision, godt humør og kollegialt sammenhold.   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Fuldtid  Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder, Lone Christiansen på telefon 4185 8779 Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 20. april 2020 Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag d. 24. april.2020. Ansøgere vil blive indkaldt via mail.   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
03/04/2020
Fuldtid
Om jobbet: Ønsker du at uddanne dig til social- og sundhedsassistent og har taget grundforløb 2 EUX velfærd er dette det korrekte stillingsopslag. Som SOSU i Aarhus er du medskaber af det vigtigste i verden: At gøre en forskel i et andet menneskes liv. Bliv en vigtig del af livet i Aarhus - bliv SOSU. Du vil arbejde med en professionel og helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Under uddannelsen vil du, i samarbejde med kolleger, medvirke til at borgerne lever et meningsfuldt hverdagsliv. Uddannelsen består af både skole og praktikperioder. Skoledelen foregå på SOSU Østjylland. Din profil: Vi ønsker ansøgere, der trives med udvikling og læring, og som har en positiv indstilling til andre mennesker, og evner at indgå i et konstruktivt samarbejde. Det falder dig naturligt at reflektere over din faglige og personlige udvikling. Du har ressourcerne til at bevare ro og overblik i en til tider hektisk hverdag. Du er indstillet på at arbejde hen imod at kunne være en central professionel og autoriseret sundhedsperson. Krav for at kunne starte på EUX uddannelsen Følger du EUX forløbet skal du som minimum have følgende: Bestået EUX GF 2 inden uddannelsesstart Dansk på C-niveau Engelsk på C-niveau Samfundsfag på C-niveau Matematik på C-niveau Kemi på C-niveau Fysik på C-niveau Førstehjælp Brandbekæmpelse Derfor skal du vælge os: I Sundhed og Omsorg tilbyder vi spændende uddannelsesforløb med mange udfordringer. Vi tilbyder blandt andet: Professionelle og engagererede praktikvejledere og kolleger, der sammen sørger for at du under dit praktikforløb modtager velkvalificeret vejledning og udvikler de nødvendige kompetencer. Tværfagligt samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper. Gode muligheder for ansættelse efter endt uddannelse. En elevstilling i Danmarks andenstørste kommune der giver mange udviklingsmuligheder både under uddannelse og efterfølgende. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. august 2020. Din ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer, hvor du primært vil arbejde i dagvagter samt enkelte weekendvagter og eventuelt aftenvagter. Ugentligt timetal: Fuldtid Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Uddannelsenteam for elever ved Sundhed og Omsorg på mail: udd-team@mso.aarhus.dk eller telefon +45 51 57 66 16 . Telefontid mellem klokken 9-12. Ansøgning Ansøgningsfristen er den 19. april 2020. Der kan ikke søges efter ansøgningsfristens udløb. Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Inden du udfylder skemaet skal du have følgende dokumenter klar: Din motiverede ansøgning. Er du ikke dansk statsborger skal du vedhæfte din opholdstilladelse eller senest bekræftelse fra Udlændingestyrelsen på ansøgning om ophold. Dokumentation på standpunkts- eller eksamenskarakter. CV Evt. udtalelse fra arbejdsgiver inden for social, sundhed og omsorg i forbindelse med din erhvervserfaring. Hvis du er over 25 år - Realkompetencevurdering fra SOSU skolen (RKV) som er blevet lavet på grundforløbet. I din motiverede ansøgning skal du skrive (max. 1 side) om, hvorfor du søger ind på uddannelsen, hvad dit må med uddannelsen er og hvordan dine erfaringer kan gavne dig i uddannelsesforløbet. Først når du har modtaget kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Pga. den nuværende situation i Danmark, i forbindelse med Covid 19, har vi valgt at forlænge ansøgningsfristen til den 19. april samt ændret tidspunktet for samtaler til start juni. Vil du at høre hvad vores elever siger om, at være SOSU-elev i Sundhed og Omsorg? Tjek www.sosuiaarhus.dk I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.   Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
03/04/2020
Fuldtid
Om jobbet: Som SOSU i Aarhus er du medskaber af det vigtigste i verden: At gøre en forskel i et andet menneskes liv. Bliv en vigtig del af livet i Aarhus - bliv SOSU. Under uddannelsen vil du opnå viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde: Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område. Uddannelsen består af både skole og praktikperioder. Kandidatens profil: Ønsker du en uddannelse med ansvar hvor du både skal bruge hovedet, hjertet og hænderne? Så er Social- og Sundhedshjælperuddannelsen i Sundhed og Omsorg, Aarhus kommune noget for dig. Du trives med udvikling og læring, og har en positiv indstilling til andre mennesker. Du er parat til at arbejde med refleksion, personlig udvikling og ønsker at udvikle en stærk faglighed. Du skal kunne bevare ro og overblik i en til tider hektisk hverdag. Du skal som minimum: være startet på Grundforløb 2 efter d. 1. august 2015 og have bestået grundforløb inden uddannelsesstart i august 2020 Have bestået dansk på D-niveau Have bestået naturfag på E-niveau Vi lægger vægt på dine formuleringsevner, punktlighed, interaktion med andre og din evne til at reflektere. Uddannelsesstart 1. august 2020. Derfor skal du vælge os:  I Sundhed og Omsorg tilbyder vi spændende uddannelsesforløb med mange udfordringer. Vi tilbyder blandt andet: Professionelle og engagerede praktikvejledere og kolleger, der sammen sørger for at du under dit praktikforløb modtager velkvalificeret vejledning og udvikler de nødvendige kompetencer. Tværfagligt samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper. Gode muligheder for job efter endt uddannelse. En elevstilling i Danmarks andenstørste kommune giver mange udviklingsmuligheder både under uddannelse og efterfølgende    Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. august 2020. Din ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer, hvor du primært vil arbejde i dagvagter samt enkelte weekendvagter og eventuelt aftenvagter. Du får elevløn under hele uddannelsesforløbet. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Uddannelsesteamet på 51576616 eller på mail: udd-team @mso.aarhus.dk  Telefontid er mellem klokken 9-12.   Ansøgning: Inden du ansøger skal du have følgende dokumenter klar: Din motiverede ansøgning. Er du ikke dansk statsborger skal du vedhæfte din opholdstilladelse eller bekræftelse fra Udlændingestyrelsen på ansøgning om ophold. Dokumentation på standpunkts- eller eksamenskarakter. Realkompetencevurdering fra SOSU skolen (RKV) lavet på grundforløbet. CV Evt. udtalelse fra arbejdsgiver inden for social, sundhed og omsorg i forbindelse med din erhvervserfaring. I din motiverede ansøgning skal du skrive (max. 1 side) om, hvorfor du søger ind på uddannelsen, hvad dit mål med uddannelsen er og hvordan dine erfaringer kan gavne dig i uddannelsesforløbet. Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Pga. den nuværende situation i Danmark, i forbindelse med Covid 19, har vi valgt at forlænge ansøgningsfristen til den 19. april samt ændret tidspunktet for samtaler til start juni. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.       Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
03/04/2020
Fuldtid
Om jobbet: Kun uddannede social- og sundhedshjælpere kan søge via dette opslag . Er du ikke uddannet social- og sundhedshjælper, men ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent skal du søge via et andet stillingsopslag. Der er flere mulige startdatoer for dig, der er uddannet social- og sundhedshjælper. Der er få pladser tilbage med start i juni/august 2020. Derudover er der mulighed for at starte i oktober/november 2020. Som SOSU i Aarhus er du medskaber af det vigtigste i verden: At gøre en forskel i et andet menneskes liv. Bliv en vigtig del af livet i Aarhus - bliv SOSU. Du vil arbejde med professionel og helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Uddannelsen består af både skole og praktikperioder. Skoledelen foregår på SOSU Østjylland i Aarhus. Kandidatens profil: Du trives med udvikling og læring, har en positiv indstilling til andre mennesker, og evner at indgå i et konstruktivt samarbejde. Det falder dig naturligt at reflektere over din faglige og personlige udvikling. Du har ressourcerne til at bevare ro og overblik i en til tider hektisk hverdag. Du er indstillet på at arbejde hen imod at være en central professionel og autoriseret sundhedsperson. Du skal som minimum have bestået: Social- og sundhedshjælperuddannelsen Dansk på D-niveau Naturfag på E-niveau Førstehjælp Brandbekæmpelse   Derfor skal du vælge os:  I Sundhed og Omsorg tilbyder vi spændende uddannelsesforløb med mange udfordringer. Vi tilbyder blandt andet: Professionelle og engagererede praktikvejledere og kolleger, der sammen sørger for at du under dit praktikforløb modtager velkvalificeret vejledning og udvikler de nødvendige kompetencer. Tværfagligt samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper. Gode muligheder for job efter endt uddannelse. En elevstilling i Danmarks andenstørste kommune giver mange udviklingsmuligheder både under uddannelse og efterfølgende.    Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt tidligst juni 2020. Din ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer, hvor du primært vil arbejde i dagvagter samt enkelte weekendvagter og eventuelt aftenvagter. Du får elevløn under hele uddannelsesforløbet. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ugentligt timetal: Fuldtid Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Uddannelsesteamet på 51576616 eller mail: udd-team @mso.aarhus.dk . Telefontid er mellem klokken 9-12.     Ansøgning: Ansøgningsfrist er den 19. april 2020. Der kan ikke søges efter ansøgningsfristens udløb. Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Inden du udfylder skemaet, skal du have følgende dokumenter klar: Din motiverede ansøgning. Er du ikke dansk statsborger, skal du vedhæfte din opholdstilladelse eller seneste bekræftelse fra Udlændingestyrelsen på ansøgning om ophold. Dokumentation på standpunkts- eller eksamenskarakter. CV Realkompetencevurdering (RKV): Er du over 25 år kan du medsende en RKV udarbejdet af en social- og sundhedsskole. En RKV er med til at fastsætte din startdato. Har du ikke en RKV, kan du allerede nu gå ind på www.efteruddannelse.dk for at få udarbejdet en på SOSU Østjylland. Skriv RKV i søgefeltet og vælg SOSU Østjylland. Du kan læse mere om RKV her: http://www.sosuoj.dk/uddannelser/ansoegere-over-25-aar/ I din motiverede ansøgning skal du skrive (max. 1 side) om, hvorfor du søger ind på uddannelsen, hvad dit mål med uddannelsen er og hvordan dine erfaringer kan gavne dig i uddannelsesforløbet. Først når du har modtaget kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Pga. den nuværende situation i Danmark, i forbindelse med Covid 19, har vi valgt at forlænge ansøgningsfristen til den 19. april samt ændret tidspunktet for samtaler til start juni. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
03/04/2020
Fuldtid
Om jobbet: Ønsker du at uddanne dig til social- og sundhedsassistent og har taget grundforløb 2 er dette det korrekte stillingsopslag. Er du allerede uddannet social- og sundhedshjælper, skal du vælge stillingsopslaget for meritter. Som SOSU i Aarhus er du medskaber af det vigtigste i verden: At gøre en forskel i et andet menneskes liv. Bliv en vigtig del af livet i Aarhus - bliv SOSU. Du vil arbejde med en professionel og helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Uddannelsen består af både skole og praktikperioder. Skoledelen foregår på SOSU Østjylland. Kandidatens profil: Din profil: Du trives med udvikling og læring, har en positiv indstilling til andre mennesker og evner at indgå i et konstruktivt samarbejde. Det falder dig naturligt at reflektere over din faglige og personlige udvikling. Du har ressourcerne til at bevare ro og overblik i en til tider hektisk hverdag. Du er indstillet på at arbejde hen imod at være en central professionel og autoriseret sundhedsperson. Du skal som minimum have bestået: Grundforløb 2 efter august 2015 Dansk på D-niveau Naturfag på E-niveau Førstehjælp Brandbekæmpelse Derfor skal du vælge os:  I Sundhed og Omsorg tilbyder vi spændende uddannelsesforløb med mange udfordringer. Vi tilbyder blandt andet: Professionelle og engagererede praktikvejledere og kolleger, der sammen sørger for at du under dit praktikforløb modtager velkvalificeret vejledning og udvikler de nødvendige kompetencer. Tværfagligt samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper. Gode muligheder for job efter endt uddannelse. En elevstilling i Danmarks andenstørste kommune giver mange udviklingsmuligheder både under uddannelse og efterfølgende.    Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. august 2020. Din ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer, hvor du primært vil arbejde i dagvagter samt enkelte weekendvagter og eventuelt aftenvagter. Du får elevløn under hele uddannelsesforløbet. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ugentligt timetal: Fuldtid Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Uddannelsesteamet på 51576616 eller mail: udd-team@mso.aarhus.dk. Telefontid er mellem klokken 9-12.     Ansøgning: Ansøgningsfrist er den 19. april 2020. Der kan ikke søges efter ansøgningsfristens udløb. Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Inden du udfylder skemaet, skal du have følgende dokumenter klar: Din motiverede ansøgning. Er du ikke dansk statsborger, skal du vedhæfte din opholdstilladelse eller seneste bekræftelse fra Udlændingestyrelsen på ansøgning om ophold. Dokumentation på standpunkts- eller eksamenskarakter. CV Realkompetencevurdering (RKV): Er du over 25 år kan du medsende en RKV udarbejdet af en social- og sundhedsskole. En RKV er med til at fastsætte din startdato. Har du ikke en RKV, kan du allerede nu gå ind på www.efteruddannelse.dk for at få udarbejdet en på SOSU Østjylland. Skriv RKV i søgefeltet og vælg SOSU Østjylland. Du kan læse mere om RKV her: http://www.sosuoj.dk/uddannelser/ansoegere-over-25-aar/ I din motiverede ansøgning skal du skrive (max. 1 side) om, hvorfor du søger ind på uddannelsen, hvad dit mål med uddannelsen er og hvordan dine erfaringer kan gavne dig i uddannelsesforløbet. Først når du har modtaget kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Pga. den nuværende situation i Danmark, i forbindelse med Covid 19, har vi valgt at forlænge ansøgningsfristen til den 19. april samt ændret tidspunktet for samtaler til start juni. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.     Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Motalagade 6, 8200 Aarhus N
03/04/2020
Fuldtid
Idrætsinstitutionen Motalagade søger en pædagog som brænder for den idrætspædagogiske tilgang. Der er tale om et barselsvikariat med et timetal på 37 timer. Vikariatet ønskes besat pr. 1. juni 2020 og løber frem til d. 31. januar 2021. Vi er en fuldintegreret daginstitution med 52 børn i alderen 0-6 år, fordelt på tre stuer med ca. 13 børnehavebørn og fire vuggestuebørn på hver stue. Vi arbejder ud fra tanken om, at vi lærer og udvikler os gennem kroppen. Vi har derfor stor fokus på de fysiske og psykiske muligheder vi skaber for børnene. Vi har en meget struktureret og organiseret hverdag, hvor der arbejdes på forskellige aktivitetshold. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets udviklingsmuligheder og behov. Fællesskaber indgår i alle vores aktiviteter, både for store og små. Din Profil: Du er uddannet pædagog Er faglig og teoretisk velfunderet, med afsæt i praksis Evnen til en fysisk aktiv hverdag, med fagligt afsæt i læring gennem kroppen Du kan stå for morgengymnastik for 50 børn i alderen 0 til 6 år Du kan stå for et aktivitetshold og gennem din faglighed tilrettelægge indhold Du er nærværende og god til at indleve dig i den verden det enkelte barn står i Du tænker inklusion, og har evner til at udvikle praksis Du skal være initiativrig, igangsættende og have overblik Du skal kunne arbejde målrettet ud fra SMTTE og handleplaner Du skal være god til kommunikation, skriftlig og mundtlig formidling samt samarbejde Du skal kunne håndtere de udfordringer som kan opstå i dagligdagen Du skal kunne trives i et miljø, hvor personalet arbejder ud fra tanken, at vi er ét hus. Du skal kunne mestre god og samskabende forældrekontakt, også når det er svært   Derfor skal du vælge os: Vi er en personalegruppe med et højt fagligt engagement, og med stor erfaring i arbejdet med børn med forskellige udfordringer. Vi udvikler hele tiden på vores pædagogik, så den fungerer for både det enkelte barn og fællesskabet. Vi samarbejder med andre faggrupper og ser det som et positivt bidrag til udvikling af praksis. Vi tilrettelægger mange fysiske udfordringer for os selv, da det giver sammenhold og oplevelser, samt indlevelse i det vi udfordrer børnene med. Vi bestræber os på at være gode rollemodeller for børnene, at være åbne, synlige og tilgængelige, velreflekterede, positive, ansvarsfulde og samarbejdende.  Vi er en personalegruppe der både består af unge, ”gamle”, mænd og kvinder. Vi værdsætter en personalekultur der tager afsæt i ærlighed og troværdighed og hvor vi drager omsorg for hinanden. Vi prioriterer nærvær og åbenhed og vi er gode til at grine af os selv.  Vi er ambitiøse og drevet af, at ville det allerbedste for børnene.   Hvis du vil vide mere: For yderlige informationer kan du kontakte pædagogisk leder Maiken Thorhauge på. Tlf. 60151079 Ansøgningsfristen er d. 24. april 2020 kl. 12. 00 Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 29. april.   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C
03/04/2020
Fuldtid
Vi søger en ambitiøs og erfaren projektleder i Kongelundens Sekretariat, Borgmesterens Afdeling. Vores kommende projektleder skal bidrage til udvikling og realisering af et nyt stadion i Aarhus. Jobbet kræver en udviklingsorienteret profil, som har en bred overordnet erfaring med organisatoriske, juridiske, driftsmæssige og byggeøkonomiske aspekter inden for komplekse byggerier. Du får det daglige ansvar for den del af projektet, der handler om først at beskrive en solid og langtidsholdbar model for drift, ejerskab og finansiering af delområdet ved stadion og arena, dernæst at være Aarhus Kommunes tovholder på udbud og realisering af byggeriet. SE DEN UDDYBENDE STILLINGSBESKRIVELSE, JOB OG PERSONBESKRIVELSE HER: http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/985 Vi kan tilbyde dig et attraktivt og afvekslende job, hvor du som én af de første på holdet skal være med til at opbygge det nye sekretariat. Du vil i sekretariatet møde en optimistisk pioner-ånd. I Kongelundens Sekretariat får du mulighed for at sætte dit aftryk på én af de største bystrategiske indsatser i byens historie. Du ansættes i Borgmesterens Afdeling samtidig med, at du får en bred kontaktflade til de øvrige magistratsafdelinger og til vores vigtige donorer og arbejdspartnere. Som en del af Borgmesterens Afdeling kommer du tæt på de centrale politiske og økonomiske beslutningsprocesser i lan-dets næststørste kommune. Du skal kort fortalt vælge os og jobbet, fordi du brænder for at sætte dine kompetencer i spil i forbindelse med udviklingen af et nyt stadion til Aarhus og andre anlæg i området, hvormed du bidrager til at udfolde Vision Kongelunden og skabe værdi for Aarhus. Vi lægger vægt på , at du har erfaring som professionel projektleder har relevant uddannelse, fx ingeniør, arkitekt, økonom eller jurist har en grundlæggende forståelse for udvikling og organisering af byggeri har en grundlæggende forståelse for myndighedsarbejde og de processer, der knytter sig hertil besidder redskaber til at drive processer inden for anlæg og byggeri er en sikker og erfaren bruger af relevante projektstyringsredskaber kan planlægge og facilitere udbudsprocesser i relation til byggeri og infrastruktur er solid skriftlig, der gør dig i stand til at sammenfatte undersøgelser mv. i notatform er struktureret og mestrer stort overblik over komplekse problemstillinger er udviklingsorienteret og handlekraftig agerer engageret og loyalt på projektets vegne er troværdig med personlig pondus er grundig og ansvarsfuld Arbejdsopgaverne vil variere gennem processen, da Sekretariatet følger udviklingen og realiseringen af Kongelunden gennem hele projektet. Der er derfor brug for en dygtig projektleder, der kan varetage hele processen – og ikke en specialist på de enkelte områder. Derfor skal du vælge os:   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst og i øvrigt efter forhandling så lønnen modsvarer dine kvalifikationer. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ugentligt timetal: Fuldtid Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 1. maj 2020 til 31. januar 2025. Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Projektdirektør for Kongelunden, Trine Ribergaard Skammelsen på 30554788. Du bedes sende en SMS, hvorefter du vil modtage opkald. Ansøgning: Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: torsdag 23. april 2020 Vi forventer, at første ansættelsessamtale finder sted mandag 27. april kl. 12-17 og evt. anden samtale onsdag 29. april kl. 8-11. Aarhus Kommune ser mangfoldighed som en styrke. Vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion og nationalitet til at søge. Kongelundens Sekretariat er et selvstændigt projektsekretariat i Borgmesterens Afdeling, som skal varetage projektudviklingen af Kongelunden. Udviklingen af Kongelunden er en højt prioriteret strategisk indsats, der er tværgående forankret på øverste niveau hos sponsorer og i Aarhus Kommune. I over 100 år har området omkring Tivoli Friheden, Mindeparken og Stadion givet byens borgere og gæster enestående oplevelser og udfoldelsesmuligheder. En kæmpe donation fra Salling Fondene og Lind Invest samt en vision for at udløse områdets fulde potentiale sikres det største sammenhængende rekreative storbynære område i Danmark – med sigte på kvaliteter for de næste 100 år.  Læs mere om Vision Kongelunden:   https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/byudvikling/vision-kongelunden/ Læs mere om Borgmesterens Afdeling: www.aarhus.dk/borgmesterensafdeling   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Filmbyen 23, 8000 Aarhus C
02/04/2020
Fuldtid
Om jobbet: Filmby Aarhus søger en medarbejder til at varetage en række opgaver omkring Den Vestdanske Filmpulje, samt varetage en række funktioner i Filmby Aarhus sekretariatet. Opgaverne: Varetage sagsbehandling af ansøgninger til Den Vestdanske Filmpulje Varetage driftsopgaver i relation til Den Vestdanske Filmpulje Vedledning af ansøgere, dialog med producenter vedrørende Den Vestdanske Filmpulje. Opgaver i relation til Filmby Aarhus’ øvrige projektportefølje, herunder EU-projekter med fokus på udvikling af den digitale visuelle industri. Deltage i betjeningen af det politiske system. Øvrige ad hoc opgaver vedrørende Filmbyens portefølje af opgaver.  Indgå i samarbejdet og den øvrige opgaveløsning som en del af filmby-teamet. Din profil: Vi søger en person: Med erfaring med eller dyb indsigt i professionel filmproduktion. Med erfaring med udvikling af de kreative erhverv, gerne med fokus på film- og tv-branchen og den øvrige digitale visuelle industri. Med erfaring med filmkommissionsarbejde og servicering af filmproduktioner. Med indsigt i det film- og mediepolitiske felt lokalt/regionalt. Med indsigt i, og gerne erfaring med, de regionale filmfondes arbejde og de afledte effekter heraf. Der har indgået i internationale kultur- og erhvervsudviklingssamarbejder under EU-programmer. Du skal have indgående kendskab til de kreative industrier, dens aktører og rammevilkår. En uddannelsesmæssig baggrund samt erfaring, der kan matche stillingsopslagets ønsker og behov. Du er flydende skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk. Derfor skal du vælge os: Filmby Aarhus har som hovedopgave at udvikle det professionelle film- og medieerhverv i Aarhus og Jylland. Vores vision: Digitale visuelle fortællinger som driver for kulturelle oplevelser og erhvervsmæssig vækst. Vores mission: Vi bidrager til fremragende digitale visuelle fortællinger. Vi samler og styrker værdikæden i den digitale visuelle industri. Vi skaber vækst og værdi i samfundet ved at koble digitale visuelle kompetencer med det øvrige erhvervsliv. Vores strategi kalder vi The Big Picture, og kort sagt handler det om erhvervsudvikling i Danmark med afsæt i de regionale kompetencer og ressourcer inden for den digitale visuelle industri. Se www.filmbyaarhus.dk Filmby Aarhus er ejet af Aarhus Kommune og er indtægtsfinansieret. Vi har aktiviteter på tværs af områder som erhverv og kultur. Organisatorisk en Filmby Aarhus en institution under kulturafdelingen i Kultur og Borgerservice.  Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Fuldtid   Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ronnie Fridthjof på telefon 3141 2121 eller Steen Bitzer Risom på telefon 5157 5011. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 16. april 2020 Om os I Kultur og Borgerservice tror vi på, at mangfoldighed blandt medarbejderne er en kæmpe ressource. Når medarbejderne er forskellige, er det med til at skabe en åben arbejdspladskultur, hvor vi udfordrer hinanden og prøver nye ideer af. Samtidig betyder mangfoldighed blandt medarbejderne, at vi bliver endnu bedre til at møde alle byens borgere.   Vi gør Aarhus kendt som en global videns- og oplevelsesby | Vi overrasker og udfordrer borgerne med unikke oplevelser | Vi er nyskabende og tør gå i front  Vi giver Aarhus Puls gennem: Fremtidens mødesteder på tværs af kultur, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny viden og teknologi, vækstlag og talentudvikling.   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Vilhelm Becks Vej 51, 8260 Viby J
02/04/2020
Fuldtid
Om jobbet: Viby-Rosenvang Dagtilbud søger pr. 1. Maj eller snarest muligt derefter en pædagog til Børnehuset Vilhelm Beks Vej,   Vilhelm Becks vej 51, 8260 Viby J.            Stillingen er på 30 – 37 timer efter aftale. Børnehuset Vilhelm Becks Vej er en integreret institution med plads til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Stillingen er pt. knyttet børnehavegruppen, men da vi fungerer som et åbent hus, vil du komme i berøring med hele aldersgruppen 0-6 år. Vi har et rul, hvor alle medarbejdere indgår – i praksis betyder det at alle medarbejdere i en længere periode, overvejende enten er tilknyttet aldersgruppen 0-2 år eller 3-6 år – at du vil skulle kunne arbejde med begge børnegrupper. Vores vision i Børnehuset, er at skabe et miljø, hvor børn, personale og forældre trives, og mødes i et meningsfuldt, forpligtende, inkluderende og ligeværdigt fællesskab med plads til alle med afsæt i vores bærende værdier: troværdighed, respekt og engagement. Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Pædagogisk leder: Majbritt Petersen    Mail: mapet@aarhus.dk      Tlf.nr: 41 85 75 85 Din profil: vi lægger vægt op at du: er fleksibel, initiativrig og ansvarsbevidst. har mod på at lægge et arbejde i, at være med til at sikre at vores hus bliver et trygt, sjovt og udviklende sted at opholde sig for de børn der skal " vokse op" der. ser udfordringer og glæde i arbejdet både med børnehavebørn og vuggestuebørn. er aktivt deltagende i samspillet med børnene. gerne vil indgå i lege sammen med børnene, både de stille børn og særligt de aktive børn som elsker forskellige former for boldspil, løbelege, bygge huler m.m. deltager i alle husets aktiviteter inde og ude i alt slags vejr. Er systematisk, struktureret og har et godt overblik. er empatisk og omsorgsfuld i relations arbejdet. er initiativrig og ser dig selv som en vigtig del af en personalegruppe. Kan arbejde selvstændigt, men at du samtidig er en ”hold spiller” er god til at lytte og er i stand til at se en sag fra flere sider. kan indgå i et ligeværdigt forældresamarbejde, hvor du formår at lytte, formidle og dokumentere pædagogikken i dagligdagen. er indstillet på at arbejdstiden ligger mellem kl. 6.30-17.00 er indstillet, på at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan og stærkere læringsfællesskaber. Derfor skal du vælge os: fordi du får fagligt, engagerede og dygtige kollegaer. fordi vi bruger tid og kræfter på fælles faglig udvikling. fordi vi har et samarbejde på tværs i huset. fordi vi altid tilstræber en åben og ærlig dialog på alle niveauer. Fordi vi er et hus med masser af muligheder, udfordringer og gejst. Ansættelsessamtaler finder sted mandag d. 27/4 2020 (uge 18) i tidsrummet 9.00-12.00. Vi venter gerne på den helt rigtige pædagog.   Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Fuld tid/eller efter aftale    Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest. Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest. Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.     Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pædagogisk leder, Majbritt Petersen på telefon . 41857585 Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 17. april 2020 Vi forventer, at 1. samtale finder sted i uge 18. Evt. 2. samtale finder sted i uge 18 .   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune Mosealléen 1-3, 8381 Tilst
02/04/2020
Fuldtid
Om jobbet: Vil du være vores kollega?   Vi søger en nysgerrig, kvalitetsbevidst, selvstændig og engageret nattevagt til Hasle plejehjem.    Hasle Plejehjem har 36 boliger fordelt på 3 etager. Vi er en del af Hasle Lokalcenter og bruger huset samt cafeen og det der sker her aktivt.  Vi har en skøn sansehave som vi nyder at spise og være i når vejret tillader set.   På Hasle Plejehjem arbejder vi med visionen ”Fællesskaber for alle - på deres præmisser”. Vi arbejder ud fra Aarhus Kommunes ledetråde og strategien ”Kærlig Kommune”.   Vi har en dygtig og ambitiøs personalegruppe, som er blandet mht. alder, køn og baggrund – så der er god plads til forskellighed.  Drømmer du om at være med i udviklingen af vores plejehjem, hvor vi fokuserer på den enkelte beboers liv og fællesskaber – hvor vi forventer at den enkelte medarbejder i tæt samarbejde med kolleger, pårørende og frivillige kan sikre beboerne et meningsfuldt liv, og hvor vi stiller krav til kvalitet – så er det lige dig vi søger.   Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være i nattevagt. Din profil: Vi søger en kollega der:  - vægter en høj kvalitet i opgaveløsningen  - kan tilrettelægge sit arbejde efter beboernes behov  - agerer efter gældende retningslinjer og instrukser  - kan arbejde selvstændigt, opsøgende og tage ansvar  - er god til at samarbejde og er medskabende af et godt arbejdsmiljø  - er stærk på det relationelle arbejde  - kan kommunikere tydeligt og tilpasset modtageren  - kan se muligheder og løsninger  - brænder for udvikling  - tør sætte sig selv i spil  Derfor skal du vælge os: Som nattevagt på Hasle plejehjem får du lov til at arbejde selvstændigt, sætte din faglighed højt, og bruge din opfindsomhed.   Du vil som nattevagt have et tæt samarbejde med dine nattevagtkolleger på Lotus plejehjem, da der er flyverordning med dem.   Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt 1. juni 2020. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Ugentligt timetal: 30 timer pr. uge Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forstander, Stine Malle Mosegaard på telefon 41874342. Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning . Ansøgningsfristen er den 23. april 2020. Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 27. april 2020 I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/ Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune O I. Offersens Vej 35, 8230 Åbyhøj
02/04/2020
Fuldtid
Om jobbet:   Har du lyst til at arbejde i en børnehave med glæde & høj faglighed som omdrejningspunktet? Så er det måske os du søger.   Vi i Børnehaven Åby (O.I. Offersensvej 35, 8230 Åbyhøj) søger en barselsvikar på 37 timer/uge, der er uddannet pædagog. Vi er en lille børnehave, som er normeret til 44 børnehavebørn. Vores hus er med mange mindre rum, hvilket skaber mulighed for uforstyrret leg & fordybelse flere steder på én gang. Dertil har vi et stort motorikrum, hvor der er plads til bevægelse, konstruktion af store huler og at vi alle i børnehaven kan mødes. Vores legeplads er hyggelig med store klatretræer og flere steder at grave. Der er en ny legeplads på tegnebrættet med flere motoriske udfordringer for børnene.   Vores mål er at støtte børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling gennem leg og gode udviklingsstøttende deltagelsesbaner for alle børn i små og store fællesskaber. Dette gør vi bl.a. ved at være optaget af at skabe et trygt fundament for barnet. Et fundament som vi tager ansvar for at skabe gennem nærværende relationer, leg og pædagogiske aktiviteter. Dagligt vil børnene møde aktiviteter i form af leg, motorik, musik, kreativitet, sprog, naturoplevelser eller ture ud af huset. Det er vigtigt for os at tage barnets perspektiv, være i børnehøjde og gribe børnenes initiativer, såvel som at skabe stimulerende og fordybende læringsmiljøer, der varierer og udfordrer barnet inden for dets nærmeste udviklingszone.   Vi arbejder med anerkendende, inkluderende og bæredygtig pædagogisk praksis. Det betyder bl.a. at vi arbejder struktureret med organisering af vores hverdag og er nysgerrige på vores pædagogik & læringsmiljøer. Vi er stolte af vores børnehave og den høje faglighed vi oplever i huset. Samtidig er der en uformel glad tone og højt til loftet. Medarbejderne bestræber sig på at være nærværende i samspillet med børnene, samt møde alle børn med omsorg, forventninger og udfordringer. Vi supplerer hinanden godt og alle kompetencer bringes i spil til gavn for børnene. Det vigtigste for os er derfor ikke hvilke specifikke kompetencer du besidder, men mere at du er passioneret for noget og omsætter det i hverdagen i børnehaven. Vi tror på, at vi sammen med forældrene skaber det gode børneliv. Derfor har vi fokus på det gensidige samarbejde med forældre, som bygger på inddragelse, tillid, respekt og dialog. Vi har en engageret forældregruppe og et forældreråd, som støtter op om fællesskabet og arrangementer i børnehaven.    Vi ønsker at du: er uddannet pædagog. er engageret og kompetent. kan arbejde struktureret, tydeligt og nærværende i dit forhold til børnene. har en reflekterende tilgang til arbejdet og din egen praksis, samt bidrager til faglige drøftelser. værdsætter det pædagogiske arbejde med engagement og entusiasme. kan arbejde med pædagogisk udvikling – også i forhold til læreplaner og særlige indsatser. har et højt fagligt niveau. er rummelig og omstillingsparat. kan kommunikere tydeligt både visuelt, skriftligt og mundtligt. kan tage ansvar, vise initiativ og have overblik. har et positivt livssyn og let til smil. har en anerkendende og respektfuld tilgang til børnene, forældre, kolleger og arbejdet. Vi kan tilbyde en børnehave der vægter et fantastisk børneliv. dejlige børn, der elsker legende voksne. en engageret og anerkendende forældregruppe. kompetente engagerede kollegaer. faglig sparring med kollegaer og ledelse. et sted hvor faglighed, anerkendelse og respekt er en selvfølge. en arbejdsplads, hvor den gode stemning og børnene er i højsæde. Arbejdstiden er mellem kl. 6.30 og 17.00. Der må påregnes mødevirksomhed uden for dette tidsrum.   Løn og ansættelsesvilkår:  Stillingen er et barselsvikariat. Arbejdstid: 37 timer/uge. Ansættelsesområdet er Aarhus Kommune, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst efter principperne om Ny løn. Tjenestestedet Gl. Åby Dagtilbud, Åby børnehave , O.I.Offersensvej 35, 8230 Åbyhøj   Hvis du vil vide mere: Du kan kontakte pædagogisk leder Henny Lynggaard tlf. 29204008 eller evt. Børnehaven Åby på tlf. 21158533 for at høre nærmere.   Du kan desuden læse mere om SolsikkenÅby på vores hjemmeside www.solsikkenaaby.dagtilbud-aarhus.dk Ansøgning:   Ansøgningsfrist senest d. 20/4 2019 kl. 12.00 Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18 Forventet ansættelse hurtigst muligt   Ansøgningen skal vedlægges eksamensbevis.   Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse.   Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement