AC Group A/S

  • Fanøvej 6
AC Group A/S Fanøvej 6, 8800 Viborg
12/02/2020
Fuldtid
AC Group søger en dygtig og engageret økonomiassistent med fokus på lønbogholderi, da vores lønbogholder efter 41 år i virksomheden har valgt at gå på efterløn. I økonomiafdelingen i AC Group A/S varetager vi økonomifunktionerne for koncernens nuværende 11 selskaber. Lønbogholderen indgår som en central person i økonomi-afdelingen, hvor du får ansvaret for at varetage vores lønbogholderi og refererer til vores økonomidirektør. Du indgår i et team på 8 dygtige medarbejdere i afdelingen, hvor dagligdagen er præget af et tæt og uformelt samarbejde. Udover lønbogholderiet, vil du få mulighed for et tæt samarbejde med HR, når det handler om overenskomster, pensionsordninger og øvrige administrative forhold vedr. personalet. Stillingen er på 37 timer/uge. Jobbet Dine primære opgaver omfatter: Lønkørsler til både timelønnede (månedsløn) og funktionærer, i alt ca. 190 medarbejdere. Besvarelse af lønrelaterede spørgsmål fra ledere og medarbejdere. Behandling af refusioner for barsel, sygdom, uddannelse, elever m.m. Opdatering af løn- og stamdata og indberetninger af statistikker. Indberetning til pensionsordninger og sundhedsforsikring. Sparring med HR omkring overenskomster og øvrige administrative forhold omkring forskellige personalegrupper. Løbende udvikling og vedligehold af vores lønplatform i samarbejde med en kollega. Deltagelse i relevante netværk. Dine sekundære opgaver omfatter: Håndtering af kreditorbilag, indscanning til workflow, kontering, verifikation og betaling. Ad hoc-opgaver. Din profil Vores nye økonomiassistent har min. et par års erfaring med lønbogholderi. Det er en fordel, hvis du har erfaring med ét eller flere af programmerne: Lessor, Danløn, Axapta og/eller Navision, men ikke et krav. Til gengæld har du en god IT-forståelse, så du hurtigt kan sætte dig ind i programmerne. Samtidig er det et plus, hvis du erfaring med eller en naturlig interesse for overenskomstmæssige forhold. Vi er en organisation, der har fokus på at udvikle og optimere forretningsområderne i alle selskaberne, og vi håber derfor du: Er indstillet på at sætte dig ind i nye områder og har fokus på optimering af eget arbejdsområde Du er en teamplayer, har humor og er god til at forventningsafstemme. Du er løsningsorienteret, struktureret og arbejder selvstændigt. Du kan begå dig på engelsk – både i skrift og tale. Vi tilbyder Vi tilbyder et selvstændigt job med spændende arbejdsopgaver i et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor den enkelte selv tager ansvar. Løn gives efter kvalifikationer og suppleres med attraktive forhold som f.eks. sundhedsforsikring, kantine- og bonusordning, personaleforening etc. ”AC Group har til huse i Viborg og har det formål at understøtte de overordnede retningslinjer for strategi, kommunikation, økonomi og IT for koncernens selskaber. Vi er med til at skabe og understøtte en stærk kultur, der udvikler og styrker fællesskabet på tværs af selskaberne i AC Group. I erkendelse af, at omverdenen udvikler sig i et fortsat hastigere tempo, søger AC Group at have øje for de eksterne markedsvilkår og -tendenser, der kan give vores selskaber en konkurrencemæssig fordel. AC Group ønsker kort sagt at være koncernens væksthus og strategiske knudepunkt med fokus på innovation, dynamik og udvikling.” Du kan læse mere om AC Group A/S på www.acgroup.com Du er velkommen til at kontakte økonomidirektør Søren Lilholt på tlf. 8727 6429 eller via e-mail sli@acgroup.com , hvis du gerne vil høre mere om jobbet. Ansøgningsfrist og tiltrædelse Ansøgning med CV og relevante papirer sendes til HR-direktør Tina Weilert på tw@acgroup.com senest d. 3. marts. Der afholdes 1. samtale torsdag d. 12. marts. Vi ønsker at besætte stillingen så hurtigt som muligt, og senest d. 1. maj 2020.