Gentofte Kommune

’Sammen om den attraktive arbejds­ plads’ er Gentofte Kommunes overord­nede personalepolitik, der henvender sig til alle ansatte. Perso­nalepolitikken er formuleret af Hoved­udvalget, der sammen med resten af MED­-organisationen og alle arbejdspladser får personalepolitikken til at leve i hverdagen.

Personalepolitikken viser, at vi har et højt ambitionsniveau som arbejds­ plads. Politikken understøtter, at vi også fremover vil være en attraktiv og professionel arbejdsplads, hvor vi er på forkant med de rammer og mulig­ heder, der er brug for, for at kunne løse kerneopgaverne kompetent og med et højt fagligt niveau. Og hvor vi lærer og udvikler os ved at løse opgaverne sammen med borgerne og hinanden.

Vi skal sammen udvikle organisationen til at være robust, så vi kan gennemføre de forandringer, der skal til for, at vi også fremover kan levere den bedst mulige velfærd ud fra de vilkår, vi har. Samtidig skal vi holde fast i og udvikle Gentofte Kommune som attraktiv ar­ bejdsplads. Forandringerne indebærer, at vi skal løse opgaverne på nye måder, sammen med borgerne og med hinan­ den på tværs i organisationen og med andre kommuner. Det gør vi i de borger­ vendte opgaver, i de politiske dialoger, i MED­-organisationen og i administra­tionen. Alles bidrag er vigtige. Vi må alle tage aktivt del i udviklingen og se den som en mulighed for at udvikle velfærden til gavn for borgerne, vores faglighed og arbejdsplads. Det gør vi i dialog med hinanden og i tillid til, at vi alle arbejder på at udvikle velfærden og Gentofte Kommune som arbejdsplads til vores fælles bedste.

Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
03/04/2020
Fuldtid
Har du modet til at lede et ambitiøst arbejdsfællesskab, der arbejder med nye former for ungeinddragelse og deltagelse? Har du erfaring med at lede forandringsprocesser og nytænke ungdomspædagogisk arbejde i en kommunal sammenhæng? Og vil du være med til at skabe et visionært bud på, hvordan et ungemiljø kan se ud i det 21. århundrede? Så læs videre her… Gentofte Kommune søger en visionær og strategisk leder, der kan sætte retning og styrke udviklingen af kommunens to ungemiljøer i Vangede og som noget nyt i ’Byens hus – Vi skaber sammen’ i Hellerup. En leder, der har blik for strategisk samarbejde på tværs, som brænder for udvikling af ungdomskultur og som har evnen til at sikre et struktureret og trygt arbejdsmiljø for ungemiljøernes 10 medarbejdere. Vi har en fælles drøm om at skabe relevante, sammenhængende og synlige fællesskaber med unge i alderen 13-25 år på tværs af unges forskellige positioner i samfundet og livet i øvrigt. Omdrejningspunktet for det pædagogiske og kulturfaglige arbejde handler om at skabe demokratisk deltagelse og aktivt medborgerskab. Det betyder, at vi arbejder ud fra en faciliterende tilgang og et deltagelsesperspektiv, hvor unges fællesskaber understøttes på de unges præmisser. Vi tror på, at forandringer kun sker ved samarbejder på tværs. At flere hoveder tænker bedre end ét. Vi søger derfor at åbne os mod verden, hvor vi sammen med de unge skaber tiltag og projekter på kryds og tværs af Gentofte Kommune. Du vil derfor som leder skulle være med til at danne netværk, formidle og udvikle strategiske samarbejder. Mere om jobbet En af dine første opgaver bliver at sørge for, at der skabes et større kendskab til de nye ungemiljøer gennem netværksindsatser og bred kommunikation, så flere unge får øje på mulighederne i ungemiljøerne. Som leder har du ansvaret for drift og udvikling af de to ungemiljøer samt for matrikelløst arbejde med ungekultur. Du arbejder såvel strategisk som praktisk med udviklingen af det ungdomspædagogiske arbejde inden for dit ansvarsområde i et deltagelsesperspektiv. Derudover skal du også bidrage til fremdrift og sammenhæng i samarbejdet med alle relevante aktører om udviklingen af tilbuddet – ikke mindst de unge selv. Du får desuden personaleansvaret for 10 medarbejdere. Mere overordnet skal du varetage ledelsen af følgende opgaver: Ungemiljø i ’Byens hus – Vi skaber sammen’ i Hellerup Ungemiljø i Vangede, der er placeret i Vangede Fritidscenter Udvikle samarbejdet med udskolingerne i kommunen, og herunder med Fremtidens udskoling, som også kommer til at ligge i ’Byens hus – vi skaber sammen’ Opdyrke og udvikle det matrikelløse arbejde med ungekultur bl.a. i samarbejde med SSP Være med til at udbrede metoder inden for aktiv medborgerskab og community organizing Vi forestiller os, at du Er en dygtig og erfaren personaleleder med erfaring fra ledelse inden for skole- eller ungeområdet Har en relevant uddannelsesbaggrund som f.eks. lærer eller pædagog Trives med tæt tværfagligt samarbejde, både internt i medarbejdergruppen og eksternt med samarbejdspartnere Har lyst og kompetencer til at iværksætte og drive projekter med unge Er passioneret og offensiv i din tilgang til netværk, samarbejder og partnerskaber Er udadvendt og god til at samarbejde i et felt med mange forskellige aktører på alle niveauer Ønsker at være tæt på den pædagogiske praksis og til at være en synlig del af hverdagen Har en positiv og anerkendende tilgang Praktisk information Du vil organisatorisk blive placeret i Kultur og Unge med reference til Kultur og unge-chefen. Din daglige arbejdsplads og størstedelen af din tid vil ligge i Byens Hus. Det forventes, at du som leder er tilgængelig og nærværende for både dine medarbejdere og de unge, der kommer i ungemiljøerne i åbningstiden fra 15-22. Det betyder, at en del af din arbejdstid ligger om eftermiddagen og i aftentimerne. Vi forestiller os, at du Er en dygtig og erfaren personaleleder med erfaring fra ledelse inden for skole- eller ungeområdet Har en relevant uddannelsesbaggrund som f.eks. lærer eller pædagog Trives med tæt tværfagligt samarbejde, både internt i medarbejdergruppen og eksternt med samarbejdspartnere Har lyst og kompetencer til at iværksætte og drive projekter med unge Er passioneret og offensiv i din tilgang til netværk, samarbejder og partnerskaber Er udadvendt og god til at samarbejde i et felt med mange forskellige aktører på alle niveauer Ønsker at være tæt på den pædagogiske praksis og til at være en synlig del af hverdagen Har en positiv og anerkendende tilgang Praktisk information Du vil organisatorisk blive placeret i Kultur og Unge med reference til Kultur og unge-chefen. Din daglige arbejdsplads og størstedelen af din tid vil ligge i Byens Hus. Det forventes, at du som leder er tilgængelig og nærværende for både dine medarbejdere og de unge, der kommer i ungemiljøerne i åbningstiden fra 15-22. Det betyder, at en del af din arbejdstid ligger om eftermiddagen og i aftentimerne. Vi forestiller os, at du Er en dygtig og erfaren personaleleder med erfaring fra ledelse inden for skole- eller ungeområdet Har en relevant uddannelsesbaggrund som f.eks. lærer eller pædagog Trives med tæt tværfagligt samarbejde, både internt i medarbejdergruppen og eksternt med samarbejdspartnere Har lyst og kompetencer til at iværksætte og drive projekter med unge Er passioneret og offensiv i din tilgang til netværk, samarbejder og partnerskaber Er udadvendt og god til at samarbejde i et felt med mange forskellige aktører på alle niveauer Ønsker at være tæt på den pædagogiske praksis og til at være en synlig del af hverdagen Har en positiv og anerkendende tilgang Praktisk information Du vil organisatorisk blive placeret i Kultur og Unge med reference til Kultur og unge-chefen. Din daglige arbejdsplads og størstedelen af din tid vil ligge i Byens Hus. Det forventes, at du som leder er tilgængelig og nærværende for både dine medarbejdere og de unge, der kommer i ungemiljøerne i åbningstiden fra 15-22. Det betyder, at en del af din arbejdstid ligger om eftermiddagen og i aftentimerne. Flere oplysninger Samtaler afholdes den 5. maj 2020. Hvis der ikke er mulighed for at møde frem grundet situationen med COVID-19, vil samtalerne blive gennemført via HR-On. Løn I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet skal indhentes straffeattest og børneattest. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst og efter forhandlinger om Ny løn.
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
03/04/2020
Fuldtid
Vi er et team af kolleger, der spiller hinanden gode, både når vi giver medicin og holder stor fest for beboerne; og vi vil gerne blive endnu bedre! Gennem 7 moduler af et struktureret udviklingsforløb sætter vi turbo på at blive bedre sammen. Har du lyst til at blive helt skarp på at tage svære samtaler med ro i maven og rygdækning fra kollegerne, ubesværet at kunne skille din professionelle og personlige identitet ad samt at blive en del af en kultur, hvor vi altid stræber efter samme mål og får fælles sejre? Hvis du kan svare ja og er SOSU-assistent, så søg aftenvagtsstillingen hos os og tag med på udviklingsrejsen! Du får en bred vifte af ansvarsområder og opgaver. Heriblandt at: Sikre og medvirke til høj faglig kvalitet og udvikling, hvor livshistorien indtager en vigtig rolle Sikre høj kvalitet i den sundhedsfaglige dokumentation Være kontaktperson for nogle beboere i samarbejde med dagvagter Planlægge aftenvagten sammen med dit team af kolleger Bidrage til demensvenlige aktiviteter om aftenen Bidrage til at aftensmåltidet bliver en værdig, hyggelig og socialt nærende stund Repræsentere Salem professionelt over for pårørende og gæster Medvirke til en god stemning blandt kolleger og beboere Det er en fordel, at du har erfaring men ikke en betingelse. Derudover lægger vi vægt på, at du: Har lyst til at arbejde loyalt efter Salems værdier og fokusområder Har faglig viden og kan bruge den sammen med dine kolleger Er god til at tænke over egne beslutninger og ønsker at udvikle dig fagligt Er en god rollemodel og sparringspartner for kollegerne Trives i en organisation, hvor vi hver dag hjælper hinanden for at nå i mål Vi tilbyder: Et godt arbejdsmiljø, hvor respekt og trivsel er helt centrale Det flerårige, dybbegående uddannelsesforløb VækstKultur sammen med kollegerne, hvor vi skal arbejde med kultur, læring, kommunikation og personlig udvikling (start sep. 2020) Stærke sociale relationer blandt kollegerne En arbejdsplads hvor vi aktivt arbejder med bæredygtighed, økologi og minimering af madspild En arbejdsplads hvor alle kender strategien, organisationens værdier og fokusområder – alle kender retningen! Et aktivt og nysgerrigt læringsmiljø En rummelig arbejdsplads, hvor dine gode ideer kan komme i spil En dagligdag, hvor demensvenlige aktiviteter og beboernes livskvalitet sættes højt Et stærkt fællesskab med bl.a. to store årlige fester for beboere og pårørende Tæt samarbejde med Salems produktionskøkken om at skabe gode måltider En røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid og fokus på sundhed At arbejde i et moderniseret hus i smukke omgivelser ved Gentofte Sø og tæt på Gentofte Station Løn efter overenskomst Aftenvagt 24,5 time om ugen. Vi arbejder 5-2, dvs. i lige uger skal du arbejde onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag mens du i ulige uger skal arbejde onsdag og torsdag. Vi glæder os til at høre fra dig! Hilsen dine fremtidige kolleger på Salem Om Diakonissestiftelsen På Diakonissestiftelsen handler det om mennesker – det har det gjort i over 150 år. Vi er en moderne organisation med et folkekirkeligt grundlag, og vores vision er at skabe livskvalitet ved at styrke det enkelte menneske. Vi er en almennyttig, selvejende organisation og som sådan et privat alternativ til det offentlige og et non-profit alternativ til det private. Vi er et attraktivt tilbud for både brugerne og de aktører, som vi samarbejder med. Vi er fremtidens velfærdsleverandør inden for omsorg, pleje og rehabilitering af høj faglig kvalitet i form af hjemmehjælp, plejehjem, bofællesskaber for psykisk sårbare, hospice, udgående hospiceteam og mere til. Vi giver børn et sundt selvværd og uddanner fremtidens sundhedspersonale og kirke- og kulturmedarbejdere, der både udvikler stærke faglige kompetencer og medmenneskelige værdisæt. Medmenneskelighed spreder sig også i vores kirke, omfattende frivillighed og sociale arbejde. Vi ser altid mennesket. Det praktiske Oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (link på HR-skyens hjemmeside) Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte souschef Annika Rosendal på tlf. 39 98 86 53 Ansøgningsfrist: løbende ansættelse Startdato: 1.6.2020 eller efter aftale Læs mere om Salem www.diakonissen.dk/salem
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
03/04/2020
Fuldtid
Brænder du for at vise vejen, lære fra dig, vejlede og understøtte kolleger i at blive dygtigere i den daglige pleje af beboerne? Har du lyst til at være med fra start i det treårige udviklingsforløb VækstKultur, hvor vi sætter turbo på vores fælles, personlige udvikling, kommunikation og samarbejde? Har du det drive, den vedholdheden og psykologiske tæft, der skal til for at få ændringer gennemført og implementeret? Og trives du i en praksisnær organisation, hvor vi hver dag er nysgerrige, vi videndeler og hjælper hinanden for at nå i mål? Hvis du kan svare ja, er erfaren sygeplejerske og sulten efter udvikling, så søg stillingen hos os og tag med på udviklingsrejse! Vi siger snart farvel til vores sygeplejerske, som går på pension – er det dig, vi kan sige velkommen til? Du får en bred vifte af ansvarsområder og opgaver - heriblandt at: understøtte strategien, målsætningen og efterleve Salems værdier loyalt gå foran i faglige og udviklings-spørgsmål på Salem, være opsøgende og nysgerrig på de nyeste tiltag inden for sygeplejeområdet sikre at vores sundhedsfaglige dokumentation lever op til lovgivningen, forestå audit på dokumentationen og være nøgleperson for NEXUS (vores journaliseringssystem). være ansvarlig for nyansatte, elever og medarbejdernes praksisnære læring være ansvarlig for at procedurer, retningslinjer og kvalitetsstandarder efterleves over for beboere og pårørende lede de tværfaglige rehabiliteringsmøder og understøtte sammenhængende forløb være med til at sikre den faglige kvalitet på triagerings-møder og tværfaglige konferencer understøtte arbejdet med beboernes livskvalitet, ernæring og sundhedsfremme udføre enkeltstående komplekse sygeplejeopgaver i en tidsfastsat periode – opgaver som ikke kan delegeres til det øvrige plejepersonale Det er en fordel, at du har erfaring fra lignende stillig(er) men ikke en betingelse. Vi tilbyder: en arbejdsplads, hvor dine gode ideer og din faglighed kan komme i spil en sygeplejerskestilling i en tværgående funktion på et plejehjem med 45 beboere det flerårige, dybdegående uddannelsesforløb VækstKultur sammen med kolleger og ledere, hvor vi skal arbejde med kultur, læring, kommunikation og personlig udvikling (start sep. 2020) en arbejdsplads hvor alle kender strategien, organisationens værdier og fokusområder – alle kender retningen! tæt samarbejde med ledelsen og et godt arbejdsmiljø, hvor respekt og trivsel er helt centralt mulighed for at indgå i tværfaglige netværk et aktivt og nysgerrigt læringsmiljø en arbejdsplads hvor vi aktivt arbejder med bæredygtighed, økologi og minimering af madspild en dagligdag, hvor demensvenlige aktiviteter og beboernes livskvalitet sættes højt et stærkt fællesskab, hvor vi bl.a. holder stor fest for beboere og pårørende tæt samarbejde med Salems produktionskøkken om at skabe gode måltider og den rette ernæring til hver enkelt beboer en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid og fokus på sundhed at arbejde i et moderniseret hus i smukke omgivelser ved Gentofte Sø og tæt på Gentofte Station løn efter overenskomst dagvagt 32-37 timer om ugen med weekendvagt hver 4. weekend Vi glæder os til at høre fra dig! Hilsen dine fremtidige kolleger på Salem Om Diakonissestiftelsen På Diakonissestiftelsen handler det om mennesker – det har det gjort i over 150 år. Vi er en moderne organisation med et folkekirkeligt grundlag, og vores vision er at skabe livskvalitet ved at styrke det enkelte menneske. Vi er en almennyttig, selvejende organisation og som sådan et privat alternativ til det offentlige og et non-profit alternativ til det private. Vi er et attraktivt tilbud for både brugerne og de aktører, som vi samarbejder med. Vi er fremtidens velfærdsleverandør inden for omsorg, pleje og rehabilitering af høj faglig kvalitet i form af hjemmehjælp, plejehjem, bofællesskaber for psykisk sårbare, hospice, udgående hospiceteam og mere til. Vi giver børn et sundt selvværd og uddanner fremtidens sundhedspersonale og kirke- og kulturmedarbejdere, der både udvikler stærke faglige kompetencer og medmenneskelige værdisæt. Medmenneskelighed spreder sig også i vores kirke, omfattende frivillighed og sociale arbejde. Vi ser altid mennesket. Det praktiske Samtaler: Tirsdag d. 28. april 2020 Startdato: 1. juni 2020 eller efter aftale Læs mere om Salem www.diakonissen.dk/salem
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
03/04/2020
Fuldtid
Er du vores nye kollega i ungeteamet? Da en af vores gode kolleger har søgt nye udfordringer og en af vores gode kollegaer skal på barsel søger vi to nye kollegaer til vores team. Vi er et team, som er kendetegnet ved at være ambitiøse, og det er vigtigt for os hele tiden at udfordre og udvikle vores faglighed. Vi lægger vægt på at omsætte vores viden om lovgivningen og vores socialfaglige indsigt til brugbare løsninger for vores borgere, sammen med borgerne. Vi søger to kolleger, der har lyst til at indgå i et fællesskab hvor humor og højt til loftet er en naturlig del af hverdagen, og hvor man bidrager aktivt til både teamets og afdelingens udvikling. I Gentofte Kommune er der stort fokus på unge, hvilket betyder at vi har mange spændende projekter i gang. Det overordnet fokus i projekterne er gennemsigtighed for den enkelte unge, medinddragelse og styrmand i egen sag, tværfaglighed og bedre overgange ind i voksenlivet. I Ungeteamet varetager alle myndighedsopgaver efter Servicelovens kapitel 11, der vedrører udsatte børn og unge fra 13 til 18 år samt unge op til 23 år i efterværn. Dette indebærer: Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser Udarbejdelse af handleplaner Iværksættelse af foranstaltninger Opfølgning på foranstaltninger Vi kan tilbyde: Syv dygtige og meget forskellige kolleger, som har det til fælles, at de brænder for deres arbejde ca. 25 ungesager pr fuldtidsstamme Mentorordning, faglig sparring og oplæring efter behov En afdeling med både erfarne og nye sagsbehandlere, hvor fælles ambitioner om en høj faglighed og kvalitet er centrale Ekstern supervision Et omsorgsfuldt og udviklende miljø med plads til den enkelte og fokus på fælleskabet En afdeling med fokus på metodeudvikling Flekstidsordning Vi forventer : At du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler At du har kendskab til og interesse for området udsatte børn og unge, herunder lovgivning og administrative processer At du er en god kollega, som tør sætte dine erfaringer og kompetencer i spil på en tillidsvækkende måde At du har lyst til at deltage i udviklingsprojekter omkring arbejdet med unge At du kan prioritere dine arbejdsopgaver At du kan gøre opmærksom på, når du har behov for faglig støtte At du er en holdspiller At du har gode juridiske kompetencer Såfremt du kan sige ja til ovenstående, vil vi glæde os til at høre fra dig. Børn og Familieafdelingen, består ud over modtageteamet, af et børneteam, et specialteam, et ungeteam, et forebyggelsesteam, et sikkerhedsplansteam, et SSP-team og et administrativt team, og du vil således blive en del af en arbejdsplads med ca. 55 engagerede kolleger. Mere om stillingen: Den faste stilling er på 37 timer/uge og til besættelse pr. d. 1. juni 2020 Barselsvikariat er på 37 timer/uge og til besættelse pr. d. 1. juni 2020. Hvis du vil vide mere om stillingerne, kan du kontakte leder Ditte Toft på telefon 21 34 74 64. Ansøgning: Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i Uge 18 Gentofte Kommune har en generel politik om at indhente straffe- og børneattest på 0 - 18 års området, dette gøres digitalt af Gentofte Kommune
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
03/04/2020
Fuldtid
Vi søger medarbejdere til Boligerne ved Gammelmosen Vi har brug for pædagogiske / sundhedsfaglige og omsorgsfulde medarbejdere, der sammen med os – medarbejdere, ledere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere, vil være med til at vedligeholde og skabe en god, aktiv og indholdsrig hverdag for og sammen med beboere. Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med engagerede kolleger , hvor der er faglige og personlige udviklingsmuligheder, og hvor faglige dialoger skaber nye indgangsvinkler til komplekse pædagogiske opgaver og udfordringer. Du vil modtage grundig introduktion og oplæring vedrørende borgerne. Arbejdsturnus i dag- og aftenvagter inkl. hver 2. weekend samt helligdage. Stillingerne er som udgangspunkt på 32-35 timer ugentlig, med tiltrædelse 1. juni eller efter aftale. Du er som medarbejder engageret, opsøgende og fokuserer på at være med til at skabe en god hverdag for beboerne. Du skal indgå åbent, aktivt og respektfuldt i samarbejdet med såvel beboerne og pårørende, som med kolleger og ledelse, og vil aktivt medvirke i vores udviklingsproces om det gode arbejdsmiljø Du har lyst og vilje til at samarbejde med fokus på den enkelte beboers ressourcer og individuelle handleplan, herunder arbejder du omsorgsfuldt, tålmodigt og har etikken med i dit arbejde. Du er i stand til at planlægge og arbejde struktureret med udgangspunkt i beboernes hver dag. Som person er du stabil, faglig og personlig kompetent. Du er i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt bl.a. med daglig skriftlig dokumentation og udformning af indsatsplaner og øvrige individuelle planer. Du har en relevant uddannelse som pædagog / social- og sundhedsassistent eller anden relevant uddannelse og/eller har erfaring med borgergruppen. Om Boligerne ved Gammelmosen Boligerne ved Gammelmosen er et nybygget tilbud, der pr. 1. februar 2019 er flyttet til helt nye fysiske og organisatoriske rammer, hvormed beboere og medarbejdere indgår i nye leve- og personalegrupper på tværs af tilbuddet. Såvel beboere som medarbejdere kommer fra en større organisation i Gentofte Kommune, som nu er opdelt. Boligerne ved Gammelmosen er et helhedstilbud efter ABL § 105, stk. 2 og § 104, hvor der bor 24 voksne beboere med kognitive funktionsnedsættelser , som samtidig har diagnosticerede sindslidelser såsom OCD, skizofreni, affektive psykose, angst, demens og/eller adfærdsudfordringer . Beboerne har behov for fysisk og verbal hjælp og støtte i varierende grad fra moderat til fuld hjælp og støtte til alle dagligdagens funktioner. Flere beboere har behov for hel eller delvis fysisk og verbal hjælp til hygiejne og egenomsorg. Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i ”Den indsigtspædagogiske metode”, som tager udgangspunkt i en psykodynamisk referenceramme, hvor fokus er ”det hele menneske”, refleksion, brugerinddragelse og dialog. Vi arbejder med individuelle strukturer og aftaler, idet beboerne profiterer af forudsigelighed og en veltilrettelagt hverdag. Der er tilknyttet internt Aktivitetstilbud , der benyttes af borgere fra alle 3 huse, og som medarbejder indgår man både i dag- og botilbuddet. Ca. 2/3 dele af borgerne er aktuelt tilknyttet det interne dagtilbud, og en 1/3 del af borgerne benytter aktuelt eksternt dagtilbud. Få mere at vide Du er velkommen til at kontakte teamleder Lisa Nartey på tlf. 4013 7205 på hverdage mellem kl. 10-14, eller forstander Margrethe Nørgaard på tlf. 2482 2917. Vi ser meget gerne, at du kontakter os med henblik på et uforpligtende besøg. Løn- og ansættelsesforhold Løn - og ansættelses vilkår i henhold til gældende overenskomst kombineret med lokal forhandling afhængig af uddannelse og kompetencer. I Gentofte kommune er der en generel politik om, at der indhentes straffeattest inden ansættelse. Ansøgningsfrist Tiltrædelse 1.juni 2020 eller efter aftale. Ansøgningsfrist er 17. april 2020 kl. 12.00 Der vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler. Send din ansøgning via "ansøgningsformular".
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
03/04/2020
Fuldtid
Kunne du tænke dig et meningsfyldt job på en arbejdsplads, hvor der lægges vægt på et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top, og hvor der samtidig er plads til et arbejds- og familieliv i balance? Hvis ja - så har Gentofte Kommune jobbet. Gentofte Kommune har en ambition om fortsat at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi tror på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgere og brugere får den bedst mulige service og faglig, kompetent rådgivning. Vi søger 2 nye medarbejdere til Plan og Byg, der på en nysgerrig og engageret måde kan bidrage til den daglige byggesagsbehandling, og som samtidig finder det inspirerende at arbejde i en politisk organisation med ansvar for mange opgaver. Den ene stilling er tidsbegrænset frem til og med maj 2021. Arbejdsopgaver: Hovedarbejdsopgaven vil være byggesagsbehandling efter byggeloven og planloven. I Plan og Byg lægger vi vægt på en helhedsorienteret sagsbehandling af en byggesag fra indledende dialog med ansøger til endelig ibrugtagning. Det vil sige, at vi arbejder med alle aspekter i byggesagen, herunder inddragelse af interessenter, samarbejde med Beredskabet, tilsyn m.m. Vi behandler også sager som for eksempel matrikelsager, planmæssige godkendelser, byrumsdesign m.m. I opgaveløsningen er der særligt fokus på helhedsvurderinger af det byggede miljø og arkitektoniske vurderinger af byggeprojekter. Arbejdet er dialogbaseret, og vi lægger vægt på at inddrage ansøgere, naboer og interessenter i vores behandling af sagerne. Der arbejdes tværfagligt inden for teamet, forvaltningen og kommunen i øvrigt, og vi indgår i projektarbejder eksempelvis inden for fysisk planlægning, i tværfaglige opgaveudvalg og udvikling af nye arbejdsprocedurer. En del af arbejdsopgaverne vil også være at betjene det politiske niveau, herunder Bygnings- og Arkitekturudvalget. Vi lægger vægt på: Videndeling og tværfagligt samarbejde Højt fagligt ambitionsniveau Kvalificerede tekniske og arkitektoniske vurderinger Højt serviceniveau og kompetent vejledning af borgere og ansøgere Omstillings- og udviklingsorienteret tilgang til arbejdsopgaver Dialogbaseret og inddragende tilgang til byggesager God forståelse for og tolkning af lovgivning Din nye arbejdsplads: Plan og Byg er placeret i Teknik- og Miljø, og stillingerne som byggesagsbehandler er placeret i Byg-teamet. Vi er i øjeblikket 7 planlæggere, 11 byggesagsbehandlere, 4 administrative medarbejdere, én faglig leder for Byg-teamet og én fælles chef. Gentofte Kommune er en arbejdsplads i konstant udvikling, og er kendetegnet ved medarbejdere med opdaterede kompetencer og fagligheder. Vi er også en familievenlig arbejdsplads med flekstid. Du vil komme til at arbejde i en organisation med stort fokus på samarbejde på tværs af kommunens områder. Opgaverne er spændende, udfordrende og alsidige, og løses i et godt socialt og fagligt stærkt arbejdsklima, og du vil få indflydelse på teamets udvikling, og vide muligheder for faglig og personlig udvikling. I kommunen er der ca. 4.500 bevaringsværdige bygninger og mange bevaringsværdige byrum og -landskaber, som du skal være med til at værne om. Som repræsentant for Gentofte Kommune vil du indgå i dialog med kommunens borgere og professionelle investorer og aktører, og du kommer til at arbejde med oplæg til den politiske dagsorden. Vi ligger vægt på digitale løsninger, og arbejder løbende med at udvikle disse, så de understøtter vores opgaveløsning. Sammen med Rudersdal, Gladsaxe og Lyngby-Tårbæk kommuner er der fokus på opbygning og vedligeholdelse af en tværkommunal, faglig vidensbog. Det kalder vi 4 K-samarbejdet. Samlet udgør de 4 kommuner en befolkningsgruppe på ca. 254.000 mennesker, og du vil få adgang til et stort fagligt og socialt netværk, hvor der er grundlag for udveksling af erfaring og videndeling kommunerne imellem. Vores forventninger til dig: Du har en uddannelse som bygningskonstruktør, ingeniør, arkitekt eller tilsvarende relevant uddannelse. Du har kendskab til og/eller interesse for byggesagsbehandling og arbejdet i en politisk organisation. Du ser digitalisering som en naturlig og integreret del af opgaveløsningen. Du kan præstere på et højt fagligt niveau. Du behersker dansk i skrift og tale. Du er serviceorienteret. Du har gode formidlingsevner, og kan kommunikere på et imødekommende, klart og tydeligt niveau. Du arbejder struktureret og målrettet. Du kan arbejde selvstændigt og indgå i teamarbejde. Du kan håndtere en travl hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver. Du har godt humør, er udadvendt, og byder gerne ind med nye ideer, til måden vi gør tingene på. Yderligere oplysninger: Arbejdspladsen er fysisk placeret på Gentofte Rådhus. Løn fastsættes efter gældende overenskomst og på baggrund af kvalifikationer. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19. Tiltrædelse snarest.
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
03/04/2020
Fuldtid
Jægersborg Børnehus afd. Tjørnestien søger Pædagogmedhjælper 37 timer hurtigst muligt og frem til 30.06.20. Jægersborg Børnehus består af 3 huse på hver sin matrikel, Afdeling Sauntesvej og Afdeling Solsiden og Afdeling Tjørnestien. To af afdelinger har kompetencecenterfunktion tilknyttet med hver deres specialisering. Vi søger en erfaren og omsorgsfuld pædagogmedhjælper 37 timer om ugen til Tjørnestiens vuggestue og børnehave. Vi søger dig som kan være en del af en afdeling i en periode med store forandringer hvor mange medarbejdere er nye og hvor vi er igang med at forme den pædagogiske hverdag der fremadrettet skal være gældende på afd. Tjørnestien. Vi søger dig, som brænder for at være med til at skabe de bedste deltagelsesmuligheder for alle børn, i trygge og forudsigelse rammer. Dig, som ser værdien i at være med til at udvikle læringsmiljøer med afsat i børneperspektivet og den pædagogiske læreplan. Dig, der finder det meningsfyldt at skabe sammenhæng og gode overgange for børnene gennem dagen, samt mellem hjem og skole, i tæt samarbejde med forældre og flerfaglige samarbejdspartnere. Vores pædagogiske udgangspunkt er relationer og fællesskab – som danner grundlag for vores inkluderende praksis. Vi arbejder målrettet med social inkluderende pædagogik, differentierede fællesskaber og læringsrum. Vi arbejder med pædagogisk organisering af de daglige aktiviteter og rutiner, for at skabe de bedste rammer for læring. Ligesom vi målrettet arbejder med de fysiske rammers betydning for børnenes læringsrum Vores pædagogiske fundament er baseret på ressource og værditænkning. Vi ser derfor i muligheder og succeser frem for begrænsninger. Vi vægter en positiv indfaldsvinkel til hverdagens udfordringer med smil og humor, som en del af fagligheden. Vi søger dig som : har erfaring med det gode børnehavelivet hurtigt skaber dig et overblik og sætter dig ind i arbejdsopgaverne er servicemindet og møder verden med et smil er mødestabil og tager fat i en spændende og travl hverdag har gode it kompetencer Vi kan tilbyde dig: Et spændende pædagogisk miljø i stor forandring Et hus med plads til refleksion og faglig udvikling En engageret personale - og forældregruppe Rammerne i Jægersborg Børnehus består af: Afd. Tjørnestien har til huse i et nyere stort lyst og rummeligt hus med plads til fysisk udfoldelse og spændende legemiljøer. Vi har en dejlig stor naturlegeplads med mange udfoldelsesmuligheder bl.a en stor bålplads. Vi er placeret op af store fodboldbander og tæt på Tjørnegårdsskolen. Vi er et kommunalt dagtilbud med ca. 75 børn i alderen 0-6 år, fordelt på 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper. Vores personalegruppe udgør ca.15 fastansatte pædagoger pæagogmedhjælpere, 1 køkkendame samt 2 studerende. Afd. Sauntesvej har til huse i en stor hyggelig gammel villa med mange spændende legemiljøer. Vi har en skøn legeplads i flere niveauer, samt en naturlegeplads med bål sted. Vi er et kommunalt dagtilbud med ca. 89 børn i alderen 0-6 år, fordelt på 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Kompetencecenteret i afd. Sauntesvej er normeret til at modtage 7 børn, hvoraf de 5 pladser henvender sig til børnehavebørn med koncentrations-, tilknytnings- og socioemotionelle udfordringer, samt ADHD-lignende træk, og 2 pladser der henvender sig til vuggestuebørn med præmature udfordringer og senfølger heraf. Børnene er inkluderet i børnegrupperne på stuerne. Som kompetencecenter får institutionen tilført flere ressourcer i form af flere uddannede pædagoger og ekstra uddannelsestilbud. Vores personalegruppe udgør ca.25 fastansatte heraf 20 pædagoger, 4 pædagogmedhjælpere, 1 køkkendame samt 2-3 studerende. Afd. Solsiden har til huse i et nyere stort lyst og rummeligt hus med plads til fysisk udfoldelse og spændende legemiljøer. Vi har en dejlig stor naturlegeplads med mange udfoldelsesmuligheder bl.a en stor bålplads. Vi er et kommunalt dagtilbud med ca. 76 børn i alderen 0-6 år, fordelt på 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Kompetencecenteret i afd. Solsiden er normeret til at modtage 6 børn, hvor de 6 pladser henvender sig til børnehavebørn med udfordringer indenfor autismespektret. Endvidere har vi en nichespecialisering i forhold til børn med synshandicap, samt børn med cerebral parese. Børnene er inkluderet i børnegrupperne på stuerne. Som kompetencecenter får institutionen tilført flere ressourcer i form af flere uddannede pædagoger og ekstra uddannelsestilbud. Vores personalegruppe udgør ca.19 fastansatte heraf 17 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, 1 køkkendame samt 1-2 studerende. Yderligere oplysninger Jægersborg Børnehus er en røgfri institution Du kan læse mere om Jægersborg Børnehus på vores hjemmeside: www.jb.gentofte.dk Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst. I Gentofte Kommune er der en generel politik om at der på børne- og ungdomsområdet skal indhentes straffeattester Ansøgning skal fremsendes elektronisk via nedenstående link Ansættelsessamtalen finder sted løbende.
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
02/04/2020
Fuldtid
Et job fra Gentofte Kommune 3 trainee-stillinger på Hellerup Skole i Gentofte - et kvalificerende studiejob ”Som trainee fik jeg for alvor indblik i livet som lærer. Jeg fik mulighed for at fordybe mig i relaltionsarbejdet, at være en del af et team og en arbejdsplads, at samarbejde med forældre, bidrage til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb og ikke mindst at lære mig selv at kende i lærerollen. Mine erfaringer som trainee har ikke kun bidraget positivt til mit studieliv, hvor koblingen af teori og praksis er essentiel, men det har også klædt mig på til jobbet som lærer”. Tidligere trainee i Gentofte Kommune På 6 folkeskoler i Gentofte Kommune er der nu åbent for 4. årgangs lærerstuderende og meritstuderende til at søge studiejob som trainee i skoleåret 2020-2021. Der er indgået aftale mellem Gentofte Kommune og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, sådan at du som trainee samtidig kan følge studiet. Der kan ansættes to til tre trainees på hver af de 6 skoler. De 3 trainees På Hellerup skole vil tilsammen dække Almindelige skolefag - mindst en til udskolingen Praktisk musiske fag - mindst en til mellemtrinnet Som ansøger skal du kunne sige ja til At være samarbejdsvillig og fleksibel At være interesseret i at arbejde i professionelle læringsfællesskaber At være optaget af at alle børn trives og er en del af læringsfællesskaberne At have en brændende lyst til at være en del af Hellerup Skole. Se, hvem vi er på https://hellerupskole.aula.dk/ Hvad er en trainee? Som trainee er du en lærerfagligt kvalificeret ekstra person i lærerteamet, der arbejder i teamets klasser med løsning af mange forskellige almene læreropgaver under lærerens ansvar. Du bliver et ligeværdigt medlem af teamet med begrænset timetal. Herunder gives eksempler på traineeopgaver: Trainee deltager i teamets fælles forberedelsesmøder, forældremøder og forældre/elevsamtaler inden for den aftalte tidsramme Trainee planlægger og evaluerer sammen med lærer/team i relevant og aftalt omfang Trainee kan varetage dele af undervisningen, fx for et hold elever, undervisning af hele klasser, hvor læreren afholder elevsamtaler, aktiviteter ”ud af huset” og sociale aktiviteter. Trainee kan udføre andre undervisningsrelaterede opgaver som fx understøtte et godt læringsmiljø, vejlede elever i deres læringsproces, støtte elever med særlige behov, medvirke til at udfordre elever med særlige forudsætninger mv. Trainee kan varetage andre læreropgaver som fx. elevtilsyn og lektiehjælp. Ansættelsen varer et skole/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer. Som udgangspunkt arbejder du som trainee på skolen, hvad der svarer til 2 dage pr uge. Ansættelsen må ikke give anledning til en forlængelse af din studietid. Der vil være en mentorlærer fra skolen tilknyttet trainees på den enkelte skole. Mentoren fokuserer på forhold for den enkelte trainee, mens teamet har fokus på det daglige faglige arbejdsfællesskab. Løn og ansættelsesvilkår Gentofte Kommunelærerforening og Gentofte Kommune har indgået en særskilt aftale om traineeordningen. Ansættelse sker for et skole/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer. Lønniveauet er aftalt til ca. kr. 160,00 pr time. Besøg skolen før du skriver ansøgning Hvis skolen er genåbnet inden ansøgningsfristen, vil vi rigtig gerne have at potentielle ansøgere kommer på besøg efter forudgående aftale. VIL DU VIDE MERE Oplysninger om stillingen og Hellerup skole kan fås ved henvendelse til viceskoleleder Liselotte Nylander på tlf.nr.: 20 18 34 73 Du er også velkommen til at læse mere på skolens hjemmeside https://hellerupskole.aula.dk/ Du kan læse om folkeskolerne i Gentofte Kommune på www.gentofte.dk . Ansøgningsfrist Vi glæder os til at modtage din ansøgning, Ansøgning med relevante bilag sendes via linket med frist den 4. maj 2020 kl. 12.00 . Vi modtager kun digitale ansøgninger. Ansættelsessamtaler finder sted i perioden 11. maj 2020 – 15. maj 2020 Hvis du bliver ansat, forventer vi, at du mødes med dit team i (slutningen) af juni. Der er ligeledes velkomstmøde for kommende trainees tirsdag d. 9. juni 2020 på Gentofte Rådhus I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet skal indhentes straffeattest og børneattest. Børn, Unge og Fritid har ansvaret for 11 folkeskoler med tilhørende fritidsordninger, en specialskole, en ungdomsskole, ni fritidscentre samt kommunens idræts- og fritidsfaciliteter. Børn, Unge og Fritid beskæftiger ca. 3000 ansatte på Rådhuset og i de decentrale enheder. Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service. Læs mere på www.gentofte.dk Erstat denne tekst med selve jobbeskrivelsen
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
02/04/2020
Fuldtid
Erstat denne tekst med selve jobbeskrivelsen SE HER - BLIV VORES NYE KOLLEGA Kom og vær en del af et superteam. Vi er syv lægesekretærer, der mangler en kollega. Er det dig? TRANEHAVEN, Gentofte Kommunes Center for Forebyggelse og Rehabilitering søger en autoriseret lægesekre­tær, da en af vores lægesekretærer har valgt at søge nye udfordringer. Stillingen er på 37 timer ugentligt med fast mødetid alle hverdage kl. 8.00-16.00, dog fredag kl. 8-15. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1.5.2020 eller derefter. Vi ønsker os en ny kollega, der er udadvendt, glad for journalskrivning, serviceminded samt bidrager til den samlede opgaveløsning. Tranehaven er Gentofte Kommunes Center for Forebyggelse og Rehabilitering der varetager al døgnrehabilitering, ambulant træning og borgerrettede forebyggelsesindsatser. Tranehaven har 83 døgnpladser og 700-800 indlæggelser pr. år til døgnrehabilitering og en stor ambulant aktivitet på knap 5000 borgerkontakter både i forebyggelsesregi og i genoptræningsregi. Vi er kendetegnet med mange faglige kompetencer, herunder plejepersonale, terapeuter, logopæd, læger, diætister, neuropsykolog m.fl., og vi har ca. 280 ansatte ialt. Tranehaven er i gang med en gennemgribende renovering og modernisering, som vi forventer at have afsluttet i efteråret 2020. Under denne renovering vil vores døgnrehabilitering være fordelt på to matrikler i kommunen, henholdsvis Schioldannsvej og Bernstorffsvej/Lukas Stiftelsen. VI TILBYDER Et godt samarbejde lægesekretærerne imellem, vi er 7 lægesekretærer i alt, der arbejder i et godt arbejdsmiljø. Et godt tværfagligt samarbejde mellem lægesekretærer, læger, plejepersonale, fysio- og ergotera­peuter, samt laboranter. En afvekslende hverdag med kontakt til patienter og pårørende samt til Gentofte Kommunes visitation og hjemmepleje. Derudover journalskrivning for Tranehavens indlagte og ambulante patienter. I øvrigt mange selvstændige og afvekslende arbejdsopgaver. VI FORVENTER, AT DU Har autorisation som lægesekretær (dette er en nødvendighed) Har stor rutine i journalskrivning Trives med receptionsarbejde Er serviceminded Tranehaven benytter MIRSK til diktering, og anvender Novax som lægesystem, hvorfor det er ønskeligt, at den kommende sekretær har kendskab til disse systemer, men oplæring vil i øvrigt finde sted. Hvad angår Kommunens omsorgssystem KMD Nexus, vil oplæring finde sted. Er en stabil arbejdskraft med lyst og evne til at arbejde systematisk og selvstændigt. Er positiv, energisk og omstillingsparat I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse inden for ældreområdet skal forevises straffeattest. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansøgningsfrist d. 23.4.2020 Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 18, d. 27. + 28. april.
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
02/04/2020
Fuldtid
Et job fra Gentofte Kommune Trainee-stilling på Bakkegårdsskolen i Gentofte - et kvalificerende studiejob ”Som trainee fik jeg for alvor indblik i livet som lærer. Jeg fik mulighed for at fordybe mig i relaltionsarbejdet, at være en del af et team og en arbejdsplads, at samarbejde med forældre, bidrage til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb og ikke mindst at lære mig selv at kende i lærerollen. Mine erfaringer som trainee har ikke kun bidraget positivt til mit studieliv, hvor koblingen af teori og praksis er essentiel, men det har også klædt mig på til jobbet som lærer”. Tidligere trainee i Gentofte Kommune På 6 folkeskoler i Gentofte Kommune er der nu åbent for 4. årgangs lærerstuderende og meritstuderende til at søge studiejob som trainee i skoleåret 2020-2021 . Der er indgået aftale mellem Gentofte Kommune og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, sådan at du som trainee samtidig kan følge studiet. Der kan ansættes to til tre trainees på hver af de 6 skoler. Vi har på Bakkegårdsskolen behov for tre trainees: To trainees til mellemtrinnet En trainee til udskolingen Alle fag er meget velkomne - det vigtigste er, at du er engageret og med lyst og vilje til samarbejde Hvad er en trainee? Som trainee er du en lærerfagligt kvalificeret ekstra person i lærerteamet, der arbejder i teamets klasser med løsning af mange forskellige almene læreropgaver under lærerens ansvar. Du bliver et ligeværdigt medlem af teamet med begrænset timetal. Herunder gives eksempler på traineeopgaver: Trainee deltager i teamets fælles forberedelsesmøder, forældremøder og forældre/elevsamtaler indenfor den aftalte tidsramme Trainee planlægger og evaluerer sammen med lærer/team i relevant og aftalt omfang Trainee kan varetage dele af undervisningen, fx for et hold elever, undervisning af hele klasser, hvor læreren afholder elevsamtaler, aktiviteter ”ud af huset” og sociale aktiviteter. Trainee kan udføre andre undervisningsrelaterede opgaver som fx understøtte et godt læringsmiljø, vejlede elever i deres læringsproces, støtte elever med særlige behov, medvirke til at udfordre elever med særlige forudsætninger mv. Trainee kan varetage andre læreropgaver som fx. elevtilsyn og lektiehjælp. Ansættelsen varer et skole/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer. Som udgangspunkt arbejder du som trainee på skolen, hvad der svarer til 2 dage pr uge. Ansættelsen må ikke give anledning til en forlængelse af din studietid. Der vil være en mentorlærer fra skolen tilknyttet trainees på den enkelte skole. Mentoren fokuserer på forhold for den enkelte trainee, mens teamet har fokus på det daglige faglige arbejdsfællesskab. Løn og ansættelsesvilkår Gentofte Kommunelærerforening og Gentofte Kommune har indgået en særskilt aftale om traineeordningen. Ansættelse sker for et skole/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer. Lønniveauet er aftalt til ca. kr. 160,00 pr time. VIL DU VIDE MERE Oplysninger om stillingen og Bakkegårdsskolen kan fås ved henvendelse til viceskoleleder Peter Ingsø Laursen på tlf.nr.: 39 98 51 00 eller mail peil@gentofte.dk . Du er også velkommen til at læse mere på skolens hjemmeside: https://bakkegaard.aula.dk/ Du kan læse om folkeskolerne i Gentofte Kommune på www.gentofte.dk . Ansøgningsfrist Vi glæder os til at modtage din ansøgning, Ansøgning med relevante bilag sendes via linket med frist den 4. maj 2020 kl. 12.00 . Vi modtager kun digitale ansøgninger. Ansættelsessamtaler finder sted i perioden 11. maj 2020 – 15. maj 2020 Hvis du bliver ansat, forventer vi, at du mødes med dit team i slutningen af juni. Der er ligeledes velkomstmøde for kommende trainees tirsdag d. 9. juni 2020 på Gentofte Rådhus I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet skal indhentes straffeattest og børneattest. Børn, Unge og Fritid har ansvaret for 11 folkeskoler med tilhørende fritidsordninger, en specialskole, en ungdomsskole, ni fritidscentre samt kommunens idræts- og fritidsfaciliteter. Børn, Unge og Fritid beskæftiger ca. 3000 ansatte på Rådhuset og i de decentrale enheder. Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service. Læs mere på www.gentofte.dk
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
02/04/2020
Fuldtid
På Tjørnegårdsskolen i Gentofte kommune er der tidsbegrænsede barselsstillinger ledige til besættelse pr. 1. august 2020 i hele skoleåret 2020-2021. Vi søger en lærer til indskolingen med linjefag i primært dansk, matematik og musik. Vi søger lærere til mellemtrinnet med linjefag i primært dansk, musik, engelsk, billedkunst og idræt. Vi søger en lærer til udskolingen med linjefag i primært til dansk, engelsk, idræt og de naturvidenskabelige fag. Ligeledes kan skolen bruge lærere med kompetencer i tysk, fransk og håndværk/design. Vi forventer at: Du er engageret underviser og kan skabe gode relationer til børn og forældre Du kan skabe faglig udvikling i fagene for den enkelte elev Du kan skabe rammerne for et forpligtende fællesskab for alle elever Du vil indgå i et forpligtigende, professionelt og udviklingsorienteret teamsamarbejde Du vil være med til at udvikle skolen og indgå i arbejdet med Synlig læring, Fællesskab og Fremtidens skole som er skolens indsatsområder Du er uddannet lærer Vi tilbyder: En skole der er langt i sin pædagogiske udviklingsproces, hvor teams og afdelinger ser muligheder frem for begrænsninger En skole med udviklingsorienterede, dygtige og kompetente medarbejdere, hvor vi sætter store forventninger og er ambitiøse i forhold til børnenes læring og trivsel. Der lægges vægt på tæt professionelt samarbejde med børn og forældre En skole med fokus på arbejdsmiljøet og derfor arbejder med tilstedeværelse, hvor det giver mening både fagligt og socialt En skole med mange traditioner Et skolevæsen i rivende udvikling Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til skoleleder Jakob Lykke tlf. 40 33 20 31 eller viceskoleleder Martin Villumsen ( mvi@gentofte.dk ) tlf. 51 68 82 00 eller på skolens hjemmeside: www.tjoernegaard.aula.dk I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet skal indhentes børne- og straffeattest. Løn og ansættelse efter gældende regler og overenskomst. Ansøgningsfrist: Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgning og bilag skal være skolen i hænde senest fredag d. 1. maj kl. 12.00, og vi modtager kun digitale ansøgninger via linket. Vi forventer, at ansættelsessamtaler bliver afholdt i uge 19. Tjørnegårdsskolen er en folkeskole i Gentofte Kommune med ca. 630 børn med fælles rammer til skole og fritid, hvilket giver gode muligheder for både læring og trivsel. Skolen er opdelt i tre afdelinger med forpligtende teamsamarbejde.
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
02/04/2020
Fuldtid
På Tjørnegårdsskolen er der en fast stilling som børnehaveklasseleder ledig pr. 1. august 2020 Vi søger en børnehaveklasseleder: Der er engageret underviser og kan skabe gode relationer til børn og forældre Der har kendskab til de 6 kompetenceområder i børnehaveklassen Der vil indgå i et forpligtigende, professionelt og udviklingsorienteret teamsamarbejde Der kan skabe faglig udvikling for den enkelte elev Der kan skabe rammerne for et forpligtende fællesskab for alle elever Der vil være med til at udvikle skolen og indgå i arbejdet med Synlig læring, som er et af skolens indsatsområder Der kan indgå i tæt samarbejde med pædagoger fra GFOen Der er uddannet pædagog Vi tilbyder: En skole der er langt i sin pædagogiske udviklingsproces, hvor teams og afdelinger ser muligheder frem for begrænsninger En skole med udviklingsorienterede, dygtige og kompetente medarbejdere, hvor vi sætter store forventninger og er ambitiøse i forhold til børnenes læring og trivsel. Der lægges vægt på tæt professionelt samarbejde med børn og forældre En skole med fokus på arbejdsmiljøet og derfor arbejder med tilstedeværelse, hvor det giver mening både fagligt og socialt En skole med mange traditioner ​Et skolevæsen i rivende udvikling Stillingen er som udgangspunkt på cirka 32 timer pr. uge, men der kan suppleres op til fuld tid med timer i andre skolefag eller i GFOen alt efter ansøgers kvalifikationer. Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til skoleleder Jakob Lykke tlf. 40 33 20 31 eller viceskoleleder Martin Villumsen ( mvi@gentofte.dk ) tlf. 51 68 82 00 eller på skolens hjemmeside: www.tjoernegaard.aula.dk I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet skal indhentes børne- og straffeattest. Løn og ansættelse efter gældende regler og overenskomst. Ansøgningsfrist: Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgning og bilag skal være skolen i hænde senest fredag d. 1. maj kl. 12.00, og vi modtager kun digitale ansøgninger via linket. Vi forventer, at ansættelsessamtaler bliver afholdt i uge 19. Tjørnegårdsskolen er en folkeskole i Gentofte Kommune med ca. 630 børn med fælles rammer til skole og fritid, hvilket giver gode muligheder for både læring og trivsel. Skolen er opdelt i tre afdelinger med forpligtende teamsamarbejde.
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
02/04/2020
Fuldtid
* Har du dansk, samfundsfag, kristendom eller engelsk på linje?  * Kunne du tænke dig at prøve kræfter med det spændende lærerliv hos os?  * Hvis ja, så vil vi glæde os til et sjovt og udviklende skoleår sammen med dig, hvor vi gensidigt kan lære af hinanden. Vi vil glæde os til at byde dig velkommen til et stærkt, kollegialt samarbejde med ledelse, lærere og pædagoger. ”Som trainee fik jeg for alvor indblik i livet som lærer. Jeg fik mulighed for at fordybe mig i relations arbejdet, at være en del af et team og en arbejdsplads, at samarbejde med forældre, bidrage til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb og ikke mindst at lære mig selv at kende i lærerollen. Mine erfaringer som trainee har ikke kun bidraget positivt til mit studieliv, hvor koblingen af teori og praksis er essentiel, men det har også klædt mig på til jobbet som lærer”. Tidligere trainee i Gentofte Kommune På 6 folkeskoler i Gentofte Kommune er der nu åbent for 4. årgangs lærerstuderende og meritstuderende til at søge studiejob som trainee i skoleåret 2020-2021. Der er indgået aftale mellem Gentofte Kommune og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, sådan at du som trainee samtidig kan følge studiet. Der kan ansættes to til tre trainees på hver af de 6 skoler. Vi har på Tranegårdskolen behov for 2 trainees med følgende fagkombinationer:  * Dansk og engelsk på mellemtrinnet  * Dansk, kristendom og samfundsfag i udskolingen HVAD ER EN TRAINEE? Som trainee er du en lærerfagligt kvalificeret ekstra person i lærerteamet, der arbejder i teamets klasser med løsning af mange forskellige almene læreropgaver under lærerens ansvar. Du bliver et ligeværdigt medlem af teamet med begrænset timetal. Herunder gives eksempler på traineeopgaver:  * Du deltager i teamets fælles forberedelsesmøder, forældremøder og forældre/elevsamtaler indenfor den aftalte tidsramme  * Du planlægger og evaluerer sammen med klassens team i relevant og aftalt omfang  * Du får mulighed for at varetage dele af undervisningen, fx for et hold elever, undervisning af hele klasser, aktiviteter ud af huset” og sociale aktiviteter.  * Trainee kan udføre andre undervisningsrelaterede opgaver som fx understøtte et godt læringsmiljø, vejlede elever i deres læringsproces, støtte elever med særlige behov, medvirke til at udfordre elever med særlige forudsætninger mv. * Trainee kan varetage andre læreropgaver som fx. elevtilsyn og lektiehjælp. Ansættelsen varer et skole/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer. Som udgangspunkt arbejder du som trainee på skolen, hvad der svarer til 2 dage pr uge. Ansættelsen må ikke give anledning til en forlængelse af din studietid. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR Gentofte Kommunelærerforening og Gentofte Kommune har indgået en særskilt aftale om traineeordningen. Ansættelse sker for et skole/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer. Lønniveauet er aftalt til ca. kr. 160,00 pr time. VIL DU VIDE MERE Oplysninger om stillingen og Tranegårdskolen kan fås ved henvendelse til viceskoleleder Alice Lykke på tlf.nr.: 22 79 59 79 eller på mail alne@gentofte.dk. Du er også velkommen til at læse mere på skolens hjemmeside: www.tranegård.aula.dk Du kan læse om folkeskolerne i Gentofte Kommune på www.gentofte.dk. ANSØGNINGSFRIST Vi glæder os til at modtage din ansøgning, Ansøgning med relevante bilag sendes via linket med frist den 4. maj 2020 kl. 12.00. Vi modtager kun digitale ansøgninger. Ansættelsessamtaler finder sted i uge 20. Hvis du bliver ansat, forventer vi, at du mødes med dit team i midten af juni. Der er ligeledes velkomstmøde for kommende trainees tirsdag d. 9. juni 2020 på Gentofte Rådhus. I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet skal indhentes udvidet straffeattest og børneattest. BØRN, UNGE OG FRITID har ansvaret for 11 folkeskoler med tilhørende fritidsordninger, en specialskole, en ungdomsskole, ni fritidscentre samt kommunens idræts- og fritidsfaciliteter. Børn, Unge og Fritid beskæftiger ca. 3000 ansatte på Rådhuset og i de decentrale enheder. Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service. Læs mere på www.gentofte.dk
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
02/04/2020
Fuldtid
- et kvalificerende studiejob ”Som trainee fik jeg for alvor indblik i livet som lærer. Jeg fik mulighed for at fordybe mig i relationsarbejdet, at være en del af et team og en arbejdsplads, at samarbejde med forældre, bidrage til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb og ikke mindst at lære mig selv at kende i lærerrollen. Mine erfaringer som trainee har ikke kun bidraget positivt til mit studieliv, hvor koblingen af teori og praksis er essentiel, men det har også klædt mig på til jobbet som lærer”. Tidligere trainee i Gentofte Kommune På 6 folkeskoler i Gentofte Kommune er der nu åbent for 4. årgangs lærerstuderende og meritstuderende til at søge studiejob som trainee i skoleåret 2020-2021 . Der er indgået aftale mellem Gentofte Kommune og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, sådan at du som trainee samtidig kan følge studiet. Der kan ansættes to til tre trainees på hver af de 6 skoler. Vi har på Tjørnegårdsskolen behov for tre trainees – en til indskolingen, en til mellemtrinnet og en til udskolingen. Din fagkombination er ikke vigtig, men det vil være en fordel, hvis du har indsigt i, er nysgerrig på og evt. kan understøtte vores arbejde med 21’st century learningskills, projektbaseret læring, teknologiforståelse samt faglige og sociale fællesskaber for alle børn. Hvad er en trainee? Som trainee er du en lærerfagligt kvalificeret ekstra person i lærerteamet, der arbejder i teamets klasser med løsning af mange forskellige almene læreropgaver under lærerens ansvar. Du bliver et ligeværdigt medlem af teamet med begrænset timetal. Herunder gives eksempler på trainee-opgaver: Trainee deltager i teamets fælles forberedelsesmøder, forældremøder og forældre/elevsamtaler inden for den aftalte tidsramme Trainee planlægger og evaluerer sammen med lærer/team i relevant og aftalt omfang Trainee kan varetage dele af undervisningen, fx for et hold elever, undervisning af hele klasser, hvor læreren afholder elevsamtaler, aktiviteter ”ud af huset” og sociale aktiviteter. Trainee kan udføre andre undervisningsrelaterede opgaver som fx understøtte et godt læringsmiljø, vejlede elever i deres læringsproces, støtte elever med særlige behov, medvirke til at udfordre elever med særlige forudsætninger mv. Trainee kan varetage andre læreropgaver som fx. elevtilsyn og lektiehjælp. Ansættelsen varer et skole/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer. Som udgangspunkt arbejder du som trainee på skolen, hvad der svarer til 2 dage pr. uge. Ansættelsen må ikke give anledning til en forlængelse af din studietid. Der vil være en mentorlærer fra skolen tilknyttet trainees på den enkelte skole. Mentoren fokuserer på forhold for den enkelte trainee, mens teamet har fokus på det daglige faglige arbejdsfællesskab. Løn og ansættelsesvilkår Gentofte Kommunelærerforening og Gentofte Kommune har indgået en særskilt aftale om trainee-ordningen. Ansættelse sker for et skole/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer. Lønniveauet er aftalt til ca. kr. 160,00 pr time. Vil du vide mere Oplysninger om stillingen og Tjørnegårdsskolen kan fås ved henvendelse til viceskoleleder Martin Villumsen på tlf.nr.:5168 8200. Du er også velkommen til at læse mere på skolens hjemmeside: https://tjoernegaard.aula.dk/ Du kan læse om folkeskolerne i Gentofte Kommune på www.gentofte.dk . Ansøgningsfrist Vi glæder os til at modtage din ansøgning, Ansøgning med relevante bilag sendes via linket med frist den 4. maj 2020 kl. 12.00 . Vi modtager kun digitale ansøgninger. Ansættelsessamtaler finder sted i perioden 11. maj 2020 – 15. maj 2020 Hvis du bliver ansat, forventer vi, at du mødes med dit team i midten af juni. Der er ligeledes velkomstmøde for kommende trainees tirsdag d. 9. juni 2020 på Gentofte Rådhus. I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet skal indhentes udvidet straffeattest og børneattest. Børn, Unge og Fritid har ansvaret for 11 folkeskoler med tilhørende fritidsordninger, en specialskole, en ungdomsskole, ni fritidscentre samt kommunens idræts- og fritidsfaciliteter. Børn, Unge og Fritid beskæftiger ca. 3000 ansatte på Rådhuset og i de decentrale enheder.
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
02/04/2020
Fuldtid
- ET KVALIFICERENDE STUDIEJOB ”Som trainee fik jeg for alvor indblik i livet som lærer. Jeg fik mulighed for at fordybe mig i relaltionsarbejdet, at være en del af et team og en arbejdsplads, at samarbejde med forældre, bidrage til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb og ikke mindst at lære mig selv at kende i lærerollen. Mine erfaringer som trainee har ikke kun bidraget positivt til mit studieliv, hvor koblingen af teori og praksis er essentiel, men det har også klædt mig på til jobbet som lærer”. Tidligere trainee i Gentofte Kommune På 6 folkeskoler i Gentofte Kommune er der nu åbent for 4. årgangs lærerstuderende og meritstuderende til at søge studiejob som trainee i skoleåret 2020-2021. Der er indgået aftale mellem Gentofte Kommune og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, sådan at du som trainee samtidig kan følge studiet. Der kan ansættes to til tre trainees på hver af de 6 skoler. Vi har på Skovgårdsskolen behov for 3 trainees med følgende kvalifikationer: · Du er fagligt velfunderet og har interesse for og lyst til at arbejde indenfor bl.a.; o It og digitalisering o Håndværk/Design på mellemtrinnet/udskolingen o Læsning og læsestrategier i indskolingen/mellemtrinnet · Du er parat til at udvikle fagligheden i samarbejde med kollegaer, ledelse, børn, unge og forældre · Du er stabil og robust og kan indgå i mange samarbejdsrelationer og ser muligheder frem for begrænsninger · Du tænker og handler helhedsorienteret og ressourceorienteret i forhold til børnene og deres fællesskab - både fagligt, socialt og personligt HVAD ER EN TRAINEE? Som trainee er du en lærerfagligt kvalificeret ekstra person i lærerteamet, der arbejder i teamets klasser med løsning af mange forskellige almene læreropgaver under lærerens ansvar. Du bliver et ligeværdigt medlem af teamet med begrænset timetal. Herunder gives eksempler på traineeopgaver: · Trainee deltager i teamets fælles forberedelsesmøder, forældremøder og forældre/elevsamtaler indenfor den aftalte tidsramme · Trainee planlægger og evaluerer sammen med lærer/team i relevant og aftalt omfang · Trainee kan varetage dele af undervisningen, fx for et hold elever, undervisning af hele klasser, hvor læreren afholder elevsamtaler, aktiviteter ”ud af huset” og sociale aktiviteter. · Trainee kan udføre andre undervisningsrelaterede opgaver som fx understøtte et godt læringsmiljø, vejlede elever i deres læringsproces, støtte elever med særlige behov, medvirke til at udfordre elever med særlige forudsætninger mv. · Trainee kan varetage andre læreropgaver som fx. elevtilsyn og lektiehjælp. Ansættelsen varer et skole/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer. Som udgangspunkt arbejder du som trainee på skolen, hvad der svarer til 2 dage pr uge. Ansættelsen må ikke give anledning til en forlængelse af din studietid. Der vil være en mentorlærer fra skolen tilknyttet trainees på den enkelte skole. Mentoren fokuserer på forhold for den enkelte trainee, mens teamet har fokus på det daglige faglige arbejdsfællesskab. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR Gentofte Kommunelærerforening og Gentofte Kommune har indgået en særskilt aftale om traineeordningen. Ansættelse sker for et skole/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer. Lønniveauet er aftalt til ca. kr. 160,00 pr time. VIL DU VIDE MERE Oplysninger om stillingen og Skovgårdsskolen kan fås ved henvendelse til Viceskoleleder Marie Louise Olesen på tlf.nr.: 30520961. Du er også velkommen til at læse mere på skolens hjemmeside: www.skovgaardsskolen.aula.dk Du kan læse om folkeskolerne i Gentofte Kommune på www.gentofte.dk. ANSØGNINGSFRIST Vi glæder os til at modtage din ansøgning, Ansøgning med relevante bilag sendes via linket med frist 4. maj 2020 kl. 12.00. Vi modtager kun digitale ansøgninger. Ansættelsessamtaler finder sted i perioden 11.- 15. maj 2020 Hvis du bliver ansat, forventer vi, at du mødes med dit team i slutningen af juni. Der er ligeledes velkomstmøde for kommende trainees tirsdag d. 9. juni 2020 fra kl. 14.00-15.00. I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet skal indhentes straffeattest og børneattest.
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
02/04/2020
Fuldtid
Da demensafdelingen i plejeboligerne Søndersøhave står foran en udvidelse, søges der social- og sundhedsassistenter til: Dagvagt 37 t. med weekendvagt hver 4. weekend. Ansvarshavende aftenvagter 28 t. til begge uger, med arbejde 5 + 2. Vi søger friske og ”ordentlige” medarbejdere, med høj faglighed i arbejdet, som har lyst til at være med til at skabe og præge ”vores nye afdeling”, med gå-på mod og gode ideer. Vi er en spændende arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere, som værdsætter en glad og udfordrende hverdag med højt humør, humor og et positivt livssyn, til glæde for beboerne. Vi arbejder målrettet på at understøtte beboernes ønsker og ressourcer, således at vi tager højde for sygdommen – men altid har mennesket i centrum. Vi er ambitiøse og værdsætter høj faglighed, og har stor fokus på beboernes livskvalitet og en hverdag fyldt med værdi og livsglæde. Sammen udtænker og afprøver vi kreative løsningsforslag til at opnå det bedste resultat, og vi indbyder de pårørende til at indgå i et tæt og tillidsfuldt samarbejde, da det højner beboernes trivsel og identitet. Hvis du har lyst til at blive vores nye kollega, vil du blive en central del af den daglige opgaveløsning, og herunder indgå i den daglige pleje og omsorg. Vi er et hus med 70 moderne boliger, fordelt på 4 teams. Vi har et tæt samarbejde, for at opnå den bedste opgaveløsning i hele huset. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med FOA. I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse inden for ældreområdet skal forevises straffeattest. Har du behov for yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte mig med henblik på et evt. uforpligtende besøg: Lillan Mejlvang Christensen Daglig leder lmc@gentofte.dk Telefon: 3998 7229
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
01/04/2020
Fuldtid
Helhedstilbuddet Blindenetværket søger en omsorgsmedhjælper til teambaseret arbejdsplads Vi søger en omsorgsmedhjælper: Der kan og vil bidrage til, at der drages omsorg for borgernes hele liv Der kan se muligheder Der sætter fokus på borgernes individuelle behov og udviklingsmuligheder. Vi har været genhuset her i Nivå i snart 4 år på nuværende tidspunkt, og i december 2020 flytter vi tilbage i nye rammer i Gentofte kommune. Ud fra Blindenetværkets menneskesyn og Den Blindepædagogiske Reference ramme skal du indgå i et miljø, hvor genkendelighed og tryghed er i fokus for den enkelte borger. Vi tænker i helheder, derfor er det vigtigt for os at: Du er teamspiller Du følger op på dine opgaver Du er tydelig i din kommunikation Som medarbejder i Blindenetværket vil du tilegne dig specialviden inden for arbejdet med mennesker som har varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og synshandicap Du vil blive introduceret til den Blindepædagogiske Referenceramme, herunder metoden Aktiv Læring. Vi har et arbejdsmiljø hvor der er rummelighed, hvor vi alle, både borgere og personale, kan udvikle os optimalt ud fra det potentiale vi hver især besidder. Vi tilbyder: Stilling på 30-35 timer. Internt uddannelsesforløb. God introduktion Godt arbejdsmiljø Gode engagerede kolleger med høj faglig stolthed Arbejdstider: vi er et døgntilbud med skiftende arbejdstider, der ligger mellem kl. 6.30 og kl. 23, samt fast hver anden weekend. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst Hvem er vi? Helhedstilbuddet Blindenetværket er et specialiseret bo- og aktivitetstilbud til voksne mennesker med varig fysisk og psykisk funktions nedsættelse som er synshandicappet. Tilbuddet er for nuværende beliggende: Rødehusvej 2, 2990 Nivå, men flytter 1. december til Bank Mikkelsens Vej i Gentofte. Se endvidere vores hjemmeside www.blindenetvaerket.dk Ansøgningsfrist: 17. april 2020. Ansættelsessamtaler foretages løbende. Tiltrædelse: 1. juni eller snarest derefter Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service. Læs mere på www.gentofte.dk
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
01/04/2020
Fuldtid
Har du fodbold i fødderne og kompetencer i faget dansk? Så har vi jobbet til dig! Gentofte Kommune og Akademiet Fodbold Fulton har igennem flere år samarbejdet om et 3-årigt udskolingsforløb, der bruger fodbold som omdrejningspunkt. Målet er at skabe en motiverende ramme om læring, hvor eleverne oplever værdien af et stærkt fællesskab. Netop nu søger vi en læreruddannet dansklærer til skolestart i 8. klasse efter sommerferien, som kan tage det fagfaglige ansvar for danskundervisningen og følge eleverne til afgangsprøven i 9. klasse. Klassen består af 19 elever, der udover den almindelige skoledag også er et fodboldhold, som træner 2 gange om ugen i skoletiden og spiller kamp i weekenden i DBU´s turneringsrækker. Fulton handler ikke om elitefodbold, men om at motiveres af fodbold og holdfølelse til at komme i skole hver dag. Hverdagen bygger på fællesskabet og værdierne fra fodboldbanen, og vi lærer eleverne at spille sammen og at spille hinanden gode, både på banen og i klasseværelset. Vi lægger stor vægt på at koble læreprocesser, faglighed og fodbold, og derfor er både din dansk- og din fodboldfaglighed vigtig. Til klassen er knyttet et lille team af 3 lærere, der dækker alle fag, og som samtidig er fodboldholdets trænere, som på skift står for at tage holdet til kamp. Vi er altid 2 lærere i klassen, og det er derfor en fordel, hvis du både har erfaring med udskoling og tolærerordning og kan bidrage i andre fag end dansk. Det er tredje forløb i Gentofte Kommune, og erfaringerne fra de to foregående er meget overbevisende. Vi oplever elever, der udvikler sig markant både fagligt, socialt og personligt, når hverdagen tager udgangspunkt i noget, de brænder for. Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse i august 2020. Læs mere om forløbet og menneskerne bag på www.fodboldfulton.dk . Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til skoleleder Rikke Michan på rmm@gentofte.dk eller på telefon 39985100. Løn og ansættelse Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst. I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse på børne- og ungeområdet indhentes straffe- og børneattest. Bakkegårdsskolen vil også anmode om tilladelse til at indhente reference. Ansøgning Ansøgning og CV med relevante bilag skal være os i hænde senest mandag d. 27. april 2020 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 19. Grundet de nuværende omstændigheder med COVID19, så vil samtalerne muligvis foregå via en digital platform som teams, skype eller zoom. Hvis omstændighederne tillader det, vil en personlig samtale blive foretrukket. Stillingen søges via linket
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
01/04/2020
Fuldtid
Er fysik/kemi dit område, så er Bakkegårdsskolen klar til at give dig nye udfordringer. Vi har brug for en fysik/kemi-lærer, som har lyst til at undervise vores elever i udskolingen. Matematik, idræt og andre naturfag er også meget attraktive, men den øvrige fagkombination kan vi indgå dialog om. Dine faglige kompetencer er vigtige, men det betyder også meget for os, at du ønsker at indgå i konstruktivt forpligtende samarbejde og faglig sparring med dine kolleger. Bakkegårdsskolen er Gentofte Kommunes idrætsskole, hvor medarbejderne er med til at skabe et aktivt miljø, hvor samarbejde og fællesskab er stærke værdier. Om Bakkegårdsskolen Bakkegårdsskolen er en tresporet skole i Gentofte Kommune med 750 elever. Skolen har som idrætsskole et udvidet antal idrætstimer samt en idrætstalentordning for udskolingselever. På Bakkegårdsskolen har vi bl.a. fokus på: Idræt og bevægelse Et stærkt fagligt miljø Et godt arbejdsmiljø med fleksibilitet i opgaveløsningen Et godt og trygt fællesskab for alle børn og voksne Udbytterigt teamsamarbejde og fagfagligt samarbejde Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, med ansættelse fra august 2020. Vil du vide mere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til skoleleder Rikke Michan på rmm@gentofte.dk eller viceskoleleder Peter Ingsø Laursen peil@gentofte.dk eller på telefon 39985100 Løn og ansættelse Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst. I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse på børne- og ungeområdet indhentes straffe- og børneattest. Bakkegårdsskolen vil også anmode om tilladelse til at indhente reference. Ansøgning Din ansøgning vedlagt bilag skal være os i hænde hurtigst muligt og senest mandag d. 27. april 2020 kl. 8:00. Ansættelsessamtaler afholdes løbende – dog senest med udgangen af maj 2020. Grundet de nuværende omstændigheder med COVID19, så vil samtalerne muligvis foregå via en digital platform som teams, skype eller zoom. Hvis omstændighederne tillader det, vil en personlig samtale blive foretrukket. Stillingen søges via linket.
Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
01/04/2020
Fuldtid
Brænder du for natur/teknologi og vil du være med til at udvikle området og faciliteterne på Bakkegårdsskolen? Vi har brug for en lærer til mellemtrinnet, der brænder for natur/teknologi og det naturvidenskabelige område. Den øvrige fagkombination er vi åbne overfor. Dine faglige kompetencer er vigtige, men det betyder også meget for os, at du ønsker at indgå i konstruktivt forpligtende samarbejde og faglig sparring med dine kolleger. Bakkegårdsskolen er Gentofte Kommunes idrætsskole, hvor medarbejderne er med til at skabe et aktivt miljø, hvor samarbejde og fællesskab er stærke værdier. Om Bakkegårdsskolen Bakkegårdsskolen er en tresporet skole i Gentofte Kommune med 750 elever. Skolen har som idrætsskole et udvidet antal idrætstimer samt en idrætstalentordning for udskolingselever. På Bakkegårdsskolen har vi bl.a. fokus på: Idræt og bevægelse Et stærkt fagligt miljø Et godt arbejdsmiljø med fleksibilitet i opgaveløsningen Et godt og trygt fællesskab for alle børn og voksne Udbytterigt teamsamarbejde og fagfagligt samarbejde Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, med ansættelse fra august 2020. Vil du vide mere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til skoleleder Rikke Michan på rmm@gentofte.dk eller viceskoleleder Peter Ingsø Laursen peil@gentofte.dk eller på telefon 39985100 Løn og ansættelse Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst. I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse på børne- og ungeområdet indhentes straffe- og børneattest. Bakkegårdsskolen vil også anmode om tilladelse til at indhente reference. Ansøgning Din ansøgning vedlagt bilag skal være os i hænde hurtigst muligt og senest mandag d. 27. april 2020 kl. 8:00. Ansættelsessamtaler afholdes løbende – dog senest med udgangen af maj 2020. Grundet de nuværende omstændigheder med COVID19, så vil samtalerne muligvis foregå via en digital platform som teams, skype eller zoom. Hvis omstændighederne tillader det, vil en personlig samtale blive foretrukket. Stillingen søges via linket.