Ansæt den bedste kandidat til jobbet

pasted image 0.png
JobDanmark
2020-02-27
Del Link kopieret

Skrevet af Kim Møller-Nielsen adm. direktør JobDanmark.

JobDanmark er til, fordi alt for mange virksomheder har svært ved at finde attraktive medarbejdere ad traditionelle veje (såsom via jobdatabaser og massekommunikation). JobDanmark kan lave aktive kampagner og jobannoncer, der på en ny og effektiv måde målrettes mod relevante medarbejdersegmenter på tværs af Danmarks tre millioner erhvervsaktive."

Få hjælp til rekrutteringen og find den rigtige medarbejder. 

Læs mere om JobDanmark her.


Ansæt den bedste kandidat til jobbet

Skal jeres virksomhed til at rekruttere en eller flere nye medarbejdere? Har I helt styr på jeres rekrutteringsproces, eller ønsker I måske inspiration til at forbedre ansættelsesprocessen? JobDanmark giver jer her de bedste tips til at ansætte den perfekte kandidat til jobbet,  så I ender med en vellykket rekruttering til jeres virksomhed.

Definer hvad jeres virksomhed søger

Første step er at definere, hvad I som virksomhed søger. Gør klart for jer selv, hvilken slags kandidat I søger, men også hvilken slags I IKKE søger. Når I skriver jobopslaget er det nemlig vigtigt at være så præcis som muligt. Det er vigtigt at gøre klart, hvilke kompetencer stillingen kræver og kun at inkludere de kompetencer, som er relevante for stillingen i selve annoncen. Jo mere nøjagtige I er i stillingsopslaget, jo nemmere er det for jer at vælge de kandidater, som I vil invitere til samtale. Med andre ord, hvis I gør et grundigt forarbejde, så bliver det nemmere for jer selv senere i processen. Det kan ligeledes være en fordel at gøre opmærksom på virksomhedens vision og mission. På denne måde fremstår i som et firma, der er mere transparente og dermed pålidelige, hvilket er et stort plus for mange jobsøgende.

Læs ansøgning og cv’et grundigt igennem, step by step

Det næste skridt i processen er at læse de ansøgninger og cv’er, som I modtager grundigt igennem. Dette kan være en længere og mere uoverskuelig proces, som kan tage tid. Det er derfor en fordel at være flere sammen om denne proces, hvis muligt. Ligeledes er det vigtigt, at I effektivt lærer at skelne mellem relevante og ligegyldige ansøgere. Herunder er screeningsprocessen opdelt i 3 overskuelige steps:

 Det første skridt i screeningen af cv’er og ansøgninger er at bestemme, hvilke kandidater der opfylder de formelle krav. Her skal I som virksomhed først og fremmest kigge på uddannelse og erfaring. Hvis jeres krav allerede her ikke efterleves, kan kandidaterne sorteres fra.

  1.  Det første skridt i screeningen af cv’er og ansøgninger er at bestemme, hvilke kandidater der opfylder de formelle krav. Her skal i som virksomhed først og fremmest kigge på uddannelse og erfaring. Hvis jeres krav allerede her ikke efterleves, kan kandidaterne sorteres fra.
  2.  Herefter kan I gå videre til at kigge på kvalifikationer. Det er her en fordel også at kigge på kvalifikationer, som ikke direkte var et krav I jeres stillingsannonce. Det vil sige yderligere kvalifikationer, som I ser som en fordel i forhold til den stilling, som skal besættes.
  3. Til sidst bør I som virksomhed kigge på, hvordan kandidaten udtrykker sig i sin ansøgning. En velskrevet og anderledes ansøgning tyder på engagement og velvilje. Opsigtsvækkende ansøgninger er derfor værd at kigge efter. Disse kan eksempelvis spottes på deres anderledes opsætning enten i forhold til indhold, layout eller begge dele.

 Sproget og det visuelle er i det hele taget vigtigt i en ansøgning, da ansøgeren nemt kan skrive ‘’god til tekstforfatning’’, men samtidig lave korrekturfejl. I bør derfor se på ansøgningens overordnede formulering, samt kigge efter konkrete eksempler, som kan bekræfte ansøgerens påstand.

I skulle nu gerne stå med en liste over de kandidater, som både opfylder de formelle krav, besidder fordelagtige kvalifikationer, og hvis ansøgning var bedst formuleret eller skilte sig ud fra mængden. Herfra kan i vælge, hvor mange I ønsker at invitere til samtale.

Jobsamtalen

Tredje step i ansættelsesprocessen er samtalen. Under selve samtalen kan det være en fordel at fortælle den potentielle medarbejder nærmere, om de mål og visioner I har for stillingen. På den måde har kandidaten ligeledes mulighed for at overveje, om dette er noget, som de har mulighed for at efterleve. Denne forventningsafstemning nedsætter risikoen for misforståelser, fordi begge parter ved, hvor de står. Lav eventuelt også en fysisk eller mental ”huskeliste” over de krav I opsatte i starten af rekrutteringsprocessen, så I kan stille nærmere spørgsmål hertil under samtalen. Stil ligeledes gerne afklarende spørgsmål, så I efter jobsamtalen har et godt overblik over, hvilken eller hvilke kandidater, der passer bedst ind I jeres virksomhed. Her handler det lige så meget om personlig kemi. Stil med fordel jer selv spørgsmålet: Er dette en person I ville kunne arbejde godt sammen med og derved skabe de resultater I som virksomhed ønsker?

OBS! Se desuden ansøgerens nervøsitet som en god ting. En nervøs ansøger vil sandsynligvis meget gerne have den stilling, som i gerne vil have besat.

Ansættelsen

Fjerde og sidste step i selve ansættelsen. Her er det vigtigt fortsat at vise sig fra sin professionelle side. Telefonisk kontakt er den mest personlige form for kontakt efter ansigt til ansigts kontakt, og derfor ligeledes den foretrukne hos de fleste. Ring af den grund gerne til den kandidat, der ender med at få jobbet. Så føler de sig allerede inkluderet og i højere grad som en del af virksomheden, hvilket er en kæmpe fordel for jer som firma, da alle undersøgelser peger på, at glade medarbejdere er mere loyale og produktive samt skifter job mindre ofte. Ligeledes er det god skik at sende en mail til de kandidater, der ikke fik jobbet, eller blev indkaldt til samtale