Aalborg Kommune

 

Aalborg Kommunes grundfortælling

Hvert år vokser Aalborg Kommune med flere end 1.000 nye indbyggere. Mennesker, der ønsker at bo i en mangfoldig kommune, som har alt, uden at have for meget. Der ønsker at blive en del af et rummeligt og handlekraftigt fællesskab, som har skabt en markant udvikling de sidste årtier. En udvikling, som har kombineret industri med viden. Som har skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser, et rigt kultur- og fritidsliv samt en velfærd, der tilsammen har været med til at kåre Aalborgs borgere til de lykkeligste i Europa.

Det er nok ikke forkert at sige, at Aalborg Kommunes indbyggere er stolte. Ikke bare over udviklingen, men i lige så høj grad over det sammenhold og samarbejde, som skaber den – og som altid er stærkere, når alle er med.

For selvom kommunen strækker sig over mere end 1.000 km2 med Limfjorden, som skærer sig smukt gennem land og by, så er der stadig kort afstand mellem mennesker og fra ord til handling. Det er derfor, at vi i Aalborg Kommune siger: Vi udvikler os sammen!

 

Job i Aalborg Kommune

I Aalborg Kommune vil vi have gode arbejdspladser, god opgaveløsning og sammen skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger m.fl. 

Åbenhed, tillid og dialog skal kendetegne arbejdet og alle de relationer, vi indgår i. Aalborg Kommune skaber gode rammer, vilkår og muligheder for opgaveløsningen, motivation, arbejdsglæde og trivsel for alle ansatte. 

Aalborg Kommune vil i det interne og eksterne samarbejde være kendt som en attraktiv arbejdsplads og for indholdet i personalepolitikken, som indeholder fire principper: 

  • Vi arbejder og tænker i helheder og sammenhænge i løsning af kerneopgaven.

  • Det skal give mening både for de borgere, som vi løser opgaver og sammen med, samt for de ansatte. 

  • Gennem indragelse og tværfaglighed samarbejder vi om, at skabe høj kvalitet i opgaveløsningen. 

  • Vi er gensidigt fleksible og udviser forståelse for skiftende omstændigheder, såvel hos den enkelte som i organisationen. 

I Aalborg Kommune vil vi gøre vores bedste for, at leve op til vores fælles principper og anvende dem i vores daglige arbejde. 

Læs mere om Aalborg Kommune her.

Aalborg Kommune Erik Ladefogeds Vej 8, 9400 Nørresundby
28/01/2020
Fuldtid
Lindholm fritidscenter søger uddannet pædagog til et tidsbegrænset barselsvikariat på et år, stillingen er på 32 timer om ugen. Ansættelsen løber fra 01.03.2020 (eller snarest derefter) til 01.03.2021. Stillingen er til vores fritids- og ungdomsklub. Fritidscenteret er organisatorisk tilknyttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen under Center For Tværfaglig Forebyggelse. Lindholm Fritidscenter er et socialpædagogisk tilbud til børn og unge i alderen 10-18 år, der består af en fritids- og ungdomsklub med ca. 175 medlemmer, samt en specialgruppe på 15 bestående af børn og unge med psykiske handicaps. Specialgruppen er inkluderet i fritidscenteret.   På Lindholm Fritidscenter arbejder, og tænker vi i sammenhæng og helheder for at løse vores kerneopgave. Vores indsats skal give mening i forhold til de børn, unge og forældre vi arbejder sammen med. Derfor tilbyder vi et kreativt og læringsstøttende miljø, hvor børn og unge har medansvar og -indflydelse, samt mulighed for at finde fællesskaber i samspil med andre børn og unge. Igennem inddragelse, medansvar, professionalisme, ordentlighed, høj faglighed og tværfagligt samarbejde skaber vi kvalitet i opgaveløsningen. Disse værdier har ført til beskrivelsen af vores kerneopgave:  " at skabe tryghed, trivsel og udvikling for børn og unge gennem demokratiske fællesskaber, i samarbejde med forældrene. " Vi forventer at du som ansøger: Har en pædagogisk uddannelse, gerne en diplom i neuropædagogik, sidstnævnte er dog ikke et krav. At du kan agere som en professionel rollemodel både i forhold til kollegaer, børn, forældre og andre samarbejdspartnere. At du bringer en ordentlighed og en modenhed med dig, udviser tillid, er loyal over for beslutninger, og arbejder aktivt for at skabe et godt arbejdsmiljø. At du er en hold-spiller, der kan tænke i helheder og sammenhænge og bidrage til det faglige fællesskab på arbejdspladsen. Kan udvise stor omsorg, rummelighed, nærvær og anerkendelse i relationen til børn og unge. Kan sætte aktiviteter i gang med udgangspunkt i børnene, gerne indenfor vores KREA (kreativt værksted) eller bevægelse/udeliv. Kan arbejde selvstændigt og struktureret. At du kan tage initiativ, både praktisk, med aktiviteter og i det generelle pædagogiske arbejde. Forventninger til resultater indenfor 1 år: Du er en god rollemodel for institutionens kultur og har sat dit positive præg på udviklingen heraf. Du tager ansvar for det gode arbejdsmiljø ved fx, at du udtrykker din mening på en faglig og konstruktiv måde – "vi taler med hinanden-ikke om hinanden. Du agerer som en fagprofessionel rollemodel, og går forrest i at tage initiativer til aktiviteter. Du har fået kendskab til, og har et samarbejde med forældrene generelt og på din primære årgang. Du mestrer både skriftligt og mundtlig kommunikation, og deltager aktivt i arbejdet med handleplaner. Vi kan tilbyde dig: En dynamisk arbejdsplads i rivende udvikling, hvor du kan blive medskaber. Engagerede, dygtige kollegaer med et højt ambitionsniveau. En arbejdsplads med en klar vision og en stæ rk pædagogisk profil. En arbejdsplads med frihed under ansvar. Ansvaret for en årgang, i samarbejde med dit årgangsteam. Arbejdsstedets adresse: FC Lindholm, Erik Ladefogeds vej 8, 9400 Nørresundby. På Aalborg Kommunes hjemmeside kan ses flere oplysninger: http://www.aalborg.dk/familie-og-boern/boernepasning/fritidscentre Eller følg på os på https://www.facebook.com/lindholm.fc Hvis du ikke har kendskab til fritidscentrenes virke og opgave i Aalborg kommune, anbefaler vi, at du besøger os før du sender din ansøgning. Vil du høre mere om stillingen, eller er du interesseret i at komme på besøg, så ring på tlf. 99821326 og spørg efter Centerleder Sune Lind. Stillingen er omfattet af lokal løn . Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest. Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=67821af6)
Aalborg Kommune Skovsgårdsvej 1, 9370 Hals
28/01/2020
Fuldtid
Da en af vores dygtige pædagoger har fået andet job, søger vi en ny AKT-pædagog til vores strukturklasse (AKT) på Hals Skole til ansættelse pr. 1/3-2020 – eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset frem til 31/7 - 2020. Hals Skole har en strukturklasse, hvor der i øjeblikket går 22 elever – 18 drenge og 4 piger. Eleverne er opdelt i tre trin - indskoling, mellemtrin og udskoling. Der er et klart fagligt sigte med hver elev, og vi har en målsætning om at inkludere eleverne i almen-skolen, når den enkelte elev er parat til det. Vi har i slutningen af sidste skoleår etableret et lokalefællesskab med Hals Skoles DUS, for strukturklassens indskolings- og mellemtrin. Dette fællesskab har fået en rigtig god start. Både fordi de fysiske forhold og muligheder for både elever og personale er blevet gode, og ikke mindst fordi der er en god synergieffekt i samarbejdet. Strukturklassens udskolingselever har lokale i udskolingsafdelingen i almenskolen. Til strukturklassen er der tilknyttet 5 lærere og 3 AKT-pædagoger – alle har i øjeblikket samtlige deres timer i Strukturklassen, og alle 8 personer arbejder meget tæt sammen som en specialafdeling om eleverne og opgaverne. Det er derfor vigtigt, at vi får det rette menneske, der kan indgå og bidrage til dette tætte teamsamarbejde. De næste spændende skridt i den pædagogiske fusionsproces mellem strukturklasse og DUS skal også trædes. Her er det afgørende, at man kan se nye muligheder. Desuden har man som AKT-pædagog også nogle få timer i DUS og strukturklassens DUS. Hals Skole har ca. 280 elever fra 0. til 9. klasse, og der er i alt ca. 55 ansatte på skolen. Vi tilbyder en udviklende og inspirerende arbejdsplads, hvor der samarbejdes i et positivt og kollegialt givende arbejdsmiljø. Pædagogisk og udviklingsmæssigt set har vi blandt andet fokus på en datainformeret skole og udvikling af fysiske læringsmiljøer både inde og ude. På skolens naturareal har vi allerede fået etableret et særdeles spændende udeskoleområde med blandt andet dyrehold og mulighed for spændende udeaktiviteter.  Til information er vi er i øjeblikket ved at beskrive skolens fokusområder for de kommende år. For yderligere information om skolen henvises til skolens Facebookside og skolens hjemmeside www.halsskole.dk, der pt. er under udarbejdning. Yderligere oplysninger kan fås ved at henvende sig til skolen (9982 4025), afdelingsleder Strukturklassen, Ditte Albertsen (4240 8212) eller skoleleder Per Bødker Andersen (3026 1944)   Ansøgningsfrist fredag d. 21. februar Samtaler forventes afholdt i uge 9. Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest. Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=8964da15)
Aalborg Kommune Forchhammersvej 23, 9000 Aalborg
28/01/2020
Fuldtid
I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier:   Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne. Vi kan tilbyde: En spændende arbejdsplads, hvor dine kompetencer vil blive sat i spil i den daglige opgaveløsning i forhold til kompetenceprofilen som social- og sundhedsassistent, og hvor patientsikkerheden er i højsædet Mulighed for at arbejde med ny velfærdsteknologi – for at fremme beboernes selvstændighed og sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere En hverdag, hvor ikke to dage er ens Kontakter til borgere, pårørende, eksterne og interne samarbejdspartnere i en travl hverdag.  At du bliver en del af et godt team med dygtige og engagerede medarbejdere, hvor der er mulighed for faglig sparring, udvikling og godt samarbejde på tværs af døgnet Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: En fast stilling som social- og sundhedsassistent med vejlederfunktion i dagvagt, stillingen er som udgangspunkt på 37 t/ugen Forventet ansættelsesdato hurtigst muligt eller senest 1. marts 2020 Birkebo er det største plejehjem i Aalborg kommune med plads til 102 beboere fordelt på 5 boenheder. Vi har ca.80 fantastiske og engagerede medarbejdere, som hver dag lægger stor vægt på at udføre deres arbejde professionelt og give vores beboere en kærlig og varm omsorg Dine primære opgaver vil være: Arbejde som social- og sundhedsassistent med dertil tilhørende opgaver inden for dit kompetenceområde Faglige kompetencer: Er fortrolig med brug af IT som dokumentationsredskab At du er uddannet social og sundhedsassistent At du kan arbejde med rehabilitering samt arbejde koordinerende og i tæt tværfagligt samarbejde med kolleger At du kan varetage opgaver ud fra serviceloven og sundhedsloven samt kan arbejde ud fra en sundhedsfremmende og forebyggende indsats Personlige kompetencer: Er stabil og omstillingsparat Har overblikket i det daglige arbejde med fokus på kerneopgaverne Kan bidrage med godt humør og en positiv indstilling Kan trives i et stort hus med mange beboere og kollegaer Kan bidrage til et godt og konstruktivt arbejdsmiljø Er aktiv og nysgerrig i din egen læring og videreudvikling som social- og sundhedsassistent Er ansvarsbevidst og god til at samarbejde på tværs med forskellige samarbejdspartnere Er selvstændig og udfører alle dine opgaver med nærvær, ansvar og respekt for at sikre det bedst mulige for den enkelte beboer Medvirker til at fremme, at vores beboere lever en selvstændig tilværelse Arbejdsstedets adresse: Plejehjemmet Birkebo, Forchhammersvej 23, 9000 Aalborg Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Tina Møller på tlf. 9931 6435 eller assisterende leder Ella Pia Skov på tlf 9931 6436                          Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling vision2020.aalborg.dk Ledelseskæden Frihedsbrevet Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=5de004b9)
Aalborg Kommune Vestre Havnepromenade 15, 9000 Aalborg
27/01/2020
Fuldtid
Jobhuset søger en beskæftigelsesfaglig medarbejder til undervisning og vejledning i vores interne jobsøgningstilbud Jobhuset, Jobcenter Aalborg søger en medarbejder til udvikling og drift af vores interne tilbud, der henvender sig til vores jobparate kontanthjælpsmodtagere. Stillingen er på 37 timer om ugen og ønskes besat snarest muligt. Jobhuset er en kommunedækkende enhed, der varetager beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Vi er ca. 140 medarbejdere, som organisatorisk er opdelt i teams, der varetager opgaver inden for hhv. kontanthjælp, forsikrede ledige og virksomhedsservice. Herudover er der teams bestående af faglige koordinatorer, back-office samt ledergruppe. Jobbet og opgaverne: I dag afholder vi i kontanthjælpsteamet kurser i Jobnet-CV og Joblog. For at understøtte og styrke vores arbejde med borgernes ABC-jobsøgningsstrategi ønsker vi at udvide vores tilbud til også at omfatte undervisning og vejledning i job- og praktiksøgning, udarbejdelse af ansøgningsmateriale og træning af jobsamtaler. Det kræver at din beskæftigelsesfaglighed er helt i top, og at du evner at bringe denne i spil i kontakten med borgeren. Du er en stærk formidler/underviser, og du behersker motiverende samtaleteknikker og empowerment i din dialog med borgeren. Jobbet indeholder også administrative opgaver i forbindelse med afviklingen af tilbuddet. Du vil høre til i teamet af rådgivere der varetager beskæftigelsesindsatsen for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, og du vil arbejde tæt sammen med de to andre konsulenter, der har ansvaret for vores interne tilbud. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer: At du har en bred viden om arbejdsmarkedet, rekruttering og jobsøgning og kan omsætte din viden i kontakten med borgerne At du meget gerne har erfaring i at arbejde med beskæftigelsesområdet og gerne har kendskab til lovgivningen på kontanthjælpsområdet At du både trives med at stå i front som underviser og med at give personlig sparring og vejledning At du har en anerkendende tilgang til arbejdet med borgerne og at du kan rumme en bred målgruppe med vidt forskellige forudsætninger og ressourcer  At du har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation At du kan arbejde selvstændigt, men samtidig også er en teamplayer At du har gode formuleringsevner, både mundtligt og skriftligt At du struktureret og kan fungere i en travl hverdag med forskelligartede opgaver At du har en positiv tilgang til opgaverne, har gåpåmod og et smittende humør Vi tilbyder: Et spændende og alsidigt job med stor faglig udvikling Et positivt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, høj faglighed og humor er i højsædet Et velfungerende kollegialt fællesskab med fagligt stærke kolleger En arbejdsplads, hvor faglig sparring og teamånd er i højsædet Et hus i rivende udvikling, hvor vi ser muligheder før begrænsninger Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Virksomhedskonsulent Peter Leth Sørensen på tlf. 25 20 52 74 eller Teamleder Charlotte Møller-Olesen på tlf. 20 65 03 17. Ansøgningsfrist er d. 16. februar 2020 kl. 23:59. Ansættelsessamtalerne forventes afholdt den 27. februar 2020. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning", som findes under selve stillingsopslaget og ved at udfylde den formular, som fremkommer. Her kan du vedhæfte ansøgning og CV og andre bilag i begrænset omfang.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=44daf6f2)
Aalborg Kommune Kastetvej 26, 9000 Aalborg
27/01/2020
Fuldtid
  Job- og Integrationshuset søger en socialrådgiver/socialformidler til et barselsvikariat på 37 timer om ugen med tiltrædelse snarest.   Stillingen er tilknyttet den afdeling i huset som arbejder med grønlandske borgere, samt flygtninge som er ude over integrationsperioden, og som har integrationsspecifikke problemstillinger. Vi tilbyder job på en arbejdsplads, hvor vi arbejder bevidst med mål og resultater og har fokus på hel eller delvis opnåelse af ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet for vores borgere et afvekslende og spændende arbejde i en dynamisk afdeling, hvor omstillingsparathed er en nødvendighed et udfordrende og selvstændigt job, hvor evnen til at samarbejde er i højsæde Vi tænker om dig, at du   har erfaring og/eller interesse for arbejdet med grønlændere og flygtninge samt kendskab til LAB og LAS og kan omsætte lovgivningen i praksis arbejder systematisk og målrettet og kan trives i, og fungerer godt med, at arbejde resultatorienteret oplever det som en positiv og givende udfordring at arbejde med borgere med komplekse problemstillinger i form af fysiske, psykiske og sociale problemer er god til at bevare roen i en travl og omskiftelig hverdag ønsker at sparre og udvikle dig fagligt i fællesskab med dine kollegaer samtidig med, at du også formår at arbejde selvstændigt i hverdagen ser muligheder frem for begrænsninger og har en positiv livsopfattelse har både flair og interesse for den administrative del af arbejdet og har et godt kendskab til IT    Dine opgaver Afholde samtaler med borgerene med det fokus at få dem i selvforsørgelse via uddannelse eller job. Skriftlig arbejde i sagerne, for at få beskrevet hvorledes borgerne udvikler sine samlede kompetencer i et beskæftigelsesrettet perspektiv i de forløb, som iværksættes, da indsatsen skal støtte og dokumentere udviklingen af borgerens beskæftigelsesrettede ressourcer At indgå i et tværfagligt samarbejde omkring borgeren At du er klar på at udvikle forløb for borgerne i huset i samarbejde med dit team og vores virksomhedskonsulenter.   Job- og Integrationshuset varetager den beskæftigelsesmæssige opgave i Aalborg kommune for aktivitetsparate grønlændere og for flygtninge og indvandrere, der har integrationsspecifikke problemstillinger samt alle nye flygtninge i kommunen.   Vi er pt. omkring 85 medarbejdere, som er fordelt på forskellige områder; rådgivere, faglig koordinatorer, virksomhedskonsulenter, mentorer, administrative medarbejdere, familiekonsulenter og tolke.   Vi arbejder med borgere, som har komplekse problemstillinger f.eks. i form af PTSD, depression, angst, langtidsledighed, misbrug samt andre sociale problemer. Vi samarbejder bredt med familiegrupper, andre jobcentre, Sprogcenter Aalborg, diverse praktiserende læger, psykologer, psykiatere, sygehus m.m. Vores mål er at afdække kompetencer, ressourcer og eventuelle barrierer, med henblik på at få borgerne i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet, eller få afklaret, om borgeren kan være omfattet af målgruppen for revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. Vi glæder os til at møde dig!   Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Jobcenterleder Betina Trytek, tlf. 9931 5840 eller Teamleder Pia Jakobsen tlf. 9931 5825   Der afholdes ansættelsessamtaler den 25.02.2020 i Job- og Integrationshuset, Kastetvej 26, 9000  Aalborg. Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=bf3c8449)
Aalborg Kommune Lille Borgergade 31, 9400 Nørresundby
24/01/2020
Fuldtid
Vi udvider igen, og har derfor brug for yderligere 1 medarbejder. Vi søger 1 bostøttemedarbejder på 37 timer pr. uge til en fast stilling med tiltrædelse senest pr. 1. april 2019. Vi kan tilbyde: At du kommer med i et team med høj faglighed og vidensdeling.   En travl hverdag med mange spændende udfordringer. At du bliver en del af et team af engagerede kollegaer med store faglige ambitioner. En uforudsigelig hverdag med mangeartede arbejdsopgaver og mange kontaktflader. Kollegial respons. Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: Team A yder specialiseret bostøtte og mentoropgaver til borgere med diagnoserne ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelse. Det overordnede mål er at udvikle borgernes muligheder for at udnytte egne ressourcer positivt, så borgeren kan varetage et mere selvstændigt liv. Indsatsmålene for bostøtten er individuelle, og kan f.eks. være: Støtte til at skabe struktur i hverdagen, støtte til at komme i arbejde eller uddannelse, støtte til udvikling af sociale kompetencer og støtte til praktiske gøremål.   Arbejdet foregår primært i borgernes egne hjem, og i vores tilbud i Idrætsbyen, Visionsvej, Dragen og Nordhavn også i fælleslejligheden.   Arbejdstiden er som udgangspunkt placeret i dagtimerne, bortset fra i Idrætsbyen, Visionsvej, Dragen og Nordhavn, hvor der må påregnes én ugentlig dag til kl. 18.30 og hver 6. lørdag kl. 9.00-15.00.   Idrætsbyen, Visionsvej, Dragen og Nordhavn er tilbud til unge, der har behov for en mellemstation mellem det at bo derhjemme eller på institution og det at bo alene. Lejlighederne er studieboliger der er integrerede i et almindeligt ungdomsmiljø, hvor borgerne har mulighed for at spejle sig i dette uden at blive stigmatiserede. Ud over borgernes egne boliger, råder vi over en fælleslejlighed, hvor vi tilbyder fællesspisning og fællesaktiviteter, hvor borgerne kan arbejde med social træning i trygge rammer med henblik på netværksskabelse.   I disse tilbud vil man som pædagog blive en del af en personalegruppe der arbejder sammen om borgerne og i fællesskab med dem danner de rammer der skaber udvikling for den enkelte borger. For at skabe denne udvikling, er vi ikke begrænsede af institutionelle rammer, men arbejder med metodefrihed, hvor vi sætter individet i centrum og giver dem ejerskab for egen udvikling.   Vi forventer: At du er uddannet pædagog (et krav for at komme i betragtning). At du er psykisk robust, har overblik og kan handle i pressede situationer. At du er teoretisk og fagligt velfunderet. At du kan arbejde professionelt, selvstændigt og under ansvar. At du er i stand til at indgå i en positiv dialog med omgivelserne. At du kan arbejde systematisk og metodisk med målsætninger for borgeren. At du er skriftligt velformuleret i forhold til dokumentation og udarbejdelse af statusrapporter. At du er villig til at deltage i supervision og kollegial respons. At du selvstændigt kan disponere din tid i forhold til arbejdsopgaver. At du har egen bil til rådighed i arbejdstiden. Arbejdsstedets adresse: Team A – Bostøtte, Lille Borgergade 31, 9400 Nørresundby Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte leder Anders Thomsen på tlf. 9931 7128 eller Else Jungersen Overbye på tlf. 2553 8749. Samtaler forventes afholdt  tirsdag den 25. februar 2020 Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling vision2020.aalborg.dk Ledelseskæden Frihedsbrevet Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=dcb15686)
Aalborg Kommune Danalien 10, 9000 Aalborg
24/01/2020
Fuldtid
Pædagog søges til De specialiserede aflastningstilbud - Horisonten  Forventet start pr. 1 april 2020 Der søges 1 pædagog på 30 timer i et barselsvikariat til De specialiserede aflastningstilbud - afdelingen Horisonten.   De specialiserede Aflastningstilbud består af Horisonten i Hammer Bakker, Vodskov og Danahus beliggende på Danalien i Aalborg. De specialiserede aflastningstilbuds formål er at tilbyde et helhedsorienteret og fleksibelt, der muliggør barnets/den unges og familiens behov for aflastning. Det er afdelingen Horisonten som der søges til. Horisonten er et aflastningstilbud med 10 pladser for mobile børn og unge 5-18 år, med et betydeligt varigt og nedsat psykisk, kognitivt og/eller socialt funktionsniveau. Børnene/ de unge er ofte diagnosticeret med ADHD, Autisme spektrum forstyrrelser og andre hjerne organiske dysfunktioner. Der er tilknyttet ca. 40 børn til Horisonten og der ansat ca. 20 medarbejdere. Organisatorisk er De Specialiserede Aflastningstilbud et kommunalt tilbud under Familie- og beskæftigelsesforvaltningen, Center for Sociale Indsatser. Dine opgaver vil være: At støtte udviklingen af børnenes kompetencer og ressourcer At igangsætte samt deltage i aktiviteter for målgruppen på i og uden for huset Udfærdige statusrapporter Praktiske opgaver Vi forventer følgende kompetencer: Er uddannet pædagog med erfaring i målgruppen særligt inden for målgruppen Autisme. Har viden om udviklingspsykologi samt tilknytningsteori. Påtager sig et professionelt ansvar for kvaliteten af samspillet og relationen med barnet. Har overblik og kan skabe ro omkring sig i uforudsigelige situationer. Kan håndtere konflikter på en omsorgsfuld og fleksibel måde. Har en refleksiv og nysgerrig tilgang til egen praksis og søger støtte til udvikling af egne kompetencer. Har gode skriftlige kompetencer og formulerer sig i et anerkendende sprog. Kendskab til forskellige kommunikationsformer som boardmaker og lign Er fleksibel og kan samarbejde med kollegaer, forældre og samarbejdspartnere Kan arbejde selvstændigt og træffe beslutninger med respekt for de fællesbeslutninger Er Positiv, glad og udadvendt Er i stand til at arbejde målrettet og struktureret samt kunne arbejde i en hverdag præget af rutiner. Har mulighed for at arbejde alle årets 365 dage. Arbejdstiden ligger primært ml. kl 6-22.30. Der arbejdes pt. fast hver 4 weekend.       Vi kan tilbyde: En arbejdsplads i udvikling og som er præget af en stor grad af professionalisme Et hus, hvor dagene aldrig er ens En arbejdsplads, hvor der er mange forskellige opgaver En personalegruppe med stor erfaring Et udfordrende miljø med børnene/de unge i centrum.     Løn og ansættelsesvilkår Er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdspladsen har lokal aftale om nedsat hviletid samt mulighed for at planlægge vagter op til 16 timer.   Ønsker du at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Henrik Momme på hverdage ml. kl 9-10 på telefon 99313925. Ansøgningsfrist. 7/02-2020 Samtaler forventes afholdt i uge 7   Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=7004198a)
Aalborg Kommune Fortunavej 2, 9210 Aalborg SØ
24/01/2020
Fuldtid
Madservice Aalborg søger en ny medarbejder der vil være ansvarlige for, at vores mad- og måltidpolitik fastholdes. Du får indflydelse på hvordan fremtidens mad og måltider skal være. Vil du være en del af vores ernæringsteam og være med til at skabe endnu mere værdi for både borgere og samarbejdspartnere?   Vil du være med til at sætte måltidet i fokus? Vil du være med til at undervise og vejlede i måltidet og dets betydning? Vil du være med til at gøre en forskel for borgernes livskvalitet, mad- og måltidsoplevelser? I Aalborg Kommune har vi fokus på god mad og måltidsoplevelser. Via kommunens mad- og måltidspolitik ser vi frem til, at du kan være med til at højne borgernes livskvalitet. Du skal være nysgerrig og være med til at udvikle og optimere vores allerede fine samarbejde med resten af organisationen.   Dine opgaver bliver at: Arbejde tværfagligt Vejlede og støtte personalet i boenhederne og i hjemmeplejen i forbindelse med ernæringsindsatsen Være med til at fremme den enkelte borgers sundhed og livskvalitet Vejlede og undervise personale, borgere og samarbejdspartnere omkring mad og måltider Udarbejde skriftligt materiale, herunder fx retningslinjer, vejledninger og andet   Vi forventer, at du: Har en uddannelse som bachelor inden for sundhed og ernæring, økonoma eller ernæringsassistent Har solide kompetencer inden for mad og ernæring Evner at se sammenhænge i indsatser og arbejder struktureret Er empatisk og har en anerkendende tilgang til borgere og personale Trives i tværfagligt samarbejde Har gode formidlingsevner – mundtligt og skriftligt samt undervisningserfaring Har erfaring med dokumentation Kendskab til Master Cater og kunne arbejde i det vil være en fordel Arbejder selvstændigt og er fleksibel m.h.t. arbejdstider Deltager ved bruger-/pårørendemøder samt personalemøder i boenheden Har en positiv og motiverende tilgang Har kørekort Vi tilbyder: En attraktiv stilling for dig, der brænder for at skabe livskvalitet for borgeren omkring mad og måltider ud fra borgerens behov, så der kan leves længst muligt i eget liv. Du vil indgå i et team af kompetente kolleger, som insisterer på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, selvom vi har travlt. Du vil få en bred berøringsflade, mange samarbejdspartnere og muligheden for at være med til at udvikle og udmønte mad- og måltidspolitikken på ældre- og sundhedsområdet i Aalborg Kommune. Her kan du se funktionsbeskrivlelse for stillingen som måltidsmentor i Madservice Aalborg..    Hvem er Madservice Aalborg: Madservice Aalborg er en stor konkurrencedygtig og udviklingsorienteret teamorganisation, der består af tre køkkener og en fælles administration. Vi tilbereder mad til alle kommunens ældre på plejehjem samt hjemmeboende pensionister.   Madservice Aalborg fokuserer på hjemmelavet mad, kvalitet, årstider, økologi og miljø. Vi har desuden specialviden inden for diæter som energitæt mad, dysfagi venlig mad samt andre diæter.   Løn- og ansættelsesforhold: Der er tale om en stilling på fuld tid med start hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.   Dit arbejdssted vil være i administrationen på Fortunavej 2, 9210 Aalborg SØ.   Der er ansøgningsfrist d. 31.1.20. Det forventes, at der holdes samtaler d. 10. og 11. februar 2020 i uge 7.   For yderligere oplysninger vedr. stillingerne er du meget velkommen til at kontakte leder Hanne Melgaard Juul på telefon 2520 6696 eller ass. leder/teamleder Mariann Kjær på telefon 9931 5504.   Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest og referencer efter aftale.   I Ældre- og Handicapforvaltningen er du sammen med dine kolleger med til at hjælpe borgerne til at leve en selvstændig tilværelse. Det gør du i samarbejde med borgeren, borgerens netværk og andre, der har en indflydelse på borgerens liv. Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling vision2020.aalborg.dk Ledelseskæden Frihedsbrevet Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=991e2d64)
Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg
24/01/2020
Fuldtid
Brænder du for grøn omstilling? Og trives du i en travl hverdag, hvor du kan gøre en konkret forskel for at nedbringe CO2-udledning? Så er du måske vores nye projektkoordinator? BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Det gør vi gennem en række indsatsområder, hvor grøn omstilling og bæredygtighed er en særlig spydspids. Du bliver en del af det grønne team i BusinessAalborg, som består af 6 engagerede og fagligt kompetente kollegaer. Din rolle bliver at koordinere et stort EU-projekt, der yder tilskud til rådgivning til nordjyske fjernvarmeværker, der ønsker at omstille til mere bæredygtig og CO2-neutral fjernvarme. Projekterne kan være varmepumper, damvarmelager, renovering af ledninger eller udvidelse af eksisterende fjernvarmenet. Læs mere på www.house-of-energy.dk/inddheat Jobbet Som projektkoordinator kommer du bl.a. til at arbejde med: Udarbejde projektbeskrivelser i samarbejde med fjernvarmeværkerne. Gennemføre mini-udbud i samarbejde med projektleder og projektpartnere. Sikre dokumentering af den gennemførte tekniske rådgivning fører til de forventede CO2-besparelsestiltag og planlagte investeringer hos fjernvarmeværkerne. Projektadministration og koordination, samt udarbejdelse af halvårlig rapportering til den Europæiske Investeringsbank. Løbende dialog med projektpartnere, rådgivere og andre interessenter. Din profil Vi forventer at du har en relevant videregående uddannelse, gerne med indsigt i grøn energiteknologi og meget gerne viden om udbud og rammebetingelser inden for fjernvarme. Det er vigtigt, at du trives med den administrative del af jobbet, da jobbet indeholder en del projektadministration, samt at du har flair for at arbejde i forskellige IT-systemer som TenderKonnect (udbudsportal), E-doc og Excel. En del af vores afrapportering foregår på engelsk, erfaring med at udarbejde rapporter på engelsk vurderes derfor positivt. Du skal være selvkørende og evne til at facilitere samarbejde samt trives med at skabe resultater og udvikle de områder, du arbejder med. Du forventes at have gode formidlingsevner og være en god samarbejdspartner for dine kolleger og vores mange interessenter. Erfaring med at samarbejde med virksomheder og arbejde netværksorienteret er derfor en stor fordel. Du tilbydes Vi tilbyder et spændende og udfordrende job, hvor der er gode muligheder for at præge indholdet samt skabe synlige resultater. Samtidig får du stor indflydelse på, hvordan du løser dine opgaver samt en stor kontaktflade inden for energiområdet. Stillingen er tidsbegrænset frem til 30.06.2021 med gode muligheder for forlængelse. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes ud fra din faglige baggrund og kvalifikationer. Send ansøgning Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest  d. 9. februar 2020. Vi tager løbende ansøgere ind til samtale og forventer ansættelse snarest muligt. Rekruttering foretages af BusinessAalborg. Flere informationer For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte projektleder Hanne Skovby på tlf. 2520 1586. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=40e675e4)
Aalborg Kommune Klitgårdsvej 36, 9382 Tylstrup
24/01/2020
Fuldtid
Dagtilbud Nordvest/Vodskov søger 1 pædagog til en 25 timers stilling med tiltrædelse senest 15.03.2020. Den ledige stilling er i børnehaven Krudtuglen, Klitgårdsvej 36, 9382 Tylstrup. Dagtilbud Nordvest/Vodskov består af 11 institutioner. Hver institution har en pædagogisk leder. Dagtilbuddet indeholder forskellige institutionsformer: børnehaver, integrerede institution, og en specialgruppe der er omfattet af Lov om Social Service. Følgende værdier er fundamentet for vores arbejde. Professionalisme Fællesskab Udvikling Hjemmeside bh. Krudtuglen. Kerneopgave : "Vi er med til at understøtte udviklingen af livsduelige samfundsborgere. Det gør vi gennem en professionel og ressourceorienteret pædagogisk indsats – hvor helheder og sammenhænge er væsentlige elementer. Vi har et vedvarende fokus på sundhed, trivsel, udvikling, læring og dannelse" Børnehaven Krudtuglen er normeret til 30 børn. Vi har et stort hus med gode fysiske rammer både ude og inde. Vi samarbejder lokalt med dagpleje, skole og plejehjem, og har adgang til at bruge byens idrætshal, multibane, legepladser og andre grønne områder. Vi arbejder gruppeopdelt i 3 grupper, efter alder/udvikling, med fokus på nærmeste udviklings zone og hvad der er bedst for det enkelte barn. Vi søger en pædagog til gruppen med de yngste. Vi søger en medarbejder der: Er uddannet pædagog, med hjertet på rette sted. Er fagligt engageret og velfunderet, og kan omsætte teori til praksis. Er i stand til at tage ledelse i børnegruppen, være tydelig og skabe tryghed og forudsigelighed. Tager medansvar for et godt og konstruktivt personalesamarbejde. Kan se det enkelte barn og dets muligheder for deltagelse i børnefællesskaberne. Prioriterer forældresamarbejdet højt. Har gode kommunikative evner mundtligt, såvel som skriftligt og kan skabe struktur i egne opgaver. Vi tilbyder En børnegruppe hvor trivsel, leg og læring i små grupper er i fokus. En engageret forældregruppe. En personalegruppe med højt fagligt engagement og lang erfaring. En personalegruppe med fokus på det enkelte barns udviklingsmuligheder. En personalegruppe, der ser faglig udvikling som en selvfølge. En personalegruppe, der ser et tæt forældresamarbejde, som en nødvendighed for barnets udvikling. Er personalegruppe der løfter i flok, og hjælper hinanden med at gøre Krudtuglen til det bedste sted for børn og voksne.   Stillingen er omfattet af lokal løn, grundlønstrin 26. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL. Ansøgningsfrist fredag den 07.02.20 kl. 12. Vi forventer at afholde samtaler i uge 9 Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse. Der indhentes reference inden endelig ansættelse. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pædagogisk Leder Solvejg Bedsted 98261361   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=512c7e8f)
Aalborg Kommune Lille Borgergade 31, 9400 Nørresundby
24/01/2020
Fuldtid
Vi udvider igen, og har derfor brug for yderligere 1 medarbejder. Vi søger 1 bostøttemedarbejder på 37 timer pr. uge til et vikariat i 6 måneder med tiltrædelse hurtigst muligt. Vi kan tilbyde: At du kommer med i et team med høj faglighed og vidensdeling.   En travl hverdag med mange spændende udfordringer. At du bliver en del af et team af engagerede kollegaer med store faglige ambitioner. En uforudsigelig hverdag med mangeartede arbejdsopgaver og mange kontaktflader. Kollegial respons. Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: Team A yder specialiseret bostøtte og mentoropgaver til borgere med diagnoserne ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelse. Det overordnede mål er at udvikle borgernes muligheder for at udnytte egne ressourcer positivt, så borgeren kan varetage et mere selvstændigt liv. Indsatsmålene for bostøtten er individuelle, og kan f.eks. være: Støtte til at skabe struktur i hverdagen, støtte til at komme i arbejde eller uddannelse, støtte til udvikling af sociale kompetencer og støtte til praktiske gøremål.   Arbejdet foregår primært i borgernes egne hjem, og i vores tilbud i Idrætsbyen, Visionsvej, Dragen og Nordhavn også i fælleslejligheden.   Arbejdstiden er som udgangspunkt placeret i dagtimerne, bortset fra i Idrætsbyen, Visionsvej, Dragen og Nordhavn, hvor der må påregnes én ugentlig dag til kl. 18.30 og hver 6. lørdag kl. 9.00-15.00.   Idrætsbyen, Visionsvej, Dragen og Nordhavn er tilbud til unge, der har behov for en mellemstation mellem det at bo derhjemme eller på institution og det at bo alene. Lejlighederne er studieboliger der er integrerede i et almindeligt ungdomsmiljø, hvor borgerne har mulighed for at spejle sig i dette uden at blive stigmatiserede. Ud over borgernes egne boliger, råder vi over en fælleslejlighed, hvor vi tilbyder fællesspisning og fællesaktiviteter, hvor borgerne kan arbejde med social træning i trygge rammer med henblik på netværksskabelse.   I disse tilbud vil man som pædagog blive en del af en personalegruppe der arbejder sammen om borgerne og i fællesskab med dem danner de rammer der skaber udvikling for den enkelte borger. For at skabe denne udvikling, er vi ikke begrænsede af institutionelle rammer, men arbejder med metodefrihed, hvor vi sætter individet i centrum og giver dem ejerskab for egen udvikling. Vi forventer: At du er uddannet pædagog (et krav for at komme i betragtning). At du er psykisk robust, har overblik og kan handle i pressede situationer. At du er teoretisk og fagligt velfunderet. At du kan arbejde professionelt, selvstændigt og under ansvar. At du er i stand til at indgå i en positiv dialog med omgivelserne. At du kan arbejde systematisk og metodisk med målsætninger for borgeren. At du er skriftligt velformuleret i forhold til dokumentation og udarbejdelse af statusrapporter. At du er villig til at deltage i supervision og kollegial respons. At du selvstændigt kan disponere din tid i forhold til arbejdsopgaver. At du har egen bil til rådighed i arbejdstiden. Arbejdsstedets adresse: Team A – Bostøtte, Lille Borgergade 31, 9400 Nørresundby Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte leder Anders Thomsen på tlf. 9931 7128 eller Else Jungersen Overbye på tlf. 2553 8749. Samtaler forventes afholdt  tirsdag den 25. februar 2020 Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling vision2020.aalborg.dk Ledelseskæden Frihedsbrevet Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=06dd7360)
Aalborg Kommune Danmarksgade 17, 9000 Aalborg
23/01/2020
Fuldtid
Vi søger en alsidig, selvstændig, struktureret og faglig stærk projektleder, der sammen med en vifte af forskellige samarbejdspartner, i og uden for kommunen, kan realisere projektet "Børneliv i sund balance"    "Børneliv i sund balance" skal styrke kommunale og civile aktører i fire udvalgte lokalområder til at stå sammen om, at skabe et godt og sundt børneliv. Med udgangspunkt i vidensbaserede indsatser vil projektet fremme børnefamiliers muligheder for at trives i inkluderende fællesskaber, spise sundt og være fysisk aktive for herigennem at fremme en sund vægtudvikling hos børnene. Projektets indsatser retter sig mod familien, sundhedsplejen, børnehave, skole, fritidsliv og øvrige lokale aktører.   Aalborg Kommune deltager i projektet sammen med to sjællandske kommuner. Center for Forebyggelse i praksis i KL er overordnet ansvarlig for projektet.   Du skal som projektleder bidrage til at gennemføre projektet, koordinere indsatserne samt understøtte projektets fremdrift hos alle de involverede aktører. Vi forventer at projektlederen kan bevare det store overblik over projektets fremdrift og aktiviteter, og samtidig kan understøtte aktiviteter sammen med de involverede aktører. Projektlederen skal sammen med den overordnede projektledelse i KL og projektlederne i de øvrige kommuner bidrage til udvikling af indsatser, tværgående videndeling og indsamling af data til evaluering af det samlede projekt.   Projektlederen skal derfor både være åben og god til at skabe lokale relationer og samarbejder, og samtidig være i stand til at arbejde struktureret og systematisk. Både kunne lide at være ’ude’ i lokalområderne og sidde på kontoret og have styr på møder og tidsplaner. Udover aktivitet til lokalområderne i kommunen, skal projektlederen også forvente månedlige projektmøder i København. Om os Du vil blive ansat i Sundhedsstrategisk Team i Sundheds- og Kulturforvaltningen men vil i det daglige have et meget nært samarbejde med ledere og medarbejdere i primært Skoleforvaltningen, Familie – og Beskæftigelsesforvaltningen og aktører indenfor fritidsområdet.   Sundhedsstrategisk Team er en enhed i afdelingen for Sundhed og Administration i Sundheds- og Kulturforvaltningen. Teamet arbejder med udviklingsopgaver inden for sundhedsområdet, herunder udarbejdelse, implementering og opfølgning på tværgående politikker, strategier og projekter inden for sundhedsområdet. Du vil i Sundhedsstrategisk Team få 14 kollegaer som kan bistå og støtte dig med erfaring og indsigt i de opgaver og udfordringer, som projektet indeholder. I teamet har vi en stærk social kultur og en uformel omgangstone, samtidig med at vi holder et fagligt højt niveau.   Om dig Vi forventer, at du har en uddannelse på kandidatniveau og gerne et par års erfaring fra en kommune eller anden politisk ledet organisation. Derudover vil vi lægge vægt på at ansøgeren: har dokumenteret erfaring med konkret projektarbejde og gerne projektledelse er en nysgerrig og åben person, der kan arbejde med respekt for menneskers forskelligheder og vilkårene for forskellige faggruppers arbejde kan understøtte og engagere projektdeltagerne i at gennemføre konkrete indsatser i projektperioden har viden om potentialer ved og metoder til gennemførelse af lokalsamfundsbaserede sundhedsindsatser har kendskab til kommunal forvaltning og kommunale indsatser på børne- og sundhedsområdet kan arbejde systematisk og struktureret med opsamling af erfaringer fra projektet er klar og præcis i både skrift og tale og kan formidle mellem stærke fagligheder  Løn- og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen er tidsbegrænset i en femårig periode.  Arbejdsstedet er Sundheds- og Kulturforvaltningen, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg.    Tiltrædelse Ansættelse 1. maj 2020 eller snarest muligt. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist er fredag, den 21. februar 2020. Samtaler forventes afholdt mandag, den 2. marts 2020. Vil du vide mere Hvis du har relevante spørgsmål til jobbet, er du i perioden 3. - 21. februar velkommen til at kontakte leder af Sundhedsstrategisk team, Torben Kjeldgaard på telefon 99311916.   Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=8dbae633)
Aalborg Kommune Nøvling Skolevej 5, 9260 Gistrup
23/01/2020
Fuldtid
For at søge dette job skal du være berettiget til at blive ansat som jobrotationsvikar. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte dit jobcenter. Hvis dit jobcenter har henvist dig til en Anden Aktør, er det dem, du skal kontakte. Pædagogisk medarbejder til Nøvling Skole og Børnehave Nøvling Skole og Børnehave søger pædagogisk medarbejder til rotationsjob med tiltrædelse fra uge 9. Brænder du for at arbejde med børn? Vi søger en pædagogmedhjælper til en stilling på 20 ugentlige timer i 14 uger med start fra uge 9. Kort om Nøvling Skole: Nøvling Skole er beliggende i midten af Nøvling by, tæt på Gistrup og Kongshøjskoven. På skolen går der ca. 150 elever i skoledelen samt 30 børn i børnehaven. Der er på skolen 27 ansatte fordelt på lærere, pædagoger samt teknisk/adm. -personale. Nøvling Skole er en moderne folkeskole, hvor eleverne undervises i åbne rum. Vi har fokus på at inddrage bevægelse mest muligt i undervisning og DUS, og har positive forventninger til alle elever.   Vi søger derfor en positiv, professionel medarbejder med hjertet på rette sted. En der kan danne relationer til skolens elever, som er omstillingsparat og som sætter samarbejde højt. Som medarbejder på Nøvling skole kan man forvente at blive en del af holdet på en arbejdsplads, hvor faglighed og trivsel går hånd i hånd, og hvor hverdagen er baseret på tillid til, at alle gør deres bedste hver dag. Arbejdet består primært i at dække timer i DUS samt at bistå lærerne i deres undervisning i skolens 4.-6. klasser. For yderligere informationer henvises til skolens hjemmeside: noevling-skole.aula.dk. Praktiske oplysninger: Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejderen er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes børne- og straffeattest. Læs mere på http://www.aalborgkommune.dk/attest Kontakt: For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte skoleleder Annette Møller Kragelund på tlf. 20160009. Lønnen: Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist: Senest fredag den 7. februar 2020. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 7, 2020.
Aalborg Kommune Storemosevej 17-21, 9310 Vodskov
23/01/2020
Fuldtid
Kan du lede, styre og udvikle velfærd sammen med 4.000 ambitiøse medarbejdere og ledere? Har du : ledelseserfaring på chefniveau (ledelse af ledere) i en stor og kompleks politisk ledet organisation, dokumenteret succes med at skabe markante forandringer og resultater sammen med og via andre, solidt, teoretisk fundament for at bedrive ledelse, Er du: strategisk tænkende og handlende med udsyn, analytisk skarp, robust og eksekveringsstærk , socialt interesseret, imødekommende og udadvendt, motiverende og inspirerende i samarbejdsrelationer, en tydelig og kompetent kommunikator og formidler,   Så er du et godt bud på Aalborg Kommunes chef for Ældre og Sundhed.   Ældre og Sundhed omfatter 4 områder :   Plejebolig , der driver 36 plejehjem, heraf 5 specialplejehjem samt Aalborg Kommunes Videnscenter for Demens.   Sygeplejen , der betjener alle borgere med behov for sygepleje og/eller behov for koordineret sygepleje. Akuttilbud, Vagtcentral og sygeplejeklinikker er ligeledes placeret under sygeplejen.   Træning og Aktivitet , der består af henholdsvis Træningsenheden, der tilrettelægger forebyggende og rehabiliterende forløb sammen med borgere i eget hjem/plejehjem og aktivitetscentrene, der tilbyder en række aktiviteter og vedligeholdende træning for pensionister og efterlønsmodtagere.   Frit Valg , der består af Hjemmepleje (praktisk og personlig hjælp fordelt i 13 grupper), Rengøringsenheden (rengøring i eget hjem), Madservice Aalborg (madproduktion til ca. 2600 borgere), samt AK Vikar (Aalborg Kommunes interne vikarkorps).   Læs mere om organisationen og de muligheder, udfordringer og opgaver, som stillingen tilbyder den kommende chef i det uddybende notat her   Alle, der på baggrund af stillingsopslaget, overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkommen til at kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval A/S på telefon 4073 4950 og/eller direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen Jan Nielsen fra Aalborg Kommune på telefon 2520 5405.   Du kan uploade ansøgning og CV på Mercuri Urvals hjemmeside (referencenummer: DK-07159 ). Ansøgningsfristen udløber den 2. februar 2020, kl. 23.59 . Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handic ap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=85403002)
Aalborg Kommune Fjordparken 2, 9370 Hals
22/01/2020
Fuldtid
I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier:   Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne. Vi kan tilbyde: Et spændende og udfordrende job hvor du i samarbejde med det øvrige plejepersonale afklarer omsorgstilbud til demente beboere Det er et meget selvstændigt job men samtidig meget givende Du arbejder ud fra beboernes livshistorie og med afsæt i de aktuelle kognitive udfordringer, den enkelte beboer har Du arbejder med at skabe harmoniske hygge situationer, der kan skabe relationer mellem beboerne Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: Antal ledige stillinger: 1 Forventet ansættelsesdato 1. marts eller hurtigst muligt derefter Dine primære opgaver vil være: At arbejde med og om den enkelte beboer med relevante aktivitetstilbud Ansvar for egen arbejdsdags planlægning ud fra beboernes aktuelle behov Faglige kompetencer: Uddannet Social- og sundhedshjælper, eller Social- og sundhedsassistent Personlige kompetencer: Er ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige aktører på tværs af faglighed Er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig Du løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye idéer Du formår at indgå i 2 forskellige demens enheder og samarbejde med det øvrige personale Arbejdsstedets adresse: Plejeboliger Fjordparken, Fjordparken 2, 9370 Hals Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte leder Jytte Kiilsgaard tlf.9982 3526    Eller Ass. leder Lise Dall Lundbech  tlf. 9982 3521                           Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling vision2020.aalborg.dk Ledelseskæden Frihedsbrevet Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=890a109f)
Aalborg Kommune Sønderbro 12, 9000 Aalborg
22/01/2020
Fuldtid
Aalborg Kommune har fået puljemidler til deltagelse i etablering og drift af en sikkerhedskonsulentordning, som skal dække hele region Nordjylland. Ordningen er en del af den nationale handlingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Puljen skal bidrage til, at nordjyske kommuner og borgere udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter får kvalificeret rådgivning i forhold til sikkerhedsskabelse, samt opkvalificeres til afdækning og håndtering af æresrelaterede sager. Den primære målgruppe er mænd og kvinder over og under 18 år, som er udsat for æresrelaterede konflikter. Der kan læses mere om sikkerhedskonsulentfunktion på Styrelsen for international rekruttering og integrations hjemmeside. Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen søger i den forbindelse en medarbejder til at varetage stillingen som sikkerhedskonsulent. Det skal bemærkes, at selv om sikkerhedskonsulenten har ansættelsestilhørsforhold til Aalborg Kommune, skal konsulenten også yde faglig bistand i forhold til de andre nordjyske kommuner. Aalborg Kommune har udarbejdet en strategi vedrørende æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Strategien danner baggrund for Aalborg Kommunes arbejde med håndtering af æresrelaterede konflikter og social kontrol. Det forventes, at den medarbejder, der ansættes som sikkerhedskonsulent har en faglig profil som socialrådgiver, pædagog eller lignende og gerne har erfaring med arbejdet med familier med anden etnisk baggrund og æresrelaterede konflikter. Det forudsættes, at det vil være en fagperson, der kan indgå i flere forskellige positioner i forhold til feltet, og både kan indgå i det forebyggende arbejde, rådgivning og koordinering i konkrete sager samt undervisning og opkvalificering af fagpersoner. Den rette ansøger har gerne et grundigt kendskab til myndighedsarbejdet, og hvilke muligheder serviceloven og udlændingeloven giver i relation til håndtering af sociale sager om æresrelaterede konflikter. Endelig vil et grundigt kendskab til de aktører, der er relevante i det akutte forløb, være en fordel. Opgaverne for sikkerhedskonsulenten i forhold til æresrelaterede konflikter er at: Foretage løbende screening og risikovurdering af sikkerhed og trusselsniveau under sagsforløbet Yde en kvalificeret rådgivning til borgere og fagfolk, primært kommuner i Nordjylland om sikkerhedsskabelse og håndtering af sager Henvise til relevante aktører, samt koordinere og følge op på sager   Opkvalificere fagpersonale ansat i de nordjyske kommuner og andre relevante aktører Afdække, udvikle og formidle henvendelses- og handlemuligheder Omsætte Aalborg Kommunes strategi    For at lykkes i stillingen er det endvidere en forudsætning, at du: arbejder selvstændigt er god til at samarbejde og etablere netværk både internt i Aalborg Kommune og i andre kommuner i regionen er indstillet på at arbejde opsøgende i forhold til andre kommuner i regionen, således de får kendskab til konsulentordningen Du vil som sikkerhedskonsulent komme til at indgå i et nationalt team med i alt 7 andre sikkerhedskonsulenter, der dækker de øvrige regioner. Du vil endvidere indgå i et netværk af medarbejdere i Aalborg Kommune, der arbejder med relaterede områder, fx integration, forebyggelse og SSP-samarbejde. Endvidere vil sikkerhedskonsulenterne være en del af Koordinationsenheden, hvis formål er at yde rådgivning til borgere og fagfolk, samt håndtere sager, hvor en borger er i risiko for eller er sendt på genopdragelsesrejse eller ufrivillige udlandsophold. Koordinationsenheden består ud over sikkerhedskonsulenten af SIRI, Udenrigsministeriet og Rigspolitiet. Konsulenten er tilknyttet Socialsekretariatet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens centrale administration og får reference til sekretariatsleder. Vikariatet er tidsbegrænset med udløb oktober 2020, men med mulighed for forlængelse. Løn efter gældende overenskomst. Har du spørgsmål, kan du kontakte sekretariatsleder Thomas Lohman på tlf: 9931 2862 eller sikkerhedskonsulent Fiolla A. Hajdarpasic på tlf. 2520 2849. Ansøgningsfrister onsdag den 5. februar 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fredag den 7. februar 2020. Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=7e885af2)
Aalborg Kommune Tofthøjvej 43, 9280 Storvorde
22/01/2020
Fuldtid
Pædagog på 30 timer til Dagtilbud Sydøst, Børnehaven Tofthøjvej   Dagtilbud Sydøst, Børnehaven Tofthøjvej søger en pædagog på 30 timer om ugen til en fast stilling. Stillingen er til besættelse 1. marts 2020 eller snarest derefter.   Børnehaven Tofthøjvej er pt. normeret til 40 børn (3-6 år), men er bygget til 60 børn. Den er beliggende i et naturskønt område i Storvorde med udsigt over markerne og solopgangen mod øst samt tennis-, fodbold- og BMX-baner som nærmeste naboer. Børnehavens åbningstid er man- til torsdag kl. 6.15-17.00 og fredag kl. 6.15-16.45. Alle pædagogerne i børnehaven har faste åbne- og lukkevagter, hvilket du også vil få.   Vi arbejder med primærgrupper (spisegruppe) og aktivitetsgrupper. I aktivitetsgrupperne arbejder vi på tværs af personale og børnegrupper. Vi arbejde med børnene i både mindre og større grupper. Alle pædagoger har primær kontaktfunktion til en gruppe børn i forskellige aldre. Derudover har alle et bredt kendskab til hele børne- og forældregruppen.   I Børnehaven Tofthøjvej lægger vi vægt på en anerkendende og positiv pædagogik med tydelige, nærværende og omsorgsfulde voksne, der ser det enkelte barn og tager udgangspunkt i børnenes individuelle behov - voksne som har lyst til at lege, være undersøgende og nysgerrige sammen med børnene samt i sin pædagogiske praksis at gå foran, ved siden ad og bagved børnene.   For os er det en selvfølgelighed, at alle, der arbejder i Børnehaven Tofthøjvej, bidrager til den gode atmosfære, har en anerkendende tilgang til andre mennesker, har øje for, at tillid og tryghed er vigtig for at kunne give børnene en meningsfuld hverdag fuld af muligheder for læring gennem leg således, at trivsel, udvikling, dannelse og relationsdannelse underbygges af vores pædagogiske praksis. Vi har øje for børnenes sundhed både fysisk og psykisk. Vi lægger meget vægt på faglighed, engagement, ansvarlighed, fleksibilitet, plan-B, samarbejde, god atmosfære, ordentlighed og gode rollemodeller. Børnehaven Tofthøjvej skal være et rart sted at være for alle både små som store.   Vi holder af, at være ude på vores dejlige legeplads med mange forskellige muligheder for lege og aktiviteter. Det er vigtigt for os, at børnene både ude og inde kan udfolde sig fysisk samt at der er legemuligheder i rolige og afskærmede omgivelser.   I vores pædagogiske arbejde vægter vi den åbne og respektfulde dialog både med forældre, kollegaer, ledelse og eksterne samarbejdspartnere. Vi har fokus på, at forældrene er særlige vigtige samarbejdspartnere i deres barns liv og vægter dette samarbejde højt.     Hvis du kan se dig selv som pædagog i vores børnehave og søger stillingen, skal din ansøgning bla. indeholde hvilke tanker du gør dig om ovenstående og hvad du kan tilføre vores børnehave.   Arbejdsstedets adresse Børnehaven Tofthøjvej Tofthøjvej 43 9280 Storvorde   Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er omfattet af lokalløn, grundlønstrin 26. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.   Der indhentes børne- og straffeattest samt reference fra tidligere arbejdsgiver inden endelig ansættelse.   Yderligere information ved henvendelse til pædagogisk leder Mette Jensen tlf. 9982 3350. Se børnehavens hjemmeside https://www.mininstitution.dk/Hjemmeside/Forside/Index/186     Ansøgningsfrist tirsdag d. 4. februar 2020 Ansættelsessamtalerne afholdes onsdag d. 26/2-20 fra kl. 12.15 Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=8dfcdcee)
Aalborg Kommune Storemosevej 19, 9310 Vodskov
21/01/2020
Fuldtid
Vi søger en leder, som kan fastholde den gode kultur og stabilitet på et plejehjem, som har fokus på at skabe og understøtte en god livskvalitet for beboerne i deres hverdag – hver dag. Lundbyescentret er et glad og aktivt hus, hvor der er et stort ønske om, at denne "ånd" bevares.   Organisationen du træder ind i   Sammen med Ældre- og Sundhedssekretariatet, Frit Valg, Sygeplejen og Træning & Aktivitet udgør Plejeboligfunktionen kommunens Ældre- og Sundhedsafdeling. Plejeboligfunktionen består af 36 plejehjem samt Videnscenter for Demens, og der arbejder godt 1.800 engagerede og kompetente medarbejdere, som hver dag skaber velfærd for en stor gruppe af Aalborg Kommunes borgere.   Vi er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vores fælles kerneopgave er, at vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Hertil kommer, at Vi udvikler velfærd sammen .   I fællesskab bryder vi grænserne for udvikling af fremtidens velfærd. Vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for mennesker. Sammen finder vi nye veje til at sætte ressourcer i spil og fremme menneskers uafhængige liv. Vores relationer er præget af nærvær, ansvarlighed og respekt.   Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens Vision 2020   Om stillingen og din nye arbejdsplads Antal ledige stillinger: 1 Forventet ansættelsesdato: 1. april 2020 Om Lundbyescentret Lundbyescentret er et lyst og venligt plejehjem fra 2014. Plejehjemmet ligger i sin egen lille oase midt i Vejgaard væk fra gade og vej i skønne grønne omgivelser. På Lundbyescentret leves så normalt et liv som muligt med fejring af højtider osv. Desuden er der fokus på at gøre hverdage og weekender lidt forskellige, så alle dage ikke er ens. Der er forskellige faste aktiviteter – så som musik, gudstjeneste, bankospil og fredagshygge. Lundbyescentret har ansat en aktivitetsmedarbejder, som afholder diverse arrangementer eller ture ud af huset i samarbejde med frivillige.   Lundbyescentret har gode og stabile medarbejdere, der støtter op om beboernes selvstændige og sociale liv. Nærvær og prioritering af beboernes oplevelser er en vigtig del af hverdagen på Lundbyescentret.   Lundbyescentret har 66 somatiske pladser og tilknyttet en plejehjemslæge. I det daglige er lederen ansvarlig for et lederteam, som udover lederen består af to assisterende ledere. Ud over de cirka 50 medarbejdere er der normalt omkring 9 elever ansat på Lundbyescentret.   Dine kerneopgaver og rammerne for opgaveløsningen vil være: Sikre at borgenes behov er i centrum i det daglige arbejde. Sikre medarbejdernes faglighed og trivsel, og at de har de nødvendige kompetencer til at løse opgaverne. Herunder at de understøtter det rehabiliterende arbejde i dagligdagen. Sikre dialog, samarbejde og fleksibilitet. Ansvar for den daglige drift, herunder overholdelse af budget.   Forventninger   I Ældre- og Handicapforvaltningen skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer: Leder af medarbejdere   Faglige kompetencer   Vi ser gerne, at du har erfaring med: Ledelse og er lederuddannet (gerne på diplomniveau) eller er indforstået med at tage en lederuddannelse. At arbejde i en politisk ledet organisation. Medarbejderrekruttering, budgetansvar samt ressourcemæssige og faglige prioriteringer. At praktisere anerkendende ledelse i en værdibaseret organisation. At være fremsynet og omsættende i forhold til forskellige dagsordner, samt at du sætter retning. At styrke et fagligt og engageret arbejdsmiljø. At være understøttende i et tæt konstruktiv samspil med pårørende. Styring af økonomi og drift – med succes. At arbejde nærværende – det betyder i vores organisation kontakt med beboer, pårørende, medarbejder i dagligdagen. Investerer "tiden" fra driften til dette.   Derudover er det en fordel, hvis du: Har gode formidlingsevner – du er tydelig og går gerne i front, når det er nødvendigt. Har en sundhedsfaglig baggrund – dette er ikke et must, men du skal have indsigt i området. Har erfaring med vagtplanlægning og drift af et plejehjem.   Personlige kompetencer   Vi ser gerne, at du: Kan lide at arbejde med personaleledelse – du ved, hvad "glade" medarbejder betyder for resultatet. Har gode samarbejdsevner og kan omstille dig, hvis situationen kræver det. Har interesse for den ældre og betydningen af hvilke omsorg/pleje, der bliver leveret. Er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig. Kan kommunikere beslutninger, så de er klare og tydelige for medarbejderne. Er selvstændig, involverende og robust. Er anerkendende, lyttende og inkluderende i forhold til pårørende, beboere og medarbejdere. Er en leder der vil ledelsesteamet og samarbejdet i MED-udvalg, samarbejdet med beboer- og pårørenderåd samt frivillige. Er en lederkollega, der er udviklingsorienteret og som er interesseret i at give og modtage feedback. Er en leder som er let at gå til og er åben over for medarbejdere og kollegaer Vi tilbyder   En spændende arbejdsplads i en afdeling med store ambitioner, men hvor der også er højt til loftet. En hverdag, hvor ikke to dage er ens, samt engagerede og fagligt kompetente kolleger. Du bliver en del af en stor og engageret ledergruppe med god mulighed for sparring. Du vil referere til plejeboligchefen.   Arbejdsstedets adresse   Lundbyescentret, Lundbyesgade 33, 9000 Aalborg   Vil du vide mere?   Du er velkommen til at kontakte plejeboligchef Carsten Johansen på tlf. 99 31 34 70   Samtaler   Frist for ansøgningen er torsdag den 13. februar 2020.   Vi forventer herefter 2 samtalerunder: 1. samtalerunde forventes afholdt mandag den 24. februar 2020. 2. samtalerunde forventes afholdt torsdag den 27. februar 2020.   Løn- og ansættelsesvilkår   Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.   Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.   På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere:   Aalborg Kommune   Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling:   vision2020.aalborg.dk Ledelseskæden Frihedsbrevet Send ansøgning   Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.   Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=2628369e)
Aalborg Kommune Rantzausgade 4, 9000 Aalborg
21/01/2020
Fuldtid
Har du lyst til at fungere som projektleder på din egen portefølje af udbud? Brænder du for at sætte din faglighed i spil? Og kunne du tænke dig at arbejde i en politisk styret organisation. Så er det måske lige dig, vi søger. Hos AK Indkøb i Aalborg Kommune søger vi en initiativrig og selvstændig udbudskonsulent. Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen og med tiltrædelse hurtigst muligt. Arbejdssted: Rantzausgade 4, 2 sal 9000 Aalborg. Om jobbet Som udbudskonsulent skal du arbejde med at tilrettelægge og gennemføre EU-udbud, miniudbud og annonceringer af indkøb under tærskelværdien. Du vil blive kontraktansvarlig på din egen portefølje af aftaler. Du kommer til at fungere som konsulent for kommunens øvrige afdelinger og institutioner i forbindelse med indkøbs- og udbudsmæssige spørgsmål. Desuden vil en række af dine opgaver være: Gennemførelse af egne udbud og indgåelse af aftaler og udarbejdelse af kontrakter vedrørende varer- og tjenesteydelser. Udarbejdelse af udbudsmateriale og kravspecifikationer, i samarbejde med faggrupper. Projektledelse og ansvar for udbudsprocesser. Markedsanalyser og kontraktansvar. Rådgivning og sparring omkring konkurrenceudsættelser, processer, effektiviseringspotentialer m.fl. Implementering og drift af indgåede aftaler i samarbejde med kommunens leverandører og øvrige samarbejdspartnere Hvem er du Det vigtigste er, at du har mod på opgaven og brænder for offentligt udbud og indkøb. Vi forventer, at du har erfaring fra en lignende stilling, og har en relevant uddannelse. Nyuddannede med den rette profil og indstilling vil også kunne komme i betragtning. Du befinder dig godt som en selvstændig og initiativrig projektleder. Derudover forventer vi, at du: har et godt kendskab til udbudsregler og strategisk indkøb. har lyst til og forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation med mange interessenter. har gode kommunikative kompetencer, mundtligt som skriftligt på tværs af faggrupper og de mange interessenter er imødekommende og tillidsvækkende er nysgerrig og har lyst til at tilegne dig ny viden på området har let til smil, er god til at samarbejde og har lyst til at lære fra dig er ansvarsbevidst, engageret og har drive finder løsninger og er god til at skabe og bevare gode samarbejdsrelationer til både kolleger, leverandører og øvrige samarbejdspartnere udstråler sikkerhed og på en rolig facon formår at skabe overblik og sætte retning i forbindelse med udbudsprojekter har styr på de juridiske aspekter og kan håndtere komplekse problemstillinger, men også forstår at offentligt indkøb ikke alene handler om jura Hvem er vi AK Indkøb i Aalborg Kommune består af 11 medarbejdere og er en del af Koncernservice som udover AK Indkøb består af IT-Centret og Løn, Personale & HR. Koncernservice i Aalborg Kommune har til hovedformål at levere fællesadministrativ service og løsninger i tæt dialog med forvaltningerne, herunder bidrage til løbende optimering og effektivisering af de interne, administrative processer. Koncernservice er organisatorisk placeret i Borgmesterens Forvaltning. Vi gennemfører egne udbud, udbud gennem SKI samt yder rådgivning i forbindelse med udbud, der gennemføres i de øvrige forvaltninger. Derudover varetager vi en række andre opgaver som kontraktstyring, administration af kommunens e-handelssystem med mere. Vi tilbyder Stor selvstændighed og variation i opgaverne. En travl og alsidig arbejdsdag fuld af udfordringer i en åben organisation, hvor videndeling er en naturlig ting. Et spændende job i en afdeling med godt samarbejde og fællesskab, samt et positivt og uhøjtideligt socialt miljø. En fleksibel arbejdsplads med højt fagligt niveau. Løn og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesvilkår sker efter den gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Vil du vide mere Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte os. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Indkøbschef Jan V. Nielsen på tlf. 2520 4574 og mail jan.v@aalborg.dk eller Udbudskoordinator Hanne K. Hansen på tlf. nr. 2520 4569 og mail hanne.hansen@aalborg.dk Det praktiske Ansøgningsfrist er 7. februar 2020 Samtaler forventes afholdt 13. februar 2020, evt. 2. samtale 24. februar 2020. Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=3a5ed388)
Aalborg Kommune Eventyrbakken 51, 9240 Nibe
21/01/2020
Fuldtid
Kostfaglig eneansvarlig på 33 timer til Børnehuset Klodshans Børnehuset Klodshans er en 0-6 års daginstitution med 15 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn. Klodshans er beliggende i Nibe i naturskønne omgivelser og ligger tæt på skole og idrætshal. Klodshans har en dejlig stor legeplads, hvor der er gode muligheder for bevægelse, fordybelse og spændende aktiviteter. Det pædagogiske personale arbejder målrettet med relationskompetencer, ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til børnene. Vi vægter, at børnene afprøver nye madoplevelser, men der ønskes også kendskab til det traditionelle danske køkken. Der er mulighed for at inddrage børnene i fremstillingen af maden i det daglige. Derudover indeholder stillingen også, at man holder køkkenet rent, samt lever op til fødevarestyrelsens anvisninger. Vi tilbyder: Et hus hvor samarbejde er i højsæde Indflydelse på egen hverdag og et job med ansvar En spændende hverdag i samspil med børn og pædagogisk personale Vi forventer, at du : Har en uddannelse inden for kost og ernæring Kan udarbejde ernæringsmæssige kostplaner ud fra et kostbudget Kan udføre egenkontrol Er imødekommende og omstillingsparat Kan inddrage børn og pædagogisk personale i fremstillingen af måltidet Arbejdsstedets adresse Børnehuset Klodshans Eventyrbakken 51 9240 Nibe Løn og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 9 Spørgsmål vedr. stillingen rettes til Pædagogisk Leder Mette Stagsted 99 82 47 97 i tidsrummet kl.9-11 Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe-og børneattest Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=61166d26)