Region Syddanmark

 

Region Syddanmark

Region Syddanmark er en offentlig myndighed med en politisk ledelse. Regionens hovedopgave er sundhedsvæsenet, men den har også ansvaret for den regionale udvikling og specialiserede sociale tilbud.

Kerneopgaver

Her er en kort oversigt over Region Syddanmarks hovedopgaver:

  • Sygehusvæsnet og den behandlende psykiatri

  • Sygesikringen

  • Udarbejdelse af udviklingsplaner indenfor uddannelse, kultur, miljø samt udvikling af byregioner, byer, byområder og landdistrikter i samarbejde med kommunerne

  • Institutioner for udsatte grupper med særlige behov, herunder de lands- og landsdelsdækkende i regionen.

  • Ansvar for regionale busruter og jernbaner

  • Miljø, jordforurening og råstoffer


Efter aftale med kommunerne kan Region Syddanmark også være entreprenør på kommunale opgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionernes opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer i forhold til at løse opgaven.

Læs mere om Region Syddanmark her.

Region Syddanmark Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
01/09/2020
Midlertidig
Har du lyst til at uddanne dig til lægesekretær? Så er du måske en af Sygehus Sønderjyllands nye lægesekretærelever. Vi søger 11 elever, der starter deres uddannelse den 1. september 2020, hvor den første uge er et introduktionsforløb på skolen, som foregår på BC Syd i Mommark. En lægesekretær har en bred vifte af opgaver som patientkontakt, koordination, planlægning, kvalitetssikring, journalskrivning, formidling og meget mere. Det er spændende og meningsfyldte administrative opgaver i sundhedsvæsenet, hvor mange af opgaverne løses ved hjælp af IT og i et tæt samarbejde med læger, sygeplejersker m.fl. Lægesekretærer ansættes på almindelige sygehuse, i psykiatrien, hos praktiserende læger og på privathospitaler mv. På grund af den teknologiske udvikling er lægesekretærfaget i konstant udvikling, og du må derfor være forberedt på, at forandringer  kommer til at præge dit arbejde. Vi tilbyder: Du bliver en del af en stor organisation med mange muligheder, hvor din hverdag er inspirerende med indblik i mange afdelinger og kulturer, og med gode muligheder for tværfagligt samarbejde. Du får en bred administrativ uddannelse på en spændende arbejdsplads, hvor du bliver en del af en stor gruppe engagerede lægesekretærelever. Du møder mange udfordringer i din hverdag, og gennem et målrettet uddannelsesforløb, der veksler mellem  teori og praktik, sikrer vi, at du bliver rustet til en fremtid som lægesekretær. Undervejs får du både sparring og støtte fra elevvejledere og kolleger på dine praktiksteder, og du møder kompetente og erfarne undervisere på handelsskolen. Uddannelsens forløb: Lægesekretæruddannelsen varer 2 år og består af praktik i Sygehus Sønderjylland og teori med skoleophold på Mommark Handelskostskole, som er en del af Business College Syd, og de ser gerne, at eleven overnatter på skolen. Se mere her Udover de almindelige fag i lægesekretæruddannelsen, som afsluttes med fagprøve og eksamen, vil der også blive undervist i faget ”Sundhedsdata og DRG” som er på akademiniveau. Faget afsluttes med en eksamen. Vores praktiksteder ligger geografisk i Aabenraa, Sønderborg og Tønder, og vi har et samarbejde med psykiatrien, hvorfor nogle praktikforløb også foregår der. Du skal være forberedt på at skulle pendle i perioder af uddannelsen mellem geografierne. I nogle af afdelingerne arbejder lægesekretærerne i skiftehold, hvilket du forventes at deltage i, hvis du tildeles praktik i de pågældende afdelinger, da det giver det bedste grundlag for læring. Vi lægger vægt på, at du: Har opnået gode resultater på handelsskolen Er sikker i dansk retskrivning, omhyggelig og har sans for detaljer Kan holde hovedet koldt og bevare overblikket – også i stressede situationer Er både en teamplayer og fyldt med positiv energi Er selvstændig, initiativrig og ansvarsbevidst Er god til at arbejde med flere ting samtidig, planlægge og koordinere Er imødekommende, serviceminded og har empati og situationsfornemmelse Har gode evner inden for kommunikation og skriftlig formidling Har et godt kendskab til IT På sygehusets hjemmeside kan du teste dine stavefærdigheder. Testen kan give dig et fingerpeg om, om du er parat til uddannelsen. Se mere her Adgangskrav for at kunne blive lægesekretær: Du skal inden 1. september 2020 have bestået en af følgende uddannelser: Et grundforløb (HHX, HG2, HGV, HGS eller EUX) fra en handelsskole, der giver adgang til kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration,  Eller En gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX) skal suppleres med et EUD-forløb som udgør et 5 ugers grundforløb. Er du over 25 år, gælder de samme adgangskrav, men du skal tillige sende en realkompetencevurdering (RKV). Har du ikke en RKV, skal du kontakte en handelsskole for at få den udarbejdet, med mindre du har en adgangsgivende HG2, HGV eller HGS. Løn og ansættelse: Der er 3 måneders prøvetid. Du får elevløn under uddannelsen. Er du mellem 18 og 24 år udgør lønnen kr. 13.825,57 pr. måned, og kr. 20.855,83 pr. måned, hvis du er over 25 år. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Ansøgning: Ansøgning med billede, CV og andre relevante bilag sendes elektronisk til Sygehus Sønderjylland via linket. Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2020. Vi kontakter dig i ansættelsesprocessen på den e-mail adresse, du opgiver i forbindelse med ansøgning i det elektroniske system. Der planlægges at afholde ansættelsessamtalerne i uge 20 og 21. Hvis du er forhindret pga. eksamen, bedes du angive det i din ansøgning. Har du spørgsmål vedr. uddannelsen, er du velkommen til at ringe til HR-konsulent Helle Egeberg Dinesen på tlf. 799 76041.
Region Syddanmark Finsengade 35, 6700 Esbjerg
01/09/2020
Midlertidig
Som lægesekretær er du et vigtigt bindeled mellem patient, personale, læge, andre faggrupper og mellem de forskellige systemer i sundhedsvæsenet. I forbindelse med det gode patientforløb vil du bl.a. arbejde med koordinering, mundtlig og skriftlig kommunikation samt tværfagligt samarbejde. Vi tilbyder dig  uddannelsesforløb, hvor vi alle tværfagligt arbejder for den gode oplevelse for både patient og pårørende. Din ugentlige arbejdstid vil være 37 timer, der tilrettelægges i varierende vagter. Du får passende variation mellem praktik og teori. Den praktiske del foregår på forskellige sygehusafdelinger, hvor du vil stifte bekendtskab med op til 4 forskellige specialer. Du bliver tilknyttet en elevvejleder i hver afdeling. Den teoretiske del foregår på Business College Syd, Mommark Handelsskole med fag som bl.a. anatomi og fysiologi, sygdomslære, kommunikation, sundhedsjura, kvalitet, arbejdspsykologi, IT og projektstyring. Der vil være skoleophold i 15-19 uger, og vi forventer, du bor på skolen i disse uger. Optagelsesbetingelser  https://www.uddannelsesnaevnet.dk/erhvervsuddannelser/kontoruddannelsen/laegesekretaer Endvidere har vi minimumskrav til følgende kompetencer Du skal stave og formulere dig i tale og skrift svarende til dansk på C niveau Du skal tale og skrive engelsk på C niveau Du skal kunne betjene IT på C niveau Du skal kunne blindskrift Personlige kvalifikationer:  For at du trives med uddannelsen og jobbet er det vigtigt, at du er social og udadvendt i samarbejdet med patienter og kolleger. Du er som person positivt indstillet på og har let ved at tale med andre mennesker. Du er opsøgende, engageret og tager ansvar for egen læring. Du skal være serviceminded i ord og handling. Stort set alle opgaver løses ved hjælp af IT, så vi forventer indgående kendskab og tryghed ved brug heraf. Ansøgning:  Sendes elektronisk. Ansøgningsfrist er den 15. april 2020. Det er vigtigt, at ansøgningen vedlægges dokumentation for Folkeskolens Afgangsprøve, relevante eksamensbeviser eller seneste karakterblad, foto samt mobilnummer. Skriveprøve:  Udvalgte ansøgere indkaldes til skriveprøve. Herefter udvælges ansøgere som vil gå videre til samtale hurtigst muligt derefter, men det KAN blive nødvendigt at ændre tidsplanen som følge af regeringens retningslinier omkring COVID-19. I så fald vil du blive orienteret pr. mail. For yderligere information: Om Business College Syd på http://www.bcsyd.dk/merkantilt-hovedforloeb/kontoruddannelser.html Om Sydvestjysk Sygehus på http://sydvestjysksygehus.dk/wm227869 Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte ledende lægesekretær Lene Marie Bossen på 79183225 eller ledende lægesekretær Carina Eg på 79182263.
Region Syddanmark Finsengade 35, 6700 Esbjerg
01/09/2020
Midlertidig
Ved gynækologisk/obstetrisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, bliver 1 introduktionsstilling ledig til besættelse 1 september 2020, eller efter aftale.  Introduktionsstilling: 5501-040-38-i-01 Vi tilbyder: En afdeling med stort fokus på uddannelse, et godt læringsmiljø i trygge rammer og god opbakning.   Supervision og god mulighed for sparring i hverdagen og godkendt uddannelsesprogram med fast vejleder under forløbet. Der er gode muligheder for at tilegne sig færdigheder inden for diagnostik og behandling af akutte og ambulante gynækologiske og obstetriske patienter. Der er ligeledes gode muligheder for at opnå undervisningserfaring i undervisning af forskellige faggrupper (sygeplejersker, læger og studerende). Du får mulighed for at deltage i udarbejdelsen af instrukser / regningslinjer i afdelingen samt mulighed for forskning. F ri med løn til deltagelse i de obligatoriske specialespecifikke kurser i introduktionsuddannelsen. Se afdelingens inspektorrapport her Om afdelingen: Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, har et opland på ca. 220.000 borgere. Afdelingen er velfungerende, stiler mod at skabe gode og sammenhængende patientforløb med fokus på professionalisme og faglig udvikling.  Lægestaben består af 14 speciallæger og ca. 10 yngre læger. Afdelingen har ca.1900 fødsler pr. år Stort obstetrisk og gynækologisk ambulatorium med dertil hørende operativ aktivitet i såvel ambulant som stationært regi Forskning er et af sygehusets vigtige strategiske indsatsområder, og i afdelingen arbejdes der målrettet på at styrke denne indsats Vi forventer: At du har gennemgået KBU At d u har interesse for at prøve kræfter med det gynækologiske-obstetriske speciale    At du er engageret og kan lide klinisk arbejde At du kan lide at samarbejde på tværs af faggrupper At du indgår i 10-skiftet 2-holdsdrift med vagt på tjenestested   Løn og ansættelsesvilkår: i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Som intro-læge indgår du i 10-skiftet 2-holdsdrift med vagt på tjenestested Yderligere informationer: Kan rettes til ledende overlæge Sidsel Elisabeth Bøggild Ipsen, telefon 20772380 eller e-mail  Sidsel.Elisabeth.Boggild.Ipsen@rsyd.dk . Du kan læse mere om afdelingen  her .  Vi glæder os til at høre fra dig. Ansøgning: Ansøgning og CV sendes via nedenstående link senest d.27-4-20. Er Sydvestjysk Sygehus noget for dig?  Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er et stort akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset, der er bygget ny sengebygning, som  er taget i brug i 2019/20, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel.  
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C
01/09/2020
Midlertidig
Nu er der mulighed for en introduktionsstilling i urologi, hvor man kombinerer ansættelse på en højt specialiseret afdeling og på en funktionsbærende enhed, så man kommer rundt om hele urologien. Ansættelsen er godkendt af Videreuddannelsen i Region Syddanmark og er planlagt til at starte den 1.9.2020 med 6 mdr’s ansættelse på Urinvejskirurgisk afdeling enten i Odense eller Svendborg efterfulgt af 6 mdr’s ansættelse på den modsatte matrikel. Om afdelingen Urinvejskirurgisk Afdeling L er en afdeling i vækst med aktivitet og sengeafdeling i både Odense og Svendborg. De specialiserede funktioner foregår i Odense og hovedfunktionerne overvejende i Svendborg. Der er ca. 160 ansatte, hvoraf 130 er på afdelingen i Odense og 30 på afdelingen i Svendborg. Lægegruppens andel er 32 læger, hvor 25 er fast i Odense fordelt på 13 overlæger, 4 afdelingslæger og 8 uddannelseslæger på forskelligt niveau, og 7 læger er fast i Svendborg, 4 overlæger, 1 hoveduddannelseslæge og 2 introduktionslæger. I Odense er 3 vagtlag, hvoraf overlægerne alle er i beredskabsvagt, afdelingslægerne er i bagvagt med tilkald fra bolig, og de yngre læger er forvagt med tilstedeværelse. Afdelingen har et 24/7 sengeafsnit med 21 senge samt et dagkirurgisk afsnit med 4 senge i Odense, og et dagkirugisk afsnit med 5 senge i Svendborg. Der er ambulant og operativ aktivitet på begge matrikler. Afdelingen i Odense har eget operationsafsnit, del i et dagkirurgisk center samt del i en Da Vinci operationsrobot, i alt en operationskapacitet svarende til 22 lejer pr. uge.  I Svendborg opereres på 5 operationslejer om ugen på central operationsafsnit og 3-4 lejer i dagkirurgien. Afdelingen i Odense har højt specialiserede funktioner indenfor udredning og behandling af blærecancer, binyretumorer, neurologiske blærefunktionsforstyrrelser og vesikovaginale fistler, og regionsfunktioner indenfor prostatacancer, nyretumorer, urinvejssten og udredning af vandladningsproblemer hos børn. Aktiviteterne i Svendborg foregår på hovedfunktionsniveau med basisurologiske problemstillinger, der omfatter udredning og behandling af urinvejskonkrementer, benigne nyrelidelser, benigne blære – og prostatalidelser, penile og skrotale lidelser. Herudover foretages udredning af maligne sygdomme i urinvejene, hvor efterfølgende behandling foregår på den højt specialiserede enhed i Odense. Urinvejskirurgisk Afdeling L indgår i flere multidisciplinære teams og samarbejdsrelationer på tværs af OUH og SDU både i forhold til det kliniske arbejde og forskning. Der er en forskningsenhed med professor, post doc, phd studerende, forskningsårs-  og elite specialestuderende. Til forskningsenheden er udover afdelingens egen professor tilknyttet professor fra Institut for Molekylær Medicin, SDU, professor fra Institut for Eksperimentel Kirurgi samt associate professor fra North Carolina. Der vil være rig mulighed for deltagelse i forskningsprojekter. Opgaverne i Svendborg fordeler sig med aktiviteter på operationsgang, ambulatorium, stuegang, tilsyn og dagvagt til kl 17. Normal dagarbejdstid er kl 7.45 – 15.30. I Odense vil introduktionslægen indgå i en yngre lægegruppe i forvagt bestående af 8 læger på forskelligt uddannelsesniveau med opgavefordeling som i Svendborg blot med 2 skiftet vagt over hele døgnet. Arbejdssted: Den ene stilling vil være med start i Svendborg den 1.9.2020 – 28.2.2021 og i Odense fra 1.3.2021 – 31.8.2021. (4212-29-35-i-02) To stillinger vil være med start i Odense 1.9. 2020 – 28.2.2021 og i Svendborg fra 1.3.2021 – 31.8.2021. (4202-29-35-i-01, 4202-29-35-i-e1)   Arbejdsadresser: Urinvejskirurgisk afdeling L OUH Svendborg Sygehus Valdemarsgade 5700 Svendborg   Urinvejskirurgisk Afdeling L OUH Odense Universitetshospital Sdr Boulevard 29 5000 Odense C   Løn og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønningsnævn og Forening af Yngre Læger og er omfattet af Ny Løn.   Hvis du har spørgsmål Yderligere information kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Ulla Geertsen på tlf. 6541 2230/2273 3625 eller på e-mail ulla.geertsen@rsyd.dk Du kan også læse mere om os på www.ouh.dk   Ansøgningsfrist Bemærk at ansøgningsfristen er 15.04.2020. Vi glæder os til at høre fra dig.
Region Syddanmark Sydvang 1, 6400 Sønderborg
01/09/2020
Midlertidig
søges til høreklinikken Sygehus Sønderjylland, Sønderborg pr. 1.9.2020 Hvis du er til en spændende og varierende hverdag, hvor du får lov til at komme rundt i alle fagets hjørner, så er Høreklinikken, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, stedet du skal søge.   Høreklinikken foretager diagnostisk og behandlingsmæssigt arbejde med hørehæmmede patienter såvel børn som voksne. Personalet udgøres af et tværfagligt team sammensat af 8 læger på skift, heraf 1 hovedansvarlig, 11 audiologiassistenter, 2 audiologiassistentelever, 8 lægesekretærer og 1 hørepædagog. Vi er en klinik i rivende udvikling! Høreklinikken er en integreret del af Øre-næse-halsafdelingen på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Høreklinikken har satellit afdelinger i Tønder og Vojens.   Vi tilbyder dig: En elevplads på vores hovedklinik i Sønderborg. En spændende og dynamisk arbejdsplads med et godt socialt samvær og mange spændende arbejdsopgaver. Gode humørfyldte kolleger. Udfordrende og lærerig hverdag. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Region Syddanmark og Teknisk Landsforbund. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.: Undersøgelse af hørelse og balance. Tage stilling til valg af høreapparat. Foretage teknisk tilpasning af høreapparater Undervise brugeren i anvendelsen af høreapparater Hjernestammeaudiometri og otoakustiske emisioner. Aftrykstagning og service på ørepropper.   Vi forventer, at du: Har en bestået afsluttende grundforløbsprøve som hospitalsteknisk assistent på Odense tekniske skole eller er i gang. Prøvekarakter må meget gerne medsendes. Er udadvendt og serviceminded. Kan lide at arbejde med og omkring mennesker. Kan lide at arbejde i teams, og at der sker noget hele tiden, så hverdagen ikke bærer præg af rutine. At du er en god kollega. Du kan kontakte Audiologiassistent/elevvejleder Catrine Urtebæk på tlf. 799 75 714 på hverdage mellem kl. 08.00 og 14.00 hvor du kan få nærmere oplysninger om stillingen.  
Region Syddanmark Beriderbakken 4, 7100 Vejle
01/09/2020
Midlertidig
Uddannelse til anæstesisygeplejerske På Sygehus Lillebælt søger vi i alt 4 sygeplejersker til optagelse på specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje pr. 1. september 2020. Vi har 2 uddannelsesstillinger på henholdsvis Vejle og Kolding Sygehus . For at kunne blive optaget skal du have : Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og - metode på diplomniveau Dansk autorisation som sygeplejerske. Bred klinisk erfaring svarende til minimum 2 års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte, somatiske områder med komplekse patientforløb. Har du lyst til og forudsætningerne for at tage denne spændende og alsidige specialuddannelse, så læs videre. Vi tilbyder dig uddannelse i: præ-, per- og postanæstetisk sygepleje at yde konkret, fokuseret og mangfoldig korttidssygepleje med inddragelse af patienten at arbejde selvstændigt og fleksibelt i tværprofessionelle teams omkring patientforløbet at medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed på tværs af afsnit at anvende anæstesiologisk erhvervet viden, færdigheder og kompetencer i forbindelse med assistance og beredskab uden for operations- og anæstesiafdelingen På Sygehus Lillebælt kan vi tilbyde dig : en anerkendende atmosfære et udviklende fagligt og pædagogisk læringsmiljø et struktureret praktisk/ teoretisk uddannelsesforløb med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr 395 af 07/04/2017   'Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje' samt National Uddannelsesordning og Uddannelsesprogram N-ANTS (ikke-tekniske færdigheder), kompetencekort og fokuserede praksisbeskrivelser som læringsredskaber kompetente kliniske vejledere udfordringer og afveksling i alle operations- og observationsafsnit Vi forventer, at du har: gode ikke-tekniske færdigheder inden for situationsbevidsthed, beslutningstagning, opgaveløsning og teamwork opmærksomhed på at arbejde kvalitetsbevidst med inddragelse af patient og pårørende lyst og vilje til aktivt engagement i et rigt læringsmiljø og praksisfællesskab et godt håndelag samt flair for teknik og IT at du har sat dig ind i uddannelsesforløbet Hvis ovenstående lyder som noget for dig, kan du søge en uddannelsesstilling (kontraktansættelse 24 måneder, på fuldtid) ved Sygehus Lillebælt. Yderligere oplysninger om specialuddannelsen findes på regionens hjemmeside, hvor du kan læse mere om uddannelsesordningen og uddannelsesprogrammet om det kliniske uddannelsesforløb fås ved henvendelse til: Vejle: afdelingssygeplejerske Mariann Tangsgaard, tlf.: 79 40 62 30, mariann.tangsgaard@rsyd.dk Kolding: uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske Pernille Ibsgaard, tlf. 76 36 31 34, pernille.ibsgaard@rsyd.dk Ansøgning Ansøgningsfristen er den 26. maj. Samtale Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag den 16. juni på Vejle Sygehus. Ansøgere, som indkaldes til samtale vil få besked på mail efter den 26. maj. Alle ansøgere, som ikke kommer i betragtning, vil få besked på mail efter afholdelse af samtaler. Søg stillingen Du søger stillingen i menuen til højre. Vi glæder os til at høre fra dig.
Region Syddanmark Sygehusvej 24, 6000 Kolding
01/09/2020
Deltid
Forskningsuddannet radiograf søges til en stilling på Røntgen og Scanning på Kolding Sygehus Hvis du gerne vil arbejde på en afdeling Hvor patienten sættes først (og patienten inddrages om muligt i forskning og udvikling) Hvor vi værdsætter og værner om det gode arbejdsmiljø Hvor vi, med høj faglighed, varetager de akutte og ambulante patienter Hvor sparring med kollegaer er prioriteret Hvor nytænkning og forbedringer altid er på dagsorden Så skal du overveje at søge denne stilling på Kolding Sygehus. Vi søger en forskningsuddannet (ph.d.) og gerne lektorgodkendt radiograf til en forskningsstilling ca. 2 dage pr. uge Sygehus Lillebælt har fået status som Universitetssygehus, og det glæder os meget nu, i højere grad, at kunne fokusere på det forsknings- og udviklingsmæssige arbejde. På afdelingen prioriteres det højt, at der bedrives klinisk radiologi i tæt samarbejde med de henvisende afdelinger så vi er sammen om de gode patientforløb. Opgaveglidning til beskrivende radiografer er for os et vigtigt parameter for at løfte de stigende krav til radiologisk service, ligesom videreudvikling og forskning spiller en stor rolle i forhold til vores fremtidige radiologiske – og radiografiske ydelser. Forventninger til en forskningsradiograf på afdelingen Du er en ambitiøs radiograf med flere års erfaring og stor interesse i radiografi og radiologi. Du er erfaren forsker, gerne lektorgodkendt, med stærke kompetencer indenfor det metodiske arbejde og vejledning. Du har mod på at udvikle nye samarbejdsrelationer med de henvisende afdelinger og tage nye metoder i brug for at løfte afdelingen, radiologien og radiografien. Du skal være interesseret i at arbejde på en afdeling med et højt tempo, hvor udgangspunktet altid er patienten. Samarbejds- og kommunikationskompetencer vægtes højt i afdelingen, da de er grobund for alles arbejdsmiljø, og vi forventer, at du har lyst til at indgå i en personalegruppe, hvor alle hjælpes ad med at løfte opgaverne og holde patientsikkerheden i top. Desuden vægtes samarbejdet med Røntgenafdelingerne på Vejle og Middelfart særligt højt, både forsknings – og ledelsesmæssigt. Opgaverne for en forskningsradiograf Du vil sammen med afdelingsledelsen, forskningsradiolog og øvrige nøglepersoner være med til at tegne afdelingens forskningsstrategi og lave realiserbare og systematiske årsplaner Det forventes, at du medvirker aktivt til nye publiceringer af resultater fra afdelingens forskning og udvikling Du vejleder og hjælper dine kollegaer med deres forsknings-og udviklingsprojekter Du er god til at skabe positive relationer med de kollegaer du omgås, både i- og udenfor afdelingen Du deltager aktivt i fundraising til finansiering af projekter i afdelingen Du har kendskab til værktøjerne i Den Syddanske Forbedringsmodel, og inddrager dem hvor det giver mening Lidt om sygehuset og afdelingen Kolding sygehus er en del af Sygehus Lillebælt (SLB). SLB består af 3 sygehuse hvor Vejle primært er specialsygehus for cancer og urografi, Middelfart sygehus er specialsygehus for ryglidelser og Kolding sygehus er akutsygehus. Røntgen og Scanning er en mellemstor afdeling med 85 dygtige medarbejdere fordelt på et sekretariat bestående af lægesekretærer og øvrige sundhedsuddannede personaler, radiologer, radiografer og IT folk. Vi varetager primært de akutte patienter både fra Akutafdelingen, øvrige afdelinger og primærsektoren. Patientflowet er stort på alle døgnets tidspunkter og de radiologiske og radiografiske opgaver er meget varierende og inkluderer MR, CT, UL, DR, samt stor aktivitet af vaskulære interventioner. Vi har opgaveglidning på tværs af alle faggrupper og alle er uundværlige for at vi kan opnå vores mål og skabe resultater, vi sammen kan være stolte af. Afdelingens kultur er kendetegnet ved, at vi tør prøve nyt og afprøve tiltag der kan skabe excellente forbedringer for patienter, pårørende og personale. Vi er glade for PDSA modellen og værktøjerne i Den Syddanske Forbedringsmodel og bruger dem gerne når der opstår nye ideer. Af skelsættende tiltag kan nævnes: Udvikling af særligt børneområde og APP ved MR scanner, der reducerer brugen af narkose markant Udekørende røntgen der mærkbart forbedrer røntgenforløb for demente patienter Kontinuerligt patientflow uden tidsbestilling, både for ambulante og indlagte patienter Udvikling af nye metoder i interventionsbehandlingen, herunder samarbejde med karkirurger på hybridstue Ansøgningen skal indeholde (som pdf eller docx filer): Motiveret ansøgning Curriculum vitae Kopi af eksamensbeviser inklusive dokumentation for erhvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende En komplet og nummereret publikationsliste 5 videnskabelige, peer-reviewede publikationer, ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen af sine videnskabelige kvalifikationer. Bemærk venligst, at der skal vedhæftes én pdf- eller docx-fil for hver enkelt publikation Undervisningsportefølje En redegørelse for egen forskning og gerne en vision for fremtidig forskning Du er velkommen til at kontakte ledende overradiograf Pica Andersen Pica.Ann.Blackburn.Andersen@rsyd.dk hvor du kan høre mere om arbejdet som forskningsradiograf på Kolding Sygehus. Du er også velkommen til at kontakte Professor Kim Houlind: Kim.Christian.Houlind@rsyd.dk for mere information om forskningen på Kolding Sygehus. Stillingen forventes besat efter nærmere aftale, og vi inviterer løbende kvalificerede ansøgere til samtale. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.   Ansøgningsfrist er 15.05.2020.    
Region Syddanmark Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N
01/09/2020
Midlertidig
I dag er lægesekretæren en vigtig samarbejdspartner for det tværfaglige og sundhedsadministrative personale og er med til at sikre patienten først. Som lægesekretærelev bliver du en vigtig brik i at løse kerneopgaven i samarbejde med de øvrige faggrupper i forhold til at sikre kvalitet og sammenhæng. Lægesekretæreleven spiller en betydelig rolle i kraft af sin uddannelse, som giver en række særlige kompetencer inden for patientadministration, økonomi, kommunikation, information, personaleadministration, kvalitetssikring, it og koordination.   Uddannelsen  Uddannelsen varer to år og omfatter både teori og praktik.   Den praktiske del af uddannelsen vil finde sted i voksenpsykiatrien på forskellige matrikler i henholdsvis Esbjerg, Varde og Brørup, hvor de forskellige afsnit og ambulatorier i psykiatrien er beliggende. Vi er en stor arbejdsplads, hvilket giver indblik i mange forskellige afsnit, og du vil have praktikophold a 4-6 måneders varighed på 3-4 forskellige afsnit. Hvor du bliver placeret i praktikophold, vil blive aftalt med sekretariatslederen. Du vil blive tilknyttet en elevvejleder, som i samarbejde med sekretariatslederen og dig, styrer dig igennem uddannelsen.  Arbejdstiderne vil være skiftende i tidsrummet fra kl. 7-21 med mulighed for at afprøve weekendvagter, afhængigt af, hvor du placeres. Vi vægter høj kvalitet i lægesekretæruddannelsen, og arbejder målrettet med dette via samarbejde og dialog mellem elevvejledere og sekretariatsleder. Vi har en klar plan for evalueringer og sikrer, med løbende evaluering og samtaler, at de stillede praktikmål opnås.  Uddannelsen afsluttes med en fagprøve og eksamen.    Vi forventer, at du:  Kan tage ansvar for egen læring og uddannelse Kan arbejde struktureret, planlægge og koordinere Er imødekommende, serviceminded, har empati og en god situationsfornemmelse   Har lyst til at yde en god service over for patienter og samarbejdspartnere   Er robust, udadvendt og fleksibel   Kan skrive blindskrift (10-fingersystem)   Er mødestabil og fleksibel i forhold til at arbejde på flere matrikler     Uanset baggrund kræves:  Dansk retstavning/-skrivning: 7 (7-skala) eller 8 (13-skala) Kan arbejde med it-systemer svarende til niveau C   Kan stave og formulere dig i skrift svarende til dansk niveau C   Kan tale og skrive engelsk svarende til niveau D   Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Business College Syd, Mommark Handelskostskole, hvor undervisningen vil indeholde fag som anatomi og fysiologi, sygdomslære, kommunikation, arbejdspsykologi, it og projektstyring. Dine skoleophold vil være a to ugers varighed, hvor du bor på skolen med de andre elever i et spændende studiemiljø. Vedrørende adgangskrav og varighed kan du læse yderligere her:   http://www.uddannelsesnaevnet.dk/erhvervsuddannelser/kontoruddannelser/laegesekretrae/      Alle henvendelser vedrørende tvivl om adgangskrav skal rettes til uddannelseskonsulenterne på handelsskolerne.       Løn og ansættelse:  Der er tre måneders prøvetid. Du får elevløn under uddannelsen. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.     Yderligere information  Du kan læse yderligere om uddannelsen på www.dl-hk.dk og om Business College Syd på http://www.bcsyd.dk/merkantilt-hovedforloeb/kontoruddannelser/medicarelaegesekretaer.html   Har du yderligere spørgsmål om jobbet som lægesekretærelev, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Else Marie Borup, tlf. 9944 6761 eller på mail: Else.Marie.Borup@rsyd.dk  Du bedes sammen med din ansøgning vedhæfte CV samt kopi af alle eksamenspapirer og folkeskolens afgangsbevis.     Ansøgningsfristen er 8. april 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19 eller efter aftale, hvor du også indgår i en skriveprøve. Er du forhindret pga. eksamen, bedes dette angivet i ansøgningen.    Søg stillingen på linket herunder  
Region Syddanmark Sydvang 1, 6400 Sønderborg
01/09/2020
Midlertidig
Vi søger 1 neurofysiologiassistent-elev fra 1. september 2020 til vores Neurofysiologiske ambulatorium, som hører under Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. Afdelingen er planlagt til at flytte til Aabenraa i foråret 2021. Der er tilknyttet 1 overlæge og 3 neurofysiologiassistenter. Arbejdsområde Neurofysiologiassistenten udfører undersøgelser af hjerne, nerver og muskler. Resultaterne bruges til at fastslå, om en patient har f.eks. epilepsi, hjerneskade eller anden neurologisk lidelse. Resultaterne af målingerne bruges til at diagnosticere bestemte neurologiske lidelser. Uddannelse og krav Uddannelsen er 2-årig og veksler mellem praktik på afdelingen og teoretisk undervisning på Teknisk Skole i Odense. Inden praktikophold skal ansøgeren have gennemgået Erhvervsuddannelsernes Grundforløb til hospitalsteknisk assistent. Vi ønsker En ansvarsbevidst, initiativrig, udadvendt elev med flair for teknik, der kan arbejde selvstændigt og har god kontakt til andre mennesker. Er fleksibel og kan omstille sig/omprioritere dagens program i forbindelse med eks. akut arbejde og kan tage ansvar for egen uddannelse. Ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst mellem Danske Regioner og FOA. Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til Klinisk neurofysiologiassistent Helle Aabling 7997 2746 eller pr. mail Helle.Aabling@rsyd.dk Frist for ansøgning er den 29. maj 2020. Ansættelsessamtaler afvikles den 8. juni 2020.
Region Syddanmark Lille Grundet Hulvej 25, 7100 Vejle
01/09/2020
Midlertidig
3 uddannelsesstillinger til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien i Aabenraa, Odense og Esbjerg. Psykiatrien Region Syddanmark søger 3 autoriserede psykologer, som har lyst til at uddanne sig til specialpsykolog. Specialpsykologuddannelsen er en 4 årig videreuddannelse for autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig. Uddannelsen er delt op i et introduktionsår og tre hoveduddannelsesår. Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at der veksles mellem ophold i den ambulante psykiatri, akutpsykiatri, sengeafsnit og fokuserede ophold. Hertil kommer en spændende teoretisk kursusdel. Se mere om uddannelsens opbygning på www.specialpsykologuddannelsen.dk. Som specialpsykolog i Børne og ungdomspsykiatrien forventes psykologerne at bidrage til og styrke udviklingen af den psykologfaglige vinkel i psykiatrien. Specialpsykologerne bidrager til at løse opgaver med diagnostik og behandling på et selvstændigt og avanceret niveau. Der er opgaver både i de ambulante team og i de stationære afsnit. Derudover bidrager specialpsykologerne til uddannelse og udvikling af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale også for andre faggrupper. Børne og ungdomspsykiatrien arbejder tværfagligt, faggrupperne er: læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, skolelærere, sekretærer, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi undersøger og behandler børn og unge i aldersgruppen 0-19 år med svære børne- og ungdomspsykiatriske vanskeligheder. Der er fokus på både monofaglig men også tværfaglig udvikling. Børne og ungdomspsykiatrien har til opgave at sikre tilgængelighed samt ensartede udrednings og behandlingstilbud af god kvalitet.   3 ledige uddannelsesforløb: 1 forløb i Børne og ungdoms-psykiatrien, Vejle 1.september 2020 til 31.august 2024 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Vejle 1 forløb i Børne og ungdoms-psykiatrien, Odense 1.september 2020 til 31.august 2024 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Odense 1 forløb i Børne og ungdoms-psykiatrien, Esbjerg 1.september 2020 til 31.august 2024 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Esbjerg Henset til at der er tale om genopslag, kan det blive nødvendigt at udskyde starttidspunktet.   Uddannelsesprogrammet for Psykiatrien kan ses på specialpsykologuddannelsens hjemmeside www.specialpsykologuddannelsen.dk .  OBS! Af ansøgningen skal fremgå, hvilke(t) forløb der søges. Ansøgningsfrist 27. april 2020 .   Spørgsmål til uddannelsesstillingerne kan rettes til: Forløbet i Aabenraa : uddannelsesansvarlig specialpsykolog Torben Christiansen tlf. 9944 6200 Forløbet i Odense : uddannelsesansvarlig specialpsykolog Lone Hjerrild Møller tlf. 9944 8752 Forløbet i Esbjerg : uddannelsesansvarlig specialpsykolog Charlotte Bang tlf. 9944 7300
Region Syddanmark Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
01/08/2020
Midlertidig
Vi søger to reservelæger til introduktionsstillinger i intern medicin: kardiologi hhv. pr. 1.8.2020 og 1.9.2020 eller efter aftale ved Afdeling for Hjertesygdomme, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland . Vi tilbyder solid kardiologisk uddannelse, inkl. oplæring i ekkokardiografi i en velfungerende afdeling hvor uddannelse og faglighed vægtes højt.   Du vil i en introduktionsstilling i intern medicin: kardiologi hos os få mulighed for : Øvelse i tolkning af EKG’er en masse! Herunder visitation af tele-EKG Stuegang på kardiologisk afdeling Oplæring i ekkokardiografi med 2 ugers fokuseret oplæring i løbet af de første 2 måneder, herefter regelmæssigt Modtagelse af akutte hjertemedicinske patienter Kardiologisk yngre læge ambulatorium Deltagelse i nationale kurser efter relevant ansøgning i eksempelvis ALS eller ekkokardiografi God backup til ovenstående funktioner Deltagelse i et aktivt forskningsmiljø   Afdeling for Hjertesygdomme, Aabenraa : Sengeafdeling med 20 stationære senge samt stort daghospital. De akutte hjertemedicinske patienter modtages i FAM. Stort hjertemedicinsk ambulatorium med ca. 23.000 besøg pr. år, heraf ca. 6.500 TTE’er og 300 TEE’er pr. år Invasiv kardiologi med ca. 1.000 KAG’er og ca. 200 pacemaker-implantationer/skift pr. år Hjerte-CT samt hjerte-MR, pacemaker/ICD-ambulatorium, GUCH-kontroller samt lipidambulatorium Atrieflimrenklinik, hjertesvigtklinik samt hjerterehabilitering Vi arbejder tæt sammen med Kardiologisk Afdeling B, OUH, og har 3 ugentlige videobaserede iskæmi- og hjerteklapkonferencer Afdelingen er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet, og hvor uddannelse samt kollegialitet vægtes højt Der er mulighed for at leje næsten nye lægeboliger, som ligger i gåafstand til sygehuset   Normering og vagtlag : Du vil indgå i kardiologisk forvagtslag, som er tilstedeværelsesvagt i et 9-skiftet rul. Du vil primært se kardiologiske patienter i vagten i tæt samarbejde med kardiologisk bagvagt. Kardiologisk bagvagt har tilstedeværelsesvagt fra kl. 08.00 – 21.00 og boligvagt med 30. min. tilkald fra 21.00 – 08.00.   Vil du vide mere: Ledende overlæge Lene Svendstrup Christensen lene.svendstrup@rsyd.dk , telefon: 7997 6420 Uddannelseskoordinerende yngre læge Nadja Westergaard Nadja.westergaard@rsyd.dk Telefon: 2662 3033   Send din ansøgning senest den 19. april 2020  
Region Syddanmark Sydvang 1, 6400 Sønderborg
01/08/2020
Fuldtid
Vi er en specialiseret palliativ enhed og søger en afdelingslæge eller overlæge til Palliativt Team og Palliativt Dagafsnit fra 1. august 2020 eller efter aftale, 37 timer ugentlig.   Stillingen ønskes besat af en speciallæge med uddannelse i relevant speciale (intern medicinske specialer, almen medicin, onkologi, neurologi eller anæstesiologi). Stillingen kan kombineres med forskning såfremt det har interesse.   Palliativ enhed består af Palliativt Team, sengeafsnit for lindrende behandling og Palliativt Dagafsnit og er en del af afsnittet Lungesygdomme og Kræftsygdomme. Lungesygdomme og Kræftsygdomme er tilknyttet Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder og er placeret i Sønderborg. Palliativt Team varetager ambulante patientforløb, primært i form af hjemmebesøg. Teamet varetager specialiseret tværfaglig palliativ behandling på ekspertniveau. Palliativt Team, afsnit for lindrende behandling og Palliativt Dagafsnit har tilsammen fem overlægestillinger og to afdelingslægestillinger, deraf en specialeansvarlig overlæge. Palliativt Team har fem sygeplejersker, en lægesekretær, en socialrådgiver, to fysioterapeuter, en præst samt psykolog tilknyttet. Palliativt Team tilbyder behandling i et optageområde, der svarer til de 4 sønderjyske kommuner: Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev (ca. 235.000 indbyggere). Palliativt Dagafsnit opnormeres aktuelt og tager imod palliative og onkologiske patienter med akutte og subakutte behov for behandling såsom blodtransfusioner, drænanlæggelse osv. Herudover varetages den lægefaglige bemanding på Hospice Sønderjylland i Haderslev i dagtiden. Der er mulighed for at påvirke den faglige udvikling i palliation samt i samarbejde med de øvrige overlæger at deltage i udviklingsarbejdet og efter ønske i forskningsprojekter. Aktuelt foregår der bl.a. forskning omkring brug af telemedicin indenfor palliation samt et undervisningsprojekt, som sigter på at informere borgere om palliation og omsorg ved livets afslutning. Der forventes en naturlig interesse for og erfaring i planlægning og deltagelse i undervisning både i afdelingen, tværfagligt og -sektorielt. Vores palliative enhed i Lungesygdomme og Kræftsygdomme er godkendt som uddannelsessted til fagområdet specialist i palliativ medicin af Dansk Selskab for Palliativ Medicin.     Stillingen ønskes besat med en speciallæge inden for et af de relevante intern medicinske specialer, onkologi, neurologi eller anæstesiologi. Ansøgere vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, hvorfor ”Skema til bedømmelse af de lægefaglige kompetencer” bedes udfyldt og vedlagt ansøgningen. Skemaet kan tilgås på Region Syddanmarks hjemmeside: http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726 Ud over de faglige kompetencer ønskes en profil, der udstråler engagement, er åben, nytænkende og imødekommende af natur. Ansvarlighed og humor er en selvfølge. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Ansøgningsfrist er den 15. april 2020, ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17. Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte: Specialeansvarlig overlæge Georg Bollig, georg.bollig@rsyd.dk , tlf. 7997 6660 Ledende overlæge Frans Brandt, Frans.Brandt.Kristensen@rsyd.dk , tlf. 7997 3010 Oversygeplejerske Anette Brink, anette.brink@rsyd.dk , tlf. 7997 3005 Afdelingssygeplejerske Bente Holm Laursen, Bente.Holm.Laursen@rsyd.dk , tlf. 7997 3105 Der er mulighed for at komme på besøg i Palliativt Team og Palliativt Dagafsnit.                            
Region Syddanmark Baagøes Allé 15, Indgang 90, 5. sal, 5700 Svendborg
01/08/2020
Ved Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus er 1 stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. august 2020, eller snarest herefter.  Geriatrisk Afdeling tilbyder ældre borgere med geriatriske problemstillinger en tværfaglig undersøgelse og behandling. Geriatrisk Afdeling har 32 senge, en Geriatrisk Klinik og stuegangsfunktion på Ortopædkirurgisk Afdeling.  Afdelingen ledes af en afdelingsledelse med en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Geriatrisk sengeafsnit: 32 senge er forbeholdt akut geriatri til udredning og behandling af geriatriske patienter. Mere end 95% af patienterne indlægges akut via FAM . Geriatrisk Klinik: For- og efterambulatorium: her foretages undersøgelse og behandling samt opfølgning på patienter fra sengeafsnit. Udekørende funktion: udredning og behandling kan også foregå i patientens eget hjem og en gang pr. måned foretages hjemmebesøg på Ærø. Demensklinik: Her udredes, diagnosticeres og behandles patienter henvist fra egen læge. Demensklinikken ledes af Neurologisk Afdeling. I klinikken arbejder der læger fra de 3 specialer: geriatri, psykiatri og neurologi. Geriatrisk Afdeling er normeret med i alt 9 læger: 1 ledende overlæge 3 overlæger 4 afdelingslæger 1 reservelæger/1. reservelæge (uklassificeret stilling) Derudover har vi læger i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger. Arbejdstid: Hverdage: 8-15.24, 1-2 dage pr. uge dagtid til kl. 18. Hver 7. lørdag/søndag og helligdage kl. 08 -14. Kvalifikationer : Vi lægger vægt på at ansøger har flair for tværfagligt samarbejde samt gode kommunikative kompetencer og samarbejdsevner. Vi forventer, at du bidrager positivt til opretholdelsen af et godt og professionelt arbejdsklima, hvor patient, kvalitet og faglighed er i centrum.  Du skal være speciallæge i intern medicin: geriatri. Vi tilbyder: En velfungerende afdeling, hvor kvalitet og menneskelige værdier går hånd i hånd. Veluddannet og kompetent personale der sætter patienten i centrum. Fokus på tværfaglighed, arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Samtaler forventes afholdt i uge 17. Ansøgning: Evt. referencer bedes anført i ansøgningen. Yderligere informationer: Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Søren Jakobsen på telefon 51 29 10 80. Funktionsbeskrivelse kan ses her: Funktionsbeskrivelse - Overlæge, Afdelingslæge Herudover har ansatte i afdelingen lavet en lille film, som giver dig mulighed for at se og høre endnu mere om afdelingen. Filmen finder du her:  Rekrutteringsfilm Geriatrisk Afdeling Ansøgningsfrist Mandag den 20. april 2020, kl. 8.00.
Region Syddanmark Beriderbakken 4, 7100 Vejle
01/08/2020
Fuldtid
Vi søger en engageret og dynamisk overlæge med dokumenteret interesse for forskning og besiddelse af en ph.d.-grad. Vil du være en del af en velfungerende forskningsaktiv afdeling i rivende udvikling, hvor du skal kombinere faglighed, forskning, uddannelse og klinisk arbejde? Deler du vores værdier om at sætte patienten først, og evner du at sætte det i fokus i dit kommende arbejde bl.a. i forhold til udbygning af internationale, nationale og lokale forskningssamarbejder, etablering af PhD-forløb og forsættelse af din allerede aktive forskning? Så skal du søge denne stilling. Den forskningsansvarlige overlæge skal: Videreføre sygehusets værdier: Patienten først. Udbygge afdelingens forskningsstrategi i samarbejde med afdelingens professor og afdelingsledelsen. Sikre og deltage i udbygning af internt og eksternt forskningssamarbejde, både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Sikre at forskningen bidrager til et inspirerende arbejdsmiljø, som kan tiltrække medarbejdere med kompetencer på højt niveau og medvirke til at gøre afdelingen til en attraktiv samarbejdspartner for andre afdelinger og institutioner. Repræsentere afdelingen i relevante udvalg og arbejdsgrupper af betydning for afdelingens forskning. Iværksætte egne udviklings- og forskningsopgaver og derved bidrage til genetikkens løbende udvikling og omdømme. Stimulere til forskning blandt alle afdelingens ansatte og hjælpe med at formulere nye forskningsprojekter. Formidle og publicere egne forskningsresultater lokalt, nationalt og internationalt. Formidle information om kommende og igangværende forskningsprojekter i og med Genetisk Afdeling. Sikre implementering af forskningsresultater i klinisk praksis. Sikre løbende dokumentation af afdelingens kliniske forskning i forhold til produktion og kvalitet . Løbende orientere sig om udbud af relevante forskningsmidler, aktivt søge disse samt opfordre og støtte afdelingens øvrige ansatte i det samme. Sikre bedst mulig ressourceudnyttelse. Deltage i det kliniske arbejde. Din baggrund og kompetencer Du er speciallæge i genetik og sætter patienten først. Du har lyst til at være leder, gerne bevist ved deltagelse i ledelseskurser. Du opnået akademisk grad (dr.med., ph.d. eller tilsvarende uddannelsesgrad). Du har erfaring med udfærdigelse af fondsansøgninger. Du har erfaring med forskningsvejledning. Du kan motivere og skabe følgeskab . Du har udpræget gode kommunikations- og samarbejdsevner, herunder også evner til forskningsformidling. Du kan tænke langsigtet og strategisk. Du har visioner for og vil gerne videreudvikle Klinisk Genetik Du er innovativ og tør prøve nye tiltag og teknologier af. Du er problemløsende og reflekterende. Nøgleinformationer om afdelingen Klinisk Genetisk Afdeling varetager sammen med afdelingen på Odense Universitetshospital genetisk rådgivning og diagnostik af arveligt betingede sygdomme i Region Syddanmark. Afdelingen har ca. 40 ansatte og består af et ambulatorie og et laboratorie. Vi yder genetisk rådgivning til ca. 2700 henviste patienter pr. år, med både klassiske genetiske og onkogenetiske problemstillinger. Afdelingens laboratorium anvender både molekylære- og cytogenetiske analyser. Vi bruger et bredt spektrum af analysemetoder og har adgang til mange forskellige typer af teknologi til brug både i klinik og forskning. Forskning prioriteres højt og er en integreret del af det daglige arbejde. Vi har stor forskningsaktivitet og publicerer godt. Vores afdeling bidrager aktivt med ny viden, som fremmer udvikling af faget og sikrer høj kvalitet i håndteringen af klinisk genetiske patienter, senest set i relation til genetisk udredning af terminalt nyresvigt. Vores mål er at yde den bedste service til vores patienter og samarbejdspartnere både i forhold til forskning og klinisk arbejde. Vi forsøger hele tiden at udvikle vores afdeling, både i forhold til at kunne levere effektiv, rettidig og relevant genetisk udredning, men også i forhold til forskning det sig være i alle områder inden for klinisk genetik og personlig medicin, hvilket denne stilling naturligt er en del af. Afdelingen har todelt ledelse med en ledende overlæge og en ledende bioanalytiker. Vores afdeling er præget af en høj grad af medindflydelse, ansvarsfølelse, respekt og samarbejde. Løn- og ansættelsesforhold Vi tilbyder et alsidigt job, hvor du har mulighed for at præge afdelingens udvikling og dyrke dine interesseområder inden for både forskning og klinisk genetik. Et godt arbejdsmiljø, med et fladt hierarki, hvor der er respekt for den enkelte og fokus på forskning, videreuddannelse og subspecialisering. Fordelingen mellem klinisk arbejde og opgaven som forskningsleder aftales i forbindelse med ansættelse, ansøger kan forvente at der i arbejdsplanen vil fremgå øremærket tid til opgaven. Aflønning sker efter overenskomst indgået mellem de relevante, forhandlingsberettigede organisationer. Samtaler og tiltrædelse Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22 og kan afhængig af situationen i Danmark, afholdes virtuelt. Du bedes sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere i Region Syddanmark. http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726 Tiltrædelse: 1. august 2020 eller efter aftale. Yderligere oplysninger: Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Mette Warming Jørgensen, tlf. 61692244 eller mail: mette.warming.jorgensen@rsyd.dk  eller ledende bioanalytiker Lene Byriel, tlf. 7940 6710 eller mail: lene.byriel@rsyd.dk
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 27, stuen, 5000 Odense C
01/08/2020
Overlæge ved Radiologisk afdeling, OUH ​ Vi søger en overlæge til fastansættelse i vores muskuloskeletale sektion med ansættelsesstart pr. 1. august 2020 eller efter aftale. ​ Radiologisk afdeling er inddelt i følgende subspecialer: neuroradiologi, muskuloskeletal/pædiatrisk radiologi, onkoradiologi, angio/thorax radiologi, abdominalradiologi, ultralyd og mammaradiologi.  ​ Afdelingens aktivitetsniveau er højt. Vi foretager ca. 350.000 undersøgelser på årsbasis, og vi har et tæt samarbejde med såvel kirurgiske som medicinske specialafdelinger. ​ Dine opgaver bliver At deltage i afdelingens diagnostiske procedurer At deltage i undervisning af studerende og yngre læger At bidrage til et godt tværfagligt samarbejde Evt. at deltage i vagtfunktion Evt mulighed for kombinationsstilling med andet radiologisk specialeområde Vi forventer, at du Er uddannet speciallæge i radiologi og kan leve op til de syv kompetencekrav for speciallæger Har specielle kompetencer inden for muskuloskeletal radiologi Er åben for nye tiltag og gerne være interesseret i forskningsaktivitet Har dokumenteret viden og interesse indenfor specialområdet Har og vægter gode samarbejdsevner Vi tilbyder Et job på et universitetshospital, hvor de fleste højt specialiserede funktioner er repræsenteret med rig mulighed for at udvikle sig, ikke mindst fagligt En afdeling med en uformel omgangstone En afdeling med fokus på arbejdsmiljøet og hvor Region Syddanmarks forbedringsmodel er en fast del af vores hverdag En afdeling, der vægter sociale arrangementer såsom sommerfest og julefrokost samt deltagelse i motionsarrangementer, fx Eventyrløb og DHL-stafet samt fodboldturneringer Vil du høre mere om jobbet Er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Ib Erik Jensen, telefon 2024 2701 eller mail til ib.erik.jensen@rsyd.dk . Ansøgningsfrist 15.04.2020 Vi glæder os til at høre fra dig
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 27, stuen, 5000 Odense C
01/08/2020
Vi søger en afdelingslæge til fastansættelse i vores muskuloskeletale sektion med ansættelsesstart pr. 1. august 2020 eller efter aftale. ​ Radiologisk afdeling er inddelt i følgende subspecialer: neuroradiologi, muskuloskeletal/pædiatrisk radiologi, onkoradiologi, angio/thorax radiologi, abdominalradiologi, ultralyd og mammaradiologi.  ​ Afdelingens aktivitetsniveau er højt. Vi foretager ca. 350.000 undersøgelser på årsbasis, og vi har et tæt samarbejde med såvel kirurgiske som medicinske specialafdelinger. ​ Dine opgaver bliver At deltage i afdelingens diagnostiske procedurer At deltage i undervisning af studerende og yngre læger At bidrage til et godt tværfagligt samarbejde Evt. at deltage i vagtfunktion Evt mulighed for kombinationsstilling med andet radiologisk specialeområde Vi forventer, at du Er uddannet speciallæge i radiologi og kan leve op til de syv kompetencekrav for speciallæger Har specielle kompetencer inden for muskuloskeletal radiologi Er åben for nye tiltag og gerne være interesseret i forskningsaktivitet Har dokumenteret viden og interesse indenfor specialområdet Har og vægter gode samarbejdsevner Vi tilbyder Et job på et universitetshospital, hvor de fleste højt specialiserede funktioner er repræsenteret med rig mulighed for at udvikle sig, ikke mindst fagligt En afdeling med en uformel omgangstone En afdeling med fokus på arbejdsmiljøet og hvor Region Syddanmarks forbedringsmodel er en fast del af vores hverdag En afdeling, der vægter sociale arrangementer såsom sommerfest og julefrokost samt deltagelse i motionsarrangementer, fx Eventyrløb og DHL-stafet samt fodboldturneringer Vil du høre mere om jobbet Er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Ib Erik Jensen, telefon 2024 2701 eller mail til ib.erik.jensen@rsyd.dk . Ansøgningsfrist 15.04.2020 Vi glæder os til at høre fra dig
Region Syddanmark Sydvang 1, 6400 Sønderborg
01/08/2020
Fuldtid
Vi søger en afdelingslæge/overlæge til Ambulatorium for Kræftsygdomme per 1. august 2020 eller efter aftale, 37 timer ugentlig. Ambulatorium for Kræftsygdomme er en del af Medicinske Sygdomme, Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland og er fysisk placeret i Sønderborg. Ambulatoriets optageområde svarer til de 4 sønderjyske kommuner: Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev. Vi har en spændende og dynamisk afdeling, der er i konstant udvikling. Vi danner rammen for kræftbehandling, inkl. adjuverende og pallierende, til patienter med mammacancer, lungecancer, kolorektalcancer og kontrolforløb efter fjernelse af malignt melanom. Vi har ca. 400 nyhenviste patienter årligt. Behandlingen og samtalerne tager afsæt i PAL (Patient Ansvarlig Læge) og Fælles Beslutningstagning og foregår i et samarbejde mellem patient/pårørende, læge og sygeplejerske og er af forebyggende eller palliativ karakter. Det betyder, at den enkelte læge vil have stor mulighed for at behandle og følge sine egne patienter, men også samtidig at kunne konferere med kollegaer. Behandlingsformerne er kemoterapi, antihormon og biologiske stoffer. Ved behov for indlæggelse sker dette på medicinsk sengeafdeling. Derudover arbejdes der med klinisk forskning, Krop og Kræft grupper samt anlæggelse af PICC-line (ved sygeplejerske).   Hvem er vi? Teamet består af fire speciallæger, sygeplejersker, projektsygeplejersker, lægesekretærer, psykolog og afdelingssygeplejerske. Ambulatoriets åbningstid er mandag til torsdag kl. 8-15.30 og fredag kl. 8-15.00. Vi har til huse på Sønderborg Sygehus. Medicinske Sygdomme, Sønderborg/Tønder består af Afdeling for Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme, Medicinsk Modtagelse, Medicinsk dagafsnit i Sønderborg og Tønder samt Afdeling for Lungesygdomme og Kræftsygdomme, som består af Ambulatorium for Kræftsygdomme, Ambulatorium for Lungesygdomme, Lungemedicinsk sengeafsnit, Palliativt sengeafsnit og dagafsnit med onkologiske pladser og palliativt team. Der er formaliseret samarbejde med såvel kræftafdelinger i Odense og Vejle. Der afholdes ugentlige MDT-konferencer med relevante samarbejdspartnere indenfor mamma-, lunge -og kolorektalcancer.   Vi tilbyder: Et højt fagligt niveau, engagerede tværfaglige kollegaer med fokus på nyeste viden Vi sætter en ære i at skabe det gode forløb i samarbejde med patienter og pårørende Et godt arbejdsmiljø – hvor det gode samarbejde på tværs vægtes højt Struktureret introduktion, oplæring af erfaren kollega og mentorordning Målrettet kompetenceudvikling for den enkelte og teamet Gode muligheder for kongresser og efteruddannelse Indgå i tværfaglige teams med henblik på udvikling af det gode patientforløb Du får mulighed for den tætte kontakt og opfølgning af egne patienter med støtte/supervision fra erfarne kollegaer Deltagelse i nationale faglige fora prioriteres Til afdelingen er tilknyttet Medicinsk Forskningsenhed, hvor der er mulighed for at deltage i både klinisk og epidemiologisk forskning. Der vil være ledelsesmæssig opbakning til at stillingen eventuelt kan kombineres med et forskningslektorat. Stillingen indgår ikke i vagtfunktionen i Medicinske Sygdomme, Sønderborg/Tønder. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i Klinisk Onkologi. Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, og om de faglige kompetencer matcher de faglige krav til stillingen. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.   Ansøgningsfrist er den 26.04.2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18.   Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte:   Specialeansvarlig overlæge Kim Wedervang, kim.wedervang@rsyd.dk , tlf. 7997 3111 Ledende overlæge, forskningsleder, klinisk lektor, Frans Brandt Kristensen, frans.brandt.kristensen@rsyd.dk ,  tlf. 7997 3010 Oversygeplejerske Anette Brink, anette.brink@rsyd.dk , tlf. 7997 3110 Afdelingssygeplejerske Gitta Hansen, gitta.hansen2@rsyd.dk , tlf. 79973189   Der vil efter aftale være mulighed for at komme på besøg og se afdelingen.                  
Region Syddanmark Kresten Philipsens Vej 15 F, 6200 Aabenraa
01/08/2020
Deltid
Vi søger nye undervisere til vores kommunikationskurser. Lærings- og Forskningshuset afholder det obligatoriske Kommunikationskursus for KBU-læger i Region Syddanmark. Kurset er på 2 dage som internat og 1 opfølgningsdag som eksternat og ligger tidsmæssigt i 2. halvår af basisuddannelsen. Der afholdes ca. 20 kurser årligt. Kurset tager overordnet udgangspunkt i kommunikative udfordringer fra KBU-lægens kliniske hverdag og benytter Calgary Cambridge observations Guide som kommunikativt analyse- og træningsværktøj. Kurset berører emner som den alvorlige besked, den vrede patient, den motiverende samtale, den kollegiale samtale etc. Du vil blive uddannet kommunikationsunderviser på et underviserkursus fordelt på i alt 8 dage i sensommeren 2020 og et halvt år frem. Underviseruddannelsen vil primært foregå i Lærings- og Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland, Åbenrå og betales af Lærings- og Forskningshuset, men der ydes ingen løn under uddannelsen. Efter bestået underviserkursus bliver du tilknyttet underviserkorpset og tilbudt at undervise på kommunikationskurset for KBU-læger i Regionen Syddanmark. Det forventes, at du kan undervise på 2 kurser årligt, det vil sige i alt 6 dage årligt. For at komme i betragtning skal du arbejde som læge og havde bestået kommunikationskursus for KBU-læger. Undervisererfaring er en fordel, men ikke et krav. Har du brug for yderligere information kan du kontakte kursusansvarlig Allan Paaske Pedersen tlf. 61374190 eller mail app@dadlnet.dk Send en motiveret ansøgning via linket – vedlagt dit CV – til Lærings- og Forskningshuset, Udviklingschef Jan Toft. Ansøgningsfrist er den 14. april 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 18 eller 19.
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 17, stuen, 5000 Odense C
01/07/2020
Deltid
Brænder du for det neurologiske speciale? - så har vi stillingen til dig. Neurorehabiliteringen Svendborg, Neurologisk afdeling, OUH har 1 fast stilling på 35 timer ledig til besættelse pr. 1. juli 2020. Arbejdsopgaverne vil primært foregå på vores neurorehabiliteringsafsnit, men der kan også forekomme opgaver indenfor den neurointensive rehabilitering, som foregår på vores neurointensivafsnit. Vi søger en ergoterapeut der: Har ergoterapeutisk interesse og erfaring indenfor specialet og som trives med at arbejde med specialiseret genoptræning af hjerneskadede patienter. Gerne har FOTT grundkursus, AMPS, og/eller Bobath grundkursus. Kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient. Kan udvise fleksibilitet og overblik. Er god til at formidle og indgå i dialog, samt kan sparre med kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere. Udviser engagement og stabilitet. Har lyst til aktivt at medvirke til en god faglig og social atmosfære i personalegruppen Desuden er det vigtigt at du kan arbejde selvstændigt og planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver. Som udgangspunkt foregår arbejdet på hverdage i tidsrummet kl. 7.30-14.30 samt ca. 1 ugentlig senvagt til kl. 19.00. Du vil sammen med de øvrige ergoterapeuter og fysioterapeuter i Neurorehabiliteringen indgå i et weekendvagtrul samt i helligdagsvagter.   Generelt om Neurorehabiliteringen Svendborg   Neurorehabiliteringen Svendborg er en specialafdeling i Region Syddanmark, og hører ind under Neurologisk afdeling OUH Odense, men er fysisk placeret på Svendborg sygehus. Vores afsnit råder over 38 senge fordelt i 5 tværfaglige teams til subakut neurorehabilitering på hoved- og regionsfunktionsniveau, samt 2 neurointensive senge der fysisk er placeret på Intensiv afdeling V OUH Svendborg. Neurorehabiliteringen modtager patienter med følger efter apopleksi, anden erhvervet hjerneskade og/eller neurologisk diagnose fra vores akutafdeling N1, fra afd. N2 og fra andre afdelinger på OUH Svendborg og Odense, fra Hammel Neurocenter samt patienter til vurderings- og brush-up ophold fra de fynske kommuner. Patienterne har behov for neurorehabilitering – herunder specialiseret genoptræning indeholdende ergoterapi og fysioterapi med henblik på at genvinde tabt funktionsevne. De enkelte patientforløb tilrettelægges og justeres fortløbende individuelt ud fra diagnose og kompleksitet af skadefølger og er derfor af varierende varighed. I Neurorehabiliteringen Svendborg er ansat ergoterapeuter og fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, neuropsykologer, socialrådgivere og sekretærer. Desuden er der fast tilknyttet portører, diætist og logopæder samt rengøringspersonale. Vi modtager ergoterapeutstuderende i klinisk praktik i samarbejde med UCL.   Arbejdet i Neurorehabiliteringen er tilrettelagt i et interdisciplinært tværfagligt samarbejde. Som ergoterapeut er du tilknyttet et team og har patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse – herunder individuelle ergoterapeutiske behandlinger, holdtræning, udarbejdelse af genoptræningsplaner på almen og specialiseret rehabilitering, vurdering af behandlingsredskaber, deltagelse i tværfaglige teammøder, tværfaglige konferencer med patient og pårørende og kommunale samarbejdspartnere samt mål/planmøder med patienten. Vi værdsætter vores samarbejde og sætter patienten først, hvorfor du også ad hoc vil kunne have patientbehandlinger m.m. i de andre teams. Vi har træningslokaler – herunder træningskøkken, træningsbryggers, kognitivtrum fordelt på sengeafsnittet på 2. sal og etage 00. Ligeledes benyttes udendørs arealer og Svendborg centrum som træningsfaciliteter. Vi er en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling, med meget dygtige og engagerede kolleger, der vil sørge for at give dig en grundig introduktion til afdelingen og til specialet. Vi sætter pris på åbenhed og positivitet i hverdagen, og kan tilbyde dig et udfordrende og varieret arbejde indenfor neurorehabilitering. Vores kerneopgave er at give patienter med neurologiske symptomer den bedste hjælp og behandling til rette tid i et tæt samarbejde med patient og pårørende. Lyder dette som en stilling for dig? - og ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, så kan du henvende dig til Ledende terapeut Lill Kapalla på tlf.: 4024 3427, lill.kapalla@rsyd.dk eller til TR og ergoterapeut Christina Maj Nørgaard  på tlf.: 6320 1610. Ansøgningsfrist er den 17. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 5, maj 2020. Vi glæder os til at høre fra dig!   Løn og ansættelsesforhold I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet.  Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.   Svendborg Sygehus er en del af OUH. På OUH stræber vi efter kvalitet i alt. Vi sætter patienten først, leverer højeste faglighed og sikrer helhed og ansvar i forløbene. Vi arbejder efter de fælles regionale værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring