Aabenraa Kommune

I Aabenraa Kommune er vi ca. 5.000 medarbejdere. Og Aabenraa Kommune er et godt sted at arbejde. I den seneste trivselsmåling siger 90,5 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres job.

Som arbejdsplads tilbyder vi blandt andet:

  • Fleksible arbejdstider
  • Personligt og fagligt ansvar
  • Deltagelse i motionsløb
  • Feriefondens sommerhuse som du kan leje til fornuftige priser

Vi skaber sundhed og læring – både som arbejdsplads og som kommune for de 60.000 borgere, der bor her. Det skal mærkes, at Aabenraa Kommune er et attraktivt sted at bo og arbejde. Derfor er sundhed og læring på dagsordenen i mange sammenhænge i kommunen.

Hvis du flytter til Aabenraa Kommune i et nyt job, tilbyder vi hjælp fra en af vores bosætningskoordinatorer. De kan bl.a. hjælpe med at finde bolig, børnehave eller byggegrund: Kort sagt alt det, der skal styr på, når man river sig selv og måske sin familie op med rode for at plante sig om.

Aabenraa Kommune tilbyder også et netværk for tilflyttere, og vi kan hjælpe med at finde et job til din partner.

I Aabenraa Kommune siger de fleste indbyggere mojn i stedet for hej og farvel. Du skal ikke kunne tale sønderjysk for at arbejde i Aabenraa Kommune. Men sønderjyder kan godt lide, når tilflyttere bruger den karakteristiske hilsen. Det er en måde at anerkende hinanden på, og det bidrager til den generelle trivsel i hverdagen.

Vi glæder os til at få dig som ny kollega.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
03/04/2020
Fuldtid
Sundhedsfaglig medarbejder til Sundhedscenter Aabenraa Kommune søger sundhedsfaglig medarbejder til patient- og borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme i kommunens Sundhedscenter pr. 1. maj 2020. Stillingen er på 30 timer/ugt, men der er mulighed for at tilpasse arbejdstiden til den rette ansøger. Du bliver en del af Aabenraa Kommunes Sundhedscenter, der har base i Rødekro og Aabenraa, hvor du skal arbejde sammen med sygeplejersker, diætister, professionsbachelor i ernæring og sundhed, terapeuter m.m. Du kan læse mere om Aabenraa Kommunes Sundhedscenter på www.sundhedscenter-syd.dk. Sundhedscenteret er i en løbende udvikling på kroniker- og overvægtsområdet. Vi har derfor brug for en kollega, der aktivt vil bidrage til denne udvikling og efterfølgende implementering af nye indsatser i afdelingen. Arbejdet vil især bestå af vejledning til borgere, som ønsker vægtstop og rygestop. Vi har fokus på høj faglighed, arbejder aktivt med udvikling af sundhedspædagogiske metoder og tilbyder positive og engagerede kollegaer i et godt arbejdsmiljø med plads til udfordringer og udvikling. Vi forventer at du : Er professionsbachelor i Ernæring og Sundhed Kan varetage individuel vejledning Kan undervise grupper Har interesse for/erfaring med målgrupperne og tværfagligt samarbejde Kan anvende IT i arbejdet med vejledning, dokumentation og kommunikation Er indstillet på fleksibel arbejdstid, da vi har åbent i dagtimer såvel som i aftentimer. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til driftsleder Elisabeth Laasholdt, tlf 7376 8884, el@aabenraa.dk.  Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst. Ansøgningsfrist: tirsdag d. 21. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 28. april 2020.       Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=8c775389)
Aabenraa Kommune Rise Bygade 62A, 6230 Rødekro
03/04/2020
Fuldtid
Pr. 1. juni 2020 søger vi en social- og sundhedsassistent på 30 timer pr. uge. Stillingen er i fast dagvagt med weekendarbejde i 3 weekender over 8 uger (lige uger). Rise Parken Rise Parken er et plejehjem med 84 beboere fordelt på 7 huse. Vores vision er, at vi vil være et hjem, hvor beboerne oplever glæde og nærvær i hjemlige omgivelser. Vi forventer, at du kan varetage den totale pleje og omsorg omkring borgere visiteret til Rise Parken har flair for at spotte behov og opgaver omkring de svageste borgere med demens  har vilje og ønske om at gøre en forskel med respekt for det enkelte menneske er praktisk anlagt har en naturlig robusthed - almindeligt overskud i livet og hverdagen er heller ikke en hindring kan og vil indgå i et teamwork og er rummelig er fleksibel og kan indgå i andre teams enkelte dage for at hjælpe med praktiske plejeopgaver vil være med til at iværksætte, anvende og bruge de teknologiske hjælpemidler, der giver mening at bruge i forhold til at lette hverdagen for beboerne, deres pårørende og kollegerne, herunder kommunikationsværktøjet  Life-Manager.     Vi tilbyder: Gode kolleger, der er en dejlig blanding af erfarne, unge, ufaglærte, nyuddannede og ikke mindst kolleger, der med deres tilgang og faglighed brænder for arbejdet med de af vore medborgere, som virkelig har behov for det    Rigtig mange gode oplevelser, der indeholder masser af smil, taknemmelighed og livsbekræftelse fra ældre mennesker, der på godt og ondt er et sted i deres liv, hvor de har brug dig     Faglige udfordringer, der giver dig ballast og erfaring, der kan styrke dig fremover  Ansvar og mange spændende opgaver En god introduktion og opfølgning på denne   Mulighed for selvstændigt ansvar og indflydelse på livet og dagens gang for beboerne på Rise Parken.   Løn- og ansættelsesvilkår  Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelse vil være betinget af, at den er tilfredsstillende.    Alle plejehjem i Aabenraa Kommune er røgfri områder.   Yderligere oplysninger   Yderligere oplysninger fås hos driftsleder Birgitte Nielsen, tlf. 7376 6540 eller driftsleder Bente Clemmesen, tlf. 7376 6530. Ansøgning Hvis dette har vakt din interesse, så send en ansøgning senest den 22. april 2020 via linket.   Vi holder ansættelsessamtaler på Rise Parken mandag den 27. april 2020. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=da2df40f)
Aabenraa Kommune H P Hanssens Gade 23, 6200 Aabenraa
03/04/2020
Fuldtid
Vi søger en positiv og omsorgsfuld social- og sundhedshjælper til udekørende hjemmepleje, som kan være med til at højne kvalitets- og omsorgsniveauet for vores borgere i kommunen. Stillingen er med fastansættelse i Uglekær-gruppen, og tiltrædelse er 1. juni 2020.  Det ugentlige timetal er 30 timer, og du skal påregne at arbejde hver anden weekend. Der er tale om fortrinsvis dagvagter. I hjemmeplejen møder vi borgeren med en vision om det gode liv sammen med borgeren ud fra værdierne at skabe sundhed, mestring og fælleskabelse. Vores faglige tilgang er funderet i den rehabiliterende tanke.  Vi forventer, at du  er uddannet social- og sundhedshjælper   brænder for at arbejde med borgere i deres eget hjem   er ansvarsbevidst og vægter kvalitet og faglig udvikling højt   har respekt for borgere, pårørende og kolleger   er fleksibel, kreativ og nytænkende   er ærlig og loyal   arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang  har fokus på værdierne; sundhed, mestring og fællesskabelse i dit daglige arbejde hos borgerne  har kørekort er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt har kendskab til Nexus Vi tilbyder:  En spændende, udfordrende og givende arbejdsdag  At du får mulighed til at sætte dine kompetencer i spil  Supervision og sparring med de daglige kolleger og nærmeste leder  Et godt arbejdsmiljø med fokus på en høj social kapital (Tillid, retfærdighed og samarbejde)  Projektarbejde i forhold til projektet "I sikre hænder" Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne om lokal løn.  Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest og at ansættelsen er betinget af, at denne er tilfredsstillende.  Yderligere oplysninger Har du spørgsmål, kan du kontakte driftsleder Karina Braagaard Roost tlf. 73 76 78 62 eller mail kbro@aabenraa.dk  Ansøgning  Ansøgningsfrist er 27. april  2020. Send din ansøgning via linket.  Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende - dog senest 29. april 2020.  Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=95c2959d)
Aabenraa Kommune Bjerggade 4E, 6200 Aabenraa
31/03/2020
Fuldtid
Er du vores nye sundhedsplejerskekollega? I Aabenraa Kommune har vi fået bevilget midler fra Socialstyrelsen til at give gas omkring kompetenceudvikling. Vi søger derfor en ny kollega på fuld tid (eller så tæt på fuld tid som muligt) snarest muligt. Du skal være med til at fortsætte den gode udvikling i Sundhedsplejen i Aabenraa. I 2020 skal alle medarbejdere uddannes i ADBB-screening, og i løbet af 2020/2021 i afholdelse af forældregrupper med udgangspunkt i COS-P. Vi vil kunne tilbyde graviditetsbesøg til alle fra start 2021. Denne udvikling sker i samarbejde med relevante samarbejdsparter i Børn og Familie, og vi glæder os rigtig meget til at gå i gang. Sundhedsplejen i Aabenraa Vi er 17 sundhedsplejersker (18 med dig) og en administrativ medarbejder. Vi er i fordelt i to teams: Team Småbørn og Team Skole. Vi lægger vægt på høj faglighed, og er praktiksted for både sundhedsplejerske- og sygeplejerskestuderende. Sundhedsplejen tilbyder 5-6 kontakter til familierne i barnets første leveår ud over tidligt besøg ved udskrivelse inden for 72 timer.  Unge, der bliver forældre før 20 år, tilbydes et særligt forløb. Dertil tilbyder vi Klar til Barn i samarbejde med Tidlig Forebyggelse. Du har mulighed for at byde ind på specialfunktioner. I 2020 skal vi arbejde med en fælles ny screeningsmetode, nye forældregrupper og samarbejdet med daginstitutionsområdet. I skoleområdet ser vi børnene individuelt 4 gange i skoleforløbet, og derudover møder vi eleverne til sundhedspædagogiske aktiviteter i børnehaveklassen, på mellemtrinnet samt efter skolens behov. Vi tilbyder børn over 4 år med overvægt forløb i vores Livsstilsklinik, der arbejder efter Holbækmetoden. Du kan læse mere om os på Aabenraa Kommunes hjemmeside: www.aabenraa.dk – søg Sundhedsplejen. Vi tilbyder dig Et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar Et spændende arbejde i en erfaren og udviklingsorienteret medarbejdergruppe Engagerede kollegaer, der lægger vægt på at arbejde ud fra en høj faglig standard Kollegial sparring og supervision Mulighed for indflydelse og faglig udvikling Vi forventer, at du er uddannet sundhedsplejerske og har faglige ambitioner vil være med til at udvikle sundhedsplejen sammen med os er klar til at påtage dig ansvar og arbejde selvstændigt er åben, positiv og fleksibel er god til at prioritere og strukturere ser muligheder i stedet for begrænsninger har gode kommunikations- og samarbejdsevner er uddannet til at varetage ind- og udskolingsundersøgelser alternativt er sygeplejerske, som er kvalificeret til optagelse på specialuddannelsen til sundhedsplejerske, se link: https://www.adgangskrav.dk, se under "adgangskrav", og https://www.dispensation.dk (vejledning til kommunerne om dispensationsmulighed)   Løn- og ansættelsesvilkår Løn og ansættelse efter overenskomst med Dansk Sygeplejeråd. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Hvis du søger som sygeplejerske, skal du være opmærksom på, at vi skal søge dispensation hos Sundhedsstyrelsen. Forventet sagsbehandlingstid angives til 4 uger.   Yderligere oplysninger Du kan høre mere om stillingen hos leder af Sundhedsplejen Anne Sophie Brodersen på mobil 2895 2717 eller TR Asta Freund på mobil 2478 9453.   Ansøgning Ansøgningsfrist: 14. april 2020. Send ansøgning via linket. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 27. april om eftermiddagen.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=888bed40)
Aabenraa Kommune Rise Bygade 62A, 6230 Rødekro
30/03/2020
Fuldtid
Pr. 1. juni 2020 søger vi: En social- og sundhedshjælper på  30 timer pr. uge i blandede vagter En social- og sundhedsassistent på 28 timer pr. uge i fast aftenvagt Begge stillinger er med weekendarbejde hver 2. weekend (lige weekender). Rise Parken Rise Parken er et plejehjem med 84 beboere fordelt på 7 huse. Vores vision er, at vi vil være et hjem, hvor beboerne oplever glæde og nærvær i hjemlige omgivelser. Vi forventer, at du kan varetage den totale pleje og omsorg omkring borgere visiteret til Rise Parken har flair for at spotte behov og opgaver omkring de svageste borgere med demens  har vilje og ønske om at gøre en forskel med respekt for det enkelte menneske er praktisk anlagt har en naturlig robusthed - almindeligt overskud i livet og hverdagen er heller ikke en hindring kan og vil indgå i et teamwork, og som er rummelig er fleksibel og kan indgå i andre teams enkelte dage for at hjælpe med praktiske plejeopgaver vil være med til at iværksætte, anvende og bruge de teknologiske hjælpemidler, der giver mening at bruge i forhold til at lette hverdagen for beboerne, deres pårørende og kollegerne, herunder kommunikationsværktøjet  Life-Manager.     Vi tilbyder: Gode kolleger, der er en dejlig blanding af erfarne, unge, ufaglærte, nyuddannede og ikke mindst kolleger, der med deres tilgang og faglighed brænder for arbejdet med de af vore medborgere, som virkelig har behov for det    Rigtig mange gode oplevelser, der indeholder masser af smil, taknemmelighed og livsbekræftelse fra ældre mennesker, der på godt og ondt er et sted i deres liv, hvor de har brug dig     Faglige udfordringer, der giver dig ballast og erfaring, der kan styrke dig fremover  Ansvar og mange spændende opgaver En god introduktion og opfølgning på denne   Mulighed for selvstændigt ansvar og indflydelse på livet og dagens gang for beboerne på Rise Parken.   Løn- og ansættelsesvilkår  Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelse vil være betinget af, at den er tilfredsstillende.    Alle plejehjem i Aabenraa Kommune er røgfri områder.   Yderligere oplysninger   Yderligere oplysninger fås hos driftsleder Birgitte Nielsen, tlf. 7376 6540 eller driftsleder Bente Clemmesen, tlf. 7376 6530. Ansøgning Hvis dette har vakt din interesse, så send en ansøgning senest den 22. april 2020 via linket.   Vi holder ansættelsessamtaler på Rise Parken mandag den 27. april 2020. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=77caada7)
Aabenraa Kommune Bjerggade 4E, 6200 Aabenraa
30/03/2020
Fuldtid
. Tandlæge/cand. odont med højt fagligt niveau og lyst til udvikling til Aabenraa Kommune Tandplejen i det kommunale Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse tilbyder muligheden for at blive en del af et ambitiøst tandlægehold, der yder tandpleje til 11.500 børn og unge i Aabenraa Kommune. Vi leder efter tandlæger, der har et stort fagligt engagement, gode samarbejdsevner og lyst til at påtage sig ansvar for at yde det optimale inden for behandlinger og forebyggelse. Til gengæld tilbyder vi muligheden for at blive en del af et kompetent behandlerteam bestående af 38 medarbejdere. Vi er 11 tandlæger og én specialtandlæge, der alle garanterer et højt fagligt niveau, og som alle er vant til en tandpleje, der vægter tillid til selvstændigt ansvar højt. I Tandplejen Aabenraa får du: Muligheden for en varieret og fleksibel arbejdsdag En arbejdsdag, der let kan tilpasses et aktivt fritidsliv eller en travl børnefamilie Kollegaer, der værdsætter åbenhed, dialog, samarbejde og medbestemmelse Gode muligheder for faglig og personlig udvikling Mentorordning og efteruddannelse samt stor egen indflydelse på stillingen. Din arbejdsbase bliver på Kongehøjklinikken i Aabenraa by. Det er den største af kommunens tre klinikker, og det er her, de fleste kirurgiske opgaver udføres. På samme klinik har vi tandreguleringsafdeling med en fuldtidsansat specialtandlæge. Omsorgstandplejen varetages af hjemmetandlægen, og specialtandplejen henvises til Den Regionale Tandpleje, så fokus i klinikkerne er på børn og unges tandsundhed. Vi ser erfaring med børnetandpleje som en fordel, men det vigtigste er lysten til at arbejde med og udvikle sig inden for børne/unge-tandpleje. Er du nyuddannet, tilknyttes du en mentor, der er med til at sikre din udvikling og kvaliteten i dit arbejdet. På denne måde håber vi at give dig de bedste muligheder for at udvikling. Vi arbejder med TK2-journalsystem og Visiquick til røntgen. Løn og ansættelsesforhold Tiltrædelse den 1. august 2020 Stillingen kan besættes via fuldtidsansættelse eller deltidsansættelse. Vi er i dialog med kommunens privatpraktiserende tandlæger om mulighed for en kombinationsstilling, hvis det er det du drømmer om. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. Ved ansættelse i denne stilling indhentes børneattest/straffeattest. Hør mere om stillingen hos Leder af Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse Christian Schrøder på tlf. 2161 1962 eller mail csc@aabenraa.dk. Konstitueret overtandlæge Susanne Lund-Hansen på tlf. 7376 8256 / 3035 0286 eller mail slu@aabenraa.dk . Ansøgning   Vi venter gerne på den rette ansøger, uanset om du har erfaring fra anden kommunal tandpleje/privat praksis eller er nyuddannet. Vi modtager derfor løbende ansøgninger og afholder ansættelsessamtaler efter aftale. Send din ansøgning inklusiv uddannelsesbevis, CV og relevante bilag via linket.       Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=954da1c2)
Aabenraa Kommune Haderslevvej 3, 6200 Aabenraa
26/03/2020
Fuldtid
Aabenraa Bibliotek søger to værter over 18 år til at understøtte det gode værtskab om aftenen i bibliotekets selvbetjente åbningstid. Som vært på biblioteket er du den person, der er til stede om aftenen, når biblioteket ikke har betjening. Her møder du bibliotekets gæster i øjenhøjde, mens du løser forskellige praktiske opgaver. Du bliver ansat med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 9 timer, fordelt på tre dage. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 17.45 – 20.45, og lørdag mellem 14.45 – 17.45. Den ene uge mandag, tirsdag og onsdag - den anden uge torsdag, fredag og lørdag. Fordelingen kan dog aftales anderledes. Søndage i vinterhalvåret kan evt. komme på tale. Du er en moden, robust og tillidsvækkende person, og du føler dig godt tilpas ved at være alene på arbejde om aftenen. Derudover er det vigtigt, at du er god til at tale med alle slags mennesker, da mangfoldigheden på biblioteket er stor. Der kommer blandt andet en del unge om aftenen, som du skal have lyst til at forholde dig til. Vi lægger vægt på, at du har en god fysik, er praktisk anlagt og i stand til at arbejde selvstændigt og få noget fra hånden. Vi sørger for grundig oplæring. Dine opgaver inkluderer: at være vært i øjenhøjde, det vil sige, at du er venlig, imødekommende og hjælpsom over for de borgere, der kommer på biblioteket sortering, opsætning og fremfinding af materialer oprydning i biblioteket og opfyldning af papir, bonruller, kaffe, mm. Tiltrædelse 1. april, eller hurtigst muligt derefter. Løn- og ansættelsesvilkår   Stillingen er på 6-12 timer ugentligt. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Aabenraa Kommune indhenter offentlig straffe- og børneattest på de personer, vi ønsker at ansætte.  Vil du vide mere?   Du er velkommen til at kontakte Bente Skøtt Christiansen på telefon 2237 2760 eller Charlotte Stoltenberg på telefon 7376 8050. Vi glæder os til at høre fra dig.  Ansøgning   Send din ansøgning vedlagt beskrivelse af tidligere ansættelser senest den 13. april (ansøgnigsfristen forlænget grundet COVID-19). Vi har tidligere annonceret samtaler mandag, den 30. marts, den dato ændres, ny dato udmeldes så snart den kendes.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=b84cd586)
Aabenraa Kommune Rådhusgang 4, 6200 Aabenraa
25/03/2020
Fuldtid
Vi udvider vores familiebehandlingsteam og søger derfor 1 familiebehandler pr. 1. juni 2020   Familie- og Ungecentret er et dagbehandlingstilbud under Aabenraa Kommunes Børn og Familieafdeling. Ydelserne rettes mod familier, børn og unge efter servicelovens § 52.3. Der arbejdes i Aabenraa Kommune med Aabenraa Modellen, hvor fokus rettes mod inddragelse af netværk, tidlig indsats, fokuserede indsatser, Fælles Sprog samt tydelig målformulering for indsats. Familie og Ungecentret tilbyder individuel praktisk pædagogisk støtte i hjemmet til børnefamilier, individuel praktisk pædagogisk støtte til unge, pædagogisk støtte til unge i vores gruppetilbud "Basen", familiebehandling samt ambulant psykologisk bistand til børn og unge, som har været udsat for seksuelt overgreb eller andre former for omsorgssvigt. Derudover tilbyder Familie- og Ungecentret løbende gruppetilbud rettet mod specifikke problemstillinger for børn, unge og familier. Vores faglige og teoretiske afsæt er bredt og tager udgangspunkt i den systemiske narrative tænkning, tilknytningsforhold, den neuroaffektive udviklingspsykologi og den neurosekventielle analysemodel. Metoderne benyttes fleksibelt i forhold til de specifikke behov, og barnets/den unges trivsel og udvikling er omdrejningspunkt for arbejdet. Vi benytter Feedback Informed Treatment (FIT) som dialog- og evalueringsredskab i alle sager. Arbejdet på Familie- og Ungecentret foregår i tæt samarbejde med forvaltningens socialrådgivere, skole, institutioner, PPR, Jobcentret etc. med udgangspunkt i Sund Opvækst og Fællesskabets Børn. Der vil være stor mulighed for at planlægge egen arbejdstid, og der forventes fleksibilitet i forhold til eventuelle sene aktiviteter. Familiebehandlerens generelle funktioner Familiebehandleren arbejder i familier med svære psykosociale problemstillinger ud fra de af rådgivende myndighed udarbejdede mål Individuel samt par- og familiebehandling Gruppebehandling Observation og beskrivelse af familiers samspil og børns udvikling Vejledning og støtte til udviklingshæmmede forældre til at strukturere hverdagen omkring børnene Rådgivning og vejledning til forældre omkring deres børn Støttende samtaler til forældre med henblik på at styrke forældrekompetencen Støtte til at fremme den følelsesmæssige tilknytning og kontakt mellem forældre og  børn Netværksarbejde Støtte til forældre og børn i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet Rapportskrivning. Vores forventninger til dig: du er uddannet pædagog, socialrådgiver eller har anden relevant uddannelse suppleret med en familieterapeutisk efteruddannelse du har erfaring med at arbejde med sårbare børn og familier du er robust, har handlekraft og er vedholdende du kan bevare overblikket og agere i kaos du er god til at samarbejde, også tværfagligt du er fleksibel du kan formulere dig tydeligt både mundtligt og skriftligt du deltager aktivt på behandlingsteammøder, konferencer og andre samarbejdsmøder du ser løsninger frem for begrænsninger, er fagligt kreativt tænkende i opgaveløsning. Vi lægger vægt på, at du herudover er indstillet på at udvikle dig fagligt ved at modtage sagssparring både internt og eksternt har lyst til at bidrage til udvikling af den eksisterende praksis er selvstændig, ansvarsfuld og god til at planlægge og strukturere din tid har et velformuleret skriftsprog og er god til at formidle til både borgere og samarbejdspartnere. Vi tilbyder et godt kollegaskab blandt dygtige og engagerede kollegaer i konstant faglig udvikling et godt arbejdsmiljø med ekstern og intern sparring/supervision mulighed for at udfolde og udvikle fagligheden i et dynamisk tværfagligt team, hvor faglig refleksion vægtes som en del af kvalificering af arbejdet mulighed for nytænkning/udvikling af tilbud til udsatte og sårbare børn, unge og familier et spændende og selvstændigt arbejde. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og principperne om lokal løn. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Yderligere oplysninger Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til centerleder Susanne Cederberg på tlf. 2123 2726 eller ved souschef Bo Eghorn på tlf. 2026 4558. Ansøgning Ansøgningsfristen er onsdag den 15. april 2020. Send din ansøgning via linket. Indkaldelse til samtale vil ske fredag den 17. april 2020 efter kl 11.00. Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 23. april 2020. I disse Corona tider: Hvis det ikke er muligt at afholde samtalerne på Familie og Ungecentret, vil samtalerne blive afholdt virtuelt på Webex teams. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=f31b4799)
Aabenraa Kommune Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
25/03/2020
Fuldtid
I  forbindelse med udbredelsen af ny coronavirus COVID-19 forventer vi, at vi får brug for ekstra assistance. Derfor søger vi i Aabenraa Kommune medarbejdere med en sundhedsfaglig, socialfaglig, lærermæssig eller pædagogisk baggrund, der kan træde til, hvis der bliver brug for ekstra assistance. Aabenraa Kommune arbejder allerede nu på, hvordan vi i den kommende tid kan løse nødvendige opgaver inden for social- og sundhedsområdet samtidig med, at vi kan forvente at mangle medarbejdere pga. udbruddet af COVID-19.   Vi søger bl.a.: Sygeplejersker SOSU-medarbejdere Sygeplejestuderende Andet sundhedspersonale Socialpædagoger, pædagoger og lærere  Medarbejdere, der har erfaring med at arbejde inden for social- og sundhedsområdet. Vi har også brug for dig, selv om du har forladt faget og arbejder inden for et andet fagområde, eller hvis du er pensionst/på efterløn. OBS: Er du allerede ansat i Aabenraa Kommune, opfordres du til at søge via den interne jobbank. Kontakt din leder, hvis du har spørgsmål hertil.    Sådan søger du Søg via linket. Under feltet "Dokumenter" beder vi dig uploade en kort ansøgning, hvor du fortæller, hvad du mener, du kan hjælpe med, og hvad du tidligere har beskæftiget dig med.. Under feltet "Dokumenter" bedes du ligeledes uploade et kort CV, indeholdende de mest relevante oplysninger som eksempelvis tidligere erhvervserfaring, uddannelser eller relevante autorisationer. Processen efter du har søgt Når du har indsendt din ansøgning, modtager du en kvitteringsmail – denne kan havne i din spamindbakke eller din indbakke til uønsket post, så husk at tjekke dér. Hvis vi får brug for din assistance, vil vi kontakte dig. Vi opfordrer alle uanset alder, livssituation og nationalitet til at indsende deres ansøgning, og vi er taknemmelige for alle ansøgere, der ønsker at hjælpe. Løn og ansættelse Vi vurderer løbende, hvilke assistancer der er behov for, og hvornår der er behov for dem. Derfor er der ingen ansøgningsfrist eller en præcis dato for ansættelsesstart. Det vurderes løbende, hvilke steder der har brug for assistance, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt oplyses det nøjagtige arbejdssted.  Ansættelserne er i udgangspunktet tidsbegrænsede stillinger. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest for de stillinger, hvor det er lovkrav, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende. Kontakt Hvis du har faglige og ansættelsesmæssige spørgsmål, kan du kontakte afdelingschef i Visitation & Rehabilitering Bjarne Ipsen, telefon nr. 7376 8911 -e-mail: bei@aabenraa.dk Hvis du har spørgsmål, der vedrører rekrutteringssystemet, kan du kontakte udviklingskonsulent Annette Havmand, telefon nr. 5151 2338, e-mail: ahav@aabenraa.dk     Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=2a812775)
Aabenraa Kommune H P Hanssens Gade 23, 6200 Aabenraa
23/03/2020
Fuldtid
Vi søger en positiv og omsorgsfuld social- og sundhedshjælper til udekørende team Aften Syd, der kan være med til at højne kvalitets- og omsorgsniveauet for vores borgere i kommunen. Stillingen er en fastansættelse med tiltrædelse senest den 1. juni 2020 eller efter aftale. Det ugentlige timetal er 26,25 timer, og du skal påregne at arbejde hver anden weekend. Der er tale om fast aftenvagt. I hjemmeplejen møder vi borgeren med en vision om det gode liv sammen med borgeren ud fra værdierne at skabe sundhed, mestring og fælleskabelse. Vores faglige tilgang er funderet i den rehabiliterende tanke.   Vi forventer, at du  er uddannet social- og sundhedshjælper  brænder for at arbejde med borgere i deres eget hjem   er ansvarsbevidst og vægter kvalitet og faglig udvikling højt   har respekt for borgere, pårørende og kolleger   er fleksibel, kreativ og nytænkende  er ærlig og loyal   arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang   har fokus på værdierne: sundhed, mestring og fællesskabelse i dit daglige arbejde hos borgerne   har kørekort   er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt.  Vi tilbyder   En spændende, udfordrende og givende arbejdsdag   Mulighed for til at sætte dine kompetencer i spil  Supervision og sparring med de daglige kolleger og nærmeste leder   Et godt arbejdsmiljø med fokus på en høj social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde).   Løn- og ansættelsesvilkår  Stillingen er på 26,25 timer pr. uge, og der er tale om fastansættelse. Tiltrædelse pr. 1. juni 2020 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne om lokal løn.   Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest, og at ansættelsen er betinget af, at denne er tilfredsstillende.   Yderligere oplysninger    Har du spørgsmål, så kontakt driftsleder Maria Stauner tlf. 7376 8025, eller mail msta@aabenraa.dk  Ansøgning Ansøgningsfristen er den 23. april 2020. Send din ansøgning via linket.   Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende og senest 29. april 2020 Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=c721c201)
Aabenraa Kommune H P Hanssens Gade 23, 6200 Aabenraa
23/03/2020
Fuldtid
Vi søger en social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt i Hjemmeplejen Aften Syd med tiltrædelse 1. juni 2020 eller efter aftale. Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune ønsker, at kvalitetsudvikling og kvalitetssikring skal være en integreret del af vores organisationskultur. Vi søger derfor en ny social- og sundhedsassistent, som kan være med til at løfte kvalitetsniveauet.   I hjemmeplejen møder vi borgeren med en vision om det gode liv sammen med borgeren ud fra værdierne at skabe sundhed, mestring og fælleskabelse, og vores faglige tilgang er funderet i den rehabiliterende tanke.   Vi forventer, at du  brænder for de samme værdier som os   tænker på mennesket som en helhed   sætter faglighed og menneskelighed højt   kan se udfordringen i at arbejde med komplekse borgerforløb efter fx udskrivelse fra sygehus  kan lide at arbejde med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring   kan lide at tilegne dig og bidrage med ny viden   vil være sparringspartner og rollemodel for kolleger og borgere   vil være med til at udvikle hjemmeplejen   kan se potentialet i tværfagligt samarbejde   kan bistå vores kvalitetsassistenter i undervisning, vejledning og supervision   kan være rollemodel og vejlede plejepersonale i forhold til den rehabiliterende tilgang   kan formulere dig skriftligt som mundtligt og har flair for dokumentation   kan bruge både smartphones, tablet og computer   har gyldigt kørekort.   Er ovenstående noget for dig, kan vi tilbyde, at du får indflydelse på egen hverdag og faglig udvikling i vores organisation   mulighed for at sætte dine kompetencer i spil   en positiv kollegagruppe, hvor humor og fællesskab vægtes højt   mulighed for udvikling og udnyttelse af din viden, kompetencer og erfaringer   en stilling med ansvar og selvstændighed og med stor variation i arbejdsopgaverne   mulighed for at blive en vigtig medspiller i komplekse, krævende og akutte borgerforløb   tilknyttet en assistentrute med tæt samarbejde mellem sygeplejerske og andre assistenter.   Løn- og ansættelsesvilkår  Det ugentlige timetal er 30 timer, og du skal påregne at arbejde hver anden weekend.   Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem FOA og Kommunernes Landsforening.    Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende. Hvis du vil vide mere  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til driftsleder Maria Stauner på telefonnr. 7376 8025 eller pr. mail; msta@Aabenraa.dk Ansøgning Send din ansøgning via linket senest d. 23. april 2020. Der afholdes løbende ansættelsessamtaler.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ec0c91c2)
Aabenraa Kommune Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
17/03/2020
Fuldtid
Vi søger snarest muligt en ny medarbejder som servicevagt  på deltid til vores team primært i Tønder området.   Brand & Redning Sønderjylland varetager flere opgaver for Tønder Kommune og Haderslev Kommune, herunder regulære vagtopgaver i form af kørsel til tyverialarmer, runderinger, lukkevagter, hjælp til forflytningsopgaver for hjemmeplejen, kørsel til overfaldsalarmer, service- og vagtopgaver for AsylSyd. mm.  Ordet "Service" vægter rigtig meget i vores tilgang til opgaverne.  Hvis du kan se dig selv i nedenstående, er du måske lige noget for os og jobbet er måske lige noget for dig.  Vi forventer, at du  er positiv og klar til nye opgaver og udfordringer kan arbejde selvstændigt og til tider under pres er praktisk anlagt har bopæl i Tønder kommune, eller dog med en acceptabel responstid til kommunens lokaliteter kan tilkaldes døgnet rundt og kan arbejde på alle tider af døgnet. Du skal derfor skal have accept fra din primær arbejdsgiver er fleksibel er samarbejdsvillig og bestrider gode samarbejdsevner har kørekort til mindst kategori B.  Det er en fordel, at du er uddannet "Grundlæggende vagt" eller tilsvarende.  Vi kan tilbyde dig  et spændende job med masser af udviklingsmuligheder gode kollegaer relevant efteruddannelse i forhold til vores opgaver et godt arbejdsklima. Løn- og ansættelsesvilkår  Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.  Område: Primært Tønder Kommune, med mulighed for tilkald til f.eks. opgaver for Asyl-Syd samt Haderslev Kommune.  Yderligere oplysninger  Hvis du vil vide mere om Brand & Redning Sønderjylland, kan du se mere under www.brsj.dk, og  har du spørgemål, er du velkommen til at kontakte teamleder Thomas Lund Sørensen på 21 30 87 04 eller tls@brsj.dk  Ansøgning  Ansøgningsfristen er den 27. april 2020.  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler løbende dog senest uge 18 eller 19 2020.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=af9ccb7b)
Aabenraa Kommune Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
16/03/2020
Fuldtid
Brænder du for unge, studiemiljø og samarbejde på tværs Kan du lede et projekt med mange interessenter, opbygge netværk og facilitere planlægningen og afviklingen af events for, med og af unge i samarbejde med uddannelserne i Aabenraa? Er du initiativrig, retningsgivende, nysgerrig, åben og god til at skabe de bedste rammer for et tværgående samarbejde? Så er du måske Aabenraa Kommunes nye Campuskoordinator. Aabenraa Kommune har fokus på at skabe en aktiv studieby med et stærkt ungemiljø. Aabenraa er en Campusby, hvor et tværgående samarbejde omkring det gode studiemiljø er omdrejningspunktet. Kommunen har sit eget CampusRåd bestående af unge, som har særligt fokus på studiemiljøet i samarbejde med Kommunens Campuskoordinator. Derudover er der etableret et Campus Kontaktudvalg bestående af ledelsesrepræsentanter på uddannelserne i byen, Kommunen og andre samarbejdspartnere, som bidrager til at skabe rammerne for det gode studiemiljø i Aabenraa.    Det er en bred stilling, og vi er klar over, at du muligvis ikke har alle de kompetencer, vi efterspørger, men kan du sætte flueben ved de fleste og har lyst til jobbet, så søg! Det vigtigste er, at du har en god energi, er kontaktskabende og brænder for at arbejde med unge. Din profil Vi ser dig som en aktiv og indlevende koordinator, der tager ansvar for processen, menneskerne i processen og resultatet. Du kan både være bag et skrivebord og sikre fremdrift i projektet og være i marken for at planlægge og afvikle events i samarbejde med de studerende og uddannelserne. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har kendskab til arbejdet med unge og frivillige. Ligeledes er det en fordel, hvis du har erfaring med at udvikle og gennemføre både store og små events. Og har du tidligere stået i spidsen for eller været en del af projekter i en politisk styret organisation, så er det et plus. Vi forventer, at du er vild med unge mennesker, kan skabe begejstring og tør tage et ansvar samt stille dig op foran en stor gruppe mennesker i forskellige fora. Du kan videndele, netværke og kommunikerer klart og tydeligt både i skrift og tale. Du kan arbejde selvstændigt og formår samtidig at involvere projektets samarbejdspartnere, som er vidt forskellige. Du sørger for vedvarende at opsøge ny viden på området og har ambitioner på projektets vegne. Du er god til selvstændigt at koordinere forskelligartede aktiviteter. Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os at du har en mellemlang eller en videregående uddannelse inden for et humanistisk/kommunikativt område, måske også en projektlederuddannelse, og at dit hjerte brænder for Aabenraa, ungekultur og studiemiljø. Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er på 30-37 timer alt efter anciennitet med tiltrædelse pr. 01.06.2020 eller snarest derefter. Arbejdstiden er fleksibel, og du kan forvente, at du ind imellem arbejder om aftenen og i weekenden. Du vil blive en del af Kultur- og Fritidsafdelingen i Aabenraa Kommune. Du vil primært arbejde i Aabenraa. Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst samt principperne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børneattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende. Aabenraa Kommune arbejder aktivt med udviklingen af fremtidens købstad og hjælper tilflyttere med at skabe netværk via Ny i by. Flere oplysninger Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af Kulturteamet i Aabenraa Kommune, Charlotte Helt Brunsgaard på tlf. 73 76 72 09 eller mail chb@aabenraa.dk.  Ansøgning Send din ansøgning og CV vedhæftet dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse via linket senest tirsdag den 14. april 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 21. april 2020. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=2a4b6812)
Aabenraa Kommune Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev
12/03/2020
Fuldtid
Vi søger en barselsvikar til administrative opgaver i Sekretariatet i Børn og Skole. Sekretariatet er fysisk placeret i Tinglev, Tinglev Midt 2.  Hvem er vi? Sekretariatet er en stabsfunktion i Børn og Skole, som arbejder med hele 0-18 års området, dvs. dagtilbud, skoler og det specialiserede børneområde. Vi betjener det politiske udvalg, direktøren og understøtter fagområderne i deres arbejde.   Dine primære opgaver Du vil primært have opgaver indenfor dagtilbud og opgaver af mere tværgående karakter og skal understøtte dagtilbudschefen med administrative opgaver: Administrative opgaver på dagtilbudsområdet Sekretærfunktion bl.a. i forhold til Arbejdsmiljøgruppen Udarbejdelse af dagsordener i forhold til diverse MED-udvalg Mindre regnskabsmæssige opgaver, herunder betaling af regninger  Administrative ad hoc opgaver, bl.a. telefonpasning, posthåndtering og mødeplanlægning  Behandling af aktindsigter Vi forventer, at du  er uddannet indenfor kontor og administration, gerne kommunal uddannet  har stærke skriftlige kompetencer og kan sikre en høj standard af skriftligt materiale   er en rutineret bruger af Office pakken og har flair for hurtigt at sætte dig ind i forskellige it-systemer  er serviceminded både over for Aabenraa Kommunes borgere, vores samarbejdspartnere og kollegaer  trives med at påtage dig ansvar for arbejdsopgaverne, og du motiveres af at blive involveret i mange forskelligartede opgaver og er typen, der er velforberedt og på forkant.  gerne erfaring med Prisme, Acadre og SD-løn. Løn- og ansættelsesvilkår Jobbet er et barselsvikariat på 37 timer/uge med start den 1. juni 2020. Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.  Yderligere oplysninger  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Hanne W. Jessen på tlf. 7376 8700/3034 9305 eller mail hwj@aabenraa.dk.  Ansøgning Søg stillingen via linket senest den 9. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. april 2020. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=f60cbc34)
Aabenraa Kommune Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
12/03/2020
Fuldtid
Vi søger motiverede elever, som er engagerede og har interesse for at bidrage til livskvalitet for vore borgere i Aabenraa Kommune gennem sundhed, mestring og fællesskabelse.  Du skal opfylde følgende kriterier:    Bestået dansk på D-niveau.    Bestået naturfag på E-niveau. Uddannet Social- og Sundhedshjælper.     Vi forventer, at du    har lyst til at uddanne dig inden for et fag, hvor du arbejder med mennesker og skal agere professionelt.    er engageret i din egen uddannelse.    er i stand til at udvikle dine personlige og faglige kompetencer gennem hele uddannelsen.    er mødestabil og forstår betydningen af og indgår i et arbejdsfællesskab og ’løfte i flok’.    har interesse i at lære at arbejde tæt sammen med andre faggrupper.    er positiv, ansvarlig og initiativrig.    er empatisk og tillidsvækkende.    forstår betydningen af, at du tager en uddannelsen – vi kan ikke give dig den.     Vi tilbyder:    Spændende praktiksteder fordelt i hele Aabenraa Kommune.    Et velfungerende og engagerede vejlederteam med høj faglighed.    Et miljø hvor eleverne prioriteres højt.    Struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb.    Løn i henhold til gældende overenskomst både i skole- og praktikperioder. Mulighed for voksenelevløn ved erhvervserfaring inden for området efter gældende regler.    Uddannelsen som social- og sundhedsassistent    Aabenraa Kommune har en samarbejdsaftale med Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa.    Uddannelsen som assistent varer 2 år, 3 måneder og 2 uger og veksler mellem skole- og praktikperioder. Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa og praktikperioderne foregår i kommunen og hospital.     Er du over 25 år, afkortes uddannelsen med 10 procent. Der er mulighed for merit ved erfaring som social- og sundhedshjælper efter gældende regler.     Der er tre praktikperioder i løbet af uddannelsen:    Det Nære Sundhedsvæsen hvor man både kommer i praktik i hjemmeplejen og på et plejecenter.    Psykiatrien hvor nogle kommer i praktik i regionen og andre kommer i praktik i kommunalt regi.    Den somatiske praktik hvor man både kommer i praktik i kommunalt og regionalt regi.    Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.  Kommer du fra andre lande end EU, EØS lande og Norden, bedes du vedlægge dokumentation for arbejds- og opholdstilladelse. Elevs begrundelse for at være på Social og Sundhedsassistent udannelsen: https://www.youtube.com/watch?v=627o9xu9-jQ&feature=youtu.be Yderligere oplysninger Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte uddannelseskoordinator:    Annette Kjær-Jensen akp@aabenraa.dk eller Trine Plougmann tpl@aabenraa.dk  Aabenraa Kommune.  Se mere om Aabenraa Kommune som attraktivt uddannelsessted  her. Ansøgning Din ansøgning og relevante bilag sendes elektronisk via linket. Ansøgningsfristen er d. 11.06.2020. Dette gælder både for optagelse uge 41og uge 46 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 26. Du vil modtage svar på din ansøgning senest 24. august 2020.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=02edd2e8)
Aabenraa Kommune Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
12/03/2020
Fuldtid
Den pædagogiske assistentuddannelse er en erhvervsfaglig uddannelse. Som pædagogisk assistent arbejder du praktisk-pædagogisk med børn, unge og voksne. Den pædagogiske assistents arbejdsområder er i daginstitutioner, skoler, SFO'er og inden for specialområdet, hvor den pædagogiske assistent arbejder på døgninstitutioner med børn og unge med særlige behov samt børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne på væresteder, i aktivitets- og botilbud samt borgere i eget hjem.  Pædagogiske assistenter varetager selvstændigt og i samarbejde med kolleger følgende opgaver: Pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter Omsorgs- og relationsarbejde Sundhedsfremmende pædagogiske aktiviteter Pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi og digital kultur Dokumentation og evaluering af pædagogiske aktiviteter Samarbejde og kommunikation Om uddannelsen Uddannelsen varer 2 år og 1½ måned og veksler mellem 4 skoleperioder og 3 praktikperioder.   I skoleperioderne vil du modtage undervisning på SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa.  Aabenraa Kommune sørger for at finde dine praktikpladser. De første to praktikperioder er inden for daginstitutions- eller SFO/skoleområdet, og den sidste praktikperiode er inden for specialområdet. Du kan søge om godskrivelse for noget af praktikken, hvis du har tilstrækkelig med erhvervserfaring.   Uddannelsen giver mulighed for at læse videre til bl.a. pædagog.   Vi forventer, at du er ansvarlig for uddannelsen, og udviser engagement er interesseret i at lære og udvikle faglige og personlige kompetencer  er motiveret for at skabe rammerne for et godt børne-, unge-, og voksenliv er tillidsvækkende og kan udvise empati er samarbejdsvillig og initiativrig  er mødestabil og i øvrigt kan følge de regler og forpligtelser, der er i en ansættelse.  Vi tilbyder: Alsidige muligheder og spændende praktiksteder i Aabenraa Kommune  Mulighed for læring og fordybelse  Engagerede vejledere   En elevplads, hvor eleven prioriteres højt og følges tæt  Optagelse  Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du har påbegyndt eller allerede har bestået GF2 til uddannelsen som pædagogisk assistent.   Hvis du er i gang med GF2, vil din ansættelse blive betinget af, at du består forløbet.   Betingelse for optag er bl.a., at du har bestået Dansk på D-niveau, samfundsfag på E-niveau og Idræt og Psykologi på F-niveau. Se de øvrige betingelser og læs mere om uddannelsen på http://sosu-syd.dk Løn- og ansættelsesvilkår Som pædagogisk assistentelev er du sikret en praktikplads og får løn under uddannelsen. Du kan få elevløn/voksenløn efter gældende retningslinjer. Uddannelsesstart er i uge 34 2020.  Hvis du er voksenelev er der uddannelsesstart 3 gange årligt. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Få mere at vide Du kan finde mere om uddannelsen på www.sosusyd.dk og hos SOSU-skolens studievejledning på telefon 7333 4300 eller på Aabenraa Kommunes hjemmeside www.aabenraa.dk/pau og hos uddannelseskoordinator Jane H. Clausen, jhc@aabenraa.dk. Ansøgning Send din ansøgning og den nødvendige dokumentation som Word eller PDF via linket.     Ansøgningsfristen er 17. april 2020.   Ansættelsessamtaler afholdes 27. april 2020. Du vil modtage endeligt svar på din ansøgning senest i uge 22 2020. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=9be92706)
Aabenraa Kommune Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev
04/03/2020
Fuldtid
Brænder du for at give børn mellem 0-2 år en hverdag med læring, trygge rammer og nærvær? Og kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børne - og læringsmiljø? Så er du den dagplejer, vi søger. Vi søger pr. 1. juni 2020 en dagplejer i Tinglev. Jobbet som dagplejer er et selvstændigt arbejde, hvor du arbejder i dit eget hjem. Ca. 1 gang om ugen mødes du i legestue med dagplejekolleger og deres dagplejebørn. Som dagplejer ansættes du til at passe 4 børn i eget hjem, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. Den ugentlige arbejdstid er 48 timer. Vi søger en dagplejer, der brænder for arbejdet med de 0-2 årige børn. kan tilbyde et dagplejehjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø både ude og inde. har lyst til at tilberede og servere en sund og varieret kost. vil arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. er åben overfor at modtage vejledning, have sparring og tilegne sig ny viden. er nærværende, og har en anerkendende tilgang og gode samarbejdsevner. er initiativrig, og god til at igangsætte aktiviteter samt lege, som tager afsæt i børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse. er engageret og ansvarlig, samt vil være med til at skabe de bedst mulige rammer for børnene. Vi kan tilbyde indflydelse på egen arbejdsdag. samarbejde og sparring med engagerede kolleger og dagplejekonsulent. Se mere om stillingen i denne video. Dagplejen stiller inventar, legetøj og barnevogn/ladcykel til rådighed. Alle dagplejere er tilknyttet en dagplejekonsulent, der er vejleder- og sparringspartner i det daglige arbejde. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst med FOA. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne - og straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Flere oplysninger Ønsker du, at høre mere om stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte: Dagplejeleder Lene Reese på telefon 7376 7234 Pædagogisk leder Anette Bendix Søjberg på telefon 7376 7026 Ansøgning Ansøgningsfrist er den 3. april 2020. Send din ansøgning inklusiv relevante bilag via linket. Vi forventer at holde samtaler/hjemmebesøg i april 2020.     Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=29c0812b)