Aabenraa Kommune

I Aabenraa Kommune er vi ca. 5.000 medarbejdere. Og Aabenraa Kommune er et godt sted at arbejde. I den seneste trivselsmåling siger 90,5 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres job.

Som arbejdsplads tilbyder vi blandt andet:

  • fleksible arbejdstider
  • personligt og fagligt ansvar
  • deltagelse i motionsløb
  • feriefondens sommerhuse som du kan leje til fornuftige priser

Vi skaber sundhed og læring – både som arbejdsplads og som kommune for de 60.000 borgere, der bor her. Det skal mærkes, at Aabenraa Kommune er et attraktivt sted at bo og arbejde. Derfor er sundhed og læring på dagsordenen i mange sammenhænge i kommunen.

Hvis du flytter til Aabenraa Kommune i et nyt job, tilbyder vi hjælp fra en af vores bosætningskoordinatorer. De kan bl.a. hjælpe med at finde bolig, børnehave eller byggegrund: Kort sagt alt det, der skal styr på, når man river sig selv og måske sin familie op med rode for at plante sig om.

Aabenraa Kommune tilbyder også et netværk for tilflyttere, og vi kan hjælpe med at finde et job til din partner.

I Aabenraa Kommune siger de fleste indbyggere mojn i stedet for hej og farvel. Du skal ikke kunne tale sønderjysk for at arbejde i Aabenraa Kommune. Men sønderjyder kan godt lide, når tilflyttere bruger den karakteristiske hilsen. Det er en måde at anerkende hinanden på, og det bidrager til den generelle trivsel i hverdagen.

Vi glæder os til at få dig som ny kollega.

Aabenraa Kommune Hovedgaden 78, 6360 Tinglev
28/01/2020
Fuldtid
Vi søger pr. 1. april 2020 eller snarest derefter en uddannet lærer, som kan undervise i matematik og naturfag primært til udskolingen og med enkelte lektioner i mellemtrinnet..     Stillingen er på fuld tid, og der er tale om en fast stilling.     Om Jobbet   Vi søger en lærer, der med tydelighed, respekt for den enkelte og en stærk klasseledelse kan varetage undervisningen primært i vores udskoling. Vi har et skema klar og har brug for, at du kan undervise i matematik, fysik/kemi, geografi, biologi og natur/teknik. Kan du også noget kreativt, så er det kun et plus..     I udskolingen er de fleste timer parallelagt, og der arbejdes i perioder på hold. Det betyder, at vi lægger stor vægt på samarbejde og fælles forberedelse.    Vi forventer, at du  er åben, anerkendende og udadvendt i ord og handling   er tydelig i din klasseledelse og er god til at skabe relationer til børn og forældre   besidder en god portion personlig robusthed   har erfaring/flair for at arbejde med digitale læringsplatforme   er uddannet lærer   har en positiv og anerkendende tilgang       er fleksibel er mødestabil   kan skabe tryghed   aktivt tager del i at understøtte vores bevægelsesdel i skolen   er omstillingsparat   Vi tilbyder   Engagerede og professionelle kolleger   Glade og dygtige elever   En hverdag som på den ene side er struktureret og genkendelig og på den anden side fuld af uforudsigelige hændelser og aktiviteter   En energifyldt og spændende arbejdsplads i udvikling   En arbejdsplads, hvor det er tilladt at begå fejl En arbejdsplads med egen computer og iPad   Om os   Tinglev Skole er en afdelingsopdelt skole med ca. 330 elever og en SFO. Vi har fokus på teamsamarbejde og arbejder med målstyret undervisning, ligesom trivsel for såvel elever som medarbejdere er i fokus. Derudover er vi certificeret bevægelses- og idrætsskole. I skoleåret 2019/2020 har vi fokus på Bevægelse og Digital dannelse..     På Tinglev Skole arbejder vi med årgange og kontaktlærere. I praksis vil det sige to klasser, hvor mange timer er parallellagte. Alle elever og personaler har iPad.     Skolen har sat gang i en proces, hvor ledelse og personale skal i gang med at udarbejde nye visioner og mål for skolen.   Løn – og ansættelsesforhold   Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og en evt. ansættelse vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.     Yderligere oplysninger Mere information kan fås ved at kontakte afdelingsleder Jan Niño Jørgensen på 2139 4377 eller skoleleder Morten Heilmann Sørensen på 2068 0651.     Ansøgning   Send din ansøgning senest tirsdag den 20 februar 2020. Samtaler afholdes  mandag den 24. februar 2020 fra kl. 16.00   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ed081f11)
Aabenraa Kommune Åbjerg 8B, 6340 Kruså
28/01/2020
Fuldtid
Fjordskolen søger en SFO- og indskolingsleder Er du innovativ og dialogskabende? Kan du understøtte et godt samarbejde med vores dygtige medarbejdere? Har du ledelseserfaring, og brænder du for at arbejde med indskolings-, SFO- og fritidspædagogik inden for specialområdet? Så læs videre her. Fra næste skoleår samler vi indskoling og SFO under ét ansvarsområde, og vi søger pr. 1. juni 2020 en afdelingsleder, som kan udvikle og drive dette nye fokusområde. Stillingen er nyoprettet, og opgaven er at videreudvikle skolens samlede SFO-tilbud og udvikle skolens indskoling med fokus på, at nye elever og deres forældre får så god en skolestart på kommunens specialskole som muligt. Som vores nye afdelingsleder bliver du en del af skolens samlede ledelsesteam på fire afdelingsledere, en skoleleder og en administrativ leder. Du skal være omdrejningspunkt for vores arbejde med at skabe en skole og SFO, hvor alle børn lærer, trives og udvikler sig, så de bliver så livsduelige og dygtige, som de kan. Fjordskolens SFO og indskoling Fjordskolen er en af Aabenraa Kommunes 20 folkeskoler. Vi underviser børn med autismespektrumsforstyrrelser, multiple funktionsnedsættelser, generelle indlæringsvanskeligheder, fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder kombineret med opmærksomhedsforstyrrelser og socio-emotionelle vanskeligheder. Fjordskolens samlede SFO-tilbud dækker elever fra 0.-10. klasse. I dag er skolens SFO opdelt i tre tilbud: Afdeling A’s SFO – Afdeling A er skolens afdeling for elever med autismespektrumsforstyrrelser. Afdeling B’s SFO – Afdeling B er skolens afdeling for elever med multiple funktionsnedsættelser. Afdeling D og E’s SFO – Afdeling D er skolens afdeling for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og fysiske handicaps. Afdeling E er skolens afdeling for elever med opmærksomhedsforstyrrelser og socio-emotionelle vanskeligheder. Fjordskolens indskoling er i dag delvist afdelingsopdelt med 0. klasser i afdeling A, afdeling B og et fælles tilbud på afdelingerne D og E. Efter 0. klasse placerer vi i dag eleverne ud på afdelingerne. Dine kvalifikationer, kompetencer og opgaver Vi forventer, at du: er læreruddannet eller pædagoguddannet og har kendskab til specialområdet har relevant erfaring med personaleledelse har en diplomuddannelse i ledelse eller er parat til at starte på uddannelsen ½-1 år efter opstart. Vi forventer, at du har disse personlige kompetencer: Du er dialogskabende og evner at være saglig og pragmatisk, samtidig med at du ser en situation fra flere perspektiver og kan gå konstruktivt ind i uenigheder Du er innovativ og ser nemt nye muligheder, som du afprøver med fokus på, at udviklingen bliver konkret og skaber resultater i samarbejde med dine medarbejdere Du bevarer overblikket, når du delegerer til dine medarbejdere, mens du giver plads til, at de kan finde de gode løsninger Du har gennemslagskraft, er vedholdende og konsekvent. Du må også gerne udvise mod og handlekraft og være den, der kan og tør gå forrest. Dine opgaver og dit ansvarsområde bliver at:         udvikle en pædagogisk profil for skolens SFO og indskoling videreudvikle skolens SFO- og indskolingstilbud i samarbejde med medarbejderne være ansvarlig for den samlede drift af skolens SFO og indskoling sikre trivsel for elever og medarbejdere. Mere om Fjordskolen Fjordskolen er en af landets største specialskoler med ca. 240 elever og 165 dygtige ansatte, der har en bred vifte af fagligheder. Det er Fjordskolens vision at være Danmarks bedste og mest progressive specialskole – et specialpædagogisk kraftcenter i konstant udvikling båret af medarbejdernes høje faglighed og engagement. Vi vil skabe de bedste, mest udviklende og tidssvarende læringsmiljøer for børn og unge med særlige behov. Vi bidrager også til at udbrede metoder til andre special- og almenmiljøer og til at skabe anerkendelse omkring disse. Læs mere om Fjordskolen og de faste løbende ledelsesopgaver i Job- og kompetenceprofilen. A nsøgning Send din ansøgning, dit CV og relevante bilag via linket herunder senest 1. marts 2020 . Vi afholder første samtalerunde den 9. marts 2020. Anden samtalerunde er den 23. marts, og mellem de to samtalerunder er der desuden en profilsamtale med en ekstern konsulent. Forventet tiltrædelse er 1. juni 2020.  Yderligere information om stillingen Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte skoleder, Jens Boddum, på 20 52 85 21 med spørgsmål til stillingen. Du er også meget velkommen til at besøge os efter nærmere aftale med skolelederen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=2a247177)
Aabenraa Kommune Grønnevej 42, 6360 Tinglev
27/01/2020
Fuldtid
Vi søger en barselsvikar i perioden 15. maj 2020 til 31. august 2021 til Grønningen Plejehjem. Lidt om os Grønningen er et plejehjem med 19 boliger fordelt på 3 afdelinger. Vi arbejder rehabiliterende med inddragelse af neuropædagogikken i det daglige arbejde. Vores personale er dedikerede og med et højt fagligt niveau. Vi oplever en stadig udvikling på det teknologiske område, og benytter teknologi i hverdagen, også i kommunikationen med pårørende.   Vi er et hjem og en arbejdsplads, som hele tiden er i udvikling, og du kan være med til, sammen med beboerne, at sætte dit præg på Ny Grønningen, som placeres centralt i Tinglev. Du vil blive del af en imødekommende personalestab, som gerne lærer fra sig, men som også gerne vil lære nyt. Vi har en god omgangstone i et sundt arbejdsmiljø. Vi vægter, At du har beboeren i centrum med individuel pleje og omsorg At du altid holder for øje, at vi er et hjem, og kan gribe nuet At du tager initiativ og selv kan sætte handling på tingene Fleksibilitet og stabilitet Åbenhed og dialog At du er ansvarsbevidst At du har et godt humør Vi søger en medarbejder, der sætter beboeren i centrum, med fokus på nærvær. En medarbejder, som kan finde de små ting i hverdagen, som giver mening for beboeren. Vi forventer bl.a., at du Hhr erfaring indenfor plejeområdet har kendskab til Nexus og forstår vigtigheden af faglig dokumentation har en rehabiliterende tilgang til arbejdet har flair for IT og teknologi kan bevare roen i pressede situationer og se muligheder har en anerkendende tilgang og vil være med til at gøre en forskel for beboerne Løn- og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelse vil være betinget af, at den er tilfredsstillende. Der gøres opmærksom på at alle plejehjem i Aabenraa Kommune er røgfri områder. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås hos driftsleder Laila V. Jørgensen ljen@aabenraa.dk eller tlf. 4040 3529. Ansøgning Send din ansøgning via linket senest d. 18. marts 2020. Samtaler forventes afholdt uge 13 2020.     Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=04e88359)
Aabenraa Kommune Barsøvej 190, 6200 Aabenraa
23/01/2020
Fuldtid
Vi søger en afløser til Barsøfærgen snarest muligt. Ansættelsens varighed er minimum to måneder. Barsø ligger ud for Løjt Land, nordøst for Aabenraa og har knapt 20 beboere.   Færgen udgår fra Barsø Landing, hvor også færgeriets kontorfaciliteter ligger. Overfartstiden mellem Barsø Landing (fastlandet) og Barsø er ca. 15 minutter. Færgen sejler 8 ture dagligt.   Da færgen er enmandsbetjent, leder vi efter en kollega, som trives med eneansvar. Du skal samtidig kunne bidrage positivt til fællesskabet om drift af færgen. På vagterne skal du varetage sejlads så vel som reservation og dagligt vedligehold.   Vagterne er af 12 timers varighed, henholdsvis 2 – 4 dage ad gangen. På grund af krav til beredskabet skal du være i stand til at nå færgen og gøre den sejlklar inden for en halv time. Derfor vil ansøgere, der bor i kort afstand fra færgen, blive foretrukket. Hvis du bor længere væk end 30 minutters kørsel fra færgen, skal du være forberedt på at skulle overnatte tæt på færgeriet mellem vagterne.   Det er en forudsætning, at du kan dokumentere følgende faglige kvalifikationer :   kystskipper   ROC-­certifikat og motorpasserbevis   kurser i §5, §6 og §7 samt i farligt gods på mindre færger   gyldigt kørekort. Løn­ og ansættelsesvilkår Ansættelsen er dels som ferieafløser og dels som sygeafløser. Derfor er ansættelsesperioden mindst 8 uger. Men kan blive længere. Lønnen følger gældende overenskomst og principperne for Lokal Løn. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overfartsleder Peter Pihl Espersen på tlf. nr. 2022 2805. Ansøgning Ansøgningsfristen er den 6. februar 2020. Send din ansøgning via linket. Samtaler forventes afholdt Løbende .   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=c713e244)
Aabenraa Kommune Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
22/01/2020
Fuldtid
Bo & Aktivitet i Aabenraa kommune søger en erfaren budget- og regnskabskyndig administrativ medarbejder 35 timer om ugen fra 1. april 2020 eller hurtigst muligt Centerområdet Bo & Aktivitet består af 11 bo- og væresteder til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i henhold til servicelovens § 85 og § 104. Tilbuddene er forskellige, afhængig af beboernes funktionsniveau og alder. Administrationen består af 3 medarbejdere, som arbejder på tværs af både opgaver som fagområder. Vi forventer at du Er kontoruddannet gerne med kommunal erfaring Er selvstændig som person og omkring arbejdsopgaver Arbejder struktureret og kan være et skridt foran arbejdsopgaverne Er servicemindet, omstillingsparat og nytænkende Kan holde orden, og ind i mellem være "blæksprutte" og agere på her og nu opgaver Har et lyst sind og et godt humør Er erfaren Excel bruger Du skal have erfaring og indsigt i følgende Budgetplanlægning og budgetopfølgning inden for offentlig administration Økonomi systemet Fujitsu Prisme Bogføring, overførsler og afregning Anvende Excel regneark Alment forefaldende kontorarbejde Særlige opgaver i stillingen Ledelsestilsyn Sparring med centerleder Økonomiberegninger og budget til tilbudsportalen Sygefraværsstatistikker Udarbejdelse af økonomiskmateriale til møder og deltagelse heri Økonomiske beregner Vi kan tilbyde følgende En dynamisk arbejdsplads med spændende og afvekslende opgaver Samarbejde med gode og kompetente kollegaer En uformel og anerkendende omgangstone En arbejdsplads i udvikling med fokus på teamsamarbejde, kommunikation og feedback Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest. Ansættelse er betinget af, at ansøgeren har en tilfredsstillende straffeattest i henhold til stillingsfunktionen. Ansættelsessted: Centerkontoret Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa Yderligere oplysninger Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til koordinator Susanne Moritz-Jørgensen tlf.: 24 45 65 84 eller centerleder Inge Ester Jakobsen tlf.: 29 66 72 41. Susanne og Inge kan kontaktes på hverdage mellem kl. 08.30-09.30. Ansøgning Ansøgningsfristen er den 8. februar 2020. Send din ansøgning via linket. Der afholdes 1. samtale den 19. februar 2020 og eventuelt 2. samtale den 26. februar 2020     Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=6eb4c2d0)
Aabenraa Kommune Bjerggade 3, 6200 Aabenraa
21/01/2020
Fuldtid
Vi søger en socialrådgiver til et ca. 5 måneders barselsvikariat på 37 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2020 eller snarest muligt. Hvem er vi:  Vi er en selvejende institution med 32 års erfaring inden for voldsudsatte kvinder og børn. Vi har til huse i en ældre Patricia villa i centrum af Aabenraa, hvor vi har plads til 5 familier. Krisecenteret har over 70 engagerede frivillige, der er i huset om aftenen, natten og i weekender/ helligdage. I dagtimerne fra 7.00 til 17.00 er der en fast personalegruppe på 6 medarbejdere, der er bredt sammensat. Vores målgruppe er kvinder, der har været udsat for fysisk og psykisk vold samt trusler om samme. Vi tilbyder støtte og midlertidigt ophold for kvinder og deres børn i henhold til SEL § 109. Vi er et krisecenter, der er i gang med at udvikle, øge det faglige arbejde og forsøger at være med på beatet.   Hvad søger vi: Vi søger en uddannet socialrådgiver gerne med erfaring indenfor fagområdet. Det er en ligeledes fordel, hvis du har erfaring med kriseramte og gerne erfaring indenfor integrationsområdet. Vi ønsker en kollega der ser fordelen ved det tværfaglige samarbejde og har flair for en sund og positiv kommunikation på tværs af faggrupper, samarbejdspartnere og kulturer. Dine opgaver bliver bl.a.: Samtaler med og kontaktpersonsfunktion for de kvinder, der bor her. Råd og vejledning til henvendelser på telefon og personligt.    Hjælpe og understøtte kvinderne med kontakt til forskellige offentlige myndigheder herunder deltagelse i møder.  Udfærdige udtalelser og underretninger til myndigheder.  Holde huset ajour omkring relevante lovændringer.  Praktiske gøremål efter husets behov.  Vi forventer, at du er rummelig, fordomsfri og positiv. Vi er et hus hvor der er plads til forskellighed og hvor alle hjælper hinanden.  Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold vil ske efter gældende overenskomst med DS.  Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende. Yderligere oplysninger Såfremt du har spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Hanne Frederiksen på telefon 74 62 21 17.  Ansøgning Ansøgningsfristen er den 2. februar 2020. ,Send din ansøgning via linket. Samtaler afholdes  en 6. februar 2020 , på vores adresse, Bjerggade 3, 6200 Aabenraa.    Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=88144e5e)
Aabenraa Kommune Centrumsgaden 48, 6330 Padborg
21/01/2020
Fuldtid
Vestermarkens Børnehus  søger en uddannet pædagog, ca 30 ugentlige timer til småbørnsgruppen Stillingen er tidsbegrænset fra den 01.02.2020 og frem til den 31.12.2020 Vestermarkens Børnehus er en selvejende daginstitution normeret til  58 børnehavebørn, 10 småbørn på aldersopdelte stuer, en personalegruppe på 16 samt en engageret forældrekreds og bestyrelse. Vi forventer, at du er tydelig i din pædagogiske praksis kan organisere dagligdagen  og samarbejde kan skabe og indgå i omsorgsfulde relationer i børnegruppen kan læse børnene og skabe tryghed og tillid i gruppen kan kommunikere og er fleksibel kan etablere et nært forældresamarbejde vil pædagogisk udvikling vil inkluderende børnefællesskaber har erfaring med og interesse i motoriske aktiviteter og fysisk udfoldelse     Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor: -    vi er en  fælles personalegruppe, selvom vi rent fysisk bor i to huse vi vægter tid og omsorg for det enkelte barn og dets forældre vi har tillid til hinanden og vi griner sammen respekt og rummelighed er stor børnene støttes i selvhjulpenhed vi tilbyder aldersrelaterede aktiviteter forældresamarbejdet er baseret på åbenhed, tryghed og fælles ansvarlighed   Hvis du vil vide mere Skulle dette have din interesse, og har du evt. en kæphest du kan bidrage med, er du velkommen til at kontakte Britta på 73768435 eller Gitte på tlf. 21174030 og evt. aftale et besøg.    Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest og at ansættelse er betinget af, at disse er tilfredsstillende.     Ansøgningsfrist Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest den  22. januar 2020 kl. 12.00.   Vi forventer at afholde samtaler i løbet af uge 5.     Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a3391d9d)
Aabenraa Kommune Kallemosen 20, 6200 Aabenraa
16/01/2020
Fuldtid
Har du lyst til at være leder i Aabenraa Kommunes skolevæsen – og være en del af noget større? Vi søger en leder, der har lyst til at arbejde værdibaseret i dialog med medarbejdere og samarbejdsparter på tværs af sektorer. Som leder af UU skal man have et særligt "UU-menneskesyn", hvor man ser det bedste i alle unge. Vores nuværende leder gennem fire år har fået nyt job. Derfor søger vi en leder, som har mod og vilje til at sætte rammer og faglig retning for UU Aabenraa. UU Aabenraa har ansvaret for vejledningen af elever i 7. til 10. klasse og for unge op til 25 år. Til at varetage vejledningsopgaven er der pt. ansat 11 medarbejdere i UU. Medarbejderne beskriver sig selv som en godt blandet flok, der har fokus på at hjælpe de unge og hinanden. De er meget engagerede, erfarne og der anvendes en let og fri omgangstone. UU er lokaliseret på Dronning Margrethes Vej i Aabenraa, tæt på Campus og de unge. Her er UU en vigtig del af den kommunale ungeindsats (KUI) For at lykkes med opgaven som leder af UU, er samarbejdet med både med både grundskolerne og en lang række eksterne samarbejdspartnere helt centralt i arbejdet med at nedbringe antallet af ikke-uddannelsesparate elever. Aabenraa Kommune ligger tæt på landsgennemsnittet i forhold til antallet af ikke-uddannelsesparate elever, men vi er langt mht. at indfri målet om, at 25 procent af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse (EUD) direkte efter grundskolen. Status for 2019 er 24,4 procent. Målet for 2025 er 30 procent, så der er fortsat brug for kreative løsninger i samarbejde med vore partnere.  I UU vil vi være kendt for at: UU er en god og vellidt samarbejdspartner i samarbejdet om de unge UU er en udviklingsorienteret vejledningsenhed for de unge UU er en dynamisk og effektiv serviceorganisation, hvor de unge er i centrum Vi ønsker at: Stimulere og udfordre den unge til at reflektere over fremtidige uddannelses- og jobmuligheder Vejledningen skal udvikle de unges valgkompetence Vejledningen skal hjælpe og støtte den unge i at tage realistiske beslutninger Vise respekt for det enkelte individ og dets ret til selvbestemmelse Samarbejde fagligt på tværs til gavn for den unge Ansættelsesudvalget vil ligge vægt på følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer: Relevant mellemlang eller videregående uddannelse, gerne med erfaring fra fagfeltet Gerne erfaring med ledelse, herunder økonomistyring Efteruddannelse indenfor det ledelsesfaglige område Til personlige kompetencer har vi følgende forventninger : Du er løsningsorienteret – er arbejdsom og flittig og god til at finde løsninger, ser helheder og er hurtig til at finde alternative veje Du er metodisk – arbejder struktureret og skaber indsigt ved at inddrage data og erfaring, som bearbejdes analytisk Du er teamorienteret – tager dig tid til at opnå holdbare løsninger og er opsøgende på at skabe udviklende dialoger Du er dialogskabende - er inviterende, opleves nysgerrig og undersøgende samt ser situationen fra forskellige perspektiver Du er organiserende – skaber rammer og rutiner, er logisk og systematisk i dine arbejdsgange og fremstår velovervejet og tålmodig Du kan læse mere om jobbet og vores forventninger til dig i Job- og kompetenceprofilen. Ansøgning  Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest onsdag den 5. februar. Første samtalerunde afvikles mandag den 17. februar 2020. Anden samtalerunde gennemføres mandag den 24. februar. Forventet tiltrædelse pr. 1. april 2020. Yderligere informationer om stillingen Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte skolechef, Rasmus Andreassen på tlf. 2671 5963 eller konstitueret leder, Niels Christian Rasmussen på tlf. 2441 7320 med spørgsmål om stillingen og forventninger til den kommende leder af UU.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=4588b5d8)
Aabenraa Kommune Kallemosen 20, 6200 Aabenraa
15/01/2020
Fuldtid
Vi søger 2 personlige jobformidlere til projekt "Bedre indsats til borgere i ressourceforløb" Aabenraa Kommune deltager i det landsdækkende projekt "Bedre indsats for borgere i ressoruceforløb", som er et 2-årigt projekt frem til december 2021. Formålet er at øge andelen af borgere i ressourceforløb, der modtager en virksomhedsrettet indsats, og derfor opnormerer vi vores team for ressourceforløb med 2 jobformidlere. Indsatsen bygger på viden fra tidligere projekter og især to centrale holdepunkter for, hvad der virker i indsatsen for udsatte borgere: "Virkeligheden virker" – det at komme ud på en ordinær arbejdsplads med kolleger og meningsfulde opgaver løfter borgeren tættere på job. "Medarbejderen virker" – en tillidsrelation til en primær kontaktperson, der tror på borgerens jobmuligheder, øger chancerne for at komme i job. Du kan læse mere om projektet på www.star.dk eller i Aabenraa Kommunes projektansøgning, som du kan læse her. Projektet tager udgangspunkt i en indsatsmodel, som er inddelt i tre faser. Som jobformidler vil du blive en del af indsatsen allerede fra fase 1 under det forberedende arbejde sammen med borgeren, hvor du skal være med til at sikre et jobrettet fokus fra start. Efter tildeling af ressourceforløb bliver jobformidleren borgerens primære kontaktperson og vil understøtte borgeren i at komme hurtigt i gang og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Jobformidleren har både fokus på relationsarbejde og det virksomhedsvendte arbejde og vil have tæt kontakt til borgere, såvel som virksomheder. Derfor er det vigtigt, at du kan se dig selv i en kombineret rolle som både virksomhedskonsulent og mentor, og at du har kompetencer indenfor begge områder. Dine opgaver som jobformidler: Udvikle og etablere virksomhedsrettede forløb for borgere med komplekse udfordringer, som sikrer et individuelt jobmatch, imødekommer eventuelle skånehensyn og med en plan om ordinære lønnede timer. Løbende opfølgning med borgere i virksomhedsforløb med fokus på fastholdelse og progression samt hurtig afklaring og/eller handling i akut opståede situationer. Opbygge en tillidsbaseret relation til borgerne som led i en systematisk indsats, hvor målet er fodfæste på arbejdsmarkedet. Mentorlignende støtte og coaching med arbejdsmarkedsrettet fokus, herunder arbejde med en individuel og håndholdt indsats overfor borgere med udfordringer, f.eks. i form af motivation og mestring af helbred. Etablere og støtte op om samarbejder, der involverer flere forvaltninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, aktører m.m. Arbejde tæt sammen med den koordinerende myndighedssagsbehandler i de fælles mål i indsatsplanen. Din faglige profil: Du har kendskab til målgruppen i ressourceforløb samt Lov om aktiv beskæftigelses-indsats. Herudover har du erfaring med at arbejde efter forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og persondataloven. Du har flair for at bistå borgere og virksomheder med job og rekruttering og har viden om lokale jobmuligheder. Du kan observere, notere og afholde samtaler med borgerne, og du evner at arbejde målrettet med fokus på borgerens progression i en beskæftigelsesrettet indsats. Du har en coachende tilgang og evner at få borgeren til at tro på sig selv og sine mål. Du har et godt overblik og er vant til at arbejde struktureret, og du formår at være på forkant med udviklingen i borgerens forløb. Du er vant til at arbejde tværgående og skabe kontinuitet omkring borgeren i et felt med flere roller, fagligheder og aktører. Endvidere forventer vi at, du trives i en uforudsigelig og travl hverdag har gode samtaleevner og kan være udholdende, vedholdende og fastholdende i en hyppig kontakt kan arbejde selvstændigt og struktureret og har lyst til at indgå i et udviklings-orienteret og godt teamsamarbejde, hvor der forventes synlige resultater af din indsats er fortrolig med brugen af IT-systemer samt registrering og dokumentation. Og sidst men ikke mindst sætter vi pris på, at du har humor. Vi kan tilbyde: Ansættelse i et projekt der bliver afgørende for den fremtidige indsats for borgere i ressourceforløb. Et højt fagligt niveau: Engagerede kollegaer med stor faglighed Faglig kvalitetssikring i samarbejde med vores jurist Et alsidigt job med mulighed for faglig udvikling Mere tid til borgeren, hvor jobformidlerne forventes at være ansvarlig for 20-25 borgere i den virksomhedsrettede indsats. Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver. Gensidig respekt og fleksibilitet. Jobformidlerne vil blive en del af Ressourceforløbsteamet, som består af 7 myndighedssagsbehandlere, herunder en teamkoordinator. Der er tilknyttet jobkonsulenter til indsatsen, ligesom vi også samarbejder med forskellige eksterne aktører. Jobcentrets vision "Vores jobcenter" danner rammen om et fagligt miljø, hvor kvalitet, effektivitet, engagement og sammenhæng i det, vi gør, er nøgleord, som afspejles i en professionel og venlig betjening af både borgere, virksomheder og det politiske system. Løn- og ansættelsesvilkår Stillingerne er normeret til 37 timer pr. uge, og der er tale om en projektansættelse frem til 31. december 2021. Ansættelse hurtigst muligt og senest den 1. april 2020. For flere oplysninger er du velkommen til at kontakte Kontorlederen af Job og Helbred, Helle Hockerup, på tlf. 73 76 81 04, email hhoc@aabenraa.dk - eller teamkoordinator Bente Tranberg, på tlf. 73 76 76 42, email btr@aabenraa.dk Ansøgning Send din ansøgning via linket.  Ansøgningsfristen er tirsdag den 4. februar 2020. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 12. februar 2020. I ansættelsessamtalen deltager 2 kontorledere, teamkoordinator og sagsbehandler fra Team ressourceforløb samt en konsulent fra Fastholdelsesteamet. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=d7dc81f8)
Aabenraa Kommune Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
13/01/2020
Fuldtid
Vi søger social- og sundhedsassistenter med smil på læben, fokus på mestring, sundhed og fællesskabelse – et godt hverdagsliv og et hus i trivsel.  Social og sundhedsassistent 35t/uge dagvagt – weekendvagt lige uger. Social og sundhedshjælper 32t/uge dagvagt som "springer" i huset – weekendvagt lige uger. ? Som medarbejder på Plejehjemmet Grønnegården får du medansvar for:    Trivslen i huset – et godt arbejdsmiljø   At alle føler sig set og hørt samt en positiv kommunikation i og uden for huset  At personalet kommer glade på arbejde og går glade hjem.  At alle i huset arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang med neuropædagogik som en naturlig del i dagligdagen At livskvalitet er det bærende element i hverdagen.  Vi forventer bl.a., at du er:  Uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper Fleksibel, positiv og ansvarlig   Har overblik og udviser handlekraft  En god samarbejdspartner i hele huset, i alle vagter, sikrer god overdragelse ("den røde tråd")   Med til at sprede glæde og livskvalitet   Imødekommende og nærværende   Undrende og nysgerrig og spørger ind til dagligdagen   Ressourcestærk og gerne med flair for IT.   Arbejdsopgaver i forhold til den enkelte beboers behov:   Pleje, omsorg og praktisk bistand  Dokumentation  Vurdere og tage kontakt til samarbejdspartner  Arbejdsopgaver iforhold til egne kompetencer og uddannelse. Vi tilbyder en arbejdsplads med beboeren i centrum, fokus på et godt arbejdsmiljø, dygtige kollegaer, og hvor livskvalitet er en del af hverdagen for alle i huset.   Kan du kende dig selv i dette, hører vi gerne fra dig.   Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.   ? Yderligere oplysninger For nærmere information kontakt driftsleder Conny Andersen tlf.: 73768662, e-mail: ca@aabenraa.dk  Ansøgning  Ansøgningsfristen er d. 02.02.2020. Send din ansøgning og cv via linket.  Samtaler forventes afholdt onsdag d. 05.02.2020  ?   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=cf3810ad)