Ishøj Kommune

  • Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj

Ishøj er en grøn kommune med vådområder, mark og skov på mere end 75 procent af arealet. Ishøj er byen ved stranden med lystbådehavn, campingpladser og indsøer. Ishøj er en flerkulturel by med mange nationaliteter, et spirende musikliv og enestående museer. Og Ishøj er Vestegnens uddannelsesby med unge, der flokkes på vej til gymnasiet, handelsskolen eller teknisk skole.

Det er nemt at komme til og omkring i Ishøj. S-toget stopper ved stationen ni gang i timen. Der er direkte adgang til motorvejen. Og på 37 kilometer beskyttede cykelstier kan både børn, unge og ældre færdes trygt og sikkert rundt i hele kommunen.

 

I Ishøj Kommune er vi meget optaget af, at du trives med at arbejde hos os. Glade medarbejdere er mere effektive, levere højere kvalitet og arbejder bedre sammen.

Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af, hvilken opgave vi løser, og hvorfor det er noget særligt at arbejde i netop Ishøj Kommune.

Fælles for os alle er den overordnede vision og mission for kommunen. Vores vision er, at mangfoldighed er en styrke. Det betyder, at vi skal spille hinanden gode, for kun i fællesskab kan vi nå vores vision. Vores mission er, at vi er til for borgeren og det kommunale fællesskab.

 

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
03/04/2020
Fuldtid
Kan du se dig selv som en del at et team som stiller høje krav til fagligheden og vægter samarbejde højt? Bliver du motiveret af, at arbejde med mange alsidige pædagogiske opgaver og kan navigere inden for både Handicap og Psykiatri? Så er du måske den rette til vores ledige stilling som relationsmedarbejder til Handicap og Psykiatri Voksne. Handicap og psykiatri voksne, som er en del af Center for Voksne og Velfærd, søger to uddannede pædagoger til vejlederteamet, en 37 timer ugentligt og en 35 timer ugentligt. Myndighed og Udfører er i forbindelse med en større omorganisering, blevet slået sammen pr. 01.01.2019 til en enhed. Enheden består b. la. af 22 Hjemmevejledere og 7 socialrådgiver som dagligt har et tæt samarbejde. Du bliver en del af vejlederteamet og kommer til at arbejde inden for både Handicap og Psykiatri. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende indsats, med fokus på at understøtte borgeren i sin egen recovery proces. Din primære opgave vil være at yde pædagogisk støtte, ud fra opstillet mål i borgernes eget hjem, samt yde vejledning og støtte på vores øvrige lokationer inden for handicap og psykiatri. Vejledningen forgår efter servicelovens §85 samt serviceloven §82A og B. Området er udfordret på et stadig stigende antal borgere med komplekse udfordringer. Vi står derfor foran en forandringsproces, hvor vi er nødt til at se på nye løsninger og samarbejdsformer med borgerne og samtidig opretholde en god service. Vi forventer derfor at du har lyst og mod på at tænke udviklingsorienteret og kreativt sammen med dine kollegaer og borgerne. En af dine primære arbejdsopgaver vil være at understøtte det pædagogiske arbejde i Spindehuset, som er et fælleshus med egen bolig. I huset er der plads til 6 borgere, med nedsat psykisk funktionsevne i varierende grad, med kognitive udviklingsforstyrrelser og lettere autisme. Du skal påregne at arbejde hver 4. weekend. Arbejdstiden i Spindehuset er fordelt i tidsrummet mellem kl. 07.00-20.00. Derudover vil en del af dine arbejdsopgaver ligge på Handicapområdet, hvor du skal være med til at udvikle de tilbud som Ishøj Kommune tilbyder målgruppen. Da vi lægger vægt på bredden i opgaven, vil du også skulle arbejde på psykiatriområdet. Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt og kan bevare overblikket i pressede situationer. Du skal i din faglige egenskab kunne motivere og støtte borgerne i en fortsat selvstændig udvikling. Du skal ydermere have lyst til at indgå i et tæt pårørendesamarbejdet. Som led i den faglige udvikling afholdes der løbende supervision med ekstern supervisor. Dine arbejdsopgaver tager udgangspunkt i de mål borgeren er visiteret til og hvor omdrejningspunktet er: At støtte borgernes recovery- og rehabiliteringsproces At støtte og vejlede borgeren i at mestre eget liv i videst muligt omfang Vejledning og støtte i forhold til praktiske opgaver i eget hjem Støtte og vejlede borgeren i sin kommunikation og mobilitet ved besøg hos eks. offentlige instanser, tandlæge, praktiserende læge, speciallæge mv. Vejlede i forhold til egenomsorg og sundhed Støtte borgeren i forhold til vedligeholdelse og udvidelse af sociale netværk og relationer. Vi forventer du har en pædagogisk uddannelse eller tilsvarende. Derudover forventer vi du er stærk skriftlig, da en væsentlig del af opgaven er at udarbejde delmål, statusbeskrivelse og dokumentation for den pædagogiske indsats, samt journalføring. Derudover forventer vi at du i høj grad kan planlægge og koordinere egne arbejdsopgaver, og du er derfor selvplanlæggende i forhold til den arbejdstid som ikke er planlagt i nogle af tilbuddene. Vi ønsker et højt fagligt niveau. Det er derfor vigtigt at du er reflekterende og udviklingsorienteret. At du tager ansvar og medejerskab i vejledertemaet, samt vægter det tværfaglige samarbejde højt. Vi forventer du er fleksibel, stabil og har fokus på samarbejde. Det er forventeligt at du holder dig løbende opdateret i den pædagogiske praksis, samt er proaktiv i forhold til nye pædagogiske tilgange og udviklingsmuligheder. Du skal være indstillet på at påtage dig opgaver på tværs af organisationen. Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor der er højt til loftet og et sundt arbejdsmiljø og hvor der er rig mulighed for faglige og personlig udvikling. Vi skal have din ansøgning senest fredag den 24.4.20 Der vil være ansættelsessamtale onsdag den 29.4.20, men da vi ikke ved hvordan den nuværende situation udvikler sig, kan det være at samtalerne afholdes virtuelt. Løn i henhold til gældende overenskomst, herunder løn efter principperne om ny løn.
Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
03/04/2020
Fuldtid
Ishøj Kommune søger 3 pædagogiske assistentelever med uddannelsesstart i august 2020. Når du bliver ansat som pædagogisk assistentelev, er du ansat ved Ishøj Kommune under hele din uddannelse og får elevløn. Uddannelsen tager 2 år og 1½ måned. På uddannelsen til pædagogisk assistent veksler du mellem at gå på skole og i praktik. Skoleforløbet foregår på SOSU C i Brøndby og praktikken foregår i en institution i Ishøj. I Ishøj Kommune forventer vi, at du: Er mødestabil i din praktik og skole At du tager ansvar for dit arbejde Vi tilbyder: Aflønning efter FOA’s overenskomst Garanteret praktikplads, når du skal ud i praktik mellem skoleforløbene Forudsætninger for optagelse: Hvis du er under 25 år, skal du have bestået Grundforløb 2, når du starter til august. Hvis du er over 25 år, kan du få udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSU C Skriv en motiveret ansøgning i det vedlagte skema, som findes her , hvor du fortæller lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil være pædagogisk assistent. Hvis du har udtalelser fra tidligere ansættelser må du meget gerne vedhæfte dem til din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 15. juni 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26 Vi indhenter i forbindelse med ansættelsen straffe- og børneattester. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pædagogisk konsulent Helle Kirud på 21 78 87 40. Du kan læse mere om pædagogisk assistentuddannelsen på: http://www.sosuc.dk/uddannelser/paedagogisk-assistentuddannelse/om-uddannelsen.aspx
Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
01/04/2020
Fuldtid
Er du vores kommende aftensygeplejerske? Vi søger en sygeplejerske med ben i næsen, som kan holde hovedet kold i pressede situationer og tør træffe selvstændige beslutninger. Du vil komme til at indgå i et fast team som er med til at sikre høj faglig pleje og omsorg for borgerne i Ishøj kommune. Et team hvor tværfagligt samarbejde vægtes højt til gavn for borgerne og deres pårørende. Som aftensygeplejerske er du del af vores akutteam. Hjemmesygeplejen er organiseret under samme overordnet ledelse som Hjemmeplejen. Dette giver gode muligheder for at arbejde sammen med Hjemmeplejens medarbejdere og dermed sikre gode borgerforløb på tværs i organisationen. Vores mission i Ishøj Hjemmepleje & Hjemmesygepleje er - at løse vores kerneopgave ved, at tage os af de mennesker som har et behov for støtte, hjælp og behandling af forskellig art og omfang, således at borgeren kan leve det værdige, frie, udviklende og levende liv. Vi tilbyder: Fagligt dygtige kollegaer En arbejdsplads med forskellige faglige udfordringer Kompleks sygepleje til borgere i alle aldersgrupper Sparring i komplekse situationer Struktureret introduktion og oplæring med mentor ordning Vi arbejder med nøglepersoner, så man hver især har et område, man er med til at præge og videreformidle til kollegaer Højt til loftet, med muligheder for udvikling og indflydelse Rar og uformel omgangstone, hvor vi lægger vægt på høj faglig kvalitet i udførelse af vores arbejde <!-- --> En arbejdsplads hvor utraditionelle løsningsmodeller er velkomne Deltager i kompetence udvikling af kollegaer En mangfoldig arbejdsplads i udvikling, hvor der lægges vægt på samarbejde, kommunikation samt arbejdsglæde Ishøj Kommune har godt 22.000 borgere, heraf modtager 600 ydelser fra Hjemmeplejen & Hjemmesygeplejen. Vi arbejder på Ipads i Omsorgssystemet Cura. I august 2019 flyttede vi i nyrenoverede lokaler i Brohuset centralt i Ishøj – tæt på stationen. Der blev i Ishøj kommune den 1. august 2019 indført Røgfri arbejdstid. Stillingen er 7 – 7 med arbejde i ulige uger evt. 5/2. Ansættelse snarest - senest pr. 1. juni 2020. Ansættelse finder sted i henhold til gældende overenskomst. Hvis du vil vide mere kan du kontakte Hjemmesygeplejens Teamleder Ina Borup på tlf. 2245 8078 / mail: 39540@ishoj.dk Ansøgningsfrist senest den 22. april 2020. Samtaler vil finde sted den 27. samt 28. april 2020.
Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
27/03/2020
Fuldtid
Til vores dejlige aftenvagt team søger vi en faglig dygtig og humoristisk social og sundheds assistent. Teamet arbejder mandag – tirsdag og lige weekender . Du kommer til at indgå i et team af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi vægter samarbejdet mellem faggrupper højt. Der er i teamet mulighed for faglig sparring. Vi arbejder målrettet med dokumentation, og arbejder med FS111 og omsorgssystemet CURA. Plejehjemmet Torsbo har plads til 28 borgere og en aflastnings plads, desuden er der 12 ældre boliger som vi også levere visiteret hjælp til dag og aften . Stillingen er på vores store afdeling, med 19 beboere, en aflastningsplads samt ældreboligerne. Vi tilbyder: Et alsidigt og fagligt udfordrende arbejde. Der kan være borgere i aktivt behandlingsforløb, akutte og kroniske forløb og palliative forløb. En arbejdsplads, hvor vi arbejder med den centrerede omsorg samt den rehabiliterende tilgang i arbejdet med borgeren. Et job, hvor det tætte tværfaglige samarbejde er i højsædet. Mulighed for indflydelse på eget arbejde og vagtplanlægning og på ferie, i samarbejde med dine kolleger og ledelsen. En mangfoldig arbejdsplads i rivende udvikling, hvor der lægges vægt på samarbejde, kommunikation og arbejdsglæde. En grundig introduktion, der tilrettelægges ud fra dine behov. Vi forventer, at du: Gerne har erfaring/ interesse med borgere med demens samt hjerneskader. Har viden om og erfaring med at arbejde rehabiliterende. Har lyst til at arbejde med borgere med kroniske, fysiske og psykiske sygdomme, samt borgere med sparsomme ressourcer. Er en god og positiv teamspiller, der også kan arbejde selvstændigt og tage ansvar. Er empatisk og udviser fleksibilitet. Har flair for dokumentation – vi benytter CURA. Løn og øvrige ansættelsesforhold følger gældende overenskomst, der give et fastholdelses tillæg for fast aftenvagt efter prøvetiden. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Heidi Nielsen. Mail henie@ishoj.dk eller Tlf. 61936339 mellem 9.00 og 14.00 . Ansøgningsfrist: den 15 april 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 17.
Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
16/03/2020
Fuldtid
Er du den der har lyst og evner til at skabe de bedste betingelser for Ishøjs borgere når de besøger Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Svømmehal og Bredekærgård, så er driftslederstillingen ledig. Som leder af Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Svømmehal og Bredekærgård forventes det, at den driftsmæssige ledelse respekterer den lokale kultur og de lokale traditioner, og at disse udfordres positivt i forhold til de udviklingsønsker, der udtrykkes i kommunens kulturpolitik. Lederen af Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Svømmehal og Bredekærgård har udvikling, økonomi, personaleforhold, kommunikation, driftsmæssig ledelse som overordnede opgaver og er dermed centralt placeret i forhold til driftsstedets udvikling. Der er fælles administration med Ishøj Ungdomsskole og Ishøj Kulturskole. Lederen af Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Svømmehal og Bredekærgård skal have en klar lederprofil og samtidigt kunne uddelegere kompetence til et personale, der kan og tør tage medansvar. Som leder af Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Svømmehal og Bredekærgård har du det overordnede ansvar for driftsstedets samlede drift, herunder at sætte retning og sikre, at de aftalte mål for driftsstedet nås at sætte brugerne/kunderne/gæsterne i centrum og sikre at der gives de bedste tilbud og den bedste service at udvikle og optimere driftsstedets tilbud og samtidig sikre rammerne for en organisation, hvor faglighed og kvalitet er nøgleord. at sikre kompetenceudvikling hos medarbejderne og skabe en spændende og attraktiv arbejdsplads at have blik for kommunens kulturtilbud, tage initiativer og indgå i relevante samarbejder med kulturinstitutioner, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner. At have mod til at søge nye veje og løsninger Risikovillighed med blik for resultater Ansættelse Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse. Mere information Hvis du vil vide mere, kan du kontakte kulturchef John Romlund på tlf. 43 57 71 10 efter den 22. marts 2020. Du kan også se mere om Ishøj Idræts & Fritidscenter og Ishøj Svømmehal på www.ishoj.dk Job- og personprofil og andre relevante oplysninger kan læses på kommunens hjemmeside: www.ishoj.dk under ledige stillinger. Ansøgning Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedlagt CV og eventuelle bilag. Send venligst din ansøgning via linket nederst på siden. Ansøgningsfrist den 14. april 2020 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler Vi forventer at afholde samtaler den 23. april 2020
Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
13/03/2020
Fuldtid
Faglig stærk social- og sundhedsassistent til fast aftenvagtstilling i Ishøj Hjemmesygepleje Ishøj Hjemmesygepleje søger en social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt med weekend hver 2. uge(ulige uger) med mulighed for 7-7 eller 5-2. Som social og sundhedsassistent i aftenvagt bliver du en del af et fagligt dygtigt team der er med til at løfte de opgaver borgerne i Ishøj kommune har brug for. Er du interesseret i at arbejde med helhedspleje til borgere i komplekse, akutte, stabile, terminale forløb i eget hjem, så kan du være med til at gøre en forskel for borgerne i Ishøj kommune. Du vil komme til at indgå i et fast team som er med til at sikre højt faglig pleje og omsorg for borgerne. Et team hvor tværfagligt samarbejde vægtes højt til gavn for borgerne og deres pårørende. Hjemmesygeplejen er organiseret under samme overordnet ledelse som Hjemmeplejen. Dette giver gode muligheder for at arbejde sammen med Hjemmeplejens medarbejdere og dermed sikre gode borgerforløb på tværs i organisationen. Vores mission i Ishøj Hjemmepleje & Hjemmesygepleje er at løse vores kerneopgave ved at tage os af de mennesker som har et behov for støtte, hjælp og behandling af forskellig art og omfang, således at borgeren kan leve det værdige, frie, udviklende og levende liv. Vi tilbyder: En arbejdsplads med forskellige faglige udfordringer Kompleks sygepleje til borgere i alle aldersgrupper Sparring i komplekse situationer Struktureret introduktion og oplæring med mentor ordning Vi arbejder med nøglepersoner, så man hver især har et område, man er med til at præge og videreformidle til kollegaer Højt til loftet, med muligheder for udvikling og indflydelse Rar og uformel omgangstone, hvor vi lægger vægt på høj faglig kvalitet i udførelse af vores arbejde < ><!-- --> En arbejdsplads hvor utraditionelle løsningsmodeller er velkomne Fagligt dygtige kollegaer Deltager i kompetence udvikling af kollegaer En mangfoldig arbejdsplads i udvikling, hvor der lægges vægt på samarbejde, kommunikation samt arbejdsglæde Vi søger en social- og sundhedsassistent der: Har lyst til at arbejde med borgere med kroniske, fysiske og psykiske sygdomme, borgere i aktivt behandlingsforløb, terminale/ døende borgere samt borgere med sparsomme ressourcer. Kan være med til at sikre høj kvalitet i omsorg, pleje og behandling i samarbejde med borgerne, familier/pårørende og øvrige kolleg a er Er en god og positiv teamspiller, der kan arbejde selvstændigt og tage ansvar Kan holde hovedet koldt også i pressede situationer Er empatisk, fleksibel, stabil, tålmodig og rolig Arbejder ud fra borgerens ressourcer med en rehabiliterende tilgang og ser familier/pårørende som vigtige samarbejdspartnere i hverdagen Kan arbejde tværfagligt Kan tænke i alternative løsningsforslag Har lyst til at skabe respektfulde og gode relationer, både internt i Hjemmesygeplejen, men også med borgere, pårørende, samarbejdspartnere Har kørekort Ishøj Kommune har godt 22.000 borgere, heraf modtager 600 ydelser fra Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen. Vi arbejder på Ipads i Omsorgssystemet Cura. I august 2019 flyttede vi i nyrenoverede lokaler i Brohuset centralt i Ishøj. Der blev i Ishøj kommune den 1. august 2019 indført Røgfri arbejdstid. Ansættelse pr. 1. maj eller efter aftale. Ansættelse finder sted i henhold til gældende overenskomst. Hvis du vil vide mere kan du kontakte Hjemmesygeplejens Teamleder Ina Borup på tlf. 2245 8078 / mail: 39540@ishoj.dk (dog ferie i uge 8 & 9). Ansøgningsfrist senest den 26. marts 2020. Samtaler afholdes uge 18 – skriv gerne i ansøgningen hvilke dato der passer bedst.
Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
06/03/2020
Fuldtid
Regnbuen søger tre pædagog 35 timer om uge i fast stillinger - to i vuggestuen og en i børnehaven hurtigst muligt. Kan du lide at bruge naturen som læringsmiljø? Vil du være med til at rulle dig i efterårets blade, blive begravet i sandkassen og gå på opdagelse i skovbunde, så vil vores nysgerrige børn rigtig gerne være med. Er du god til at se muligheder, og vægter du forældresamarbejdet og fagligheden højt? Kan du forholde dig undrende, undersøgende og udforskende sammen med børn, forældre og kollegaer, så vil du passe lige ind sammen med os. I Regnbuen arbejder vi på at skabe trivsel, læringsmiljøer og udviklingsmuligheder for alle børn. I vores hverdag arbejder vi anerkendende og ud fra værdier åbenhed og sund fornuft. Vi lægger særlig vægt på at se det enkelte barn og se den enkelte families situation. Vi arbejder på at finde løsninger og tiltag, som støtter og tilgodeser det enkelte barns kompetencer og behov. Vi mangler en pædagog med lyst til udelivet, og som brænder for musik og bevægelse. Hvis du er vores nye kollega, forventer vi, at du er uddannet pædagog du vil arbejde målrettet på at fastholde de gode tiltag, vi er i gang med du kan formidle både skriftligt og mundtligt på dansk du kan begrunde din pædagogiske praksis du er åben og kan bruge din sunde fornuft både i forhold til børn, forældre og kollegaer du er faglig bevidst du kan forholde dig reflekterende du kan lide at debattere pædagogik du skal turde gå forrest du kan tage ansvar i samarbejde med det øvrige personale Hvis overstående er noget, som du som pædagog brænder for, så vil vi gerne fortælle dig lidt mere om Regnbuen. I Ishøj Kommune arbejder dagtilbuddene ud fra 16 kvalitetsparametre, for forskning viser, at ” Dagtilbud af høj kvalitet, har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet ” (læs mere her: https://ishoj.inst.dk/DOK.vdir/__da4421/Kvalitet%20i%20dagtilbud/kvalitet%20i%20dagtilbud%202019 ). Ishøj Kommune prioriterer fælles kompetenceudvikling højt, og kommunen har en børnepolitik, hvor tværfagligt ansvar for vores fælles børn vægtes højt. Du kan læse om Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik på www.ishoj.dk . Har du yderligere spørgsmål, kan du ringe til Julie 43574400 eller Lotte på 21 24 35 94. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
21/02/2020
Fuldtid
Vigtigst for os er at vores nye pædagoger, hver især brænder for at være med til at skabe gode deltagelsesmuligheder for alle børn i trygge og forudsigelige rammer. Og som kan se værdien i at være med til at udvikle læringsmiljøer med afsæt i børneperspektivet og den pædagogiske læreplan. Børnehuset Bøgely er en integreret daginstitution og består af 3 huse, der ligger ud til en fælles gård. I en hesteskoform, bag husene, udfolder vores store dejlige legeplads sig. Vi bor i et blandet kvarter med hovedsagligt parcelhuse, og ideelt tæt på naturområder. I Bøgely er vi indrettet sådan at et af husene har tre vuggestuegrupper, det andet hus tre grupper med de yngste og mellemste børnehavebørn og det sidste hus rummer endnu en vuggestue gruppe, og gruppen med de ældste børnehavebørn. I alt 146 skønne børn, deres forældre og ca. 35 ansatte. Stillingerne er pt. med tjeneste i vores børnehave afdelingen, enten i huset hos de yngste/mellemældste børn eller i gruppen med de ældste børnehavebørn, de kommende skolestartere. Vi er alle lige nu optaget af at implementere den nye styrkede pædagogiske læreplan, som spiller sammen med kvalitetsparametrene. Se Kvalitet i dagtilbud i Ishøj kommune: www.ishoj.inst.dk > vælg Bøgely. Vi har gang i efteruddannelse af pædagoger, både ICDP uddannelse og diplomuddannelse. Vi har pædagoger der i forbindelse med den nye pædagogiske læreplan er uddannet faglige fyrtårne også kaldet forandringsagenter. I samarbejde med ledelsen, sætter de pædagogfagligheden i spil, sådan at vores dagligdag er bygget op omkring børnenes perspektiv og muligheder for deltagelse. Det giver mening for børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse. Vi har for nylig taget fat på vores rutinepædagogiske praksis, dokumentation, dataindsamling og den evaluerende praksis. Vi bruger aktionslæring som metode til forandringer. Som pædagog er du medansvarlig for alle børns udvikling, trivsel, dannelse og læring som beskrevet i den pædagogiske læreplan og kvalitet i dagtilbud - i Ishøj kommune. Du skal være sikker i din pædagogiske overvejelse, i din skriftlighed, formidling og kommunikation til børn, kollegaer og forældre. Du skal kunne skabe udviklende læringsmiljøer i tæt relation med børnene og kollegaerne. Du skal bidrage til et fagligt stærkt arbejdsfællesskab. Kunne tilføre nye tanker og ideer til at udvikle pædagogikken og fagligheden, til gavn for børnene. Kunne tackle en til tider udfordrende og omskiftelig hverdag. Være dygtig til at inddrage forældrene. Udover det skal du kunne beherske anvendelsen af pc og I pad. Ansøgningen vedlægges et beskrivende, pædagogisk praksiseksempel, hvor din faglighed er i spil. Et eksempel på egen praksis, som gør dig særlig stolt. Vi glæder os til at læse din ansøgning.